Labor- and organizational psychology

Apply more filters within category Labor- and organizational psychology
JoHo WorldSupporter Spotlight
Image

This is a summary of the book Organizational Behavior by Mcshane, S (8th edition). This book is about psychology at the workplace. It contains for instance ways to increase employee satisfaction and workplace dynamics. The book is used in the course 'Labor and and organisational psychology' at the f...

Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
TentamenTickets Culture and diversity at work

Tips aan de hand van het tentamen 1-4-'19

  • Zorg dat je de weet welke theorie van welke wetenschapper(s) is/zijn. Er waren veel vragen waarin alleen de wetenschappers genoemd werden maar niet de theorie.
  • Focus je op de artikelen, in de sommige artikelen ook besproken. Dit is handig o...

Summary & Study Notes
Find Content
Find Supporters