Pedogiek en onderwijskunde: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Intro: Pedogiek en onderwijskunde


  Wat is pedagogiek?

  • Pedagogiek is de studie van de opvoeding, de studie wordt ook wel opvoedkunde genoemd.
  • Definitie: pedagogiek wil beschrijven, begrijpen en verklaren hoe volwassenen hun eigen en andere kinderen en jongeren grootbrengen.
  • Afkomst: pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, dat letterlijk 'kinderleiding' betekent.
  • Deelgebieden: gezinspedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek
  • Interdisciplinaire relaties: pedagogiek is een studie die veel gebruik maakt van psychologische inzichten en is nauw verbonden aan de studie psychologie
  • Praktijk: de studie bestudeert de onderwijsmethoden, de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht.

  Wat is onderwijskunde?

  • onderwijskunde is de studie van het onderwijs
  • Definitie: onderwijskunde wil beschrijven, begrijpen en verklaren hoe het opleiden in het onderwijs en bij organisaties kan leiden tot ontwikkeling van kinderen en volwassenen
  • Deelgebied: didactiek (de studie van het lesgeven zelf)
  • Interdisciplinaire relaties: onderwijskunde steunt op de studies psychologie, pedagogiek en sociologie. 
  • Praktijk: Onderwijskunde is erg breed. Het richt zich op leren en instructies (aanwijzingen) binnen verschillende contexten. De zogenaamde formele contexten zijn situaties waarbij het leren en de instructies geregeld zijn via wetten, externe regels of interne regelgeving. Voorbeeld daarvan zijn een school, een universiteit of een  organisatie. De zogenaamde informele contexten zijn ook situaties waar leren en instructie centraal staan, maar die geen systematisch, strikt gestructureerd, verplicht of regulerend karakter hebben. Een voorbeeld is ook het ontwerpen van tentoonstellingen of het lesgeven in life skills

  Wat  zijn de deelgebieden van pedogiek en onderwijskunde op WorldSupporter?

  Selected content:
  Pedagogy and education: summaries and study assistance- WorldSupporter Start
  Pedagogiek en onderwijskunde: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
  Spotlight content related to Pedogiek en onderwijskunde
  Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized

  Education and pedagogic sciences: The best textbooks summarized Summaries and study assistance with Education and pedagogic sciences

  • For 80+ booksummaries for Education & Pedagogic Sciences, see the supporting content of this study guide

  Table of Content

  • Child Abu...

  What is education?

  Education, as a field of study, delves into the theories, practices, and policies that shape effective teaching and learning. It encompasses a broad range of disciplines, aiming to understand how knowledge is acquired, disseminated, and used to empower individuals and societies. What are the main fe...

  Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
  Stories & Suggestions related to Pedogiek en onderwijskunde
  Image

  Wereldstage biedt verschillende stagemogelijkheden aan in het onderwijs, bijvoorbeeld deze stage onderwijsassistent.  Als stagiair kun je bij verschillende soorten scholen aan de slag, zoals bij een reguliere school, vrije school of bij een school voor bijzonder onderwijs. Op deze scholen kom j...

  TentamenTicket bij Onderwijsleerproblemen - Pedagogiek B2 - UL

  Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

  • Dit tentamen is een combinatie tussen een open tentamen en een casustentamen.
  • Voor het tentamen is het een kwestie van stampen en toepassen. Als je goed alle regels kent, dan hoef je dit alleen maar uit te leggen en toe te passen in d...

  Summary & Study Notes related to Pedogiek en onderwijskunde
  Apply more filters within category Pedogiek en onderwijskunde
  Find Content
  Find Supporters