General Pedagogics and History of Pedagogics: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Selected
General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with General Pedagogy and History

 • For 10+ booksummaries for General Pedagogy and History, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Child development at the intersection of emotion and cognition van Calkins
 • Child, Family, School, Community: Socialization and Support van Berns - 2023/2024
 • Childhood in World History van Stearns - 2023/2024
 • Children: Rights and Childhood van Archard - 2023/2024
 • De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg van Weijers
 • De plicht om weerstand te bieden van
.......read more
Access: 
Public
General Pedagogics and History of Pedagogics: The best scientific articles summarized

General Pedagogics and History of Pedagogics: The best scientific articles summarized

Article summaries with General Pedagogics and History of Pedagogics

 • For summaries with articles for General Pedagogics and History of Pedagogics, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Access: 
JoHo members
Selected content related to General Pedagogics and History of Pedagogics
General Pedagogy and History: the best textbooks summarized

General Pedagogy and History: the best textbooks summarized Summaries and study assistance with General Pedagogy and History

 • For 10+ booksummaries for General Pedagogy and History, see the supporting content of this study guide

Table of Content

 • Child development at the ...

What is general pedagogics?

General Pedagogics, also sometimes referred to as Foundational Pedagogy, is a field of study that provides a broad foundation in educational theory and practice. It equips individuals with the knowledge and skills necessary to be effective educators across various contexts, not limited to a specific...

What is history of pedagogics?

The History of Pedagogics, also known as History of Education, delves into the evolution of educational theories and practices throughout history. It explores how societies have approached teaching and learning, and how these approaches have been shaped by philosophical, social, political, and cultu...

Spotlight

Spotlight stories and suggestions related to General Pedagogics and History of Pedagogics
Spotlight summaries related to General Pedagogics and History of Pedagogics
Beknopte historie van de pedagogische wetenschappen

Onderstaand overzicht van de historie van de pedagogiek vond ik nog op een plankje met samenvattingen uit 2015, ivm het onderwerp is het echter nog zeker een leuke tekst voor beginnende pedagogiek studenten of breed geinteresseerde sociale wetenschappers. Veel lees plezier.

 • A. Humanis...

Studiegids bij Childhood in World History van Stearns - 2023/2024

Studiegids bij Childhood in World History Online samenvattingen en studiehulp bij Childhood in World History van Stearns

 • Boeksamenvatting bij Childhood in World History van Stearns - 4e druk
 • Tentamentests bij Childhood in World History van Stearns - 4e druk
 • ...

Related topics and terms

Relations of the topic: General Pedagogics and History of Pedagogics
Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
Apply more filters within category General Pedagogics and History of Pedagogics
Find Content
Find Supporters