PKG: Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie

PKG: Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie

Summary PCHP Chapter 3-4

Basics of Assessment

                Assessment: Process of gathering information about symptoms and possible causes
                                         .Also: Current symptoms, ways of stresscoping, recent events, substance abuse
                                          cognitive functioning, sociocultural background.

                Diagnosis: Label for a set of symptoms

 

 • Validity:
  - Ability of a test to measure what it is intended to measure

 

Op deze pagina verzamel ik alle samenvattingen, oefententamens en college aantekeningen van PKG die ik kan vinden op WorldSupporter!

Hieronder vind je de hoorcollege aantekeningen

 • let op: hoorcollege 6 ontbreekt. Onderaan de lijst kan je naar een ouder overzicht, waar hoorcollege 6 wel te vinden is!

HC 1 PKG

Hoorcollege 1: Psychopathologie, Classificatie en Psychologische Benaderingen

 

Opzet van het college:

 1. Psychopathologie (H1)
  - Definiëren van abnormaliteit
 2. Classificatie (H3)
  - Classificatiesystemen
 3. Psychologische benaderingen (H2)
  - Gedragsmatige benaderingen
  - Cognitieve benaderingen
  - Gemeenschappelijke elementen

 

PKG - HC 2

Hoorcollege 2: Depressie

 

Opbouw van het college:

 1. Kenmerken van depressie
 2. Theoretische modellen
 3. Behandelmogelijkheden

 

1. Kenmerken van depressie

Een bekend kenmerk van depressie is de ‘black dog’ die steeds blijft achtervolgen.

PKG - HC 3

Hoorcollege 3: Angststoornissen

 

Angst is heel belangrijk. Zonder angst zouden we nauwelijks overleven en extreme angstreactie is op gepaste momenten alleen maar goed. Ons lichaam is optimaal ingericht om angst te zien. Dat gebeurt heel snel. Angst gaat normaal weer voorbij nadat de gebeurtenis over is, maar bij angststoornissen is dat niet zo.

 

Wat gebeurt er als je langdurig angstig blijft?

Hypothalamus à Parasympathisch systeem à Nieren à Adrenaline.

PKG - HC 4

Hoorcollege 4: Psychotische stoornissen

 

Dit is het medische gebied. Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de patiënt gedurende een zekere periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is.

PKG - HC 5

Hoorcollege 5: Somatoforme symptomen en gerelateerde stoornissen

 

 1. DSM-IV t.o.v. DSM-V
 2. Conversiestoornis
 3. Ziekte-angst stoornis (hypochondrie)
 4. Lichaamsdysmorfe stoornis
 5. Factitious disorder
 6. Behandeling

*Somatisch = letterlijk lichamelijk.

PKG - HC 7

Hoorcollege 7: Aanpassingsproblemen en psychopathologie bij patiënten met (chronische) ziekte

 

Dit college gaat over medische psychologie. Het gaat over de volgende onderwerpen die betrekking hebben tot patiënten met (chronische) ziekte:

PKG - HC 8

Hoorcollege 8: Preventie

 

Primaire preventie voor gezonde mensen, in de hoop dat ze zo lang mogelijk gelukkig kunnen leven.

Een voorbeeld is een vuurwerkvrije zone, omdat veel mensen niet met vuurwerk om kunnen gaan. Veel mensen denken te weten wat veilig is, maar dat is niet zo. Het leidt helaas zelden tot gedragsverandering. Hoe kunnen we mensen wel bewegen om op een bepaalde manier te gedragen?

Bulletpoint samenvatting (engels)

Studietips

 • Houd er rekening mee dat de DSM-V in 2014 verschenen is en er heel wat veranderd is t.o.v. de DSM-IV, de boeken (& dus ook de samenvattingen) die voor dit vak zijn gebruikt in 2014 en daarvoor kloppen dus niet meer! Ik heb deze (oude) aantekeningen en samenvattingen daarom niet toegevoegd aan deze pagina.
 • Leer de stof per onderwerp!

Ik heb hieronder een paar filmpjes van het Youtube-account Crash Course geplaatst die aansluiten op de leerstof!

Selected Categories
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Main Category
Learn & Develop
Sustainable Development Goals
Institution
Year of Study
1
Language
Nederlands
Magazine of michelleKe
Content
Image
Statistics
30