Culpa in causa - Arrest

Culpa in cause (HR 09-06-1981, NJ 1983, 412)

Relevante artikelen

Artt. 37 en 287 Sr

Casus

Een druggebruiker steekt zijn oma dood na eerst een grote dosis coke en heroïne tot zich genomen te hebben. De dader had met een mes gestoken, net zolang tot het slachtoffer rochelend op de grond lag, om, naar hij zelf zei, aan het gillen een eind te maken. De dader leed op dat moment aan hallucinaties, meende dat de daad hem vanwege zijn psychische toestand op dat moment niet kon worden toegerekend, nu hij nu het gebruik van cocaïne de draagwijdte van zijn handelingen niet meer kon overzien. Deze bewering werd gesteund door een psychiatrisch rapport.

Rechtsvraag

Is er sprake van opzet wanneer verdachte tijdens het plegen van het delict zwaar onder invloed verkeert van verdovende middelen?

Het hof

Het hof stelde dat het van algemene bekendheid is dat zowel heroïne als cocaïne bij gebruik van enige duur de wil van de gebruiker en het normbesef kunnen aantasten en ‘dat op grond van een en ander verdachte geacht moet worden een zodanig inzicht te hebben gehad in de gevaren van drugsgebruik en de uitwerking ervan op zijn geestvermogens dat geoordeeld moet worden dat de ten tijde van het plegen van het bewezene opgetreden ziekelijke storing van zijn geestvermogens aan de verdachte te verwijten is. Het Hof achtte het opzet op de dood van het slachtoffer bewezen, nu de dader had doorgestoken om aan het gillen van het slachtoffer een eind te maken en hieruit blijkt het opzet.

Hoge Raad

De Hoge Raad ging met de redering van het Hof akkoord. Het Hof kon oordelen dat de doodslag aan verdachte kan worden toegerekend, ondanks zijn intoxicaties tijdens de uitvoering van het delict. In cassatie kan niet worden getoetst of het Hof terecht tot het feitelijke oordeel is gekomen, dat niet aannemelijk is geworden, dat sprake is geweest van een zodanige geestelijke afwijking dat verdachte tijdens het plegen de draagwijdte van zijn gedrag kon overzien. Oftewel: als je jezelf verwijtbaar, willens en wetens in een dergelijke geestestoestand brengt, kan je je later niet meer beroepen op het ontbreken van opzet.

Noot (ThWvV)

"Opzet laat zich het best omschrijven als "niet bij ongeluk", als doelgericht handelen. Bij doodslag wordt niet meer vereist dan dit opzet. Het oogmerk dat de dader heeft gehad is niet relevant. Al is opzet een geestesgesteldheid, het opzet kan worden bewezen uit omstandigheden. De ervaring met waarneming van menselijk gedrag is daarbij beslissend."

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.