Image
WorldSupporter Magazine of Law Supporter
Image

JoHo World Supporter Rechten

Travel & Move: 
Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism.
Experience & Leisure: 
Ik zet me al jaren in voor het verspreiden van kennis.
Learn & Develop: 
Ik help met het inzichtelijk maken van studiemateriaal voor studenten over de hele wereld. Wil je op de hoogte blijven van relevante materialen voor de studie rechtsgeleerdheid?
Voeg mijn account dan toe aan je favorieten! Heb je een tip of mooi materiaal gezien dat hier nog niet in de lijst staat? Laat het even weten!
Help & Change: 
Dit is het officiële World Supporter Rechten account.
Work & Initiate: 
World Supporter.
My Latest Activity
Samenvatting van Staatsrecht - Heringa

Samenvatting van Staatsrecht - Heringa e.a. - 12e druk

 • Wat is de opzet van het boek 'Staatsrecht'? - Chapter 1 (12e druk)
 • Wat zijn de verschijningsvormen en kenmerken van de staat? - Chapter 2 (12e druk)
 • Wat is de rechtsstaat? - Chapter 3 (12e druk)
 • Wat houd...

Summary of International Law - Henriksen

Summary of International Law - Henriksen - 1st edition

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1 (1)
 • What are the sources of international law? - Chapter 2 (1)
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3 (1)
 • Who are the acto...

Oefententamens Contractenrecht - UvA - Rechten Bachelor 1

Oefententamens Contractenrecht - UvA - Rechten Bachelor 1 uit de periode 2010-2015

 • Contractenrecht - B1 - Recht - UvA - Oefententamen voor deeltoets 1 uit 2014
 • Contractenrecht - B1 - Recht - UvA - Oefententamen voor deeltoets 1 uit 2013
 • Contractenrecht - B1 - Recht -...

Latest Activity of My Favorites
Werkcollege week 6 Bestuursrecht
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Werkcollege Algemene gegevens 1a. Zie onderstaande samenvatting van casus. 1b. Twee, namelijk onrechtmatig tracébesluit en toezegging minister 1c. Interbest BV (verzoekster) en Minister van Infrastructuur en Milieu (verweerder) 1d. Is ...

Samenvatting week 6 Bestuursrecht

Soms leiden burgers schade door een besluit of andere feitelijke handelingen. Zowel onrechtmatig als rechtmatig overheidshandelen kan er voor zorgen dat iemand dan recht heeft op een schadevergoeding. Bestuursrechtelijke onrechtmatigheid is civielrechtelijke onrechtmatigheid: als een besluit verniet...

Hoorcollege week 6 Bestuursrecht

Hoorcollege Onrechtmatige overheidsdaad: 

 • Hoe/waar schadevergoeding te verkrijgen ten gunste van besluiten en ander overheidshandelen 
 • Welke materiële criteria gelden om te bepalen of de overheid schadeplichtig is 

Rechtmatige overheidsdaad: ...