Samenvatting Stofwisseling II week 5 (verplichte stof)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


Verplichte Literatuur Week 5

Acute diarree

Acute diarree komt veel voor. Meestal is het een milde aandoening, die vanzelf weer over gaat. Maar het kan zich ook ontwikkelen tot een levensbedreigende aandoening. Acute diarree duurt minder dan 3 weken. Bij diarree hebben mensen vaak een hogere ontlastingsfrequentie en toegenomen vochtinhoud van de ontlastig.

 

Fysiologie

In de normale situatie komt er per dag 9 liter vocht in de dunne darm. De dunne darm neemt daar een groot deel van op, zodat gemiddeld 1-2 liter vocht overblijft om vervolgens naar de dikke darm te gaan. Van deze 1-2 liter wordt het meeste opgenomen, er is nog ongeveer 100 mL aanwezig in de ontlasting. Het colon kan maximaal 3-5 liter vocht opnemen per dag. Als er meer aanbod aan het colon is, zal er diarree ontstaan. Er is sprake van diarree als het gewicht van de ontlasting >200g is.

Het vocht in de darmen wordt op verschillende manieren opgenomen:

-                  Passieve osmose van water. Dit gebeurt zowel in de dunnen als dikke darm. 

-                  Actief transport over het basaalmembraan, dit wordt gestimuleerd door de Na+ gradiënt (in stand gehouden door de Na/K-pomp).

-                  Cotransport met suikers en aminozuren

 

Diarree

Er zijn vier belangrijke pathofysiologische mechanismen die diarree kunnen veroorzaken.

 

1.               Osmotische diarree

Osmotische diarree ontstaat als een stof die niet absorbeerbaar is accumuleert in de dunne darm. De osmotische gradiënt, die hierdoor wordt opgebouwd, leidt ertoe dat water uit plasma naar het lumen van de dunne darm migreert, met waterige diarree als gevolg. Wanneer de slecht absorbeerbare stof uit het voedsel geëlimineerd wordt zal de diarree meestal verdwijnen.

Voorbeelden van osmotische diarree zijn:

            Carbohydraatmalabsorptie (lactaatdeficiëntie)

            Magnesiumzouten

            Lactulose

            Malabsorptiesyndromen

            Resectie van maag en dunne darm

 

 

2.               Secretoire diarree

Bij een verlaagde ionresorptie of verhoogde ionsecretie door de dunne darm ontstaat secretoire diarree. Meestal wordt dit veroorzaakt door bacteriële toxine. Het nemen van ander voedsel of vasten zal geen invloed hebben op de diarree. Vaak heeft de ontlasting een erg groot volume (>1 liter/ dag)

Voorbeelden van secretoire diarree zijn:

            Bacteriële endotoxines, bijv. cholera

            Non-osmotische laxantia

            Galzouten

Hormoonproducerende maligniteiten, zoals gastrinoom.

 

Bron: http://www.atsu.edu/faculty/chamberlain/Website/Lects/toxin2.jpg

 

            Exudatieve diarree

Inflammatie van de dunne darm leidt tot schade aan de mucosa. Inflammatie van de dikke darm leidt vaak tot bloederige diarree.

Voorbeelden van exudatieve diarree zijn:

            IBD (Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa)

            Infecties aan het maagdarmkanaal (bacterieel/ viraal/ parasitair)

            Gluten overgevoeligheid

            Bestralingsschade      

            Coloncarcinoom

            Diverticulitis

 

3.               Versnelde motiliteit

Bij een versnelde passage van voedsel is er minder tijd voor opname en kan er diarree ontstaan.

Voorbeelden van verhoogde motiliteit met waterige diarree als gevolg zijn:

            Thyrotoxicose

            Diabetes Mellitus

            IBS

            Abusus van laxantia

 

Natuurlijk is er in de praktijk vaak sprake van meerdere pathofysiologische mechanismen die in één persoon tegelijk spelen en verantwoordelijk zijn voor de diarree.

 

Klinische work-up

 

Acute diarree komt veel voor. De meest voorkomende oorzaak is hoe dan ook: infecties. Klinisch is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de volgende klinische syndromen:

-                  voedselvergiftiging

-                  reizigersdiarree

-                  waterige diarree

-                  bloederige diarree (inflammatoir of ischemisch)

-                  diarree bij medicijngebruik, mn antibiotica of NSAID’s

-                  diarree bij HIV+ patiënten

Om onderscheidt te maken tussen de verschilende syndromen is de anamnese erg belangrijk. Daarnaast is het vooral belangrijk om onderscheid te maken tussen self-limiting en niet self-limiting ziekten.

Bij de meeste patiënten is diarree een self-limiting aandoening en is er behalve uitleg en geruststelling een expectatief beleid gangbaar. Kenmerken van diarree die niet self-limiting is, zijn: ernstige aanhoudende diarree, hoge koorts, ernstige buikpijn, bloed bij de ontlasting, dehydratie, de immuungecompromitteerde patient.

 

Het lichamelijk onderzoek richt zich op tekenen van dehydratie en het abdomen wordt onderzocht. Het is altijd nodig een rectaal toucher te verrichten!

 

Bij risicopatiënten (zie boven) zijn er verschillende diagnostische mogelijkheden. De triple feces test (TFT) is gebruikelijk. Daarnaast is scopie van de darm mogelijk, evt met biopsie.

 

Het is belangrijk dat patiënten met dehydratie te rehydreren. Adequate hydratie is vaak de enige behandeling die nodig is bij acute diarree. Er zal altijd geprobeerd worden dit oraal te doen, d.m.v. zoute soep of fruitsappen (glucose, natrium en kalium die daarin zitten bevorderen de vochtabsorptie). Orale Rehydratie Solutie (ORS) is nodig bij matig dehydratie. Bij ernstige dehydratie wordt gekozen voor intraveneuze vochttoediening. Daarnaast kan er op het dieet worden gelet. Bepaalde voedingsmiddelen, zoals sommige fruitsappen, kunnen de diarree verergeren. De calorie intrake moet echter worden behouden, ondanks anorexie.

Middelen tegen diarree, bijvoorbeeld Loperamide, zijn effectief bij volwassenen met diarree. Dit moet echter wel vermeden worden bij colitis, omdat een mogelijke complicatie een toxisch megacolon is. Bij kinderen zijn deze middelen vaak ineffectief.

Antibiotica moet in het algemeen vermeden worden bij diarree. Ze zijn meestal ineffectief en hebben als bijwerking diarree. Het is wel zinvol om een gericht antibioticum te geven al ser een bacterie geïsoleerd is uit de TFT.

 

Belangrijkste pathogenen bij acute diarree zijn:

RECOGNISED ENTEROPATHOGENS FOR ACUTE DIARRHOEA

Viruses 

Bacteria 

Parasites

Rotavirus
Norwalk Agent
Adenoviruses
Calicivirus
Coronavirus
Astrovirus

Escherichia coli

 1. Enterotoxigenic*
 2. Enteropathogenic*
 3. Enteroinvasive
 4. Enterohaemorrhagic*
 5. Enteroadherent
  Vibrio cholerae*
  Shigella*
  Campylobacter jejuni
  Staphylococcus aureus*
  Clostridium perfringens*
  Clostridium difficile*
  Non-typhoid salmonella
  Yersinia enterocolitica
  Vibrio parahaemolytica
  Aeromonas hydrophila
  Bacillus cereus

Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichuria
Cryptosporidia

 

 

Voedselvergiftiging

Voedselvergiftiging is wereldwijd een enorm probleem. Een voedselvergiftiging ontstaat door het eten van voedsel waar bacteriën, bacteriële toxines, virussen, parasieten of chemicaliën in zitten. Het klinisch beeld bevat misselijkheid en braken, krampende buikpijn, acute diarree en mogelijk neurologische symptomen. De belangrijkste verwekker is Clostridium Perfringens. Deze bacterie bevindt zich vooral in vlees en kip en veroorzaakt symptomen na 8 tot 12 uur na inname (incubatietijd). De ziekte is meestal self-limiting en duurt vaak niet langer dan 24 uur. In ontwikkelingslanden kan deze bacterie ook het fatale enteritiss necricans veroorzaken.

Andere, minder belangrijke, verwekkers van voedselvergiftiging zijn:

-                  Staphylococcus Aureus

-                  Bacillus Cereus

-                  Vibrio parahaemolyticus

-                  Clostridium botulinum

-                  Salmonella

-                  Shigella

-                  Vibrio cholera

-                  Escherichia coli

-                  Campylobacter jejuni

-                  Zware metalen zoals ijzer, zink, tin en koper

-                  Virale hepatitis A

-                  Tcichinella spiralis

-                  Giardia lamblia

 

Bepaalde zware metalen, paddestoelen, schelpdieren en vissen met toxines kunnen niet-bacteriële voedselvergiftigingen veroorzaken.

 

Reizigersdiarree

Van alle mensen die naar ontwikkelingslanden gaan voor vakantie krijgt 30-50% minimaal een keer reizigersdiarree. Meestal is deze diarree kortdurend. Het grootste deel van deze patiënten heeft een infectieuze diarree op basis van E. Coli. Je kunt deze bacterie vinden in kraanwater, melkproducten, gewassen groenten, fruit en rauwe schelpdieren.

Het klinisch beeld van waterige diarree ontstaat acuut. Vaak duurt het drie tot vier dagen, in 10% van de gevallen duurt het een week. Wanneer er bloed bij de ontlasting te vinden is, is dit suggestief voor Shigella, Ent. Histolytica, E. Coli of C. jejuni..

Vaak is er geen aanvullend onderzoek nodig, bij ernstige of aanhoudende symptomen kan een triple feces test ingezet worden.

 

Om reizigersdiarree te voorkomen zal met kraanwater,ongekookte groente, ongeschild fruit, melk-producten en rauwe schelpdieren moeten mijden. Antibiotica kan profylaxisch worden ingenomen. Het is echter niet mogelijk om dit aan alle reizigers voor te schrijven.

 

Behandeling bestaat vaak uit behoud van de hydratietoestand. Middelen tegen diarree kunnen gegeven worden, maar zijn bij kinderen niet zinvol. Antibiotica kunnen gegeven worden bij matig tot ernstige diarree. Er kan gekozen worden voor doxycycline, cotrimoxazol, ciprofloxacine of norfloxacine. Deze remmen allemaal de lengte van de ziekteduur.

 

Waterige diarree

1.         Giardia lamblia

Giardia lamblia is een protozoan, die verspreid wordt door gecontamineerd water. Het kan voor kleine epidemietjes zorgen door de makkelijke overdracht van mens op mens. De incubatietijd is 1 tot 2 weken en de ziekte duurt meestal 1 tot 3 weken. De symptomen bestaan uit waterige acute diarree, flatus en krampende buikpijn. De ontlasting laat tekenen zien van malabsorptie. Bloed of pus hoor je hierbij niet te zien. De diagnose kan worden gesteld met de TFT, maar deze is helaas niet zo sensitief. Behandeling van eerste keuze is metronidazol. Soms is het nodig mensen in de omgeving ook te behandelen, om zo de mens op mens verspreiding tegen te gaan.

 

2.         Cholera

Cholera wordt veroorzaakt door Vibrio cholera, een bacterie die entertoxines verspreidt. Het is endemisch in Azië en Afrika. Het hoge sterftecijfer is voornamelijk te wijten aan de dehydratie. Het is nl niet ongewoon om >1 liter ontlasting per uur te hebben. De extreme waterige diarree komt doordat V. cholera de enterocyt binnendringt, het celmembraan irreversibel activeert tot secretie. Klinisch kenmerkend is de ‘rijstewaterontlasting’; ontkleurde waterige ontlasting met vlokken.

De diagnose kan gesteld worden dmv kweek of microscopie.

Hoeksteen van de behandeling is vocht toediening. De glucose-natrium cotransporter is niet aangedaan bij cholera, en reguliere ORS is daarom effectief bij milde tot matige dehydratie. Intraveneuze vochttoediening is nodig bij ernstige dehydratie. Er kan een acidose optreden, in dat geval moet bicarbonaat erbij worden gegeven. Er is een vaccin tegen cholera op de markt.

 

3.         Virus

Bij kinderen is de meest voorkomende verwekker van diarree een virusinfectie met rotavirus of Norwalkvirus. Andere veel voorkomende virussen zijn: adenovirus en astrovirus. Het rotavirus infecteert vooral kleine kinderen van 6 – 24 maanden oud, mn in de wintertijd. De diarree op basis van een virus is bijna altijd mild en self-limiting. Het is belangrijk de hydratie in stand te houden, een effectief antiviraal middel is er niet.

 

Bloederige diarree

Dysenterie = diarree met bloed en pus.
De belangrijkste verwekkers van infectieuze bloederige diarree zijn Shigella, Salmonella, Yersinia, Clostridium, Escherichia Coli en Entamoeba. Het pathogeen verspreidt meestal enterotoxines. Het type antibioticum hangt af van het gekweekte organisme. Shigella verspreidt zich vooral  in ontwikkelingsladen met weinig weinig sanering en overcrowding. Transmissie gaat via de oro-faecale route. De symtomen van infectie zijn: koorts, buikkrampen met diarree (wisseld van milde waterie diarree tot dysenterie). Shigella beschadigd het darmslijmvlies door toxinen en door de enterocyt binnen te dringen, de diagnose kan worden gesteld door een faeceskweek. Hierbij kan gelijk de medicijnresistentie worden getest. De behandeling bestaat uit hydratie en koortsverlagende middelen. Anti-diarree middelen moeten vermijden worden. Antibiotica kunnen de ziekteverschijnselen en de duur van de ziekte verminderen.
Salmonella-infectie worden vaak veroorzaakt door voedselinfecties (dierlijke producten). Dit veroorzaakt zowel in de dikke als dunne darm een ontstekingsrespons. De incubatie tijd is 24-48 uur, waarna de eerste ziekteverschijnselen ontstaan. De behandeling bestaat uit hydratie en toedienen van elektrolyten. Antibiotica moet buiten risicogroepen worden vermeden.

 

Diarree bij antibiotica

Veel antibiotica verstoren de normale darmflora. Dit geeft C. Difficile de kans om te groeien (overgroei) en toxines te verspreiden die diarree en colitis veroorzaken. C. Difficile vormt sporen die hitte-resistent zijn, dit is vaak de bron van herinfectie. Behandeling bestaat uit staken van de antibiotica indien mogelijk. Metronidazol of vancomycine kan anders gegeven worden.

 

Diarree bij HIV+

Door de immunodeficiëntie hebben vele AIDS patiënten een persisterende (re)infectie van het maagdarmkanaal. Deze mensen zijn vaak zieker dan normale mensen en zijn ook gevoelig voor pathogenen waar de rest van de bevolking niet gevoelig voor is. Belangrijke verwekkers van diarree zijn: Mycobacterium avium, Salmonella, Shigella, CMV, HSV, Adenovirus, Cryptosporidiium, Giardia.

Check page access:
Public
Check more or recent content:

Stofwisseling - Geneeskunde - Bundel

Samenvatting Stofwisseling II week 5 (verplichte stof)

Samenvatting Stofwisseling II week 5 (verplichte stof)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


Verplichte Literatuur Week 5

Acute diarree

Acute diarree komt veel voor. Meestal is het een milde aandoening, die vanzelf weer over gaat. Maar het kan zich ook ontwikkelen tot een levensbedreigende aandoening. Acute diarree duurt minder dan 3 weken. Bij diarree hebben mensen vaak een hogere ontlastingsfrequentie en toegenomen vochtinhoud van de ontlastig.

 

Fysiologie

In de normale situatie komt er per dag 9 liter vocht in de dunne darm. De dunne darm neemt daar een groot deel van op, zodat gemiddeld 1-2 liter vocht overblijft om vervolgens naar de dikke darm te gaan. Van deze 1-2 liter wordt het meeste opgenomen, er is nog ongeveer 100 mL aanwezig in de ontlasting. Het colon kan maximaal 3-5 liter vocht opnemen per dag. Als er meer aanbod aan het colon is, zal er diarree ontstaan. Er is sprake van diarree als het gewicht van de ontlasting >200g is.

Het vocht in de darmen wordt op verschillende manieren opgenomen:

-                  Passieve osmose van water. Dit gebeurt zowel in de dunnen als dikke darm. 

-                  Actief transport over het basaalmembraan, dit wordt gestimuleerd door de Na+ gradiënt (in stand gehouden door de Na/K-pomp).

-                  Cotransport met suikers en aminozuren

 

Diarree

Er zijn vier belangrijke pathofysiologische mechanismen die diarree kunnen veroorzaken.

 

1.               Osmotische diarree

Osmotische diarree ontstaat als een stof die niet absorbeerbaar is accumuleert in de dunne darm. De osmotische gradiënt, die hierdoor wordt opgebouwd, leidt ertoe dat water uit plasma naar het lumen van de dunne darm migreert, met waterige diarree als gevolg. Wanneer de slecht absorbeerbare stof uit het voedsel geëlimineerd wordt zal de diarree meestal verdwijnen.

Voorbeelden van osmotische diarree zijn:

            Carbohydraatmalabsorptie (lactaatdeficiëntie)

            Magnesiumzouten

            Lactulose

            Malabsorptiesyndromen

            Resectie van maag en dunne darm

 

 

2.               Secretoire diarree

Bij een verlaagde ionresorptie of verhoogde ionsecretie door de dunne darm ontstaat secretoire diarree. Meestal wordt dit veroorzaakt door bacteriële toxine. Het nemen van ander voedsel of vasten zal geen invloed hebben op de diarree. Vaak heeft de ontlasting een erg groot volume (>1 liter/ dag)

Voorbeelden van secretoire diarree zijn:

            Bacteriële endotoxines, bijv. cholera

            Non-osmotische laxantia

            Galzouten

Hormoonproducerende maligniteiten, zoals gastrinoom.

 

Bron: http://www.atsu.edu/faculty/chamberlain/Website/Lects/toxin2.jpg

 

            Exudatieve diarree

Inflammatie van de dunne darm leidt tot schade aan de mucosa. Inflammatie van de dikke darm leidt vaak tot bloederige diarree.

Voorbeelden van exudatieve diarree zijn:

            IBD (Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa)

            Infecties aan het maagdarmkanaal (bacterieel/ viraal/ parasitair)

            Gluten overgevoeligheid

            Bestralingsschade      

            Coloncarcinoom

            Diverticulitis

 

3.               Versnelde motiliteit

Bij een versnelde passage van voedsel is er minder tijd voor opname en kan er diarree ontstaan.

Voorbeelden van verhoogde motiliteit met waterige diarree als gevolg.....read more

Access: 
Public
Samenvatting Stofwisseling I week 2

Samenvatting Stofwisseling I week 2

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


 

Hoorcollege 4

 

De tractus digestivus is een 9 meter lange buis die loopt van mond tot anus. De buis bestaat uit de mond, de pharynx (keelholte), de oesophagus, de maag, de dunne darm (ca. 6 m) en de dikke darm. Daarnaast zijn er een aantal klieren die hun product afgeven aan het lumen van de buis. Zo heb je speekselklieren, de lever/galblaas, de pancreas (exocriene secretie pancreassappen) en verder vele kleine klieren (bijvoorbeeld in de wand van de maag).

 

Oesophagus

De oesophagus heeft een transportfunctie en verbindt de pharynx met de maag. Qua spijsvertering gebeurt er vrij weinig. De belangrijkste functie van de slokdarm is het passeren van de thorax. Door zijn verloop door de thorax worden er specifieke eisen gesteld aan de bouw van de slokdarm. De druk in de thorax is lager dan de druk in het abdomen. Dit heeft te maken met de ademhaling, longen zijn namelijk elastisch en hebben de neiging om in elkaar te klappen. Om dit te voorkomen moet er rond de longen een lage druk heersen. In de thorax heerst dus een sub atmosferische druk. Benige componenten maken deze lage druk mogelijk. Zij geven de stevigheid die hiervoor nodig is.

 

In het abdomen is een hoge druk nodig om alle organen die zich hier bevinden op de juiste plaats te houden. Om deze hoge druk mogelijk te maken bestaat het abdomen voornamelijk uit spieren.

 

De oesophagus heeft aan het begin en aan het eind een kringspier. Deze kringspieren kunnen de oesophagus afsluiten van de mondholte en van de maag. Een dergelijke kringspier wordt een sfincter genoemd. De sfincter die de mondholte kan afsluiten van het begin van de oesophagus wordt de upper esophageal sfincter genoemd, ofwel UES. De sfincter die het eind van de oesophagus kan afsluiten van de maag wordt de lower esophageal sfincter genoemd, ofwel LES. Door de lage druk in de thorax zou de slokdarm zonder UES (upper esophageal sfincter) slijm en lucht aanzuigen vanuit de pharynx en zonder LES (lower esophageal sfincter) maaginhoud aanzuigen vanuit de maag. De LES is in staat om een hoge druk te genereren en is een functionele sfincter. Deze sfincter is moeilijk waar te nemen of te voelen. Het wordt daarom een fysiologische sfincter genoemd. Naast de LES zorgt ook het.....read more

Access: 
Public
Sturing en stofwisseling colleges deel 5

Sturing en stofwisseling colleges deel 5

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


HC 25 – Obesitas en Metabool Syndroom

Obesitas en type 2 diabetes zijn veel voorkomende problemen onder de Nederlandse bevolking. Bij een BMI van 25 tot 30 is er sprake van overgewicht. Hierboven is er sprake van obesitas. Bij een BMI van hoger dan 40, dan is er sprake van morbide obesitas. In Nederland heeft 50% van de volwassen bevolking een BMI van hoger dan 25. Dit is in de loop van de jaren steeds meer geworden. Bij overgewicht is er een veel groter risico op bepaalde ziekten:

 • Cardiovasculaire ziektes (CVZ), zoals coronaire hart ziekte (CHZ), cerebrovasculair incident (CVA) en trombose
 • Type 2 Diabetes Mellitus
 • Maligniteiten, in onder andere borst, ovarium en prostaat.

Een grafiek waarin het relatieve risico op een bepaalde ziekte (zoals diabetes en astma) is uitgezet tegen het BMI, is een exponentiële curve. Dit laat zien dat een stijging van het BMI een ernstige stijging van het relatieve risico ten gevolge kan hebben. Verder is het zo dat als de middel omvang toeneemt, dat dan de kans op kanker ook toeneemt.

Het percentage van de bevolking dat een chronische aandoening heeft, neemt toe met de leeftijd. Bij 25-39 jaar is er al 40% met een chronische aandoening. Deze chronische ziekte prevalentie is dus zeer hoog. Ziektes die hieronder vallen, zijn onder andere astma, diabetes en reuma.

Bij overgewicht is de energiebalans uit balans: er is meer energie inname dan verbruik. Patiënten met overgewicht eten niet per definitie meer dan een persoon zonder overgewicht. Het gaat uitdrukkelijk om de balans tussen inname en verbruik. Dit verbruik wordt bepaald door de stofwisseling en lichamelijk activiteit. Het kan dus ook zo zijn dat iemand genetisch bepaald een verminderde stofwisseling heeft, waardoor hij overgewicht krijgt.

Wat gebeurt er nou precies als iemand meer vet krijgt? Vetweefsel gaat groeien, waarna er een aantal dingen gebeuren die tot complicaties leiden. Er is macrofaag infiltratie in het vet weefsel. Daar gaan de macrofagen cytokines produceren. Cytokines zijn ontstekingsmediatoren: ze gaan een laaggradige ontsteking veroorzaken. Deze cytokines zijn dus proinflammatoir. Daarnaast gaan ze factoren maken die trombose bevorderen: trombogene factoren/trombokines. Als de vetcellen groter worden, dan gaan ze hormonen maken: adipokines. Deze hormonen hebben meestal negatieve effecten op de stofwisseling.

Obesitas leidt dus tot de productie van cytokines, adipokines en trombokines. Dit is niet per definitie zo. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn bij de productie van deze stoffen: leeftijd, genen en fysieke fitness. Hoe ouder iemand is, hoe meer inflammatie er zal zijn. Hoe fitter iemand is, hoe minder inflammatie en dus hoe minder problemen met de stofwisseling. Als deze stoffen wel ontstaan,.....read more

Access: 
Public
Collegeverslagen Stofwisseling I, week 5 (gebaseerd op 2012-2013)

Collegeverslagen Stofwisseling I, week 5 (gebaseerd op 2012-2013)

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. Bekijk hier ons huidige aanbod.


College 11

Obesitas is een chronische ziekte waarbij er een zodanig overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat, dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's.

 

Kwantiteit van vetstapeling: hoeveel vet is er

Gewicht en vet gaan vaak samen. Er zijn verschillende manieren om vet te meten:

 • Onderwaterweging. Iemand wordt ondergedompeld in water en je weegt het gewicht onder water. Via een formule en het gewicht boven water kun je vet meten. De dichtheid van vet is kleiner dan die van andere componenten in je lichaam, waardoor iemand met veel vet een negatief gewicht kan hebben onder water. Probleem: Nederland heeft twee geschikte baden om dit te doen.

 • huidplooimeting met een tang voor de biceps, achter de triceps, onder het schouderblad en boven het heupbeen. De gevonden waarden vergelijk je met een tabel. Uit de som van de vier plooien bereken je de hoeveelheid vet. Deze meting is niet heel betrouwbaar. Elke onderzoeker meet andere waarden en hoe meer vet je hebt, hoe onbetrouwbaarder de meting wordt.

 • Levensverzekeringstabellen gingen uit van het ideale gewicht, waarbij de minste ziektekosten werden gemaakt. Deze tabellen gebruikte men vroeger.

 • Quetelet-index of Body Mass Index (BMI) wordt tegenwoordig het meest gebruikt. De Belg Quetelet verzon in 1902 deze formule: BMI = gewicht (kg) / (lengte (m))2 .

Een BMI > 25 betekend overgewicht. Een BMI>30 betekent obesitas. Bij kinderen en bodybuilders klopt de formule niet.

 

Kwaliteit van vetstapeling: waar zit het vet

De plaats van vet, verklaart het risico op ziektes. Er zijn twee soorten figuren voor mensen:

 • appelfiguur. Deze mensen hebben een centrale of androïde vetverdeling met veel vet in de buikholte, rond organen. Dit heet ook wel visceraal of intra-abdominaal vet.

 • peerfiguur. Deze mensen hebben een perifere of gynoïde ververdeling. Ze hebben vet rond de dijen en heupen, genaamd subcutaan vet.

 

Viscerale vetcellen

Subcutane vetcellen

gezondheidsrisico

groot

veel minder / bijna niet

celgrootte

groter

kleiner

cel insulineresistentie

groter

kleiner

celdoorbloeding

beter

slechter

celturnover (verversing) van vrije vetzuren

sterk verhoogd

lager

celgevoeligheid voor hormoon gevoelige lipases (voor turnover)

gevoeliger

minder gevoelig

adipocytokineproductie

meer

minder

Vetcellen maken ook een.....read more

Access: 
Public
Stofwisseling II stamplijst

Stofwisseling II stamplijst

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


Stamplijst

WEEK 1

Endocrien orgaan

Maakt stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan

Hypothalamus, schildklier, bijnier, pancreas, ovaria, testes

Endocrien vs neuraal

Endocrien

 • Doel: bloedbaan

 • Specificiteit signaal bepaald door type receptor

 • Ligand-receptor interactie

Neuraal

 • Doel: weefsel

 • Specificiteit signaal bepaald door plaats van afgifte

 • Ligand-receptor interactie

Leptine

Hormoon dat wordt afgegeven door vetweefsel

Functie

 • Remming centrum voor voeding hypothalamus

Peptides

Dubbelfunctie: kunnen zowel hormoon als neurotransmitter zijn

Hormoon(achtigen)

Peptiden

 • Uit eiwitten

 • Voorbeelden: ACTH, PTH

Aminozuren

 • Worden afgesplitst

 • Voorbeeld: thyroxine (vanuit thyronine)

Vetachtig

 • Voorbeeld: cholesterol (wordt opgenomen in bijvoorbeeld bijnier, waar weer cortisol gevormd wordt)

Tripeptides

 • Vaak productie in hypothalamus om hypofyse aan te sturen

 • Voorbeeld: TSH

Lipofiel vs hydrofiel

 • Lipofiel goed diffunderen over membraan

 • Hydrofiel goed oplosbaar in bloed, lipofiele stoffen hebben hiervoor een transporteiwit nodig

Vrije fractie

 • Deel van hormoon dat oplost in het bloed

 • Dit deeltje is biologisch actief

Synthese hormonen

Algemeen

 • DNA > mRNA > translatie tot pre-eiwitten > (pro-hormonen) >

Hypothalamus

 • Activatie hypofyse tot afgifte trofische hormonen

 • Aanzet tot productie endocrien orgaan

 • Negatieve feedback of hypofyse en hypothalamus

Hormoon

 • Wordt geactiveerd en activeert zelf target

 • Effect zorgt voor feedback

 • Niveau en effect hormoon op vaste concentratie

 • Indirecte terugkoppeling

Invloeden hormonen

Hormonen beïnvloeden elkaar

De tijd heeft invloed op de plasmaspiegels van bepaalde hormonen, zoals cortisol en groeihormoon. Deze worden heel pulsatiel afgegeven.

Eiwitbinding heeft invloed op de biologisch actieve en gebonden verhouding in het bloed.

 • Bij eiwitverlies wordt deze verhouding anders en dus ook de activiteit

Slapen

 • Tijdens de slaap stijgt de concentratie van groeihormoon en prolactine

Stress.

 • De belangrijkste stresshormonen zijn cortisol voor chronische stress en adrenaline voor acute stress

 • Bij stress komen ook ACTH, groeihormoon en prolactine vrij

Vasten en voedsel

Hypoglykemie.

De menstruele cyclus

 • Zwangerschap beïnvloedt de hormoonspiegels.

Medicatie

Ziekte

Puberteit

ACTH

Peptide

Synthese

 • Gamma-MSH + CLIP

Functie

 • Activatie bijnier tot opname cholesterol

.....read more
Access: 
Public
Bulletpoint samenvatting Stofwisseling I

Bulletpoint samenvatting Stofwisseling I

Beknopte samenvatting van het gehele vak.

Stamplijst Stofwisseling l

.....read more
 • Term/proces/..

Bijbehorende informatie/definitie

 • Atwater factoren

Kcal/gram eiwit:4, vet:7, koolhydraten:4, alcohol:7

 • Gebalanceerd dieet

Eiwitten: 15%, vetten 35%, koolhydraten 55%

 • Glucose verbindingen

1-4 en 6-6 dwars

 • Triacylglycerol

Glycerol en vetzuren (3)

 • α-amylase

Verteringsenzym koolhydraten; speekselamylase en pancreas amylase

 • Gastrine

Gesecreteerd door G-cellen (in lamina propria van de fundus), hormoon dat zorgt voor stimulatie mest (ECL) cel die parietaalcellen aanzet tot secreteren (HCl)

 • Histamine

Pariëtaalcel stimulerend hormoon,bevindt zich in granules in mestcellen, stimuleert pariëtaalcel tot HCl secretie

 • Papilla van Vater

Uitmonding ductus choledochus en ductus pancreaticus in duodenum

 • Sfincter van Oddi

Sfincter rondom de papilla van Vater die doorstroomhoeveelheid van gal en pancreassap in het duodenum reguleert

 • Secretine

Hormoon, productie door S- cellen in crypten van Lieberkühn, toenam water en bicarbonaatsecretie van de Brunnerklieren, verhoogt insuline secretie

 • CCK

Cholecystokinine, stimuleert contractie galblaas, aanspanning gastroduodenale sfincter, stimuleert pancreas enzymen

 • Gal

Leverproduct, uitgescheiden bij aanwezigheid CCK, dispergeren vetten. Bestaat uit galzouten, glucuronzuur en billirubine

 • Enterokinase

Stimuleert omzetting trypsinogeen in trypsine

 • Trypsinogeen

Pro-enzym van trypsine, geactiveerd onder invloed van enterokinase

 • Trypsine

Darmenzym welke zorgt voor activering van vele verteringsenzymen

 • Permeabiliteit

Mate van doorlaatbaarheid van stoffen door het membraan. Wel: vetzuren, kleine, nonpolaire, dus ongeladen stoffen. Niet: polaire, grote geladen stoffen. +/- water, urea

 • Ionkanaal

Kanaal om ionen over het membraan te brengen

 • Transporter

Symporter, antiporter, uniporter

 • Carrier

ATP afhankelijk, verzadigbaar, competitie!

 • SGLT

Opname glucose uit lumen dunne darm, tegen concentratie gradient in

 • GLUT’s

1/3 – alle cellen, 2 pancreas/lever/darm, 4 spierweefsel/vetweefsel (insuline gereguleerd), 5 fructoseabsorptie (darm)

  Access: 
  Public
  Oefenpakket: Oefenvragen Stofwisseling I

  Oefenpakket: Oefenvragen Stofwisseling I

  Oefenvragen met antwoorden gebaseerd op de afgelopen jaren.


  Oefententamen Stofwisseling l

  NB: de antwoorden bij dit oefententamen zijn onder voorbehoud. De antwoorden op de open vragen zijn indicaties.

  1.      Een enzym, dat van groot belang is voor de vertering van ons voedsel, maar zelf niet de omzetting van enige voedselcomponent katalyseert, is:

  a.      Pepsine

  b.      Trypsine

  c.      Enterokinase

  d.      Amylase

  e.      Pancreas lipase

  2.      De bloedsuikerspiegel van een proefpersoon in een GTT test is op tijdstip t=2 uur lager dan de t=0 waarde. Uit dit gegeven kun je afleiden, dat de proefpersoon:

  a.      Diabetes mellitus type 1 heeft

  b.      Diabetes mellitus type 2 heeft

  c.      Niet nuchter was op t=0

  d.      Een normale insuline respons vertoont

  e.      Aan hepatitis lijdt
   

  3.      Het enzym, dat tijdens vasten niet door glucagon gestimuleerd wordt, is:

  a.      Glycogeenfosforylase

  b.      Pyruvaatdehydrogenase

  c.      Hormoon gevoelig lipase

  d.      Fructose 2,6 bifosfatase

  e.      Glucose-6-fosfatase

   

  4.      Welke combinatie van producerende cel en product is onjuist?

  a.      G cel en Intrinsic factor

  b.      Myocyt en Glucose-6-fosfatase

  c.      Exocriene pancreas cel en pepsinogeen

  d.      Adipocyt en GLUT-4

  e.      Enterocyt en VLDL

   

  5.      Wat verklaart de afname in de stikstofuitscheiding na enkele dagen vasten?

  a.      De glucose behoefte van het lichaam neemt dan af

  b.      De nieren beginnen bij te dragen aan de gluconeogenese

  c.      De eiwitvoorraad in de spieren begint op te raken

  d.      De Cori cyclus neemt toe in capaciteit

  e.      De BMR is afgenomen

   

  6.      Welke bewering over de werking van een ‘ontkoppelaar’ is juist?

  a.      Er vindt ATP productie plaats zonder elektronentransport

  b.      Er vindt elektronentransport plaats zonder ATP productie

  c.      Zowel elektronentransport als ATP productie zijn geblokkeerd

  d.      De TCA cyclus wordt sterk geremd

  e.      Complex 1 is geblokkeerd, vanaf complex 2 is er normaal elektronentransport

   

  7.      De enige rol, die zuurstof (O2) in onze cellen speelt, is die van:

  a.      Oxidator van voedingsstoffen

  b.      Reductor van voedingsstoffen

  c.      Elektronen donor

  d.      Elektronen acceptor

  e.      Energieleverancier voor ATP vorming

   

  8.      Na een koolhydraatrijke maaltijd ontstaat er in de lever onder invloed van insuline een grote hoeveelheid acetylCOA. Dat zal voor een belangrijk deel gebruikt worden voor:

  a.      Glucose productie

  b.      Vetzuursynthese

  c.      Ketonlichaam productie

  d.      Eiwitsynthese

  e.      Ureum productie

   

  9.      Na een week vasten ontstaat er in de lever onder invloed van glucagon een grote hoeveelheid acetylCoA. Dat zal voor een belangrijk deel gebruikt worden voor:

  a.      Glucose productie

  b.      Vetzuursynthese

  c.      Ketonlichaam productie

  d.      Eiwitsynthese

  e.      Ureum productie

  10.  In de lever van een alcoholicus ontstaat door de afbraak van alcohol met.....read more

  Access: 
  JoHo members
  Notes bij het vak Sturing & stofwisseling - Geneeskunde - B1 - UL (2014-2015)

  Notes bij het vak Sturing & stofwisseling - Geneeskunde - B1 - UL (2014-2015)

  Collegeaantekeningen


  HC-01: Inleiding

  Tijdens het blok moet er een casusverslag gemaakt worden. Dit is een aanvullende eis voor dit blok, maar telt mee als cijfer voor de lijn AWV. Indien het onvoldoende wordt beoordeeld, moet er een verbeterde versie worden ingeleverd. Verder is er een deeltoets met 20 meerkeuzevragen op 24 april. De eindtoets heeft 65 vragen en wordt afgenomen op 22 mei. De stof bestaat uit de hoorcolleges, responsiecolleges, werkgroepen, practica, ensembles en studieopdrachten. De stof is niet moeilijk maar het is wel veel. De responsiecolleges hebben verschillende onderwerpen. Responsiecolleges 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 gaat over de studieopdrachten en eventuele vragen over de stof. Responsiecolleges 6 en 9 zijn bedoeld om de gehele stof nog een te doorlopen. Hiervoor moeten de studenten zelf met vragen komen, deze moeten worden ingediend via het discussieforum op blackboard. Tijdens de werkgroep wordt er een presentatie van een casus voorbereid. Deze wordt gepresenteerd tijdens de ensembles.

  Stofwisseling vindt plaats in alle fases van het leven. Vooral de stofwisseling aan het begin van het leven en tijdens de zwangerschap is interessant. Tijdens deze fases is de stofwisseling anders dan tijdens de rest van het leven. Normaal gesproken komt iemand aan zijn energie door voedselinname. Bij een embryo/foetus is dit anders, zij krijgen energie via hun moeder.

  Stofwisseling gaat volgens verschillende thermodynamische wetten.

  • Nulde wet: mensen zijn homeotherm (warmbloedig) en hebben een constante temperatuur gedurende alle levensfasen

  • Eerste wet:

  • .....read more
  Access: 
  Public
  Notes bij het vak Sturing & stofwisseling - Geneeskunde - B1 - UL (2015-2016)

  Notes bij het vak Sturing & stofwisseling - Geneeskunde - B1 - UL (2015-2016)

  Deze collegenotes zijn gebaseerd op collegejaar 2015-2016.


  Thema 1: Regelkringen

  HC: Inleiding

  Tijdens het blok moet er een casusverslag gemaakt worden. Dit is een aanvullende eis voor dit blok, maar telt mee als cijfer voor de lijn AWV. Indien het onvoldoende wordt beoordeeld, moet er een verbeterde versie worden ingeleverd. Verder is er een deeltoets met 20 meerkeuzevragen op 24 april. De eindtoets heeft 65 vragen en wordt afgenomen op 22 mei. De stof bestaat uit de hoorcolleges, responsiecolleges, werkgroepen, practica, ensembles en studieopdrachten. De stof is niet moeilijk maar het is wel veel. De responsiecolleges hebben verschillende onderwerpen. Responsiecolleges 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 gaat over de studieopdrachten en eventuele vragen over de stof. Responsiecolleges 6 en 9 zijn bedoeld om de gehele stof nog een te doorlopen. Hiervoor moeten de studenten zelf met vragen komen, deze moeten worden ingediend via het discussieforum op blackboard. Tijdens de werkgroep wordt er een presentatie van een casus voorbereid. Deze wordt gepresenteerd tijdens de ensembles. Stofwisseling vindt plaats in alle fases van het leven. Vooral de stofwisseling aan het begin van het leven en tijdens de zwangerschap is interessant. Tijdens deze fases is de stofwisseling anders dan tijdens de rest van het leven. Normaal gesproken komt iemand aan zijn energie door voedselinname. Bij een embryo/foetus is dit anders, zij krijgen energie via hun moeder. Stofwisseling gaat volgens verschillende thermodynamische wetten:

  • Nulde wet: mensen zijn homeotherm (warmbloedig) en hebben een constante temperatuur gedurende alle levensfasen

  • Eerste wet: behoud van energie. Alle energie uit de opgenomen voedingsstoffen manifesteert zich uiteindelijk als warmte, arbeid of groei (opslag).

  • Tweede wet: biochemische omzettingen leiden altijd tot warmteverlies zodat minder energie overblijft voor de stofwisselingsprocessen.

  • Derde wet: de lichaamstemperatuur is absoluut.

  De nulde wet

  De lichaamstemperatuur is ongeveer 37 graden met een normale variatie van 1 graden. Afwijkingen worden gediagnosticeerd door temperatuurmeting door bijv. bij het rectum. Als er afwijkingen worden gevonden kunnen er maatregelen worden genomen. Bij hypothermie (onderkoeling): kleding, verwarming etc. Bij hyperthermie (oververhitting): afkoeling met koud water en/of ijs, beschutting, ontstekingsremmers etc.

  De eerste wet

  De eenheid van energie is joule (bewegingsenergie eenheid) en calorie (warmte eenheid). Bij stofwisseling wordt de calorie (cal) en kilocalorie (kcal of Cal) gebruikt. De (oude) definitie van een calorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram zuiver water 1 graad omhoog te brengen. De huidige definitie is 1 calorie = 4,1868 joule. Let bij afkortingen altijd goed op of er cal (calorie) of Cal (kilocalorie) staat.

  De tweede wet

  De toename van inwendige energie van het menselijk lichaam is de som van de opgenomen vrije.....read more

  Access: 
  Public
  Thema 1.C.2 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 7

  Thema 1.C.2 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 7

  Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


  Inhoudsopgave

  Week 7: Fysiologie en ontregeling van stofwisseling II

  Hoorcolleges

  Hoorcollege 1: Regulatie metabole routes door hormonen

  Hoorcollege 2: Glucose homeostase, hyper- en hypoglyceamie

  Hoorcollege 4: Ondervoeding bij chronische zieken

  Hoorcollege 5: Exogeen en endogeen lipidetransport

  Hoorcollege 6: Ondervoeding wereldwijd

  Hoorcollege 7: Regulatie lichaamsgewicht

  Vaardigheidsonderwijs

  VO 1: glucose homeostase, 5 fase beschrijving

  VO 2: regulatieprincipes van metabole routes

  VO 3: Variatie in de bloedsuikerspiegel

  Zelfstudieopdrachten

  ZO 1: Effect dieet op lipidentransport

  ZO 2: Ontregeling en contra-regulatiemechanismen

  ZO 3: Protein energy malnutrition (PEM)

  ZO 4: Energiebeheer bij extreme inspanning

  Hoorcollege 1: Regulatie metabole routes door hormonen

  Receptoren voor smaak uit de neus en mond voor en voor darmhormonen in het duodenum werken nauw samen. Dit is niet zo gek als je weet dat je reuk en smaak en het duodenum allemaal ontstaan zijn uit de oerdarm. Achterin je neus zit een tweede reukorgaan: het vomeronasale orgaan. Dit beïnvloedt dingen omtrent het paringsgedrag.

  Mensen leven langer bij calorische restrictie, ook de lucht van voedsel moet dan uitgeschakeld worden. Door de reukreceptor Or83b werden fruitvliegjes veel ouder.

  Om de samenwerking tussen tong en duodenum voor smaak aan te tonen werden knock-out muizen gemaakt. Ze hadden wel voedselreceptoren op de tong: Alpha gustducine.

  De muizen proefden wel zoet, maar hadden er niet het darmhormoon. Als gevolg hadden ze een dramatische afname van reactie op de smaak van zoetstof. Darmhormonen bepalen of je iets zoet vindt, dit komt omdat het GLP-1 (afkomstig uit de darm) niet stijgt. Het gevolg is hyperglicaemie, het uitblijven van eerste fase, daarna overshoot. Dat lijkt op type II suiker.

  De resistentie van bepaalde weefsels voor insuline zorgt dat zoogdieren hun levensstijl kunnen volhouden. Het zegt iets over hoeveel insuline je nodig hebt om een bepaalde hoeveelheid suiker uit je bloed weg te werken. Als de tijd tussen maaltijden groot is moet je resistent tegen insuline worden, om de lange tijd van katabolisme te overleven. Je moet moet andere woorden alles opslaan wat je binnenkrijgt.

  Normaal gesproken wordt een lekkere hamburger van de McDonald's als volgt opgeslagen:

  witte vetcellen: Ffa proteines

  lever (kwantitatief verreweg het meest): glycogeen en ffa proteines

  spier: ffa, proteines

  De lever is insulinegevoelig; de 'poort naar de lever' heeft de normale afmeting. Insuline vindt het.....read more

  Access: 
  JoHo members
  Thema 1.C.1 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie'

  Thema 1.C.1 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie'

  Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. Bekijk hier ons huidige aanbod.


  Inhoudsopgave

  Hoorcolleges1.C.1

  HC 1: Diagnostiek in de MDL

  HC 2: Dysfagie

  HC 3: De pylorus

  HC 4: Mechanisme en regulatie van maagzuursecretie

  HC 5: Zuurgerelateerde problemen van de tractus digestivus

  HC6: Exocriene pancreasinsufficiëntie

  HC7: Acute en chronische pancreatitis

  Vaardigheidsonderwijs

  VO1: Ondervoeding en darmziekten

  VO2: Tractus digestivus, van maag tot anus

  VO 3 Microscopische anatomie en pathologie van het maag- en darmstelsel

  VO4 Absorptie van vitamines en mineralen

  Zelfstudieopdrachten

  ZO1: Verkeerssluizen in het maag-darmkanaal

  ZO2: Maagfunctiestoornissen

  ZO3: Functie en disfunctie van de exocriene pancreas

  Hoorcolleges

  HC 1: Diagnostiek in de MDL

  Methoden: anamnese, LO, laboratorium onderzoek (bloed, urine, feces), endoscopie, röntgen onderzoek, pathologie, bacteriologie en virologie.

  Bloed: In het bloed kunnen de volgende bepalingen worden verricht: Hb, hematocriet, MCV; leuco’s, dif. CRP (een ontstekingsmarker); leverfuncties (bilirubine); amylase, lipase, ALAT (alanine aminotransferase en ASAT (Aspartaat aminotransferase). Bij celverval is ASAt>ALAT, bij virale hepatitis andersom.

  Röntgen: buikoverzichtsfoto, echo abdomen, CT scan, MRI scan.

  Endoscopie met een flexibele scoop - complicaties: retroperitoneale perforatie ). Endoscopie geeft daarnaast als belangrijkste complicatie pancreati tis (5-10%) wanneer de galwegen worden bekeken met contrast (ECRP).

  Coeliakie: villi atrofie > leidt tot anemie, vitamine deficiëntie, groeiretardatie.

  Ziekte van Crohn: komt voor van mond tot anus, maar het meest in de dunne darm, meer bepaald het terminale ileum.

  Colitis ulcerose bevindt zich met name in het rectum en het colon.

  Short bowel disease treedt op als er teveel darm is geresecteerd.

  Linnis plastica: maagkanker.

  NSAID’s, ascal en helicobacter pylori zijn de belangrijkste veroorzakers van een ulcus. Een ulcus is een stuk darm dat ontstoken is doordat de mucosa is opgelost en dus geen bescherming meer biedt. Om dit te voorkomen kun je bij het geven van zuurbeschermers, dit verlaagt de kans op bloedingen.

  Stenose (bij bv. Crohn): ontstekingsremmende middelen en met ballon stenose oprukken > als dit faalt > stukje darm weghalen.

  Witte plekken in dikke darm: darmpoliepen, kanker in wording.

  Adenoom = voorbode carcinoom.

  Van 10-20 jaar ontstaan colon carcinoom.

  Roboticus, and micromachine technology: in de camerapil zitten twee videocamera’s, een batterij, twee lichtbronnen en een zendertje. Maakt vier foto’s per seconde.
  Pillcam vs. endoscopie: pillcam is weinig belastend.....read more

  Access: 
  JoHo members
  Thema 1.C.2 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 8

  Thema 1.C.2 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 8

  Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


  Week 8: Voeding en stofwisseling

  Collegeaantekeningen

  Hoorcollege: Stikstofbalans, methoden en betekenis

  Hoorcollege 1: Kwaliteit van voeding

  Hoorcollege 2: Vitamines en deficiënties

  Hoorcollege 3: Geneesmiddelafbraak 1

  Hoorcollege 4: Geneesmiddelafbraak 2

  Patientendemo 5: Stofwisselingsziektes ten gevolge van enzymdeficiënties

  Hoorcollege 7: Samenhang van het metabolisme in verschillende organen

  Vaardigheidsonderwijs

  VO 1: Casus stofwisselingsziekten

  VO 2: Metabole effecten van alcohol

  VO 3: Endocriene pancreas

  Zelfstudieopdrachten

  ZO 1: De zin en onzin van voedingssupplementen

  ZO 2: Vitaminetekort bij alcoholisme

  ZO 3: Geneesmiddelenafbraak

  ZO 4: Samenhang van het metabolisme in verschillende organen

  Hoorcolleges

  Aanvulling Week 7

  Hoorcollege 3: Stikstofbalans, methoden en betekenis

  Redenen voor verhoogde eiwitintake:

  • Eiwitverlies.

  • Anabool

  • Groei

  • Zwangerschap

  • Training

  • Refeeding

  • Herstel na ziekte.

  Het anabolisme en katobolisme moeten in balans zijn, er zijn wel andere aminozuren nodig, dan waaruit de voeding soms bestaat. Door middek van transaminatie (aminogroep van de ene naar de andere, deaminatie, aminogroep van het aminozuur. -> ureumcyclys). Kunnen andere aminozuren gevormd worden. De NH groep niet je ook weer uitscheiden in de vorm van ureum of amoniak.

  Ammoniak wordt omgezet in ureum. Uit de amoniak kun je ook weer een tussenproduct czs vormen.

  De stikstofbalans is te berekenen met de formule stikstofbalans = (proteine inname x0,16)- (totale urine stikstof +3)

  Voor het in balans blijven is nodig:

  1) stikstofinname dieet

  2) Energiegehalte dieet

  3) Kwaliteit eiwit

  4) Metabole toestand.

  Metabole stress.

  20-25% van je dagelijkse energie haal je uit eiwit bij ernstige stress. Eiwitafbraak treedt daarnaast op bij 13-40 uur vasten. Spieren zijn het grootste eiwitreservoir. Er is geen opslag van aminozuren

  Balansonderzoek in wetenschappelijk onderzoek kan opgedeeld worden in:

  • Netto effect

  • per orgaan

  • per metabole fase.

  Voor intensive care zorg geldt: vroegtijdig starten met enterale voeding, dit is de gouden standaard voor de ernstig zieke, want het is beter dan parenterale voeding op het gebied van wondgenezing en het immuunsysteem.

  Week 8: Voeding en stofwisseling

  .....read more

  Access: 
  JoHo members
  Blok 1.C.2 Thema 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 9

  Blok 1.C.2 Thema 'Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie' week 9

  Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.

   


  Week 9: Diabetes type I en II en obesitas

  Hoorcollege 1: Een typische type I en typische type II diabetes patiënt

  Zie bij deze week de casussen op blackboard.

  Naslagwerk: Kumar & Clark, clinical medicine, seventh edition, hfd 19, 'Diabetes mellitus and other disorders of metabolism', pp 1026-1061

  Insuline is geen remedie. Het heeft van een acute fatale ziekte een chronische ziekte gemaakt.

  Gevolgen diabetes:

  cardiovasculaire ziekte

  cerebrovasculaire ziekte

  diabetische neuropathie

  diabetische nefropathie

  diabetische retionpathie

  Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte van de 21e eeuw.

  Het heeft een aantal vaste symptomen, zoals moeheid, afvallen, polyurie en polydipsie, ongeacht om welk type diabetes het gaat.

  Diabetes is op te delen in twee soorten:

  Type I diabetes:

  Absolute insulinedeficiëntie: geen insuline productie, doordat bèta-cellen van eilandjes van Langerhans kapot worden gemaakt. In dit geval zijn autoantistoffen in het bloed positief.

  Type II diabetes:

  relatieve insulinedeficiëntie: insuline resistentie (hoog insulinespiegel in bloed). Diabetes type II geeft relatief milde klachten en de auto-antistoffen zijn negatief.

  Ontregeling van de glucosespiegel in het bloed is op te delen in twee soorten:

  Hypo.

  • zweten

  • trillen

  • duizeligheid

  • plotseling wisselend humeur (opeens boos worden bijvoorbeeld)

  • ongeconcentreerd zijn

  • hoofdpijn

  • moe

  • hongerig

  Hypo.

  • zweten

  • trillen

  • duizeligheid

  • plotseling wisselend humeur (opeens boos worden bijvoorbeeld)

  • ongeconcentreerd zijn

  • hoofdpijn

  • moe

  • hongerig

  Hoorcollege 2: Incretinen bij behandeling type II diabetes.

  Incretinen worden afgegeven door de darm in reactie op een maaltijd, ze zorgen ervoor dat er extra insuline wordt afgegeven bij een gezond persoon. Als je glucose inspuit zie je dat de insulineafgifte minder sterk is dan bij orale toediening. Het incretine-effect is de oorzaak van het verschil in afgifte.

  Als je iets eet komt de glucose in de darm. Het wordt door de bètacellen in de pancreas gevoeld door de verhoogde bloedglucosespiegels, maar incretinen, kleine hormooneiwitten hebben ook een functie bij de insulinesecretie.

  Er zijn twee hoofdsoorten:

  GLP-1 en GIP

  L cellen zitten in de dunne darm en vormen uit Proglucagon een GLP-1-voorloper en het actieve GLP-1. Door dipeptidyl.....read more

  Access: 
  JoHo members
  Thema 1.C.1 "Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie" week 4

  Thema 1.C.1 "Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie" week 4

  Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


  Inhoudsopgave

  Hoorcolleges

  Hoorcollege 1: Klinisch redeneren diarree

  Hoorcollege 2: epidemiologie darmmaligniteiten

  Hoorcollege 3: Immunologie van de darm.

  Hoorcollege 4 + 5: IBD inleiding en therapie

  Hoorcollege 6: Ondervoeding bij darmziekten

  Hoorcollege 7: Anemie

  Hoorcollege 8: Sikkelcelziekte

  Hoorcollege 9: Sociale psychologie 1

  Vaardigheidsonderwijs

  VO 1: Endoscopie van de tractus digestivus

  VO 2: Een patiënte met gewichtsverlies en buikpijn

  VO 3: Anemie

  Zelfstudieopdrachten

  ZO1: Heterogeniteit H. pylori

  ZO2: Bloedarmoede: oorzaken en behandeling

  ZO3: Stoornissen in zout- en watertransport door de darm

  ZO4: Diarree met bloed en slijm

   

  Hoorcolleges

  Hoorcollege 1 Klinisch redeneren diarree

  Vanuit een symptoom waarmee een patiënt op je spreekuur komt, moet je een differentiaaldiagnose (DD) in je hoofd hebben, om uiteindelijk (goede) vragen te kunnen stellen. Daarom is voorkennis belangrijk, in dit geval is het belangrijk om te weten wat diarree is. Diarree is meer dan 200 gram feaeceslozing per dag. Deze omschrijving moet er zijn omdat er namelijk mensen zijn die vrij dunne ontlasting uit zichzelf produceren.

  Dagelijks wordt er 10 liter intestinaal vocht geproduceerd. De hoeveelheid vocht die het colon bereikt is 1 liter (circa 1 kg). Wanneer een patiënt dus meer dan 1kg poep produceert per dag is er (ook) een probleem in de dunne darm. Bij cholera poept iemand 10 liter per dag omdat er geen terugresorptie mogelijk is.

  Pathofysiologie van diarree: wat is een logische indeling uitgaande van pathosfysiologisch mechanismen?

  • Verlies van water (en elektrolyten) via feaces

  • H2O productie: vasoactieve stof vipoom (zeldzaam), catecholamines

  • H2O resorptie: toxisch (toxine productie micro-organismen), osmose (lactase deficiëntie), snelle passage (hyperthyreoidie), allergie (koemelk-eiwit-allergie), inflammatie (colitus ulcerosa/ Crohn), vasculair (ischemische colitis)

  • Combinatie van a en b: ontsteking (gastro-enteritis)

  Epidemiologisch is de meest voorkomende oorzaak van diarree een infectie.

  Tijdens het college werd er een filmpje getoond met een anamnese afname.

  Introductievraag: wat bracht u bij de dokter? Het doel van deze vraag:

  • Inschatting van de ernst

  • Indruk krijgen van pathosfysiologische richting

  • Inventarisatie van mogelijke complicaties

  Kernpunten verhaal moeder patiëntje:

  Access: 
  JoHo members
  Thema 1.C.1 "Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie" week 5

  Thema 1.C.1 "Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie" week 5

  Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


  Hoorcolleges

  Hoorcollege 1 Koliekpijn en icterus

  In de anatomie van de galblaas in combinatie met de galwegen zit veel variatie. Galsteenkolieken presenteren zich vaak als een heftige pijn rechts in de bovenbuik, met uitstraling naar de schouders, daarbij komend misselijkheid, braken en bewegingsdrang, vaak uitgelokt door vet eten (vet eten zet galblaas aan om te contraheren, waarbij je een drukopbouw krijgt). Maar ook atypische klachten komen zeer vaak voor, bij oudere mensen vaak deze minder typische presentatie.

  Welke mensen krijgen galstenen? De 4 (of 5) F’en: Fat, female, fertile, fair en forty. Je

  hebt cholesterolstenen (die komen veel voor in de westerse bevolking), erfelijk zijn de bilirubine stenen.

  Het vinden van galstenen met bovenbuikpijn kun je niet gelijk verbinden met galweglijden, het kan ook een incidentele bevinding zijn. Cholecystolithiasis (= aanwezigheid van galstenen in de galblaas en is een chirurgische ingreep, namelijk cholecystectomie) is dus niet gelijk aan choledocholithiasis (= aanwezigheid van galstenen in de galwegen en wordt verholpen door MDL arts).

  De incidentie van choledocholithiasis is 6 per 100000. De meerderheid van de stenen vormen zich in de galblaas en verhuizen naar de galwegen. Ongeveer 10% van de patiënten heeft choledocholithiasis zonder cholecystolithiasis. Ongeveer 5% van de mensen krijgt een cholecystectomy waarbij er nog een galsteen in de galwegen zitten.

  Symptomen van choledocholithiasis zijn geelzucht, koliekpijn, koorts (bij bacteriele cholangitis), geschatte incidentie met gecompliceerd galsteenlijden (pancreatitis, cholangitis, icterus) is circa 2-3%, gedurende 10 jaar bij initieel asymptomatische individuen met galblaasstenen. De geschatte prevalentie van choledocholithiasis bij patiënten met symptomatisch galblaasstenen is 10-20%. Tenminste 1/3e van deze stenen passeert spontaan en geeft geen symptomen, dus eigenlijk is de incidentie en prevalentie grotendeels onduidelijk. Een (bilaire) pancreatitis komt voor bij 0,3%-1% van de patiënten met galblaasstenen, 10% leidt tot mortaliteit.

  De diagnose wordt gesteld door labonderzoek om cholestase aan te tonen. Logische markers hiervoor zijn bilirubine en een verhoging van alkalisch fosfatase (deze zijn het meest specifiek). De tweede belangrijke stap is de abdominale echo, hierbij heb je een hoge sensitiviteit en specificiteit voor het aantonen van galblaasstenen, maar een zeer beperkte sensitiviteit voor het aantonen van choledocholithiasis (hoge specificiteit),

  a

  galwegdilatatie kun je bekijken, normaal is deze minder dan 7mm (bij een galblaasoperatie is er meer druk op de galwegen en is normaal minder dan 1cm). De gouden standaard voor het aantonen is de ERCP (Endoscopische retrograde cholangiopancreatografie) maar dit is invasief, veel complicaties (8% kans op pancreatitis), gebruik als diagnosticum voor choledocholithiasis is een.....read more

  Access: 
  JoHo members
  Stofwisseling 1 - Week 2 - Geneeskunde - B1 - UU (2014-2015)

  Stofwisseling 1 - Week 2 - Geneeskunde - B1 - UU (2014-2015)

  Bevat aantekeningen van de colleges en werkgroepen bij het vak uit 2014-2015


  Verplichte stof ‘Anatomie van de tractus digestivus’

  In deze samenvatting zijn afkortingen gebruikt om te verwijzen naar de verschillende leerboeken.
  G: Gray’s Anatomy, door Richard L. Drake, A. Wayne Vogl en Adam W.M. Mitchell, 3rd edition.
  BB: Medical Physiology, door Walter F. Boron en Emile L. Boulpaep, updated 2nd edition.

  De speekselklieren (uit G)

  Speekselklieren scheiden speeksel uit in de mondholte via kleine kanaaltjes. De meeste zijn kleine klieren in de submucosa of het slijmvlies van het orale epitheel langs de tong, het gehemelte, de wangen en de lippen. Naast deze kleine klieren zijn er drie grote klieren aanwezig:

  • De glandula parotis

  • De glandula submandibularis

  • De glandula sublinguale.

  De glandula parotis is de grootste speekselklier. Deze is onder het oor gelegen en voor de kauwspier. Via een kanaaltje mondt de klier uit in de wang.

  De glandula submandibularis is een haakvormige klier, die om de mylohyoïd spier is gelegen. Het submandibulaire kanaal komt uit in het diepe gedeelte van de mondholte, net naast het frenulum van de tong op de sublinguale papilla

  De glandulae sublinguales zijn de kleinste speekselklieren van de drie. Het zijn amandelvormige klieren, die direct aan de mediale zijde van de onderkaak gelegen zijn. De klier mondt uit via vele kleine kanalen onder de tong. De superieure grens van de glandula sublinguale vormt een vouw van mucosa die de sublinguale vouw wordt genoemd.

  Aderen die de glandula parotis van bloed voorzien, zijn afkomstig van de externe halsslagader. De glandula submandibularis en sublinguale worden van bloed voorzien door aftakkingen van de gezichts- en linguale slagaders. Bloed wordt afgevoerd via de halsader en gezichtsaderen.

  De speekselklieren worden aangestuurd door parasympatische innervatie door taken van de nervus facialis.

  De buik (uit G)

  Belangrijke organen in de buik zijn onder andere de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever, alvleesklier, galblaas, milt, nieren, urineleiders, en bijnieren. Verder bevinden zich in de buik allerlei neurovasculaire.....read more

  Access: 
  Public
  Stofwisseling 1 - B1 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  Stofwisseling 1 - B1 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  Bevat aantekeningen bij de colleges, werkgroepen en patientdemonstraties van 2015-2016


  WEEK 1

  .....read more

  Access: 
  Public
  Stofwisseling 1 - B1 - Geneeskunde - UU - Oefenbundel

  Stofwisseling 1 - B1 - Geneeskunde - UU - Oefenbundel

  Bevat oefenvragen en antwoorden, o.a. gebaseerd op de zelfstudies bij dit blok.


  WG - Vragen over de inleidende onderwerpen van dit blok

  1. Wat zijn de Atwater factoren van koolhydraten, vetten en eiwitten?

  1 gram koolhydraten geeft 4,1 kcal, 1 gram eiwit geeft 4,4 kcal en 1 gram vet geeft 9,4 kcal.

  1. Welke pindakaas zou je bij keuze uit deze drie potten kopen als het aantal calorieën per 100 gram zo laag mogelijk moet zijn?

  Pot 3, deze heeft de minste vetten en vet geeft de meeste kcal. Het heeft wel de meeste koolhydraten, maar die geven de minste kcal.

  1. Illustreer aan de hand van de tabel welke overwegingen bij jou nog meer mee spelen bij de keuze voor een bepaalde pot.

  De hoeveelheid onverzadigd vet en de hoeveelheid suiker tellen ook mee.

  1. Hoeveel zou je volgens het artikel moeten joggen op een vlakke weg om de energie die in 100 gram pindakaas zit weer kwijt te raken?

  0,60 kH/kg/min met een level jog. Neem 70kg als gewicht van de persoon. Je hebt 561 kcal, dit is 2356,2 kJ (pot 3). 0,60 x 70 = 42kJ per minuut verbrand. 2356,2/42= 56,1 minuut moet je joggen om 100 gram pindakaas van pot 3 te verbranden.

  1. Geef kort aan wat er gebeurt met elk voedingscomponent in de tractus digestivus. Waar begint d afbraak van koolhydraten, vetten en eiwitten? Welke moleculen worden uit de verschillende delen van de darm opgenomen? Waar komen ze vervolgens terecht en wat gebeurt er daarna met die moleculen?

  De voedingscomponenten vetten en koolhydraten worden al in de mond (deels) afgebroken door het eiwit amylase dat aanwezig is in het speeksel uit de speekselklieren. De afbraak van eiwitten begint pas in de maag.

  Eiwitten worden afgebroken tot aminozuren. Deze worden uiteindelijk opgenomen in de enterocyten en via deze cellen komen zij in het poortaderstelsel terecht. Koolhydraten bestaan uit vele monosacchariden. In het verteringsstelsel worden de polysachariden afgebroken tot monosacchariden en daarna door de enterocyten in de darmwand opgenomen. Vanuit de enterocyten komt glucose in de bloedbaan terecht.

  De afbraak van vetten begint in de mondholte. In het speeksel is namelijk een kleine hoeveelheid lipase aanwezig. Deze afbraak.....read more

  Access: 
  Public
  Oefenvragen bij Stofwisseling I

  Oefenvragen bij Stofwisseling I

  Kan gebruikt worden bij het vak Stofwisseling

  Extra oefenvragen (meerkeuze)

  1. Een 5-jarig kind heeft problemen met het suikermetabolisme. Hij krijgt ernstige diarree. Uit biopt van de dunne darm blijkt dat de enterocyten vol met triacylglycerol druppeltjes zitten. Het plasma bevat geen chylomicronen, ook niet kort na een maaltijd. Wat is hier de oorzaak?

  a) storing in de apolipoproteïne synthese

  b) gebrek aan lipasen in pancreassap

  c) te geringe galproductie

  d) tekort aan lipoproteïne lipase (LpL)

   

  2. Welke combinatie bestaat uit stoffen, die je alle drie in bloed (extra-cellulair) verwacht aan te treffen?

  a) glucose, alanine en ATP

  b) glycerol, NADH en glutamine

  c) bilirubine, glucose-6-fosfaat en vetzuur

  d) albumine, lactaat en fructose

   

  3. Wat is de beste mogelijkheid om het probleem bij vraag 2 te verminderen?

  a) zo min mogelijk koolhydraten geven, alleen vetten en eiwitten

  b) koolhydraat-arme voeding met frequent snoepjes tussendoor

  c) veel vetten en koolhydraten geven

  d) een normale voeding, dus helft van de energie uit koolhydraten

   

  4. Welke processen worden in de lever door insuline gestimuleerd?

  a) glycogenese en glycolyse

  b) glycogenese en glycogenolyse

  c) gluconeogenese en glycolyse

  d) gluconeogenese en glycogenolyse

   

  5. De omzetting glucose > glucose-6-fosfaat gebeurd door: 1. glucokinase, 2. fosfofructokinase, 3. hexokinase, 4. glucose-6-fosfatase. Welke enzymen maken de omzetting mogelijk?

  a) 1+2

  b) 1+3

  c) 2+3

  d) 3+4

   

  6. Met behulp van enzymen kunnen er bepaalde omzettingen plaatsvinden. Dit geldt voor allen die hieronder genoemd staan behalve:

  a) vetzuren > glucose

  b) glucose > aminozuren

  c) aminozuren > glucose

  d) glucose > vetzuren

   

  7. Voedingseiwitten kunnen precursors leveren die zorgen voor de novo synthese van alle verbindingen behalve:

  a) vetzuren

  b) thiamine (vitamine B1)

  c) glucose

  d) glucagon

   

  8. Een 8-jarig kind heeft problemen met de suikermetabolisme. Hij heeft ernstige buikpijn. Uit biopt van de lever blijkt dat hepatocyten vol met glycogeen zitten. De bloedsuikerspiegel enkele uren na voeding blijkt te laag te zijn. Welk enzym is minder actief of afwezig?

  a) glycogeensynthase

  b) pyruvaatkinase

  c) G-6-fosfatase

  d) fosfofructokinase

   

  9. Insuline stimuleert glucose opname in de spiercellen door het aantal transporters in de celmembranen van de myocyten te verhogen. Deze GLUT’s zijn van het type:

  a) 1

  b) 2

  c) 4

  d) 5

   

  10. Noem twee hormonen die bijdragen aan de vertering in maag en darm.

   

  11. Hoeveel O2-mol. worden verbruikt bij de volledige verbranding van een molecuul glucose in een cel met de malaatshuttle?

  a) 15

  b) 17

  c) 19

  d) 21

   

  12. Bloed in de v. portae is onder andere afkomstig van:

  a) de milt

  b) de bovenste helft van de oesophagus

  c) de nieren

  d) de lever

   

  13. Welk van onderstaande organen of orgaandelen ligt normaliter retroperitoneaal ?

  a) appendix vermiformis

  b) milt

  c) maag

  d) caput pancreatis

   

   

  14. De bursa omentalis wordt niet begrensd door het:

  a) mesenterium

  b) lig. gastrocolicum

  c) lig. splenorenale

  d) mesocolon transversum

   

  15. Er.....read more

  Access: 
  Public
  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Oefenen

  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Oefenen

  Bevat 4 oefententamens bij het blok met antwoordsleutel


  Oefentoets 2010-2011 (meerkeuze en open)

  Meerkeuzevragen

   

  1. De ziekte van Graves wordt veroorzaakt door:

  a. Autonome functie van sommige schildkliergebieden

  b. Auto-antistoffen gericht tegen het enzym thyroid peroxidase (TPO)

  c. Stimulerende TSH-receptor auto-antistoffen (TSI)

  d. Excessieve stimulatie door TSH

   

  2. Hypoparathyreoïdie wordt bij biochemisch bloedonderzoek o.a. gekenmerkt door:

  a. Een verhoogd calcium en een verlaagd fosfaat

  b. Een verlaagd calcium en een verhoogd fosfaat

  c. Een verlaagd calcium en een verlaagd fosfaat

  d. Een verhoogd calcium en een verhoogd fosfaat

   

  3. Welke bewering over prolactine en prolactinoom is juist?

  a. Dopamine-agonisten kunnen tot hyperprolactinemie leiden

  b. Prolactinomen worden gewoonlijk behandeld met somatostatine-analoga waardoor de prolactinesecretie afneemt en het prolactinoom kleiner wordt

  c. Hoge prolactinespiegels remmen de secretie van LH en FSH met hypogonadisme als mogelijk gevolg

  d. Een prolactinoom met zeer hoge prolactinespiegels leidt vrijwel altijd tot galactorrhoe (tepelvloed)

   

  4. Een feochromocytoom

  a. Geeft frequent aanvallen van hypertensie, hartkloppingen en bleekheid

  b. Kan opgespoord worden via de bepaling van aldosteron in de urine

  c. Is afkomstig uit de bijnierschors of sympathische ganglia (dan heet het eigenlijk paraganglioom)

  d. Alle bovenstaande alternatieven zijn juist

   

  5. Een 35-jarige man komt op het spreekuur met een rond ulcus op de bal van zijn voet. Je weet dat hij al jaren een zg. type I diabeet is. Je vindt bij onderzoek: Warme, droge, rode voet, Ulcus met opgeworpen rand (zg. callus) Aanwezige (positieve) enkelpulsaties. Dubieus gevoelsuitval van de voet. Wat is je diagnose? 

  a. diabetische angiopathie

  b. diabetische neuropathie

  c. combinatie van beide vormen

  d. de afwijking heeft niets met diabetes te maken.

   

  6. Welke van onderstaande sfincters bestaat uit dwarsgestreept spierweefsel ?

  a. m. sfincter ani internus

  b. sfincter van Oddi

  c. lower esophageal sfincter (LES)

  d. upper esophageal sfincter (UES)

   

  7. Ontstaan van de schade aan de glomerulus bij diabetische nefropathie komt met name door:

  a. Een overmaat aan groeifactoren

  b. Glomerulaire hypertensie

  c. VEGF wat de vaatgroei remt d. Glucoseneerslag in de extracellulaire ruimte

   

  Open vragen

   

  1. De snelheid waarmee koolhydraten in een bepaald voedingsmiddel worden omgezet in glucose wordt uitgedrukt met de term …….. ……..

   

  2. Ziekte van Graves.

  a. Wat zijn de 3 typische uitingsvormen van de ziekte van Graves?

  b. Noem 3 klinische symptomen van de oogziekte van Graves

  c Noem 2 behandelingsmogelijkheden voor de actieve vorm van Graves orbitopathie

  d. Noem 2 operatieve behandelingen bij Graves orbitopathie en hun indicatie

   

  3. Hoe behandel je een patiënt met type I diabetes die een diabetische.....read more
  Access: 
  Public
  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  De onderstaande lijst bevat notes met de relevante thema's bij het vak Stofwisseling 2 (Geneeskunde - UU - Jaar 2) voor het collegejaar 2016/2017:


  Module: Endocrinologie

   

  HC – Endocrinologie, basisprincipes

  Een endocrien orgaan maakt een stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan. Deze stof wordt een hormoon genoemd. Via de bloedbaan wordt deze door het lichaam vervoerd en kan het binden op cellen die hier een specifieke receptor voor hebben. Een neurotransmitter is een bepaald soort ‘hormoon’ dat ter plekke wordt afgeleverd bij de target cel. Er is ook een variant waarbij neurotransmitters via een synaps worden afgegeven aan de bloedbaan, dit zijn neurohormonen.

  Een andere soort signaal overdracht is de paracriene secretie. Hierbij is er secretie van endocriene hormonen die hun specifieke werking hebben op dichtbijgelegen cellen. Het is dus lokale afgifte.

  De verschillen tussen het endocriene en het neurale systeem zijn weergegeven in de volgende tabel:

   

  .....read more
  Access: 
  Public
  Notes bij Spijsvertering en stofwisseling - Geneeskunde - VU (2014-2015)

  Notes bij Spijsvertering en stofwisseling - Geneeskunde - VU (2014-2015)

  Bevat de aantekeningen bij de colleges van het blok, gebaseerd op het studiejaar 2014-2015


  Colleges week 1

  College 1 – openingscollege spijsvertering en stofwisseling

  29-09-2014

  De algemene anamnese wordt toegespitst op orgaansystemen (maag, darm, lever etc).

  Lichamelijk onderzoek

  Je begint met inspectie, vervolgens auscultatie, percuteren en palperen. Je begint niet met palperen, dit is vaak pijnlijk voor de patiënt. Het lichamelijk onderzoek van de dikke darm houdt een rectaal toucher in. Endoscopie en echografie zijn belangrijke aanvullende onderzoeken. Een echo is weinig belastend en goedkoop. Een biopt wordt beoordeeld door de patholoog.

  Behandeling:

  • Leefregels

  • Dieet

  • Medicatie

  • Endoscopie

  • Radiologie

  • Chirurgie; resectie, transplantatie

  Casus 1

  Mevrouw geboren 1973.

  Voorgeschiedenis: laparoscopie choledochus.

  ERCP; endoscopische retrograde cholangeo-pancreografie. Techniek die wordt gebruikt om galstenen te verwijderen of stenoses te verwijderen. Bij de patiënt zat er een steen in de choledochus. De lekkage van de galgang hield op. In de ductus werd een stent geplaatst. Luschka is een zijtak van de lever waar gal door heen gaat.

  Patiënt is opgenomen op IC. Het ging slechter met mevrouw; er was mogelijk een acute buik. Een acute buik is een ziektebeeld waarbij je binnen een aantal uren een diagnose moet hebben en snel moet behandelen.

  Lichamelijk onderzoek: patient ziek in bed, adipeus, pols 130 / min, RR 130/70, sat 98% met 2L 02, drukpijn RBB, vast aanvoelend gebied RBB en epigastrio palpabel. Insteek drain ROB oogt uitwendig rustig.

  LAB:.....read more

  Access: 
  Public

  Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen bij Stofwisseling 2 - Geneeskunde UU - Studiebundel

  TentamenTests bij Stofwisseling 1, 2 - Geneeskunde UU - Studiebundel
  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2015-2016)

  De onderstaande lijst bevat notes met de relevante thema's bij het vak Stofwisseling 2 (Geneeskunde - UU - Jaar 2) voor het collegejaar 2016/2017:


  Module: Endocrinologie

   

  HC – Endocrinologie, basisprincipes

  Een endocrien orgaan maakt een stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan. Deze stof wordt een hormoon genoemd. Via de bloedbaan wordt deze door het lichaam vervoerd en kan het binden op cellen die hier een specifieke receptor voor hebben. Een neurotransmitter is een bepaald soort ‘hormoon’ dat ter plekke wordt afgeleverd bij de target cel. Er is ook een variant waarbij neurotransmitters via een synaps worden afgegeven aan de bloedbaan, dit zijn neurohormonen.

  Een andere soort signaal overdracht is de paracriene secretie. Hierbij is er secretie van endocriene hormonen die hun specifieke werking hebben op dichtbijgelegen cellen. Het is dus lokale afgifte.

  De verschillen tussen het endocriene en het neurale systeem zijn weergegeven in de volgende tabel:

   

  .....read more
  Access: 
  Public
  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2014-2015)

  Stofwisseling 2 - B2 - Geneeskunde - UU - Notes (2014-2015)

  Bevat aantekeningen bij de colleges, werkgroepen e.d. bij hte blok uit 2014-2015


  HC 1 – Endocrinologie, basisprincipes

  Een endocrien orgaan maakt een stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan. Deze stof wordt een hormoon genoemd. Via de bloedbaan wordt deze door het lichaam vervoerd en kan het binden op cellen die hier een specifieke receptor voor hebben. Een neurotransmitter is een bepaald soort ‘hormoon’ dat ter plekke wordt afgeleverd bij de target cel. Er is ook een variant waarbij neurotransmitters via een synaps worden afgegeven aan de bloedbaan, dit zijn neurohormonen.

  Een andere soort signaal overdracht is de paracriene secretie. Hierbij is er secretie van endocriene hormonen die hun specifieke werking hebben op dichtbijgelegen cellen. Het is dus lokale afgifte.

  De verschillen tussen het endocriene en het neurale systeem zijn weergegeven in de volgende tabel:

   .....read more

  Access: 
  Public
  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 1 - 1314

  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 1 - 1314

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


  HC 1 – Endocrinologie, basisprincipes

  Een endocrien orgaan maakt een stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan. Deze stof wordt een hormoon genoemd. Via de bloedbaan wordt deze door het lichaam vervoerd en kan het zijn effect geven op cellen die hier een specifieke receptor voor hebben. Een eurotransmitter is een bepaald soort ‘hormoon’ dat ter plekke wordt afgeleverd bij de target cel. Er is ook een variant waarbij neurotransmitters via een synaps worden afgegeven aan de bloedbaan, dit zijn neurohormonen. Een andere soort signaal overdracht is de paracriene secretie. Hierbij is er secretie van endocriene hormonen die hun specifieke werking hebben op dichtbijgelegen cellen.

   

  De verschillen tussen het endocriene en het neurale systeem zijn weergegeven in de volgende tabel:

   

  Endocrien

  Neuraal

  Afgifte aan de bloedbaan.

  Aflevering in weefsel.

  De specificiteit van het signaal wordt bepaald door het type receptor.

  De specificiteit van het signaal wordt bepaald door de plaats van afgifte van het signaal.

  Ligand-receptor interactie

  Ligand-receptor interactie

   

  Hormonen komen in zeer kleine hoeveelheden voor in het lichaam. Het zijn concentraties van enkele picomol/liter. (1 picomol = 10-12 mol)

   

   

  Belangrijke endocriene organen en de hormonen die zijn produceren zijn:

  • Hypothalamus: TRH, GnRH, CRH, ADH, dopamine, somatostatine

  • Hypofyse: ACTH, GH, LH, FSH, TSH, prolactine, ADH, oxytocine

  • Schildklier: T3 en T4

  • Lever: IGF-1

  • Maag, pancreas, darm: Ghreline

  • Bijnieren: cortisol, aldosterone, oestradiol, testosteron

  • Vetweefsel: leptine adiponectine

  • Pancreas: insuline, glucagon, PP

  • Ovaria: oestrogenen, inhibine

  • Testes: testosterone, inhibine

   

  Hormonen werken via het thermostaat principe. Er is een constant feedback mechanisme, waardoor de concentratie hormonen in het bloed gereguleerd wordt. Vaak is het zo dat de hormonen uit de hypothalamus de productie van bepaalde hormonen in de hypofyse aanzet. Het hormoon uit de hypofyse stimuleert weer de productie van een bepaald hormoon in het eindorgaan. De eindorgaan-hormoon koppelt negatief terug.....read more

  Access: 
  Public
  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 2 - 1314

  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 2 - 1314

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


  Deel 1 – Hoorcolleges

  HC 5 – Diabetes Mellitus type 1 – Acute en chronische complicaties

  Diabetes kan primair of secundair zijn:

  -        Primair. De ziekte staat op zichzelf en is niet secundair aan een andere ziekte. Dit komt verreweg het meeste voor.

  o   Type 1 diabetes mellitus. Dit is insuline-afhankelijke diabetes. Deze patiënten sterven als ze geen insuline krijgen.

  o   Type 2 diabetes mellitus. Dit is een insuline-behoeftige diabetes. Deze patiënten worden ziek als ze geen insuline krijgen.

  §  LADA staat voor late auto-immune diabetes in adults. De patiënten zijn relatief oud om een type 1 te ontwikkelen, maar vertonen toch tekenen van een auto-immuniteit. Een auto-immuundiabetes kan worden aangetoond met behulp van antistoffen (anti-GAD) in het bloed. Bij LADA is er dus sprake van een type 2 fenotype, maar met antistoffen. 

  §  Zwangerschapsdiabetes wordt voor het eerst gevonden in de zwangerschap maar is een voorloper van de type 2 diabetes. De placentahormonen verlagen de gevoeligheid voor insuline.

  -        Secundair. Dit is het gevolg van een andere ziekte of ingreep. Bijvoorbeeld:

  o   Destructie van de pancreas (pancreatitis, cystic fibrosis)

  o   Endocriene afwijkingen zoals m. Cushing, acromegalie en hyperthyreoïdie. Deze ziekten geven een verhoging van de insuline resistentie.

  o   Virale infecties, zoals rubella (rode hond) of HIV. Bij HIV wordt de diabetes ofwel door het virus zelf, ofwel door de behandeling veroorzaakt.

  o   Medicatie-geïnduceerde diabetes. Dit kan worden veroorzaakt door prednison.

  o   Genetische beelden:

  §  Somatische mutaties (MODY = ouderdomssuikerziekte bij een kind. Door een genetische mutatie werkt de bèta cel minder goed).

  §  Mitochondriale mutaties.

  §  Specifieke syndromen (DIDMOAD).

   

  Het verschil tussen type 1 en type 2 is in theorie niet heel moeilijk. Type 1 diabetes is een selectieve auto-immuungemedieerde destructie van de β-cellen in de pancreas door T-cellen. Dit geeft een absolute insuline-deficiëntie en daardoor ontstaat een hyperglykemie. Omdat er destructie van de β-cellen optreedt worden er allerlei intracellulaire eiwitten voor het eerst blootgesteld aan het immuunsysteem. Hierdoor worden B-cellen geactiveerd en worden antistoffen geproduceerd. Deze kunnen, in tegenstelling tot de T-cellen, wel worden gemeten in het bloed. Dit kan dus worden gebruikt om de diagnose te stellen. 

   

  De type 2 diabetes ligt iets ingewikkelder:

  -        De patiënt is insuline-resistent. Hij heeft meer insuline nodig voor hetzelfde effect. De resistentie ligt op celniveau en komt door de intracellulaire signaalverwerking die optreedt wanneer insuline bindt aan de receptor. Dit proces kan beïnvloedt worden door exogene en genetische invloeden.

  -        Er is ook een mate van insuline deficiëntie. De β-cellen schieten tekort in de insulineproductie. Dit is gebaseerd op genetische invloeden.

  De insuline resistentie neemt toe naarmate de leeftijd.....read more

  Access: 
  Public
  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 3 - 1314

  Samenvatting Stofwisseling 2 - UU - week 3 - 1314

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


  Deel 1 – Hoorcolleges

  HC 12 – Functionele anatomie van de tractus digestivus – pharynx t/m maag + lever en pancreas

  De gehele tractus digestivus is ongeveer 9 m lang. De dunne darm maakt hier het grootste deel van uit, namelijk 5-6 m. De organen van de tractus digestivus zijn voornamelijk gelegen in het abdomen. Zij liggen intra en retro peritoneaal.De tractus digestivus bestaat uit een aantal buisstructuren: mond, pharynx, oesofagus, maag, dunne darm en dikke darm en uit een aantal klieren: speekselklieren, lever/galblaas, pancreas en talloze kleine klieren. Deze kleine klieren bevinden zich voornamelijk in de wand van de maag en de dunne darm.

   

  Farynx

  De farynx is een trechtervormige buis die hangt aan de schedelbasis en verloopt tot aan de overgang naar de oesofagus. Het is gelegen ventraal van de cervicale wervolkolom en dorsaal van de neusholte, de mondholte en de larynx. Op basis hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen drie delen: nasopharynx, oropharynx en laryngopharynx. De farynx staat ten diensten van het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel.

  De voorwand van de larynx is voor een gedeelte deficiënt (mist delen). Hier zijn de doorgangen naar de neusholte, de mondholte en de luchtpijp. De wand van de farynx is hetzelfde als de andere organen van de TD. Het bestaat uit mucosa, submucosa, muscularis (longitudinaal en circulair) en bindweefsel. De bindweefsellaag van de organen in de TD krijgt verschillende namen. Bij de farynx wordt gesproken over fascia. Bij de slokdarm wordt gesproken over adventitita. Wanneer het bedekt is met peritoneum wordt er gesproken over serosa.

  Normaal ligt de longitudinale spierlaag aan de buitenzijde van het orgaan, maar bij de farynx ligt de circulaire spierlaag juist aan de buitenkant. Deze circulaire spieren van de farynx worden constrictoren genoemd. Er zijn er 3, die elkaar een beetje overlappen. Ook de longitudinale spierlaag bestaat uit 3 spieren: de levatoren. Bij slikken spannen de levatoren aan: zij heffen de farynx en maken hem wat breder. Dit is gunstig voor het ontvangen van het voedsel. De constrictoren zullen daarna van boven naar beneden samentrekken en vormen zo een peristaltische beweging die het voedsel naar beneden verplaatst. De spieren van de farynx bestaan uit dwars gestreept spierweefsel. Dit wil zeggen dat zij worden aangestuurd door het willekeurige zenuwstelsel (takken van de nervus vagus). Je hebt echter niet een volledig bewuste invloed op de spierwerking. Dit gaat op basis van reflexen.

  De farynx gaat over in de oesofagus. Bij de overgang vindt er een ombouw van spieren plaats. Er kunnen hierdor op deze plaats wat zwakke plekken in de spierwand ontstaan. Divertikels van de farynx ontstaan.....read more

  Access: 
  Public
  Samenvatting Stofwisseling II week 4

  Samenvatting Stofwisseling II week 4

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


  Deel 1 – Hoorcolleges Week 4

  HC 18 – De lever

  De lever zit rechtsboven in de buik en heeft veel verschillende functies:

  -        Synthese van veel onmisbare eiwitten zoals albumine en stollingsfactoren. Als de lever niet goed werkt door bijvoorbeeld levercirrose, ontstaan er problemen met deze eiwitten. Echter een te lage concentratie eiwitten in het bloed hoeft niet veroorzaakt te worden door een probleem in de lever. Er kan bijvoorbeeld ook een probleem zijn in de nieren, waardoor er te veel eiwitten worden uitgescheiden.

  -        Metabolisme van koolhydraten, vet en eiwitten.

  -        Ontgifting van stoffen die via de poortader worden aangevoerd vanuit de darm, zoals ammoniak.

  -        Uitscheiding van stoffen die het lichaam kwijt moet via de gal. Vaak worden deze stoffen eerst omgezet in een hydrofiele metaboliet. Voorbeelden zijn medicamenten, cholesterol en bilirubine.

  De lever kan in 8 segmenten worden verdeeld op basis van de bloedvoorziening. De lever heeft een dubbele bloedvoorziening van relatief zuurstofrijk bloed door de arteria hepatica en de vena portae. Het bloed wordt weer afgevoerd via de vena cava inferior.

  De lever is opgebouwd uit hepatocyten. Deze hepatocyten liggen in platen gerangschikt tot lobuli (leverlobjes). Centraal in elk leverlobje ligt een afvoerde vene. Op de hoeken van het leverlobje liggen de portale gebieden met daarin een galgangetje, een aftakking van de a. hepatica en een takje van de vena porta. Het bloed uit deze vena porta en de arterie hepatica verloopt via de sinusoïden tussen de hepatocyten naar de centrale vene. De galstroom is precies tegengesteld. De gal wordt gemaakt in de hepatocyten en stroomt daarna via galcanuliculi naar de grotere galgangen in de portale gebieden, die het afvoeren naar de ductus hepaticus. Dit wordt het tegenstroomprincipe genoemd. Het is van belang voor de ontgiftende werking van de lever.

  Volgens de indeling van rappaport zijn er drie zones te onderscheiden in het leverlobje:

  ·        Zone 1: periportaal. Zuurstofrijk en voedingsrijke gebied. Ook is hier de hoogste concentratie toxische stoffen.

  ·        Zone 2: midden leverlobulus

  ·        Zone 3: pericentraal. Zuurstofarm en voedingsarm gebied. Ook is hier de laagste concentratie toxische stoffen.

  We maken onderscheid tussen:

  -        Intrahepatische ziekten.

  o   Alcohol. Alcohol is in Nederland nog steeds de meest frequente oorzaak van leverziekte en cirrose. Echter niet elke alcoholmisbruiker krijgt dit (20%). Ook een genetische predispositie speelt een rol. In het bloed wordt een verstoorde leverfunctie gezien: verhoging van ASAT en ALAT, waarbij de ASAT  vaak twee keer zo hoog is als de ALAT.  Daarnaast wordt ook vaak een verhoogd Gamma GT.....read more

  Access: 
  Public
  Samenvatting Stofwisseling II week 5 (verplichte stof)

  Samenvatting Stofwisseling II week 5 (verplichte stof)

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. De online samenvattingen zijn nog te gebruiken.


  Verplichte Literatuur Week 5

  Acute diarree

  Acute diarree komt veel voor. Meestal is het een milde aandoening, die vanzelf weer over gaat. Maar het kan zich ook ontwikkelen tot een levensbedreigende aandoening. Acute diarree duurt minder dan 3 weken. Bij diarree hebben mensen vaak een hogere ontlastingsfrequentie en toegenomen vochtinhoud van de ontlastig.

   

  Fysiologie

  In de normale situatie komt er per dag 9 liter vocht in de dunne darm. De dunne darm neemt daar een groot deel van op, zodat gemiddeld 1-2 liter vocht overblijft om vervolgens naar de dikke darm te gaan. Van deze 1-2 liter wordt het meeste opgenomen, er is nog ongeveer 100 mL aanwezig in de ontlasting. Het colon kan maximaal 3-5 liter vocht opnemen per dag. Als er meer aanbod aan het colon is, zal er diarree ontstaan. Er is sprake van diarree als het gewicht van de ontlasting >200g is.

  Het vocht in de darmen wordt op verschillende manieren opgenomen:

  -                  Passieve osmose van water. Dit gebeurt zowel in de dunnen als dikke darm. 

  -                  Actief transport over het basaalmembraan, dit wordt gestimuleerd door de Na+ gradiënt (in stand gehouden door de Na/K-pomp).

  -                  Cotransport met suikers en aminozuren

   

  Diarree

  Er zijn vier belangrijke pathofysiologische mechanismen die diarree kunnen veroorzaken.

   

  1.               Osmotische diarree

  Osmotische diarree ontstaat als een stof die niet absorbeerbaar is accumuleert in de dunne darm. De osmotische gradiënt, die hierdoor wordt opgebouwd, leidt ertoe dat water uit plasma naar het lumen van de dunne darm migreert, met waterige diarree als gevolg. Wanneer de slecht absorbeerbare stof uit het voedsel geëlimineerd wordt zal de diarree meestal verdwijnen.

  Voorbeelden van osmotische diarree zijn:

              Carbohydraatmalabsorptie (lactaatdeficiëntie)

              Magnesiumzouten

              Lactulose

              Malabsorptiesyndromen

              Resectie van maag en dunne darm

   

   

  2.               Secretoire diarree

  Bij een verlaagde ionresorptie of verhoogde ionsecretie door de dunne darm ontstaat secretoire diarree. Meestal wordt dit veroorzaakt door bacteriële toxine. Het nemen van ander voedsel of vasten zal geen invloed hebben op de diarree. Vaak heeft de ontlasting een erg groot volume (>1 liter/ dag)

  Voorbeelden van secretoire diarree zijn:

              Bacteriële endotoxines, bijv. cholera

              Non-osmotische laxantia

              Galzouten

  Hormoonproducerende maligniteiten, zoals gastrinoom.

   

  Bron: http://www.atsu.edu/faculty/chamberlain/Website/Lects/toxin2.jpg

   

              Exudatieve diarree

  Inflammatie van de dunne darm leidt tot schade aan de mucosa. Inflammatie van de dikke darm leidt vaak tot bloederige diarree.

  Voorbeelden van exudatieve diarree zijn:

              IBD (Morbus Crohn en Colitis Ulcerosa)

              Infecties aan het maagdarmkanaal (bacterieel/ viraal/ parasitair)

              Gluten overgevoeligheid

              Bestralingsschade      

              Coloncarcinoom

              Diverticulitis

   

  3.               Versnelde motiliteit

  Bij een versnelde passage van voedsel is er minder tijd voor opname en kan er diarree ontstaan.

  Voorbeelden van verhoogde motiliteit met waterige diarree als gevolg.....read more

  Access: 
  Public
  Stofwisseling II stamplijst

  Stofwisseling II stamplijst

  Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


  Stamplijst

  WEEK 1

  Endocrien orgaan

  Maakt stof die wordt afgegeven aan de bloedbaan

  Hypothalamus, schildklier, bijnier, pancreas, ovaria, testes

  Endocrien vs neuraal

  Endocrien

  • Doel: bloedbaan

  • Specificiteit signaal bepaald door type receptor

  • Ligand-receptor interactie

  Neuraal

  • Doel: weefsel

  • Specificiteit signaal bepaald door plaats van afgifte

  • Ligand-receptor interactie

  Leptine

  Hormoon dat wordt afgegeven door vetweefsel

  Functie

  • Remming centrum voor voeding hypothalamus

  Peptides

  Dubbelfunctie: kunnen zowel hormoon als neurotransmitter zijn

  Hormoon(achtigen)

  Peptiden

  • Uit eiwitten

  • Voorbeelden: ACTH, PTH

  Aminozuren

  • Worden afgesplitst

  • Voorbeeld: thyroxine (vanuit thyronine)

  Vetachtig

  • Voorbeeld: cholesterol (wordt opgenomen in bijvoorbeeld bijnier, waar weer cortisol gevormd wordt)

  Tripeptides

  • Vaak productie in hypothalamus om hypofyse aan te sturen

  • Voorbeeld: TSH

  Lipofiel vs hydrofiel

  • Lipofiel goed diffunderen over membraan

  • Hydrofiel goed oplosbaar in bloed, lipofiele stoffen hebben hiervoor een transporteiwit nodig

  Vrije fractie

  • Deel van hormoon dat oplost in het bloed

  • Dit deeltje is biologisch actief

  Synthese hormonen

  Algemeen

  • DNA > mRNA > translatie tot pre-eiwitten > (pro-hormonen) >

  Hypothalamus

  • Activatie hypofyse tot afgifte trofische hormonen

  • Aanzet tot productie endocrien orgaan

  • Negatieve feedback of hypofyse en hypothalamus

  Hormoon

  • Wordt geactiveerd en activeert zelf target

  • Effect zorgt voor feedback

  • Niveau en effect hormoon op vaste concentratie

  • Indirecte terugkoppeling

  Invloeden hormonen

  Hormonen beïnvloeden elkaar

  De tijd heeft invloed op de plasmaspiegels van bepaalde hormonen, zoals cortisol en groeihormoon. Deze worden heel pulsatiel afgegeven.

  Eiwitbinding heeft invloed op de biologisch actieve en gebonden verhouding in het bloed.

  • Bij eiwitverlies wordt deze verhouding anders en dus ook de activiteit

  Slapen

  • Tijdens de slaap stijgt de concentratie van groeihormoon en prolactine

  Stress.

  • De belangrijkste stresshormonen zijn cortisol voor chronische stress en adrenaline voor acute stress

  • Bij stress komen ook ACTH, groeihormoon en prolactine vrij

  Vasten en voedsel

  Hypoglykemie.

  De menstruele cyclus

  • Zwangerschap beïnvloedt de hormoonspiegels.

  Medicatie

  Ziekte

  Puberteit

  ACTH

  Peptide

  Synthese

  • Gamma-MSH + CLIP

  Functie

  • Activatie bijnier tot opname cholesterol

  .....read more
  Access: 
  Public
  Work for WorldSupporter

  Image

  JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

  Working for JoHo as a student in Leyden

  Parttime werken voor JoHo

  Check more of this topic?
  Check all content related to:
  How to use more summaries?


  Online access to all summaries, study notes en practice exams

  Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

  There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

  Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

  Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

  Field of study

  Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
  Statistics
  4094
  Comments, Compliments & Kudos:

  Add new contribution

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.
  Follow the author: Medicine Supporter