Studie- en schrijfvaardigheden: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Selected
Academische Vaardigheden: schrijfvaardigheden - Bundel

Academische Vaardigheden: schrijfvaardigheden - Bundel

Samenvatting Zakelijke communicatie 1 van Janssen

Samenvatting Zakelijke communicatie 1 van Janssen


Module 1 Zakelijke communicatie

Hoofdstuk 1 Kenmerken van zakelijke communicatie

1.1 Introductie

Hoger opgeleiden dienen over goede communicatieve vaardigheden te beschikken om hun functie uit kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan marketingmanagers die hun superieuren van hun plannen moeten overtuigen, organisatieadviseurs die advies uitbrengen aan het management en beleidsmakers die hun directies en raden van bestuur moeten overtuigen van hun voorstellen. Deze communicatieve vaardigheden bestaan uit schriftelijke communicatie zoals onder andere rapporten en uit mondelinge communicatie, zoals onder andere presentaties.

In de praktijk is gebleken dat de beste managers beschikken over uitstekende communicatieve kwaliteiten. Dit betekent dat je communicatief competent moet zijn om ten eerste kans te maken op een baan en, ten tweede, succesvol te zijn in je werk. Dit boek draagt bij aan het verwerven van noodzakelijke communicatieve kennis en vaardigheden, om deze vervolgens toe te kunnen passen in concrete beroepssituaties. Met dit boek leer je communiceren in, met en namens bedrijven en organisaties. Met andere woorden: dit boek leert je zakelijk communiceren.

Dit boek beperkt zich tot zakelijk communiceren, ofwel formeel communiceren. Formeel communiceren komt neer op het overbrengen van een boodschap van een zender naar een ontvanger, waarbij de zender en/of ontvanger verankerd zijn in een organisatie. Deze organisatie kan specifieke eisen stellen aan de wijze van communiceren.

Zakelijke communicatie komt op meerdere plaatsen voor, o.a. binnen commerciële organisaties, in de non-profit-sector, maar ook in het privéleven. In een non-profit-sector kom je dit tegen in de vorm van nota’s, notities, rapporten en circulaires van de overheid. Zakelijke communicatie in het

.....read more
Access: 
Public
Schrijfcodes: schrijf beter, corrigeer sneller

Schrijfcodes: schrijf beter, corrigeer sneller


  Uitleg bij het gebruik van deze samenvatting

  De eerste tien hoofdstukken uit het boek Schrijfcodes zijn opgebouwd met behulp van codes. Ieder hoofdstuk behandelt een ander aspect van een geschreven tekst (van structuur tot opmaak), opgedeeld in valkuilen voor de schrijver. Over iedere valkuil wordt uitgelegd hoe het komt dat je erin bent gevallen en hoe je er vervolgens weer uit komt. Iedere valkuil heeft een titel met een code, die bij het nakijken van teksten gebruikt kan worden. Zo kan een docent de code bij de fout schrijven, en de leerling kan in het boek nalezen wat er fout gegaan is.

  Deze samenvatting is iets anders van opzet. Hij is bedoeld om als doorlopende tekst gelezen te worden als advies voor voor en tijdens het schrijven. De hoofdstukindeling is hierbij aangehouden, maar de volgorde van de codes is hier en daar aangepast. Toch kunnen de codes nog steeds gebruikt worden: overal staat tussen haakjes aangegeven welk stukje tekst bij welke code hoort.

  1. Structuur in je tekst

  Algemeen

  Het is belangrijk dat je tekst voldoende structuur en samenhang bevat. Analyseer je geschreven tekst aan de hand van alle punten uit dit hoofdstuk om die structuur en samenhang erin te krijgen (St 100).

  Structuur van de gehele tekst

   

  Opbouw van de tekst

  Een tekst bevat altijd drie delen: inleiding, middenstuk en slot (St 8). Met de inleiding maak je de lezer nieuwsgierig om verder te lezen, bijvoorbeeld met een gebeurtenis uit de actualiteit die representatief is voor de rest van je tekst. Kondig vervolgens het onderwerp van de tekst aan: waar ga je het over hebben en welke vragen ga je beantwoorden? Zorg dat.....read more

  Access: 
  Public
  Bundel Tips bij Algemene Studievaardigheden

  Bundel Tips bij Algemene Studievaardigheden

  Tips bij het lezen en samenvatten van wetenschappelijke artikelen

  Tips bij het lezen en samenvatten van wetenschappelijke artikelen

  Image

  Het is je vast wel eens overkomen. Je begint aan een nieuw vak tijdens je studie, leest de vakinformatie en ziet dan dat er alleen maar wetenschappelijke artikelen zijn voorgeschreven als literatuur. Maar hoe lees je nou deze artikelen? En wat moet je nou echt weten voor het tentamen? Hieronder geef ik jou wat tips over hoe je een wetenschappelijk artikel kan lezen en samenvatten. 


  Tips bij het lezen en samenvatten van wetenschappelijke artikelen

  Zelf vind ik het altijd fijn om eerst even kort te scannen wat voor kopjes er allemaal in het artikel aanwezig zijn. Dit zijn vaak standaard koppen zoals introductie, methode, resultaten en discussie en conclusie. Tijdens het samenvatten is het fijn om je artikel op te delen in deze koppen en per kopje een samenvatting te maken.

  Introductie

  De introductie van een artikel introduceert jou in het onderwerp van het artikel en beschrijft wat de onderzoeksvraag is. Schrijf alleen de kern op en zorg dat je altijd de volgende vragen beantwoord:

  • Waar gaat het onderzoek over?
  • Waarom is het relevant?
  • Wat zijn de hypotheses?
  • Wat zijn belangrijke begrippen en wat houden ze in?

  Methode

  De methode sectie is vaak erg uitgebreid en beschrijft de doelgroep van het artikel, de verschillende variabelen en meetinstrumenten, de procedures en de analyses die ze hebben uitgevoerd. Voor je tentamens hoef je deze sectie vaak niet zo uitgebreid te weten. Zorg dat je de volgende vragen kan beantwoorden:

  • Hoe ziet de sample eruit? (grootte, kinderen of volwassenen, beknopte achtergrond zoals SES als relevant)
  • Hoe ziet het design van het onderzoek er kort uit? (controle groepen, experimentele groepen en hoe verdeeld)
  • Welke variabelen worden onderzocht? (dit wordt vaak al geïntroduceerd in de introductie, maar in deze sectie verder uitgelegd. Je hoeft dit maar kort op te schrijven)

  Resultaten

  De resultaten kunnen soms onoverzichtelijk ogen, doordat er veel resultaten van verschillende analyses worden beschreven. Dit kan er voor zorgen dat je de kluts kwijt raakt. Probeer eerst naar de tabellen en grafieken te kijken of je daar in één oogopslag al wijzer uit wordt. Zo niet, dan kun je het beste de resultaten eerst even scannen en vervolgens het volgende kort opschrijven:

  • Beknopt de resultaten (staan vaak aan het begin of aan het eind van een alinea, significantie en richting van de relatie is belangrijk)

  Is deze sectie lastig om te lezen? Sla de resultaten sectie dan over en ga alvast door naar de discussie. Na de discussie kun je weer terugkeren naar deze sectie.

  Discussie en conclusie

  In deze secties staan de resultaten vaak wat makkelijker uitgeschreven en worden verklaringen voor de bevindingen gegeven. Je kan dus meteen zien of je de resultaten goed geïnterpreteerd hebt of een duidelijker beeld krijgen van de resultaten. Zorg dat je de volgende vragen beantwoord:

  • Wat zijn de belangrijkste resultaten?
  • Werden de hypotheses bewezen of afgewezen? Wat zijn de verklaringen volgens de auteurs?
  • Wat was opvallend?
  • Wat zijn de belangrijkste limitaties van het onderzoek?

  Ben je klaar met deze sectie? Super! Je hebt nu al een geheel artikel gelezen en samengevat. Zijn er secties geweest die je hebt overgeslagen? Probeer nu eens om deze stukken opnieuw te lezen en samen te vatten. Dat gaat nu vast beter!

  De eerste paar keren is het altijd even wennen, maar hoe meer je oefent met het lezen van wetenschappelijke artikelen, hoe makkelijker het wordt. Blijf dus vooral oefenen! Heb je een vraag, tip of iets anders leuk te vertellen? Laat dan vooral een berichtje achter!

   Tips bij het maken en gebruiken van een planning

   Tips bij het maken en gebruiken van een planning

   Image

   Je herkent het vast wel. Het is een zonnige zondagmiddag en je zit rustig na te denken over wat je allemaal gaat doen de komende week. In je hoofd begin je een lijst te maken: je hebt twee dagen studie, twee dagen werk, één borrelavond bij je vereniging, een deadline voor je essay, uiteten met je familie, lunch met die ene vriend(in) die je al drie weken aan het verzetten bent en je oma is ook nog jarig...
   Pfff, dat is wel een erg volle week. Je wilt niets verschuiven, maar ook een goede nachtrust hebben en niet de gehele dag druk bezig zijn. Er zit dus niks anders op: je moet gaan plannen. Maar waar moet je nou beginnen? En hoe gebruik je zo'n planning? Hieronder geef ik jou wat tips over het maken en gebruiken van een planning.


   Tips bij het maken en gebruiken van een planning

   Het maken en gebruiken van een planning is een vaardigheid die je kan aanleren en waar je mee moet oefenen. In het begin kan een planning maken en gebruiken veel tijd kosten, misschien zelfs teveel tijd voor je gevoel. Dit komt doordat je er nog niet gewend aan bent, waardoor je meer energie verbruikt. Naarmate je meer oefent, wordt het makkelijker. Echt waar! Daarnaast heb je met deze tips in maar 3 stappen een planning gemaakt!

   Planning maken

   Stap 1: Kies je tool en richtlijnen

   Allereerst beslis je welke tool jij gaat gebruiken voor het maken van een planning. Er bestaan ontzettend veel tools die jou kunnen helpen met plannen, denk aan BulletJournals, apps zoals GoodNotes of gewoonweg je agenda. Zelf maak ik gebruik van Google Calendar, maar kies vooral een tool die het beste bij jou past!

   Ook ga je nadenken over een aantal richtlijnen voor je planning. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat jij je grenzen bewaakt en helpen jou in de volgende stappen verder met het maken van je planning. Probeer hierbij de volgende vragen te beantwoorden (schuingedrukt en in het blauw zijn voorbeeldantwoorden gegeven):

   • Hoeveel rustdagen, waarop je 0 - 1 uur werkt/studeert, wil jij per week hebben? minimaal 1, liefst op zondag
   • Hoeveel uur wil jij op een werk- of studiedag werken/studeren? 6 tot 8 uur, inclusief korte pauzes tussendoor
   • Op welk tijdstip en hoelang wil je ongeveer slapen om een goede nachtrust te hebben? rond 23:00 en ongeveer 8 uur slaap
   • Heb ik van mijzelf voldoende zelfdiscipline om een planning te volgen of moet ik rekening houden met eventuele uitloop? nee, ik ben snel afgeleid

   Stap 2: Vaste en losse afsprakenlijsten

   Daarna starten we meteen met het maken van twee lijsten: (1) de vaste afspakenlijst en (2) de losse afsprakenlijst. Onder de vaste afspaken-lijst vallen alle afspraken die op een vast tijdstip plaatsvinden en niet verplaatst kunnen worden, zoals de contacturen van je studie. Onder de losse afspraken-lijst vallen alle afspraken die niet gebonden zijn aan bepaalde tijdstippen en/of wel verplaatst kunnen worden. Je schrijft ook meteen de (verwachte) duur van een afspraak op en eventueel op welke tijdstippen deze plaatsvinden.

   Als we het voorbeeld van de introductie hierboven nemen, kunnen we alle afspraken als volgt onderverdelen:

   1. Vaste afsprakenlijst

   • Twee dagen studie: op maandag van 09:00 - 15:00 en op woensdag van 11:00 - 17:00)
   • Twee dagen werk: op donderdag van 10:00 - 16:00 en op zaterdag 15:00 - 21:00)
   • Schrijven essay: deadline op zondag om 23:59 (verwachte tijdsduur: 10 uur)
   • Verjaardag oma: op zondag (verwachte tijdsduur: nog zelf te bepalen)

   2. Losse afsprakenlijst

   • Borrelavond vereniging: op dinsdag vanaf 22:00
   • Uiteten familie: op vrijdag om 18:00 (verwachte tijdsduur: 4 uur)
   • Lunch met vriend(in): op dinsdag om 13:00 (verwachte tijdsduur: 3 uur)

   Let op: voor iedereen zien deze lijsten er anders uit. Ik heb bijvoorbeeld de vaste borrelavond van mijn vereniging onder losse afspraken gezet, omdat ik altijd een borrel kan overslaan. Als je dat niet kan, zou je de borrelavond onder vaste afspraken kunnen schalen. Maar wees kritisch! 

   Stap 3: Lijsten visualiseren

   De volgende stap is het invullen van al je afspraken in je tool/agenda. Hierbij maak je een eerste opzet, waarin je probeert zoveel mogelijk afspraken in te vullen. Alle afspraken waarvan je nog niet zeker bent wanneer je deze gaat uitvoeren, laat je in deze opzet nog even weg. Zie figuur 1 voor een voorbeeld van hoe dit er uit kan zien.

   Tip: Het kan je helpen om je verschillende afspraken ook verschillende kleuren te geven, zodat je in één oogopslag ziet wat iets is. Welke kleuren je wat geeft, is helemaal aan jou!

   Figuur 1
   Voorbeeld visualisering lijsten opzet

    

   Je ziet dat ik een aantal afspraken nog niet (precies) heb ingevuld, namelijk het schrijven van de essay en de verjaardag van je oma. Het moment waarop jij deze afspraken wilt uitvoeren is namelijk compleet afhankelijk van hoe jij je week verder wilt indelen. Gebruik hiervoor de richtlijnen die je in stap 1 hebt gemaakt! Zie figuur 2 voor een voorbeeld van een definitieve planning.

   Let op: Het lijkt in de eerste opzet misschien alsof je zeeën van tijd hebt, maar houd in je achterhoofd dat je na 6 uur studeren of werken waarschijnlijk helemaal uitgeblust bent en behoefte hebt aan rust. Ook als je niet het gevoel hebt dat je uitgeblust bent, is het nog steeds belangrijk om dagelijks je rust te pakken! Deze rust kun je terugvinden in je hobby's, eten maken of gewoon even lekker niksen.

   Figuur 2 
   Voorbeeld visualisering lijsten definitieve versie

   In de definitieve versie van de planning zie je dat ik de rustdag heb toegevoegd, rekening heb gehouden met de richtlijnen uit stap 1 en zelfs nog een extra afspraak op dinsdagavond heb toegevoegd. Op deze manier heb je van een drukke week een overzichtelijke week gemaakt, waarin je voldoende, dagelijkse rustmomentjes hebt en ook voldoende kan studeren. Win-win situatie!

   Planning gebruiken

   Nadat je een planning hebt gemaakt, is het tijd om deze dan ook echt te gebruiken. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hieronder geef ik wat voorbeelden en tips bij het gebruiken van je planning:

   • Je kan soms snel afgeleid worden door medestudenten en/of je telefoon, waardoor je het daadwerkelijke studeren uitstelt. Gelukkig zijn er ontzettend veel tools die jou hierbij kunnen helpen. Denk aan de vliegtuigmodus op je telefoon of apps die alle meldingen uit kunnen zetten terwijl je studeert. Kies een tool waarvan jij denkt dat het werkt! 
   • Als je lange periodes achter elkaar studeert, zie je soms door de bomen het bos niet meer en raak je vermoeid. Neem dus voldoende (korte) pauzes tijdens het studeren. Je kan hiervoor de pomodoro techniek gebruiken, waarbij je 25 minuten aan studeren afwisselt met 5 minuten pauze en na in totaal 4 keer 25 minuten studeren een langere pauze van 15 tot 30 minuten neemt. Ik gebruik een andere methode, waarbij ik elk uur 5 minuten even helemaal niks doe. Ik kijk dan vaak uit het raam of naar het plafond om mijn gedachtes helemaal leeg te maken (ookwel lummelen).
   • Soms lukt het simpelweg niet om je planning te volgen. Dat geeft niet! Het kan gebeuren dat je door onverwachte gebeurtenissen toch niet helemaal uitkomt met je tijd. Kijk dan welke afspraak je kan verzetten, zodat je wat meer tijd hebt voor die vaste afspraken. Kom je er nou echt niet uit? Vraag dan of een vriend(in), familielid of huisgenoot je kan helpen. Een vers paar ogen kan soms ook ontzettend helpen!

   Heb jij zelf ook nog tips voor het maken en gebruiken van een planning? Laat het dan vooral weten door een reactie hieronder te plaatsen!

   Selected content related to Studie- en schrijfvaardigheden
   Schrijfcodes: schrijf beter, corrigeer sneller
   • Uitleg bij het gebruik van deze samenvatting
   • 1. Structuur in je tekst
   • 2. Argumenteren op de juiste manier
   • 3. Duidelijk schrijven
   • 4. Aantrekkelijk schrijven
   • 5. De gepaste toon vinden
   • 6. Correct taalgebruik
   • 7. Spellingsregel...

   Spotlight

   Spotlight stories and suggestions related to Studie- en schrijfvaardigheden
   Image

   Je herkent het vast wel. Het is een zonnige zondagmiddag en je zit rustig na te denken over wat je allemaal gaat doen de komende week. In je hoofd begin je een lijst te maken: je hebt twee dagen studie, twee dagen werk, één borrelavond bij je vereniging, een deadline voor je essay, uit...

   Image

   Het is je vast wel eens overkomen. Je begint aan een nieuw vak tijdens je studie, leest de vakinformatie en ziet dan dat er alleen maar wetenschappelijke artikelen zijn voorgeschreven als literatuur. Maar hoe lees je nou deze artikelen? En wat moet je nou echt weten voor het tentamen? Hieronder gee...

   Spotlight summaries related to Studie- en schrijfvaardigheden
   Samenvatting: Taaltopics Argumenteren
   • 1. Belangrijke begrippen bij argumenteren
   • 2. Analyse voorafgaand aan het schrijven van een betoog
   • 3. Argumenten zoeken
   • 4. Het betoog structureren
   • 5. Formuleren van het betoog
   • 6. De presentatie van het betoog
   • 7. Eerste indruk van he...
   Schrijfcodes: schrijf beter, corrigeer sneller
   • Uitleg bij het gebruik van deze samenvatting
   • 1. Structuur in je tekst
   • 2. Argumenteren op de juiste manier
   • 3. Duidelijk schrijven
   • 4. Aantrekkelijk schrijven
   • 5. De gepaste toon vinden
   • 6. Correct taalgebruik
   • 7. Spellingsregel...

   Related topics and terms

   Relations of the topic: Studie- en schrijfvaardigheden
   Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
   Apply more filters within category Studie- en schrijfvaardigheden
   Find Content
   Find Supporters