Summaries & Study Notes

Psychology Pedagogy Medicine Law Economy Statistics Other

 

Magazine showcasing the most favorite summaries, study notes and practice exams shared on WorldSupporter

Search for specific summaries

Psychology & Behavioral Sciences

Spotlight Psychology & Behavioral Sciences
Image

How and where find the latest summaries and study notes for psychology

 • Summaries & Study Notes: Psychology in the Netherlands
 • Bachelor 1
 • Samenvattingen: 2022-2023 - Amsterdam University, psychology, bachelor 1
 • Samenvattingen: 2022-2023 - Groningen Univer...

Samenvatting Abnormal Psychology (Nolen-Hoeksema) - 6e druk
 • Abnormal Psychology hoofdstuk 1: Kijken naar Abnormaliteit
 • Abnormal Psychology hoofdstuk 2: Theorieën en behandeling van abnormaliteit
 • Abnormal Psychology hoofdstuk 3: Beoordelen en diagnosticeren van abnormaliteit
 • Abnormal Psychology hoofdstuk 4: Angst...

Education & Pedagogic Sciences

Spotlight Education & Pedagogic Sciences

Health & Medical Sciences

Spotlight Health & Medical Sciences
Geneeskunde samenvatting en studiehulp

Samenvattingen bij het leerdoel Longaandoeningen van het vak Arts en Patient 3 van de Vrije Universiteit Amsterdam

 • Vak: Arts en Patient 3, Geneeskunde bachelor 2, Vrije Universiteit
 • Inhoud: samenvattingen bij alle verplichte hoofdstukken met uitzondering van hoofdstuk 25 van Clinic...

Stamplijst Psychiatrie

Begrippenlijst met toelichting voor Psychiatrie (voorbereiding coschappen).  Stamplijst Psychiatrie Psychiatrisch onderzoek   Uiterlijk Je kijkt of iemand er verzorgd uitziet of juist niet. Voedingstoestand. Ook kijk je of de kalenderleeftijd en de geschatte leeftijd overeen ko...

Law & Justice

Spotlight Law & Justice
Boeksamenvatting International Law - Klabbers - 1e druk
 • Wat is de relevantie van internationaal recht? Een historisch overzicht - Chapter 1 
 • Hoe is het internationaal recht ontstaan? De rechtsregels - Chapter 2 
 • Wat is verdragenrecht? - Chapter 3 
 • Wie zijn de rechtssubjecten van internationaal rech...
Strafrecht met mate - Klip e.a. - 12e druk - Boeksamenvatting
 • Hoofdstuk 1. Het karakter en de plaats van het strafrecht
 • Hoofdstuk 2. Indelingen van strafbare feiten
 • Hoofdstuk 3. Constructie van het strafbare feit
 • Hoofdstuk 4. Inwendige bestanddelen: opzet en schuld
 • Hoofdstuk 5. Voorwaarden en uitzonderingen va...

Corporate & Organizational Sciences + Economy & Economical sciences

Spotlight Corporate & Organizational Sciences + Economy & Economical sciences
Samenvatting: Consumer Behavior - Hoyer - 5th ed
 • Hoofdstuk 1: Het begrijpen van consumentengedrag
 • Hoofdstuk 2: Motivatie, bekwaamheid en kansen
 • Hoofdstuk 3: Blootstelling, aandacht en perceptie
 • Hoofdstuk 4: Kennis en begrip
 • Hoofdstuk 5: Attitudes gebaseerd op veel inspanning
 • Hoofdstuk 6: ...
Summary Principles of Marketing (Kotler)
 • Chapter 1: Basic concepts of marketing
 • Chapter 2: Strategic marketing partners
 • Chapter 3: The marketing environment
 • Chapter 4: Customer insights
 • Chapter 5: Consumer buyer behaviour
 • Chapter 6: Business markets
 • Chapter 7: Customer-dr...
Samenvatting Consumentengedrag, de basis (Weber)

Deze samenvatting van Consumentengedrag, de basis (Weber) is geschreven in 2013/2014 en gedoneerd aan JoHo WorldSupporter

 • 1. Het belang van consumentengedrag
 • 2. Persoonlijke afstemming
 • 3. Motivatie
 • 4. Hoe wordt informatie opgevangen en verwerkt
 • 5. L...

Summary of Organizational Behavior (Robbins & Judge)

Summary of Organizational Behavior by Robbins and Judge, written in 2013 - donated to WorldSupporter

 • Chapter 1: What is Organizational Behavior?
 • Chapter 2: Foundations of Individual Behavior
 • Chapter 3: Attitudes and Job Satisfaction
 • Chapter 4: Personality an...

Research methods & Statistical sciences

Spotlight Research methods & Statistical sciences

Other fields of study

Spotlight Other fields of study
Samenvatting Inleiding Mediacultuur en de geschiedenis van Film

Samenvatting voor Inleiding Mediacultuur: Film History (Thompson & Bordwell) en Media Studies (Long & Wall).

 • Hoofdstuk 1: Thompson & Bordwell Deel 1: De vroege cinema
 • Hoofdstuk 2: De internationale uitbreiding van de cinema. 1905-1912 (Thompson & Bordwell)

Summary Principles of Marketing (Kotler)
 • Chapter 1: Basic concepts of marketing
 • Chapter 2: Strategic marketing partners
 • Chapter 3: The marketing environment
 • Chapter 4: Customer insights
 • Chapter 5: Consumer buyer behaviour
 • Chapter 6: Business markets
 • Chapter 7: Customer-dr...
Summary: Society the basics (Macionis)

This summary is written in 2013-2014.

 • 1: The Perspective, Theory, and Method of Sociology
 • 2: The Workings of Culture
 • 3: Socialization Process, a Lifelong Process
 • 4: Social interaction in Daily Life
 • 5: The Workings of Groups & Organization in So...

rijkdom en armoede

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.

 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1. De ongelijkheden van de natuur
 • Hoofdstuk 2. Antwoorden op geografie: Europa en China
 • Hoofdstuk 3. Europese uitzonderlijkheid: een andere weg
 • Hoofdstuk 4. De ontdekkin...

Find Content
Find Supporters