Summaries & Study Notes

Psychology Pedagogy Medicine Law Economy Statistics Other

 

This page showcasing the most favorite summaries, study notes and practice exams shared on WorldSupporter

Summaries & Study Assistance - Starting page

Search for specific summaries

Psychology & Behavioral Sciences

Spotlight Psychology & Behavioral Sciences
Image

Zoek en vind samenvattingen bij wetenschappelijke artikelen over klinische psychologie

 • Grondslagen van de klinische psychologie
 • Gezondheidspsychologie
 • Psychologische gespreksvoering
 • Psychodiagnostiek
 • Ingrepen en behandelingen van de klinische psychologie<...>

Image

How and where find the latest summaries and study notes for psychology

 • Summaries & Study Notes: Psychology in the Netherlands
 • Bachelor 1
 • Samenvattingen: 2022-2023 - Amsterdam University, psychology, bachelor 1
 • Samenvattingen: 2022-2023 - Groningen Univer...

Education & Pedagogic Sciences

Spotlight Education & Pedagogic Sciences

Health & Medical Sciences

Spotlight Health & Medical Sciences
Geneeskunde samenvatting en studiehulp

Samenvattingen bij het leerdoel Longaandoeningen van het vak Arts en Patient 3 van de Vrije Universiteit Amsterdam

 • Vak: Arts en Patient 3, Geneeskunde bachelor 2, Vrije Universiteit
 • Inhoud: samenvattingen bij alle verplichte hoofdstukken met uitzondering van hoofdstuk 25 van Clinic...

Stamplijst Psychiatrie

Begrippenlijst met toelichting voor Psychiatrie (voorbereiding coschappen).  Stamplijst Psychiatrie Psychiatrisch onderzoek   Uiterlijk Je kijkt of iemand er verzorgd uitziet of juist niet. Voedingstoestand. Ook kijk je of de kalenderleeftijd en de geschatte leeftijd overeen ko...

Law & Justice

Spotlight Law & Justice
Stormsteeg - Arrest

Stormsteeg (HR 02-02-1988, NJ 1988, 820) Casus Een man, met een hand stevig in zijn jaszak geklemd, schrikt als hij vlakbij de Zeedijk in Amsterdam twee agenten ziet aankomen en probeert weg te lopen. De agenten fouilleren de man (art. 9 lid 5 (oud) Opiumwet) en vinden twintig wikkels met een op he...

Anti-conceptiva Bergen op Zoom - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen Hoge Raad
 • Uitspraak
 • Anti-conceptiva Bergen op Zoom (HR 12-06-1962, NJ 1962, 484) Onderwerp Verbindendverklaring APV Relevante wetsartikelen en beginselen Art. 102 ...

Höfner en Elser - HvJ EU - 1991 - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen HvJ EU
 • Uitspraak
 • ⇧ Onderwerp Mededingingsrecht, overheidsmaatregelen en diensten van algemeen economisch belang. ⇧ Relevante wetsartikelen en beginselen Artt....

Verfbommetje - Arrest

Verfbommetje (HR 19-04-2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7262) Onderwerp Meningsuiting, art. 10 EVRM Casus De verdachte heeft een verfbommetje tegen de gouden koets gegooid bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Hij wordt vervolgd op grond van artikel 112 Sr (belediging van de vermoed...

Corporate & Organizational Sciences + Economy & Economical sciences

Spotlight Corporate & Organizational Sciences + Economy & Economical sciences
Samenvatting Media en reclame van Moorman, Faasse & Neijssens

Deze samenvatting bij Media en reclame van Moorman, Faasse & Neijssens is geschreven in 2015

 • 1. Doelstellingen en methoden van mediagebruik in reclame
 • 2. Bereik en frequentie in mediastrategieën
 • 3. Onderzoeksvelden en registraties
 • 4. Mediaplanning

Essentie van de communicatie - Michiels

Deze samenvatting bij 'Essentie van de communicatie' van Michiels is geschreven bij de eerste druk.

 • A. Basis van communicatie
 • B. Beeldvorming van een bedrijf
 • C. Communicatie tussen medewerkers.
 • D. Communicatie bij verkoop
 • E. Planmatige aanpak van co...

Samenvatting: Consumer Behavior - Hoyer - 5th ed
 • Hoofdstuk 1: Het begrijpen van consumentengedrag
 • Hoofdstuk 2: Motivatie, bekwaamheid en kansen
 • Hoofdstuk 3: Blootstelling, aandacht en perceptie
 • Hoofdstuk 4: Kennis en begrip
 • Hoofdstuk 5: Attitudes gebaseerd op veel inspanning
 • Hoofdstuk 6: ...
Summary Principles of Marketing (Kotler)
 • Chapter 1: Basic concepts of marketing
 • Chapter 2: Strategic marketing partners
 • Chapter 3: The marketing environment
 • Chapter 4: Customer insights
 • Chapter 5: Consumer buyer behaviour
 • Chapter 6: Business markets
 • Chapter 7: Customer-dr...

Research methods & Statistical sciences

Spotlight Research methods & Statistical sciences

Other fields of study

Spotlight Other fields of study
Samenvatting Media en reclame van Moorman, Faasse & Neijssens

Deze samenvatting bij Media en reclame van Moorman, Faasse & Neijssens is geschreven in 2015

 • 1. Doelstellingen en methoden van mediagebruik in reclame
 • 2. Bereik en frequentie in mediastrategieën
 • 3. Onderzoeksvelden en registraties
 • 4. Mediaplanning

Essentie van de communicatie - Michiels

Deze samenvatting bij 'Essentie van de communicatie' van Michiels is geschreven bij de eerste druk.

 • A. Basis van communicatie
 • B. Beeldvorming van een bedrijf
 • C. Communicatie tussen medewerkers.
 • D. Communicatie bij verkoop
 • E. Planmatige aanpak van co...

Samenvatting Inleiding Mediacultuur en de geschiedenis van Film

Samenvatting voor Inleiding Mediacultuur: Film History (Thompson & Bordwell) en Media Studies (Long & Wall).

 • Hoofdstuk 1: Thompson & Bordwell Deel 1: De vroege cinema
 • Hoofdstuk 2: De internationale uitbreiding van de cinema. 1905-1912 (Thompson & Bordwell)

Find Content
Find Supporters