Image
WorldSupporter Magazine of WandaVerstappen
Image
Travel & Move: 
Mijn tocht in Serawak en verblijf bij de Iban hebben me geleerd hoe toerisme kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling die geënt is op de leefgewoonten van de oorspronkelijke bevolking.
Hier zou ik mij in de toekomst ook graag mee bezighouden: ontwikkelen van duurzaam toerisme dat ten goede komt aan de lokale bevolking.
Experience & Leisure: 
Ik ben een flexitariër en eet zoveel mogelijk biologisch. Probeer minder lang te douchen! Hou van documentaires kijken, vooral die als onderwerp de derde wereld, voeding, en gezondheid betreffen.
Probeer mijn Spaans en Maleisisch op te vijzelen. En heb mijn eerste stapjes gezet om mij te oriënteren op de Chinese taal. Verder ben ik een enthousiast fotografe.
Learn & Develop: 
Voor mijn opleiding International Change and Project Management ben ik naar Oeganda geweest en heb ik in opdracht van UP4S en Kinderen van Uganda meegewerkt aan het schrijven van een project voorstel
over het opzetten van 'vocational training programs'. Wij hebben veel met scholieren en leraren gepraat en in plattelandsdorpjes gewoon. Ik vind het fantastisch dat onze aanbevelingen goed zijn ontvangen. En waarschijnlijk ook uitgevoerd gaan worden.
Help & Change: 
Door mijn opleiding en interesses ben ik vaak bezig met duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Zo heb ik voor mijn afstudeerscriptie het programma Eco-Schools onderzocht.
Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wat wordt er hier goed werk verricht om kinderen mee te laten denken over en betrekken bij duurzaamheidsissues op en bij hun eigen school. Een bijzonder waardevolle ervaring. Mijn aanbevelingen om het programma nog beter te laten draaien zijn in goede aarde gevallen. Fijn dat ik zo ook een bijdrage kan leveren.
Work & Initiate: 
Een aantal jaar geleden heb ik mij als vrijwilliger ingezet voor de stichting Piara.
Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië, om hen de kans te geven om naar school te gaan. Voor dit project heb ik in Nederland sieraden verkocht die uit Indonesië kwamen. De opbrengst hiervan ging naar de stichting.
My Latest Activity
Image

Walking along old parts of the Great Wall. Next to me is one of the guides. He was very kind and told me that being a guide was his job. Sometimes he made very long walks with friends for a few days. Also he told me he was a Muslim Chinese. 2% of the total population in China are Muslims.