Burgerlijk Recht 2 Samenvatting

Samenvatting Burgerlijk Recht 2 College 1: Vertegenwoordiging Grondbeginselen obligatoire ovk: contractsvrijheid, consensualisme en pacta sunt servanda. Volmacht is een vorm van vertegenwoordiging waarbij principaal de bevoegdheid aan de agent verleent om een rechtshandeling te verrichten. Zie art. 3:60 e.v. BW. Er kan sprake zijn van impliciete of expliciete volmacht, en hij kan uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden. Lastgeving is een overeenkomst waarbij lastgever verplichtingen oplegt aan de de lastnemer. Zie art. 7:414 e.v. BW. Als je binnen de grenzen van bevoegdheid blijft wordt de achterman rechtstreeks gebonden. De rechter bepaalt of hier sprake van is adhv verkeersopvattingen. STAPPENPLAN VOLMACHTIs sprake van een volmacht ex. artikel 3:60 lid 1 BW?3:61 lid 1 BW: - Expliciete volmacht verleend? 3:33 BW/3:35 BW - Impliciet/functioneel volmacht verleend?àKijken naar de verkeersopvattingen.Wat is de omvang van de bevoegdheid van X?Zo jaàde achterman is gebonden ex. artikel 3:66 lid 1 BWZo neeàde achterman is in beginsel niet gebonden ex. artikel 3:66 lid 1 BW Is de achterman eventueel alsnog gebonden aan de overeenkomst? - Artikel 3:69 BW bekrachtiging - Artikel 3:61 lid 2 BW vertrouwensbescherming Wederpartij heeft aangenomen dat sprake was van een toereikend volmacht ; Wederpartij mocht dit redelijkerwijs aannemen ex. artikel 3:11 jo. 3:35 BW; Er is sprake van een toedoen van de ander, de achtermanà verklaringen/gedragingen waardoor de wederpartij een volmacht mocht aannemen (Vas Dias/Salters) Maar ook op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de achterman komen (Bera/ING) College 2: Algemene Voorwaarden AV’s zijn standaardbedingen die een partij onderdeel wil laten uitmaken. 6:217 BW.De AV’s van de eerste gelden, tenzij de tweede partij ze uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen. 6:225 BW. Kernbedingen – mits voldoende begrijpelijk en duidelijk...

Access options

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of alanacaspers
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
8
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering