Duurzame energie en energiebedrijven

Duurzame energie en energiebedrijven

De afgelopen jaren zijn we steeds bewuster over het soort energie dat we verbruiken. Omdat fossiele brandstoffen opraken, is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor het produceren van energie uit duurzame bronnen. Daarbij denken we direct aan windenergie, zonne-energie en biomassa. Dit zijn maar een paar voorbeelden van groene energie, maar is dit wel zo groen als we denken?

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest om na te gaan of groene energie wel zo groen is. WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond onderzoeken daarom jaarlijks stroomleverancies in Nederland om erachter te komen of deze bedrijven wel duurzaam energie leveren. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat groene stroom/energie inhoud.

Groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt met behulp van zon, wind, waterkracht, biomassa en warmtekracht. Vervolgens zet het energiebedrijf deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de 'gewone' stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merk je niet hoe deze is opgewekt. Groene stroom is dus precies dezelfde stroom als grijze stroom.

Groen en grijs door hetzelfde stroomnet

Als je groene stroom koopt, komt er dus geen andere elektriciteit uit je stopcontact dan bij iemand die grijze stroom koopt. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Of het nou opgewekt is door windmolens, kolencentrales of andere bronnen. Dankzij het nationale groencertificatensysteem ben je ervan verzekerd dat je jaarlijkse hoeveelheid verbruikte groene stroom is opgewekt met behulp van duurzame bronnen.

Grijze energie

Grijze energie wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen, denk aan kolen, aardgas en aardolie. Door verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij en dat is schadelijk voor het milieu. Ook raken de fossiele brandstoffen een keer op en maakt het Nederland afhankelijk van landen waar grotere hoeveelheden fossiele brandstoffen aanwezig zijn. Vormen van grijze energie: kernenergie, aardgas en steenkolen

Consumentenbond Resultaten

RankingStroom

Bovenstaande ranking is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door CE Delft in opdracht van WISE, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond. Alle stroomleveranciers zijn voor duurzaamheid beoordeeld op drie bedrijfsonderdelen:

  • Wat voor investeringen en desinvesteringen in stroomopwekking doet het (moeder)bedrijf?
  • Wat voor stroom koopt het bedrijf in?
  • Wat voor stroom levert het bedrijf?

Het is dus belangrijk om na te gaan bij welke energieleverancier je de stroom koopt. Niet elke leverancier levert duurzaam stroom doe daarom altijd een korte onderzoek.

Contributions

Blog of mike123
Content
Image
Green energy
Statistics
5
Selected Categories
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Main Category
Learn & Develop
Sustainable Development Goals
Country / Region
Language
Nederlands