Psychologie en gedrag: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Intro: Psychologie en gedrag


Wat is psychologie?

  • De psychologie is de wetenschap van het gedrag en de geest. Bij gedrag draait het om observeerbare acties van mensen en dieren, en bij de geest (mind) hebben we het over alle menselijke subjectieve ervaringen zoals het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen.
  • Wetenschap wordt ook wel gedefinieerd als 'pogingen om door middel van systematische verzameling van observeerbare data, en de logische analyse daarvan, antwoorden te vinden op vragen'.
  • De mens is het enige wezen dat zijn acties, gevoelens, dromen en gedachten kan overdenken. Deze mogelijkheid tot reflecteren heeft geleid tot het ontstaan van de psychologie als wetenschap.
  • De belangrijkste vraag die we onszelf binnen de psychologie stellen is: “waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen?” De geest is niet direct observeerbaar en daarom is men in de psychologie vaak aangewezen op het interpreteren van observeerbare gedragingen om data te verzamelen. Die data worden vervolgens vaak gebruikt om conclusies over de geest te trekken.

Wat zijn betrokken onderdelen van psychologie?

Selected content:
Psychologie: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Psychology and behavorial sciences: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Spotlight content related to Psychologie en gedrag
Image

Wat is psychologie eigenlijk? De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen. De psychologie kijkt naar algemene kenmerken van menselijk ...

Image

How and where find the latest summaries and study notes for psychology

  • Summaries & Study Notes: Psychology in the Netherlands
  • Bachelor 1
  • Samenvattingen: 2022-2023 - Amsterdam University, psychology, bachelor 1
  • Samenvattingen: 2022-2023 - Groningen Univer...

Organizations related to Psychologie en gedrag
Image

Let’s Go Africa is a small scale, personal and innovative mediation agency with a unique placement programme for everyone that wants to experience a meaningful internship, minor or volunteer work in Africa. Noor and Roel van Hout have extensive work and life experience in Africa since 2006 and...

Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
Stories & Suggestions related to Psychologie en gedrag
Summary & Study Notes related to Psychologie en gedrag
Image

What can I find on this page? On this page, you can find a summary for all the study materials you need in the first year of the Psychology bachelor's programme at the University of Amsterdam. There is a link for all the separate courses. The courses have been organized into so-called bundles, which...

Apply more filters within category Psychologie en gedrag
Find Content
Find Supporters