Psychopathology

Apply more filters within category Psychopathology
JoHo WorldSupporter Spotlight
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Image

This is a video about eating and body dysmorphic disorders from the youtube series 'crash course'

Summary & Study Notes
Hoorcollege 3 Psychopathologie 23 Universiteit Utrecht

Hoorcollege 3: Depressie Criteria voor Depressie

  • Symptomen veroorzaken lijden/beperkingen in het dagelijks leven
  • Symptomen niet toegeschreven aan een middle/somatische aandoening
  • Symptomen niet verklaard door psychotische stoornis
  • Geen manie/hypomanie

L...

Samenvatting artikel Carol, K. (2014) Lost in translation

Voor sommige verslavingsmiddelen zoals marihuana en cocaïne, is nog geen breed effect gevonden voor de juiste medicatie. Effectieve gedragsmatige therapieën bevatten korte motivatiebenaderingen, gestructureerde familiebenaderingen en twee waar in dit artikel op wordt ingezoomd:

  • co...

Find Content
Find Supporters