Hoe schrijf ik een millenniumdoel casus?

Voor de Race to Cooperation heb ik een casus geschreven in het kader van millenniumdoel 7. In dit stuk zal ik aangeven hoe ik dit heb gedaan en ook de uiteindelijke casus zetten. Het staat iedereen vrij deze te gebruiken bij voorlichting op scholen en dergelijken. Onthoud wel dat hij geschreven is voor vwo 5 en 6. Een basisschool is dus misschien wat te hoog gegrepen... Bij het schrijven van de casus ben ik allereerst gaan googelen. Ik las ergens iets over een enorm plastic eiland. Het is denk ik handig om iets concreets als basis voor je casus te gebruiken, een enorm plastic eiland leent zich daar uitstekend voor. Iedereen begrijpt dat dit slecht is voor het milieu en ook hoe het zich vormt en wat er aan gedaan kan worden. Daarna is het belangrijk om de reikwijdte van de casus te bepalen; wil je dat de hele wereld ervan profiteert of juist dat het een bepaalde regio helpt. Voordeel van de kleine regio is dat de oplossingen een stuk concreter en daarmee haalbaar worden. Ook is het leuker om een casus te werken waarvan je echt het idee hebt dat het ergens heen gaat en niet al te abstract blijft. Vervolgens helpt het om een verhaal om het concrete idee heen te verzinnen. Wees creatief met personages, bedrijven en namen. Tot slot moet het duidelijk zijn wat er van de leerlingen wordt verwacht. Geef hen criteria mee waar ze zich aan moeten houden voor de beoordeling. Op die manier voorkom je ook dat de ideeën te veel uit elkaar gaan lopen omdat de casus op meerdere manieren is geïnterpreteerd. Kort samenvattend kunnen we stellen: 1: een concreet probleem 2: geef de reikwijdte van de casus aan 3: verzin er een verhaal omheen 4: geef duidelijke beoordelingscriteria Hieronder vinden jullie mijn casus. Het staat iedereen vrij deze te gebruiken. Uiteraard zou het erg leuk zijn als jullie dit dan even laten weten! Millenniumdoel 7: naar een Duurzaam Leefmilieu Beste jonge ondernemers, Welkom bij dag 1 van de Race to Cooperation! Het is aan jullie de taak om in één dag een fictieve coöperatie op richten om een bijdrage te leveren aan de bevordering van Millenniumdoel 7; het verwezenlijken van een duurzaam leefmilieu. Dit doel is in 2000 door de Verenigde Naties opgesteld en richt zich op een aantal specifieke zaken. Dit zijn: • Een schone omgeving Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang. • Drinkwater Voldoende en schoon drinkwater liggen aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. • Sanitaire voorzieningen Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Voor deze casus zullen jullie je richten op het drinkwater. Daarnaast zullen jullie gaan kijken hoe dit samen kan gaan met het besparen van energie in de productie van water en het gebruik hiervan. Wij hopen dat het jullie lukt om de hele productieketen aan te pakken en op die manier het drinkwater in de hele wereld veilig te stellen terwijl er daarnaast energie bespaard wordt tijdens de productie hiervan! Wij wensen jullie veel plezier en succes! 1. Introductie Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang. 2. Achtergrond Wie heeft opgelet tijdens aardrijkskundeles, weet dat er 7 werelddelen zijn in deze wereld. Dit is echter niet meer voor lang, wij allen zijn bezig daar heel erg snel een achtste aan toe te voegen; een werelddeel dat volledig bestaat uit plastic! In de grote oceaan is zich langzamerhand een heel groot eiland aan het vormen van plastic. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van dit eiland wordt gevormd door weggegooide plastic flessen Plastic afval dat over de hele wereld in de wereldzeeën wordt gedumpt is tussen Japan en Hawaï samengeklonterd tot een heel eiland en het groeit elke seconde van de dag door. Op dit moment is het eiland twee keer zo groot als Hawaï, maar als er niet snel iets wordt gedaan dan is het straks groter dan eilanden als het Verenigd Koninkrijk of zelfs Australië! Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van dit eiland wordt gevormd door weggegooide plastic flessen. Je moet hierbij denken aan de flesjes water die je misschien zelf mee naar school neemt, maar ook aan grote jerrycans die wel 100 liter water kunnen houden. De reden dat het grootste deel van dit eiland bestaat uit waterflesjes komt door de groeiende vraag naar water over de hele wereld en de daarbij horende middelen om het te vervoeren. Plastic is een materiaal dat enorm veel energie kost om geproduceerd te worden. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het 3 liter water en een kwart liter olie kost om 1 waterfles te produceren? 3. De opdracht De drie grootste producenten van water zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten dat het zo niet langer door kan gaan. Zij willen zich er voor inzetten om het verbruik van energie voor de productie van plastic waterflessen terug te dringen om zo de productieketen minder energieverbruikend te maken. Dat alleen al met het aanpakken van de productie van plastic waterflessen enorme winsten te behalen zijn laten de cijfers zien: alleen in de Verenigde Staten wordt er per jaar al 20.000.000 vaten olie gebruikt om de mensen te kunnen voorzien van een flesje water. Omdat zij het idee hebben vast te zitten in hun oude denkpatronen en een groot probleem als dit vraagt om out-of-the-box oplossingen, vragen zij jullie om met een onbevangen en nieuwe blik met een idee voor een coöperatie te komen. a. Doel van jullie coöperatie Het is aan jullie de taak om in één dag een fictieve coöperatie op richten teneinde een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van Millenniumdoel 7. Energieverspilling gebeurt altijd en overal het is aan jullie om die probleem aan te pakken in de keten van de productie van water. Jullie coöperatie kan hier aan bijdragen door goed gebruik te maken van de reeds bestaande ideeën, deze te combineren en zelf met een frisse blik te bekijken waar er mogelijkheden voor energiebesparing liggen. Hiertoe gaan jullie een ondernemingsplan schrijven waarin jullie zo goed mogelijk proberen uit te leggen hoe jullie dat precies willen gaan doen. Zet daarbij de grote en algemene lijnen uit, maar probeer ook aandacht te besteden aan meer concrete details Primair doel is het terugdringen van gebruik van energie (olie, uitstoot van CO2 en water) in de gehele productieketen van water. Met de hele productieketen wordt bedoeld; van waterbron tot mond en het hergebruik van het plastic daarna. De drie grote producenten hopen dat met de door jullie op te richten coöperatie evenveel mensen van water kunnen worden voorzien maar hier veel minder energie voor nodig gaat zijn. b. Doel van de R2C Zoals jullie weten, zijn er meerdere groepen ondernemers die zich vandaag bezig zullen gaan houden met de verwezenlijking van Millenniumdoel 7 in het kader van de productie keten van water Echter, de Nederlandse investeerders (juryleden) zullen slechts in één van deze projecten gaan investeren. Jullie taak is om met een goed doordacht plan te komen en dat aan het eind van de dag te presenteren. Doel: de potentiële investeerders van jullie ondernemingsplan volledig overtuigen! c. Waar te beginnen…? De waterproducten hebben een paar kernpunten gegeven die mee genomen moeten worden bij het opzetten van de coöperatie: • Financiën: Het kostenplaatje moet zodanig zijn dat het op elke werelddeel haalbaar is. Probeer de kosten dan ook zodanig om te slaan dat elk werelddeel het deel draagt dat zij kunnen dragen. Jullie kunnen hierbij denken aan het feit dat Europa rijker is dan Afrika en Azië een opkomende financiële grootmacht. Daarnaast is het de bedoeling dat winst behaald via het project gebruikt wordt om het plasticeiland af te breken en misschien zelfs te recyclen. • Educatie: Jullie coöperatie moet mensen bewuster maken van de grote hoeveelheid energie die nodig is in de hele watervoorziening. • Energieverbruik in de productieketen van water: Belangrijk is om de verschillende momenten in het productieproces te onderscheiden: 1. Productie fles 2. Bottelen water 3. Vervoeren flessen water naar distributiecentra 4. Vervoeren flessen water naar verkooppunten 5. Inzamelen gebruikte flessen 6. Recyclen gebruike flessen Bij het vervoer moet bedacht worden dat dit via weg, trein, schip of vliegtuig gaat. Tot slot hebben studies aangetoond dat alle water-coolers die op menig kantoor te vinden zijn een enorm veel energie gebruiken om dat water dag en nacht gekoeld te houden. • Cijfers: 1. De productie van een fles water kost: o 2 liter water o Kwart liter olie o In totaal 3.4 megajoules aan energie (om dit in verhouding te plaatsen; een vat olie bevat 6.000 megajoules) 2. Verdeling gebruik plastic: o dop 31% o fles 60% o omslag 9% 3. Recyclemogelijkheden verschillende delen fles: o dop 80% o fles 70% o omslagfolie 20% 3. Hulpmiddelen Probeer huidige initiatieven te combineren, in de map vinden jullie enkele goede ideeën van verschillende mensen en instellingen van over de hele wereld. Deze ideeën zijn nog nooit samengevoegd of op een andere manier aan elkaar gekoppeld. Probeer hier jullie voordeel mee te doen. Plastic flessen zijn het middel om een doel –het vervoeren van water– te bewerkstelligen; probeer dus niet alleen een verandering voor het middel te verzinnen maar pak de hele keten aan! 4. Werkwijze en beoordelingscriteria 6. Werkwijze en beoordelingscriteria ● Werkwijze. Lees eerst deze instructie goed (hardop) door, brainstorm als groep, maak een duidelijke taakverdeling binnen jullie groep, noteer tussentijds de vragen die in je opkomen en die je later aan de experts kunt stellen en verwerk alle goede ideeën uiteindelijk in de PowerPointpresentatie ten einde de Nederlandse investeerders van jullie ondernemingsplan te overtuigen. ● Beoordelingscriteria. Bij de beoordeling zullen de juryleden letten op de volgende aspecten: • Duurzame coöperatie De bedoeling is dat er een coöperatie tot stand komt die zelfstandig wordt, en over lange periode zal blijven functioneren zodat kinderen in Oeganda gedurende een langere periode medicijnen zullen kunnen kopen. • Haalbaarheid Denk bij het maken van je ondernemingsplan aan de haalbaarheid van het concept. Hoe groot is de kans dat de partijen waarmee jullie hopen samen te werken mee willen doen aan de coöperatie? Hoe denken jullie deze partijen te overtuigen, los van het vanzelfsprekende beroep op verantwoordelijkheid en ethisch besef? • Presentatie Denk goed na over de wijze waarop jullie de coöperatie voor publiek willen presenteren. Maken jullie gebruik van audiovisuele middelen, of pakken jullie het voor de verandering op totaal andere wijze aan? Welke aspecten belichten jullie tijdens de presentatie, en wat wordt alleen in het ondernemingsplan beschreven? 5. Vragen? Als jullie vragen hebben over de opdracht, coöperaties in het algemeen, de PowerPointpresentatie of anderszins over dag 1 van de R2C, benader dan de organisatoren van UUMUN. Zij willen al jullie vragen graag beantwoorden. Tot slot wenst UUMUN jullie veel succes en inspiratie toe vandaag en kijkt zij vol verwachting uit naar de presentatie van jullie ondernemingsplan!

More contributions of WorldSupporter author: koenderks
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
[totalcount]