WorldSupporter profile of VivianDeGraaff
Image
Travel & Move: 
Experience & Leisure: 
Learn & Develop: 
Help & Change: 
Work & Initiate: 
My Latest Activity
Causal Inference in Field Experiments - College 8

      College 8 Rubin’s model      Voorbeeld: gevangenis vs. taakstraf Liliano Helder is tegen taakstraf. Als ze geconfronteerd wordt die minder terugval laat zien na taakstraf zegt ze: ‘Ik geloof niet in deze studies. Het is niet vergelijkbaa...

Causal Inference in Field Experiments - College 7

      Gegeneraliseerde inferentie met meerdere studies

 • Meta-analyse

     Meerdere studies 2 soorten meerdere studies:

 • Researchprogramma: meerdere studies van tevoren beslissen: zelfde onderzoeker(s), gerelateerde onderzoeksv...

Causal Inference in Field Experiments - College 4

      College 4: Making a better design (in ITS and RDD)

 • ITS = Interrupted Time Series
 • RDD = Regression Discontinuity Designs

     Wat zijn Time Series?

 • = een onderzoek waarbij je veel series van observaties hebt over...

Causal Inference in Field Experiments - College 3

College 3      Het inschatten van behandelingseffecten in Quasi-Experimenteel Design: interne validiteit vergrote

 1.        Bij categorische variabelen: Maak blokken om te corrigeren voor bias (in ANOVA)

Latest Activity of My Favorites
Questions & Answers: creating an account and profile page

 

 • What is WorldSupporter account and profile page?
 • Why a WorldSupporter profile?
 • What is a WorldSupporter Mini CV?
 • How can you draw attention to your profile or content?
 • What can you include in your personal profile?
 • How can others disc...