Criminal Law and Criminology: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Spotlight content related to Criminal Law and Criminology
Stormsteeg - Arrest

Stormsteeg (HR 02-02-1988, NJ 1988, 820) Casus Een man, met een hand stevig in zijn jaszak geklemd, schrikt als hij vlakbij de Zeedijk in Amsterdam twee agenten ziet aankomen en probeert weg te lopen. De agenten fouilleren de man (art. 9 lid 5 (oud) Opiumwet) en vinden twintig wikkels met een op he...

Criminal law and criminology: The best textbooks summarized

Criminal Law and Criminology: The best textbooks summarized Summaries and study assistance with Criminal Law and Criminology

  • For 20+ booksummaries for Criminal Law and Criminology, see the supporting content of this study guide.

Table of contents

  • Actuele criminologie van...

Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
Stories & Suggestions related to Criminal Law and Criminology
Summary & Study Notes related to Criminal Law and Criminology
Strafrecht 3 werkgroepuitwerkingen 2018/2019 week 6

Werkgroep 6 - Het vonnis; bijzondere motiveringskwesties   Aantekeningen   Beslissingen en motiveringen van de rechter 1. Ambtshalve motiveringsplicht 2. In responsie op verweren van de verdediging en standpunten van de ovj (responsieplicht)   Aandachtspunten bij analyse van vraag of...

Strafrecht 3 werkgroepuitwerkingen 2018/2019 Week 1

Werkgroep 1 – Vooronderzoek, verdenking, verdachte, verhoor en vrijheidsbeneming   Aantekeningen   Het strafproces zou je kunnen verdelen in drie fasen:

  • Vooronderzoek/opsporing. Deze twee begrippen zijn niet hetzelfde. Het vooronderzoek verloopt nooit op dezelfde manier, wan...

Blackout - Arrest

Blackout arrest (HR 01-06-2004, NJ 2005, 252) Casus Verdachte reed in een personenauto over een openbare weg. In een bocht kwam ze op het voor het tegemoetkomende verkeer bestemde weggedeelte terecht. Ze kwam daar frontaal in botsing met een op die andere weghelft rijdende tegenligger. De bestuurde...

Apply more filters within category Criminal Law and Criminology
Find Content
Find Supporters