Law & Justice

Apply more filters within category Law & Justice
JoHo WorldSupporter Spotlight
Bestuursrecht deel 1 Damen 4e druk - Boeksamenvatting
 • Hoofdstuk 1. De inleiding
 • Hoofdstuk 2. De personen in het bestuursrecht
 • Hoofdstuk 3. Publiekrechtelijke bevoegdheidsverlening
 • Hoofdstuk 4. Handelingen van bestuursorganen
 • Hoofdstuk 5. De verschillende soorten besluiten
 • Hoofdstuk 6. De verho...
Magazines & Bundles
Aantekeningenbundel - B2 - Rechten - UL

In deze bundel tref je verschillende overgezette aantekeningen van hoor- en werkcolleges voor de vakken die horen tot het tweede jaar van de opleiding Rechtsgeleerheid aan de Universiteit Leiden (UL). Mocht je nog aanvullingen (commentaar) hebben op deze aantekeningen, of updates voor dit collegejaa...

Stories & Suggestions
Verbintenissenrecht (UL rechten jaar 2) - JoHo samenvattingen en studiehulp

Moet je Verbintenissenrecht aan de UL herkansen? Voor Verbintenissenrecht biedt JoHo samenvattingen en studiehulp aan. Zo hebben ze een uitgebreide samenvatting bij ieder boek dat je moet lezen, zijn alle voorgeschreven arresten samengevat en worden er niet minder dan 15 oefententamens aangeboden! C...

Image

Frontiers of Children’s Rights De 8e editie van de Frontiers of Children 's Rights Summer School neemt de juridische problemen van hedendaagse kinderen onder de loep vanuit een juridisch perspectief, vergezeld met reflecties van andere academische disciplines, juridische systemen, lokale perce...

Summary & Study Notes
Image
 • Vragen
 • Antwoordindicatie
 •   Vragen Vraag 1 Gerard staat onder curatele vanwege overmatig gebruik van drugs. Hij koopt in de winkel een laptop voor de prijs van € 899. De curator vernietigt de koopovereenkomst via een buitengerechtelijke verklaring. Ho...

samenvatting juridische onderzoeksvaardigheden

 

 •  Hoofdstuk 1: Theorie en achtergronden van onderzoek
 • Hoofdstuk 2: Het maken van een onderzoeksplan
 • Hoofdstuk 3: Het uitvoeren van onderzoek: drie onderzoeksmethoden
 • Hoofdstuk 4: Het maken van het onderzoeksrapport
 • Hoofdstuk 5: Verwijzen ...

Find Content
Find Supporters