Selected
Europees recht en de Europese Unie: De beste studieboeken samengevat

Europees recht en de Europese Unie: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Europees recht en de Europese Unie

Inhoudsopgave

 • Samenvatting bij het boek: EU law: Text, Cases, and Materials van Craig en De Burca - 6e druk
 • Samenvatting bij het boek: An introduction to European law van Schütze - 1e druk
 • Samenvatting bij het boek: European Union Law van Chalmers - 2e druk
 • Samenvatting bij het boek: Europees Recht: Algemeen deel van Eijsbouts e.a. - 6e druk
 • Samenvatting bij het boek: Recht van de Europese Unie van Amtenbrink en Vedder - 3e druk
 • Samenvatting bij het boek: Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis van Lokin
.......read more
Access: 
Public
Europees recht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Europees recht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Europees recht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij artikelen voor Europees recht

 • Voor 15+ samenvattingen bij artikelen voor Europees rech, zie de supporting content van deze studiegids

Inhoudsopgave

 • Welke juridische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden tussen 1950 en 2016?
 • Wat is het verband tussen soevereiniteit en integratie binnen de Europese Unie?
 • Press Release No. 70/2017 van de Europese Commissie
 • Brexit: over and out?
 • Negatief advies van het Hof van Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM. Na de euro-crisis, nu een grondrechtencrisis?
 • Hoe worden de rechten van de mens in de
.......read more
Supporting content: 
Access: 
Public
Selected content related to European Law and European Union
What is European law?

European Law is a specialized field of study focusing on the legal framework of the European Union (EU). It equips individuals with the knowledge and skills to:

 • Understand the sources and institutions of EU law.
 • Analyze the application of EU law in member states.
 • Advise on...

What is the European Union?

The EU is a political and economic union of 27 European member states. It fosters cooperation and integration among them, aiming to:

 • Promote peace and stability in Europe.
 • Create a single market with free movement of goods, services, people, and capital.
 • Strengthen economi...

Spotlight

Spotlight stories and suggestions related to European Law and European Union
Europees recht: werkgroep 3 (Vragen)

VRAGEN WEEK 3 EUROPEES RECHT – DOORWERKING (1)

 1. Hoe concretiseert het Hof van Justitie het idee van Europese integratie in het arrest Van Gend en Loos?
 2. Welke eigenschap van de Europese rechtsorde heeft het Hof van Justitie in het arrest Van Gend en Loos geïntroduceerd?...

Image

Duke-Leiden Institute in Global and Transnational Law The Duke-Leiden Institute in Global and Transnational Law is a one-month residential programme providing a strong foundation for those interested in international and comparative law as well as for those planning to study law in the United States...

Spotlight summaries related to European Law and European Union
Höfner en Elser - HvJ EU - 1991 - Arrest
 • Onderwerp
 • Relevante wetsartikelen en beginselen
 • Casus
 • Overwegingen HvJ EU
 • Uitspraak
 • ⇧ Onderwerp Mededingingsrecht, overheidsmaatregelen en diensten van algemeen economisch belang. ⇧ Relevante wetsartikelen en beginselen Artt....

Check or search within category: European Law and European Union
Displaying 1 - 4 of 398

Pages

Find content in all categories

Crossroads

Selected Worldsupporter pages in relation with the topic