Summaries for Psychology Utrecht

Psychologie: Utrecht - Bachelor en Masters UU - Samenvattingen en studiehulp

Startpagina voor Psychologie: Bachelor en Masters van de Universiteit Utrecht

Online studeren & Samenvattingen checken  -  Helpdesk & FAQ   - Prints bestellen & Pickup voororderen

Assortimentwijzers Studiejaar 2023-2024

Check het assortiment of de aanwezigheid van alle samenvattingen en studiehulp

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

Assortiment


Blok 1: Hersenen en Gedrag

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Brain and Behavior

  Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Hersenen en Gedrag op worldsupporter.org

  • o.a. samenvattingen, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

  Prints & pickup bij Hersenen en Gedrag

  Het vak Hersenen en Gedrag studeren

  • Tentamentips: Zoals de meeste inleidende vakken krijg je slechts tipjes van de sluier opgelicht en hou je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

  Blok 1: Kennismaking met Onderzoeksmethoden en Statistiek

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to and application of research methods and statistics

   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Kennismaking met Onderzoeksmethoden en Statistiek op worldsupporter.org

   • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

   Het vak Kennismaking met Onderzoeksmethoden en Statistiek studeren

   • Tentamentips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je regelmatig een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van. Als je een beetje logisch blijft nadenken, of je best doet om die vaardigheid te ontwikkelen, dan kunnen de statistiekvakken ook juist makkelijke puntenpakkers blijken omdat de normering vaak is afgestemd op de struikelaars.

   Blok 2: Cognitie en Gedrag

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Brain and Cognition

   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitie en Gedrag op worldsupporter.org

   • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

   Prints & pickup bij Cognitie en Gedrag

   Het vak Cognitie en Gedrag studeren

   • Over het vak: Dit vak bouwt voort op de kennis van het vak Hersenen en Gedrag.

   Blok 2: Sociale Psychologie

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Social Psychology

   Online Samenvattingen en studiehulp bij begrippen en concepten van Sociale psychologie

   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Sociale Psychologie op worldsupporter.org

   • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

   Prints & pickup bij Sociale Psychologie

   Het vak Sociale Psychologie studeren

   • Over het vak: Het vak geeft een breed overzicht van het hele vakgebied en gedrag en dit vak volgen zal daarom regelmatig leiden tot herkenbare situaties.

   Semester 2: Assortiment bij de vakken van Bachelor 1 blok 3 en 4

   Samenvattingen en studiehulp bij de vakken van semester 2

   Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 1 semester 1

   Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

   Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

   ASSORTIMENT


   Blok 3: Ontwikkelingspsychologie

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Child development: Understanding a cultural perspective

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelingspsychologie op worldsupporter.org

    • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

    Prints & pickup bij Ontwikkelingspsychologie

    Het vak Ontwikkelingspsychologie studeren

    • Over het vak: Het vak ontwikkelingspsychologie biedt inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van ontwikkelingspsychologische kennis, laat zien hoe die kennis tot stand komt en hoe deze wordt gebruikt om problemen in de ontwikkeling te behandelen. Het biedt een verdieping in de ontwikkelingspsychologie en een kennismaking met de toepassing daarvan.

    Blok 3: Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Discovering statistics using IBM SPSS statistics

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to and Application of Research Methods and Statistics

    Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek op worldsupporter.org

    • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

    Het vak Toepassing van Onderzoeksmethoden en Statistiek studeren

    • Over het vak: Het vak geeft je een praktische inleiding in de statistiek en die kennis wordt ingezet bij vrijwel alle onderzoeken en veel van de papers die je komende jaren zal afronden.

    Blok 4: Klinische Psychologie

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie

    Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Klinische Psychologie op worldsupporter.org

    • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

    Prints & pickup bij Klinische Psychologie

    Het vak Klinische Psychologie studeren

    • Over het vak: Dit vak geeft een algemene inleiding op klinische psychologie, zoals gedrag dat als abnormaal wordt beschouwd en verschillende classificatiesystemen. Dit vak volgen zal daarom regelmatig leiden tot herkenbare situaties.

    Blok 4: Psychologie als Wetenschap

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Science Fictions: Exposing Fraud, Bias, Negligence and Hype in Science

    Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Psychologie als Wetenschap

    Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychologie als Wetenschap op worldsupporter.org

    • o.a. artikelsamenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht

    Prints & pickup bij Psychologie als Wetenschap

    Semester 1: Assortiment bij de vakken van Bachelor 1 blok 1 en 2

    Samenvattingen en studiehulp bij Psychologie Bachelor 1 blok 1 en 2

    Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 1 semester 2

    Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 UU Utrecht: 2023-2024

    Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 UU Utrecht: 2023-2024

    ASSORTIMENT BACHELOR 2


    BLOK 1 PSYCHOLOGIE BACHELOR 2

    Blok 1: Motivatie en de zelfsturende mens

     Online Samenvattingen en studiehulp bij Understanding Motivation and Emotion

     Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Motivatie en de zelfsturende mens

     Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Motivatie en de zelfsturende mens op worldsupporter.org

     • o.a. samenvattingen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
     • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Utrecht

     Het vak Motivatie en de zelfsturende mens studeren

     • Over het vak: Bij dit vak leer je vanuit verschillende disciplines en invalshoeken te kijken naar motivatie en zelfsturend gedrag. Je zal veel informatie leren en moeten kunnen reproduceren, maar net zo belangrijk is de focus op vaardigheden bij dit vak.
     • Tentamentips: Als je wil laten zien dat je kan analyseren, argumenteren, en academisch kan werken dan kan je bijvoorbeeld proberen om bij alle toetsmomenten verschillende disciplines bij een onderwerp te behandelen; argumenten te geven aan je conclusies; en de APA richtlijnen voor bronvermelding weer even bij de hand te nemen (of laat je bronvermelding automatisch genereren).

     BLOK 2 PSYCHOLOGIE BACHELOR 2

     Blok 2: Advanced Research Methods and Statistics for Psychology (ARMS)

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Discovering statistics using IBM SPSS Statistics

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Advanced Research Methods and Statistics for Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Advanced Research Methods and Statistics for Psychology op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Utrecht

      Het vak Advanced Research Methods and Statistics for Psychology studeren

      • Over het vak:
       • Het gemeenschappelijk deel van dit vak behandelt onderzoeksmethoden die voor iedere psychologiestudent relevant zijn; per gekozen module bestudeer je extra onderzoeksmethoden.
       • Het boek van Field is deels ook al bij eerdere vakken gebruikt en kan als handig naslagwerk gebruikt worden. Let op: Field kan nog zoveel kattenfoto's in zijn boeken gebruiken, de stof blijft voor veel studenten moeilijk. Steek wel wat aandacht in je relatie met het boek: je zult het boek nog heel veel moeten gebruiken, dus streef tenminste naar een haat/liefde-verhouding.

      Blok 2: De 21e eeuw en de moderne mens

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van De 21e eeuw en de moderne mens

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij De 21e eeuw en de moderne mens op worldsupporter.org

      • o.a. artikelsamenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Utrecht

      Blok 2: Identiteit en de diverse mens

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Identiteit en de diverse mens

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Identiteit en de diverse mens op worldsupporter.org

      • o.a. artikelsamenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Utrecht

      KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Keuzevakken: Sociale wetenschappen

      Samenvattingen en studiehulp bij keuzevakken sociale wetenschappen

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 2

      Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

      Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

      Assortiment


      BLOK 1 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Blok 1: Health in Society

      Online Samenvattingen en studiehulp bij The New Public Health

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Health in Society

      • o.a. samenvattingen en Bulletpoint samenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 1: Grondslagen van het recht

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van het recht

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van het recht

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van het recht

      • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 1: Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Handboek Forensische Orthopedagogiek

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Cognitieve neurowetenschappen

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Principles of Cognitive Neuroscience

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve neurowetenschappen op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Comparing cultures: Theory and research

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Cultural Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Comparing cultures: Theory and research op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen bij Cultural Psychology van Heine, oefententamens en bulletpoints
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      BLOK 2 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Blok 2: Diagnostische besluitvorming in de klinische Ontwikkelingspsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij De diagnostische cyclus: Een praktijkleer

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Diagnostische besluitvorming in de klinische Ontwikkelingspsychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen bij De diagnostische cyclus: Een praktijkleer van de Bruyn e.a., oefententamens en bulletpoints
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Jeugdrecht

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Jeugdrecht

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Jeugdrecht op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen bij Boeksamenvatting bij Jeugdstrafrecht: In internationaal perspectief van Weijers, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Justitiële interventies

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Justitiële interventies

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Justitiële interventies op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen bij Boeksamenvatting bij Boeksamenvatting bij Justitiële interventies: Voor jeugdige daders en risicojongeren van Weijers en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Science of Happiness

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Science of Happiness

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Science of Happiness op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      Blok 2: Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Discovering statistics using IBM SPSS statistics

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, bulletpoint samenvattingen, oefenvragen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 1

      BLOK 3 EN 4 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Semester 2: Assortiment per vak voor keuzevakken sociale wetenschappen

      Samenvattingen en studiehulp bij vakken van semester 2

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij keuzevakken semester 1

      Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

      Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

      ASSORTIMENT


      BLOK 3 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Blok 3: Adolescent development

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Adolescence

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Adolescence development

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Adolescent development op worldsupporter.org

      • o.a. artikelsamenvattingen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Arbeidspsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij An Introduction to Contemporary Work Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Arbeidspsychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Communicatievaardigheden

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Communicatievaardigheden op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Interpersoonlijke processen

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Intimate Relationships

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Interpersoonlijke processen op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Klinische neuropsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Clinical Neuropsychology

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Klinische neuropsychologie

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Klinische neuropsychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Klinische ontwikkelingspsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Abnormal Child Psychology

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Klinische ontwikkelingspsychologie op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Migrants and Integration

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Migrants and Integration

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Migrants and Integration op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Professionele Gespreksvoering

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Professionele Gespreksvoering

      Online Samenvattingen en studiehulp bij begrippen en concepten van Professionele Gespreksvoering

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychopathologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Psychopathologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Klinische Psychologie: Diagnostiek en behandeling

      Online Samenvattingen en studiehulp bij de voorgeschreven artikelen van Psychopathologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij begrippen en concepten van Psychopathologie

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychopathologie op worldsupporter.org

      • o.a. aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: Sensation and Perception

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Sensation and Perception

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Sensation and Perception op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen en begrippenlijsten
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 3: The Voice of Youth

      Online Samenvattingen en studiehulp bij The Voice of Youth

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij The Voice of Youth op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      BLOK 4 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Blok 4: Development, learning and behaviour

      Online Samenvattingen en studiehulp bij How Children Develop

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Development, learning and behaviour op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Diagnostiek in de klinische psychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychological diagnostics in health care

      Online samenvattingen en studiehulp bij de voorgeschreven artikelen

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Diagnostiek in de klinische psychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Diagnostische instrumenten in de klinische Ontwikkelingspsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Diagnostische instrumenten in de klinische Ontwikkelingspsychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten en oefententamens
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Doing a qualitative research project

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Analysis in qualitative research

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Doing a qualitative research project op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Grondslagen van de klinische psychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Grondslagen van de klinische psychologie

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Grondslagen van de klinische psychologie op worldsupporter.org

      • o.a. artikelsamenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Neuropsychologische diagnostiek

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Neuropsychologische Diagnostiek: de klinische praktijk

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Neuropsychologische diagnostiek op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Organisatiepsychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Organizational Behavior: Emerging Knowledge, Global Reality

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Organisatiepsychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, begrippenlijsten, oefententamens, en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Sociale cognitie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid op worldsupporter.org

      • o.a. samenvatting
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Social policy responses to social problems

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid op worldsupporter.org

      • o.a. samenvatting
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: The multicultural society

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van The multicultural society

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij The multicultural society op worldsupporter.org

      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Toegepaste cognitieve psychologie

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Human Factors in Simple and Complex Systems

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Toegepaste cognitieve psychologie op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      Blok 4: Youth and sexuality

      Online Samenvattingen en studiehulp bij artikelen van Youth and sexuality

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Youth and sexuality op worldsupporter.org

      • o.a. artikelsamenvattingen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per keuzevak in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

      BLOK 1 EN 2 KEUZEVAKKEN SOCIALE WETENSCHAPPEN

      Semester 1: Assortiment per vak voor keuzevakken sociale wetenschappen

      Samenvattingen en studiehulp bij vakken van semester 1

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij keuzevakken semester 2

      Supporting content: 
      Assortment Pointer with Mastertracks Social Sciences UU Utrecht: 2023-2024

      Assortment Pointer with Mastertracks Social Sciences UU Utrecht: 2023-2024

      Assortment for Master tracks


      Online Summaries and study assistance per Master track for Social Sciences at Utrecht University

      One year Master tracks

      Clinical Child and Adolescent Psychology

      Online Summaries and study assistance with Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond

      Other online Summaries and study assistance with Clinical Child and Adolescent Psychology at worldsupporter.org

      • Including summaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Clinical Psychology

      Online Summaries and study assistance with Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond

      Other online Summaries and study assistance with Clinical Psychology at worldsupporter.org

      • Including summaries, lecture notes and practice exams
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Neuropsychology

      Online Summaries and study assistance with Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach

      Other online Summaries and study assistance with Neuropsychology at worldsupporter.org

      • Including summaries and practice exams
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Social, Health and Organisational Psychology

      Online Summaries and study assistance with Applying Social Psychology: From problems to solutions

      Online Summaries and study assistance with Reflecteren: De basis

      Online Summaries and study assistance with Organization Development and Change

      Other online Summaries and study assistance with Social, Health and Organisational Psychology at worldsupporter.org

      • Including summaries and bulletsummaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Sociology: Contemporary Social Problems

      Online Summaries and study assistance with Organization Development and Change

      Other online Summaries and study assistance with Sociology: Contemporary Social Problems at worldsupporter.org

      • Including summaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Two year Master tracks

      Development and Socialisation in Childhood and Adolescence

      Online Summaries and study assistance with Using multivariate statistics

      Other online Summaries and study assistance with Development and Socialisation in Childhood and Adolescence at worldsupporter.org

      • Including summaries and bulletsummaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Educational Sciences: Learning in Interaction

      Online Summaries and study assistance with Using multivariate statistics

      Other online Summaries and study assistance with Educational Sciences: Learning in Interaction at worldsupporter.org

      • Including summaries and bulletsummaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism

      Online Summaries and study assistance with Using multivariate statistics

      Other online Summaries and study assistance with Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism at worldsupporter.org

      • Including summaries and bulletsummaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Social and Health Psychology Research

      Online Summaries and study assistance with Using multivariate statistics

      Other online Summaries and study assistance with Social and Health Psychology Research at worldsupporter.org

      • Including summaries and bulletsummaries
      • See the supporting content of this assortment pointer per track for Social Sciences Masters at Utrecht University

      Supporting content: summaries with the Master Tracks

      Image

      Ben je nog niet aangesloten bij JoHo voor online gebruik of het afhalen van gratis samenvattingen?

      MELD JE DAN EERST HIER AAN

      Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

      Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

       
      1 - Ga naar www JoHo.org,  en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met volledige online toegang te kiezen
      2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
      3 - Geef bij het account aanmaken de status van je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
      • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
      • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
      • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
      Heb je al een WorldSupporter account?
      • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je na aanmelding bij JoHo je status aanpassen van  'I am not a JoHo WorldSupporter Member'  naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access'.
      • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben.
      Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org

      Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org


      Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en JoHo.org?

      • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor bijvoorbeeld studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
      • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

      Hoe en waarom zou je gebruik maken van WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

      • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
      • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
      • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
      • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
      • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

      Wat kan je doen op WorldSupporter.org?

      Bestuderen
      • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
      • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
      • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel
      • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.
      Bewaren
      • Je start je eigen WorldSupporter profiel
      • Je bewaart je geselecteerde en favoriete materialen
      • Je ziet de (nieuwe) bijdragen van je favoriete auteurs, organisaties en studieverenigingen
      Bijdragen
      • Je vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering van bijdragen van anderen
      • Je geeft complimenten of stelt vragen aan auteurs
      • Je maakt je eigen content en deelt je bijdragen met anderen als je dat wilt

      Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je vinden op WorldSupporter.org en welke op JoHo.org?

      JoHo.org
      WorldSupporter.org
      How does joining and registering as a JoHo member work?

      How does joining and registering as a JoHo member work?


      When you support JoHo...

      by joining as a JoHo member

      • By joining JoHo as a member, you support JoHo in all its activities in the areas of international cooperation and talent development
      • You can become a JoHo member by contributing €5.00 per calendar year

      through the purchase of JoHo subscription services

      • You can obtain JoHo subscription services for €10, €15,00 or €20.00 per calendar year for extra services and discounts

      by taking out (travel or health) insurance

      • By applying for a travel or health insurance via JoHo you do not only support JoHo, but also yourself
      • You pay less premium and you are able to use the services and discounts of a JoHo subscription for free 

      ....then JoHo will support you...

      with choice assistance & advice

      • concerning work, travel, study, inspiration and emigration

      with organization profiles & vacancies

      • for full time jobs, part time jobs, volunteer work, internships, and work experience positions at home or abroad

      with summaries & study support

      • such as printed and online study books, textbooks, professional literature, exams & practice questions, lecture notes, terms and readers

      with discounts on items & gifts

      • concerning travel, study, work, inspiration and emigration

      with discounts on activities & projects

      • such as air travel, holidays, volunteer work, language courses, and travelling 

      with discounts on insurances & advice

      • such as emigration insurances, travel insurances, and health insurances

      ...and together we support worldsupporters and projects

      • with personal development via worldsupporter.org and online tools
      • with international collaborations via projects in Africa, Asia, and South America
      • with bringing organizations and individuals into contact with each other to make each other stronger, more aware, and to inspire one another

      How do you receive free subscription services when insured via JoHo?

      • Are you a member and do you take out a yearly continuous insurance via JoHo? Then you are able to use the services and discounts of the JoHo subscription for free
      • How does it work? Become a JoHo member and apply for your travel or health insurance  via JoHo. As a JoHo member you will receive the benefits of the JoHo subscription

      How to choose and purchase a JoHo subscription services

      Purchasing JoHo subscription services

      • JoHo members can choose to purchase a subscription for choice assistance, advice, discounts, or extra support for JoHo
      • If you want to purchase subscription services, you are able to do so with the same form as the one to become a JoHo member
      • If you already are a JoHo member and want to change to, or add, a subscription, please fill out form for changing your membership

      How does registering, logging in & creating a password work

      • As a new JoHo member you automatically receive an online account at joho.org, which you can activate with a link that you will receive in your mailbox

      Read more at

      Are you able to become a member without an IBAN/SEPA bank account?

      • If you don't have an IBAN (international bank account number) with SEPA, but you still want to use membership services or support JoHo's projects and initiatives, including Smokey Tours, take a look at the page about International services

      What are the rules and guidelines?

      What is your JoHo number?

      • You can find your JoHo number at your My JoHo page as soon as you are logged in at joho.org
      • You need your JoHo number, for example, for obtaining the discounts on insurances, summaries, and at partner organisations
      • Have you lost your JoHo number? Please contact JoHo via the online contact forms or log in at joho.org and you will find your JoHo number at your account page on JoHo.org

       

      Join & Register (via JoHo.org)

      How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?

      How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?


      Online access to all summaries, study notes en practice exams

      Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

      There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

      1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
      2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
      3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
      4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

      Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

      Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

      Field of study

      Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

      Worldsupporter.org: Summaries & Tools

      Image

      Summaries & Tools via ALCMAEON

      Studiehulp & Vak- en assortimentswijzers van voorgaande studiejaren

      Samenvattingen en studiehulp voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Utrecht - Jaargang 2022/2023
      Samenvattingen en studiehulp voor Psychologie Bachelor 2 & 3 aan de Universiteit Utrecht - - Jaargang 2022/2023

      Samenvattingen en studiehulp voor Psychologie Bachelor 2 & 3 aan de Universiteit Utrecht - - Jaargang 2022/2023

      Image

      In deze bundel worden o.a. samenvattingen, oefententamens en collegeaantekeningen gedeeld voor de opleiding Psychologie, jaar 2&3 aan de Universiteit Utrecht

      Voor een compleet overzicht van de door JoHo aangeboden samenvattingen & studiehulp en de beschikbare geprinte samenvattingen voor dit vak ga je naar de Samenvattingen Shop Psychologie - UU B2/3 op JoHo.org

      Comments, Compliments & Kudos

      Identiteit en de diverse mens

      I can't find the article summaries. Has the link for it been posted already?

      Add new contribution

      CAPTCHA
      This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
      Image CAPTCHA
      Enter the characters shown in the image.
      Access level of this page
      • Public
      • WorldSupporters only
      • JoHo members
      • Private
      Statistics
      [totalcount] 1 2 4
      Last updated
      25-03-2024
      Search