Family law, Inheretence law & Matrimonial law

Apply more filters within category Family law, Inheretence law & Matrimonial law
JoHo WorldSupporter Spotlight
Magazines & Bundles
Summary & Study Notes
samenvatting artikelen Juridische Aspecten Kindermishandeling
 • Artikel Rus (2009), Wie luistert naar het kind?
 • Artikel J. Kok (2015), Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
 • (2009) Wie luistert naar het kind?
 • Van Beuningen, A.H.M.W. (2014). De Jeugdwet
 • Huijen, J. (2015). Herziening kinderbeschermingsmaatre...
Duurzame ontwrichting - Arrest

Duurzame ontwrichting (HR 06-12-1996, NJ 1997, 189) Casus Een man verzoekt de rechtbank een echtscheiding tussen hem en zijn vrouw uit te spreken. Volgens de man is het huwelijk namelijk duurzaam ontwricht. Zijn vrouw voert hiertegen verweer, volgens haar is er geen sprake van duurzame ontwrichting...

Samenvatting bij Het huwelijksvermogenrecht - Kraan e.a

Deze Samenvatting bij Het huwelijksvermogenrecht van Kraan e.a (6e druk) is geschreven in 2015

 • Hoofdstuk 1. Echtgenoten: rechten en verplichtingen
 • Hoofdstuk 2. Artikelen 1:88 en 1:89
 • Hoofdstuk 3. Gemeenschap van goederen
 • Hoofdstuk 4. Gemeenschapsactiva
 • ...

Samenvatting Relatievermogensrecht Geschetst (Schonewille)
 • Hoofdstuk 1. Inleiding en de kosten van de huishouding
 • Hoofdstuk 2. Echtgenoten en hun handelingsbevoegdheden; artikelen 1:88 en 1:89
 • Hoofdstuk 3. Bestuur
 • Hoofdstuk 4. Gemeenschap van goederen
 • Hoofdstuk 5. Schulden en afstand
 • Hoofdstuk 6. B...
Find Content
Find Supporters