Summaries for Psychology Leiden

Psychologie: Leiden - Bachelor en Masters UL - Samenvattingen en studiehulp

Startup page for Psychology: Bachelor & Master at the University of Leiden

Study online & Check summaries - Helpdesk & FAQ - Order Prints

Assortment guide Study year 2023-2024

Check the assortment or the presence of all summaries and study services
Check het assortiment of de aanwezigheid van alle samenvattingen en studiehulp

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

ASSORTIMENT


Blok 1: Inleiding in de Psychologie

Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychology

Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Psychologie op worldsupporter.org

 • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
 • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

Prints & pickup:

Het vak Inleiding in de Psychologie studeren

 • Bij het vak Inleiding in de Psychologie wordt je ingeleid in de belangrijkste stromingen binnen de Psychologie, je maakt kennis met het empirisme en het nativisme, met Piaget en Pavlov en leert wie er vaker dromen: kinderen of volwassenen.
 • Tentamentips: Zoals bij de meeste inleidende vakken worden bij veel onderwerpen slechts tipjes van de sluier opgelicht en houd je er waarschijnlijk een wazig gevoel aan over. Laat je niet afschrikken, naarmate de jaren vorderen krijg je meer en meer zicht op de relatie met je studie en groeit ook je waardering.

Blok 1: Inleiding in de Methodologie en Statistiek

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Methods for Psychology

  Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Behavioral Research Methods

  Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Inleiding in de Methodologie en Statistiek op worldsupporter.org

  • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

  Het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek studeren

  • Over het vak: Je leert tijdens dit vak omgaan met de kernbegrippen en basisprincipes van onderzoek en beschrijvende statistiek. Je maakt kennis met de begrippen correlationaliteit en validiteit en aan het einde van de cursus kun je berekenen hoe groot de kans is als dat je een voldoende voor het vak haalt als je naar alle hoorcolleges bent geweest en een IQ van 120 hebt.
  • TentamenTips: Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van.

  Blok 1: Geschiedenis van de Psychologie

   Online Samenvattingen en studiehulp bij Chapters on History of Psychology

   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Geschiedenis van de Psychologie op worldsupporter.org

   • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

   Prints & pickup bij Geschiedenis van de Psychologie

   Het vak Geschiedenis van de Psychologie studeren

   • Over het vak: Bij dit vak duik je de geschiedenis in. Je verkent de de raakvlakken van de psychologie met filosofie en fysiologie. Je maakt kennis met Freud, Kant en Darwin en vele anderen die je de komende jaren zult blijven tegenkomen tijdens de opleiding.
   • TentamenTips: Je leert bij dit vak zoveel verschillende namen van filosofen, waarvan je meestal tot voor kort nog maar vaag gehoord had, dat het vak soms wat weg heeft van de introductietijd op je nieuwe universiteit. Probeer net als bij het voorstelrondje bij je nieuwe groepje bij iedere persoon kort voor je zelf iets te bedenken waarmee je die persoon associeert en kunt onthouden.

   Blok 2: Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

    Online Samenvattingen en studiehulp bij Don’t shoot the dog

    Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie op worldsupporter.org

    • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
    • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

    Prints & pickup bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

    • Geprinte samenvatting bij Introduction to personality, clinical and health psychology (Universiteit Leiden editie)
    • Zie Print- & Pickup shop Labyrint

    Het vak Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie studeren

    • Over het vak: Dit vak geeft een algemene inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
    • Tentamentips: Het tentamen gaat over de hoofdliteratuur. De aanvullende literatuur is bij dit vak vooral voor beter begrip of goede onderbouwingen van je argumentatie in je paper, presentatie en werkgroepopdrachten.

     Blok 2: Toetsende Statistiek

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Methods for Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Toetsende Statistiek op worldsupporter.org

      • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

      Het vak Toetsende Statistiek studeren

      • Over het vak: Dit vak bouwt voort op de kennis van het vak Inleiding in de Methodologie en Statistiek.
      • Tentamentips: Beide boeken komen later in het jaar nog een keer terug, dus verkoop ze nog even niet en bewaar je aantekeningen.

      Semester 2: Assortiment bij de vakken van Bachelor 1 blok 3 en 4

      Samenvattingen en studiehulp bij semester 2

      Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 1 semester 1

      Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

      Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 1 - Semester 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

      ASSORTIMENT


      Blok 3: Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

      Online Samenvattingen en studiehulp bij Statistical Methods for Psychology

      Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Experimenteel en Correlationeel onderzoek op worldsupporter.org

      • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
      • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

      Blok 3: Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

       Online Samenvattingen en studiehulp bij How Children Develop

       Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelings- en onderwijspsychologie op worldsupporter.org

       • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
       • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

       Prints & pickup bij Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

       Blok 3: Sociale en Organisatiepsychologie

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Organizatiinal Behavior

        Online Samenvattingen en studiehulp bij Social Psychology

        Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Sociale en Organisatiepsychologie op worldsupporter.org

        • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
        • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

        Prints & pickup bij Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

        • Geprinte samenvatting bij Organizational Behavior van Neck e.a.
        • Geprinte samenvatting bij Social Psychology van Heinzen & Goodfriend
        • Zie Print- & Pickup shop Labyrint

        Blok 4: Bio- en Neuropsychologie

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Biological Psychology

         Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Bio- en Neuropsychologie op worldsupporter.org

         • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
         • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

         Prints & pickup bij Bio- en Neuropsychologie

         Blok 4: Cognitieve Psychologie

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognition

         Online Samenvattingen en studiehulp bij Cognitieve Psychologie op worldsupporter.org

         • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges
         • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

         Prints & pickup bij Cognitieve Psychologie

         Blok 4: Psychologie en Wetenschap

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Philosophy of Science

          Online Samenvattingen en studiehulp bij Critical Thinking

          Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychologie en Wetenschap op worldsupporter.org

          • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
          • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 1 aan de Universiteit Leiden

          Prints & pickup bij Psychologie en Wetenschap

          Semester 1: vakken van Bachelor 1

          Samenvattingen en studiehulp van blok 1 en 2

          Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 1 semester 2

          Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 - Semester 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

          Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 - Semester 1 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

          ASSORTIMENT


          Blok 1: Ontwikkelingspsychopathologie

           Online Samenvattingen en studiehulp bij Abnormal child and adolescent psychology

           Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Ontwikkelingspsychopathologie op worldsupporter.org

           • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
           • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

           Prints & pickup bij Ontwikkelingspsychopathologie

           Het vak Ontwikkelingspsychopathologie studeren

           • Over het vak: Het vak Ontwikkelingspsychologie leert je met een ontwikkelingspsychopathologisch perspectief te kijken naar verschillende problemen en stoornissen in de kindertijd en adolescentie.

           Blok 1: Psychometrie

            Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrics: An Introduction

            Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychometrie op worldsupporter.org

            • o.a. samenvattingen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
            • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

            Prints & pickup bij Psychometrie

            Blok 1: Stress, Gezondheid en Ziekte

             Online Samenvattingen en studiehulp bij Why Zebras Don’t Get Ulcers

             Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Stress, Gezondheid en Ziekte op worldsupporter.org

             • o.a. samenvattingen, oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
             • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

             Prints & pickup bij Stress, Gezondheid en Ziekte

             Het vak Stress, Gezondheid en Ziekte studeren

             • Over het vak: Bij dit vak leer je onder andere over de oorzaken en effecten van stress. Daarnaast doe je ervaring op met het systematisch verzamelen van informatie rondom een onderwerp dat je bestudeert. Dit vak bouwt voort op de kennis van het vakken 'Inleiding in de Psychologie' en 'Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (PKG)'.

             Blok 2: Bewustzijn

              Online Samenvattingen en studiehulp bij The Science of Consciousness

              Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Bewustzijn op worldsupporter.org

              • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
              • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

              Prints & pickup bij Bewustzijn

              Blok 2: Groepsdynamica

               Online Samenvattingen en studiehulp bij Group Dynamics

               Online Samenvattingen en studiehulp bij Lord of the Flies

               Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Groepsdynamica op worldsupporter.org

               • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
               • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

               Prints & pickup bij Groepsdynamica

               Het vak Groepsdynamica studeren

               • Over het vak: Dit vak bouwt voort op de kennis van het vak Sociale en Organisatiepsychologie.

                Blok 2: Psychodiagnostiek

                  Online Samenvattingen en studiehulp bij de artikelen van Psychodiagnostiek

                  Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Psychodiagnostiek

                  • o.a. samenvattingen, oefententamens en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
                  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

                  Het vak Psychodiagnostiek studeren

                  • Over het vak: Dit vak gaat in op het vaststellen van een psychologische diagnose en zal in sommige gevallen tot herkenbare situaties leiden.

                  Keuzevakken, Specialisatievakken en semester 2 vakken

                  Samenvattingen en studiehulp bij de keuzevakken, specialisatievakken en vakken van semester 2

                  Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 2 semester 1

                  Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 - Semester 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

                  Assortimentwijzer Psychologie Bachelor 2 - Semester 2 aan de Universiteit Leiden - 2023-2024

                  ASSORTIMENT


                  Blok 3: Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

                  Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychologische gespreksvoering

                  Online Samenvattingen en studiehulp bij Groepsdynamica op worldsupporter.org

                  • o.a. samenvattingen
                  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

                  Blok 3: Perspectief op Carrièreplanning

                  Online Samenvattingen en studiehulp bij Perspectief op Carrièreplanning

                  Overige Samenvattingen en studiehulp bij Perspectief op Carriereplanning op worldsupporter.org

                  • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

                  Blok 4: Multivariate data-analyse

                  Online Samenvattingen en studiehulp bij Multivariate data-analyse

                   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Multivariate data-analyse op worldsupporter.org

                   • o.a. oefententamens, voorbeeldvragen en aantekeningen bij de colleges en werkgroepen
                   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

                   Blok 4: Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

                   Online Samenvattingen en studiehulp bij Psychologische gespreksvoering

                   Overige online Samenvattingen en studiehulp bij Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden op worldsupporter.org

                   • o.a. samenvattingen, tentamentests, aantekeningen
                   • zie de supporting content van deze assortimentwijzer per vak voor Psychologie Bachelor 2 aan de Universiteit Leiden

                   Keuzevakken, specialisatievakken en semester 1 vakken

                   Online Samenvattingen en studiehulp bij de keuzevakken, specialisatievakken en vakken van semester 1

                   Supporting content: betrokken samenvattingen en studiehulp bij Bachelor 2 semester 2

                   Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

                   Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

                   ASSORTMENT


                   Block 1: Cross-cultural Psychology of Health and Illness

                   Online Summaries and study assistance with Cultural Psychology

                   Other online Summaries and study assistance with Cross-cultural Psychology of Health and Illness on worldsupporter.org

                   • including practice exams and notes with the lectures and workgroups
                   • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                   Prints & pickup with Cross-cultural Psychology of Health and Illness

                   Block 1: Psychology of Advertising

                   Online Summaries and study assistance with The Psychology of Advertising

                   Other online Summaries and study assistance with Psychology of Advertising on worldsupporter.org

                   • including summaries, practice exams and notes with the lectures and workgroups
                   • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                   Prints & pickup with Psychology of Advertising

                   Block 2: Artificial Intelligence

                   Online Summaries and study assistance with articles of Artificial Intelligence

                   Other online Summaries and study assistance with Artificial Intelligence on worldsupporter.org

                   • including summaries, practice exams and notes with the lectures
                   • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                   Block 2: Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

                   Online Summaries and study assistance with articles of Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

                   Other online Summaries and study assistance with Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse on worldsupporter.org

                   • including summaries and notes with the lectures
                   • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                   Block 3: Attention: Theory and Practice

                   Online Summaries and study assistance with Attention: Theory and Practice

                   Other online Summaries and study assistance with Attention: Theory and Practice on worldsupporter.org

                   • Including summaries and bulletsummaries
                   • See the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                    Block 3: Culture and Diversity at Work

                     Online Summaries and study assistance with articles of Culture and Diversity at Work

                     Other online Summaries and study assistance with Culture and Diversity at Work on worldsupporter.org

                     • Including summaries
                     • See the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                      Block 3: Emotion and Cognition

                       Online Summaries and study assistance with Emotion Science

                       Other online Summaries and study assistance with Emotion and Cognition on worldsupporter.org

                       • Including summaries and notes with the lectures and workgroups
                       • See the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                       Prints & pickup with Emotion and Cognition

                       Block 3: Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology

                        Online Summaries and study assistance with Psychopharmacology

                        Other online Summaries and study assistance with Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology on worldsupporter.org

                        • Including summaries, examtickets and notes with the lectures and workgroups
                        • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                        Block 3: Sexology

                         Online Summaries and study assistance with Understanding Human Sexuality

                         Other online Summaries and study assistance with Sexology on worldsupporter.org

                         • Including summaries, practice exams and notes with the lectures and workgroups
                         • See the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                         Block 4: Psychotherapy: Theory, Research & Practice

                          Online Summaries and study assistance with Current Psychotherapies

                          Online Summaries and study assistance with Essential research findings in counselling and psychotherapy

                          Other online Summaries and study assistance with Psychotherapy: Theory, Research & Practice on worldsupporter.org

                          • Including summaries and practice exams
                          • See the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                          Block 4: The Adolescent Brain

                           Online Summaries and study assistance with articles of The Adolescent Brain

                           Other online Summaries and study assistance with The Adolescent Brain on worldsupporter.org

                           • Including summaries and lecture notes
                           • see the supporting content of this Assortment Pointer with elective courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden

                           Supporting content: connected summaries and study assistance with elective courses

                           Assortment Pointer with specialisation courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

                           Assortment Pointer with specialisation courses of Psychology Bachelor 2 & 3 at University of Leiden - Year 2023-2024

                           Assortment


                           Block 1 & 3

                           Applied Cognitive Psychology

                           Online Summaries and study assistance with articles of Applied Cognitive Psychology

                           Online Summaries and study assistance with Applied Cognitive Psychology on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams and sample questions and notes on lectures
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Clinical Child and Adolescent Psychology

                           Online Summaries and study assistance with articles of Clinical Child and Adolescent Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with Clinical Child and Adolescent Psychology on worldsupporter.org

                           • including notes on lectures and workgroups
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Clinical Neuropsychology

                           Online Summaries and study assistance with Clinical Neuropsychology

                           Other online Summaries and study assistance with Clinical Neuropsychology on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams and sample questions and notes on lectures and workgroups
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Prints & pickup with Clinical Neuropsychology

                           Clinical Psychology

                           Online Summaries and study assistance with articles of Clinical Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with Clinical Psychology on worldsupporter.org

                           • including practice exams and sample questions and notes on lectures and workgroups
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Economic and Consumer Psychology

                           Online Summaries and study assistance with articles of Economic and Consumer Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with Economic and Consumer Psychology on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams and notes on lectures and workgroups
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Block 2 & 4

                           Cognitive Neuroscience

                           Online Summaries and study assistance with Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind

                           Other online Summaries and study assistance with Cognitive Neuroscience on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Health and Medical Psychology

                           Online Summaries and study assistance with Introduction to Health Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with Health and Medical Psychology on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures and workgroups
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Prints & pickup with Health and Medical Psychology

                           School Psychology

                           Online Summaries and study assistance with Cognitive Development and Cognitive Neuroscience

                           Other online Summaries and study assistance with School Psychology on worldsupporter.org

                           • including summaries and notes on lectures
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Social Psychology in Organisations

                           Online Summaries and study assistance with Essentials of Organizational Behavior

                           Other online Summaries and study assistance with Social Psychology in Organisations on worldsupporter.org

                           • including summaries, practice exams, sample questions and notes on lectures
                           • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at University Leiden

                           Supporting content: connected summaries and study assistance with specialisation courses

                           Assortment Pointer with Psychology Masters at LU Leiden - 2023-2024

                           Assortment Pointer with Psychology Masters at LU Leiden - 2023-2024

                           ASSORTMENT


                           Applied Cognitive Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Child and Adolescent Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Child and Adolescent Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Child and Adolescent Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries and bulletsummaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Clinical Neuropsychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Clinical Neuropsychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Clinical Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Clinical Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Economic and Consumer Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Economic and Consumer Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Health and Medical Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Health and Medical Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Occupational Health Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track Occupational Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           School Psychology

                           Online Summaries and study assistance with the Master track School Psychology

                           Other online Summaries and study assistance with the Master track on worldsupporter.org

                           • Including summaries
                           • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Masters at University of Leiden

                           Assortment and presence of summaries for IBP

                           Assortment per course with Psychology Bachelor 1 - Semester 1 at University of Leiden - Year 2023-2024

                           Assortment per course with Psychology Bachelor 1 - Semester 1 at University of Leiden - Year 2023-2024

                           ASSORTMENT


                           Block 1: Introduction to Psychology

                            Online Summaries and study assistance with Psychology

                            Other online Summaries and study assistance with Introduction to Psychology on worldsupporter.org

                            • including summaries and practice exams
                            • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                            Studying the course Introduction to Psychology

                            • About the course: In the Introduction to Psychology course, you will be introduced to the main trends within Psychology, you will become acquainted with empiricism and nativism, with Piaget and Pavlov and you will learn who dreams more often: children or adults.
                            • Examtips: As with most introductory courses, many subjects only touch the tip of the iceberg and are likely to leave you feeling a bit hazy. Don't be put off, as the years go by you will gain more and more insight into the relationship with your studies and your appreciation will also grow.

                            Block 1: Introduction to Methodology and Statistics

                             Online Summaries and study assistance with Statistical Methods for Psychology

                             Online Summaries and study assistance with Introduction to Behavioral Research Methods

                             Other online Summaries and study assistance with Introduction to Methodology and Statistics on worldsupporter.org

                             • including summaries, lecture notes and practice exams
                             • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                             Studying the course Introduction to Methodology and Statistics

                             • About the course: During this course you will learn to deal with the core concepts and basic principles of research and descriptive statistics. You will be introduced to the concepts of correlation and validity and at the end of the course you will be able to calculate how likely it is that you will pass the course if you have attended all lectures and have an IQ of 120.
                             • Examtips: For most students statistics has not been the reason to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study.

                             Block 1: History of Psychology

                              Online Summaries and study assistance with Chapters on History of Psychology

                              Other online Summaries and study assistance with History of Psychology on worldsupporter.org

                              • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                              Studying the course History of Psychology

                              • About the course: In this course you dive into history. You explore the interfaces of psychology with philosophy and physiology. You will become acquainted with Freud, Kant and Darwin and many others that you will continue to encounter during your studies in the coming years.
                              • Examtips: You learn so many different names of philosophers in this course, of which you had only vaguely heard until recently, that the course sometimes resembles the introduction period at your new university. Just like with the introduction round with your new group, try to think of something for yourself with which you associate and remember that person.

                              Block 2: Personality, Clinical and Health Psychology

                               Online Summaries and study assistance with Personality, Clinical and Health Psychology

                               Other online Summaries and study assistance with Personality, Clinical and Health Psychology on worldsupporter.org

                               • including summaries and notes on lectures and workgroups
                               • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                               Studying the course Personality, Clinical and Health Psychology

                               • About the course: This course provides a general introduction to clinical and health psychology and the psychology of personality relevant to it.
                               • Examtips: The exam is about the main literature. The supplementary literature for this course is mainly for a better understanding or good substantiation of your argumentation in your paper, presentation and work group assignments.

                               Block 2: Inferential Statistics

                                Online Summaries and study assistance with Statistical Methods for Psychology

                                Other online Summaries and study assistance with Inferential Statistics on worldsupporter.org

                                • including notes on lectures
                                • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                Studying the course Inferential Statistics

                                • About the course: This course builds on the knowledge of the course Introduction to Methodology and Statistics.

                                Semester 2: Assortment of summaries with Bachelor 1

                                Summaries and study assistance with the courses of semester 2

                                Supporting content: connected summaries and study assistance with Bachelor 1 semester 1

                                Assortment per course with Psychology Bachelor 1 - Semester 2 at University of Leiden - Year 2023-2024

                                Assortment per course with Psychology Bachelor 1 - Semester 2 at University of Leiden - Year 2023-2024

                                ASSORTMENT


                                Block 3: Experimental and Correlational Research

                                  Online Summaries and study assistance with Statistical Methods for Psychology

                                  Other online Summaries and study assistance with Experimental and Correlational Research on worldsupporter.org

                                  • a.o. summaries and notes on lectures:
                                  • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                  Studying the course Experimental and Correlational Research

                                  • About the course: This course builds on the knowledge of the course Inferential Statistics.

                                  Block 3: Developmental and Educational Psychology

                                    Online Summaries and study assistance with How Children Develop

                                    Other online Summaries and study assistance with Developmental and Educational Psychology on worldsupporter.org

                                    • a.o. summaries and notes on lectures:
                                    • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                    Studying the course Developmental and Educational Psychology

                                    • About the course: This course provides a general introduction to the processes of development, maturation and learning during childhood and adolescence.

                                    Block 3: Social and Organisational Psychology

                                      Online Summaries and study assistance with Social Psychology

                                      Online Summaries and study assistance with Organizational Behavior

                                      Other online Summaries and study assistance with Social and Organisational Psychology on worldsupporter.org

                                      • a.o. summaries and notes on lectures:
                                      • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                      Studying the course Social and Organisational Psychology

                                      • About the course: This course provides a general introduction to social perception and social cognition, attitudes and behavior in groups.

                                      Block 4: Biopsychology and Neuropsychology

                                        Online Summaries and study assistance with Biological Psychology

                                        Other online Summaries and study assistance with Biopsychology and Neuropsychology on worldsupporter.org

                                        • a.o. summaries and notes on lectures:
                                        • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                        Block 4: Cognitive Psychology

                                         Online Summaries and study assistance with Cognitive Psychology on worldsupporter.org

                                         • a.o. summaries and notes on lectures:
                                         • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                         Studying the course Cognitive Psychology

                                         • About the course: The course provides a broad overview of the entire field and behavior and following this course will therefore regularly lead to recognizable situations.

                                         Block 4: Psychology and Science

                                          Online Summaries and study assistance with Philosophy of Science

                                          Online Summaries and study assistance with Critical Thinking

                                          Other online Summaries and study assistance with Psychology and Science on worldsupporter.org

                                          • a.o. summaries and notes on lectures:
                                          • see the supporting content of this assortment pointer for Psychology Bachelor 1 at University Leiden

                                          Semester 1: Assortment of summaries for Bachelor 1

                                          Summaries and study assistance with the courses of semester 1

                                          Supporting content: connected summaries and study assistance with Bachelor 1 semester 2

                                          Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 - Semester 1 at Leiden University - 2023-2024

                                          Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 - Semester 1 at Leiden University - 2023-2024

                                          ASSORTMENT


                                          Block 1: Developmental Psychopathology

                                          Online Summaries and study assistance with Abnormal Child and Adolescent Psychology

                                          Other online Summaries and study assistance with Developmental Psychopathology on worldsupporter.org

                                          • including summaries, practice exams and sample questions
                                          • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Studying the course Developmental Psychopathology

                                          • About the course: The Developmental Psychopathology course teaches you to look at various problems and disorders in childhood and adolescence from a developmental psychopathological perspective.

                                          Block 1: Psychometrics

                                          Online Summaries and study assistance with Psychometrics: An Introduction

                                          Other online Summaries and study assistance with Psychometrics on worldsupporter.org

                                          • including summaries, practice exams and sample questions
                                          • see the supporting content of this assortment per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Block 1: Stress, Health, and Disease

                                          Online Summaries and study assistance with Why Zebra's Don't Get Ulcers

                                          Other online Summaries and study assistance with Stress, Health, and Disease on worldsupporter.org

                                          • including summaries, practice exams and sample questions
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course for Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Studying the course Stress, Health, and Disease

                                          • About the course: In this course, you will learn about the causes and effects of stress. You will also gain experience in systematically collecting information about a subject you study. This course builds on the knowledge of the courses 'Introduction to Psychology' and 'Personality, Clinical and Health Psychology'

                                          Block 2: Consciousness

                                          Online Summaries and study assistance with The Science of Consciousness

                                          Other online Summaries and study assistance with Consciousness

                                          • including summaries
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Block 2: Group Dynamics

                                          Online Summaries and study assistance with Group Dynamics

                                          Online Summaries and study assistance with Lord of the flies

                                          Other online Summaries and study assistance with Group Dynamics on worldsupporter.org

                                          • including notes with the lectures
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Studying the course Group Dynamics

                                          • About the course: This course builds on the knowledge of the course Social and Organizational Psychology

                                          Block 2: Psychodiagnostics

                                          Online Summaries and study assistance with Psychological Testing and Assessment

                                          Other online Summaries and study assistance with Psychodiagnostics on worldsupporter.org

                                          • including summaries and notes with the lectures and workgroups
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Studying the course Psychodiagnostics

                                          • About the course: This course focuses on establishing a psychological diagnosis and will in some cases lead to recognizable situations.

                                          Block 2: Perspective on Career Planning (POCP)

                                          Other online Summaries and study assistance with POCP on worldsupporter.org

                                          • including summaries and notes with the lectures
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Electives, Specialisations, Semester 2

                                          Summaries with elective, specialisation and semester 2 courses

                                          Supporting content: connected summaries and study assistance with Bachelor 2 semester 1

                                          Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 - Semester 2 at Leiden University - 2023-2024

                                          Assortment Pointer with Psychology Bachelor 2 - Semester 2 at Leiden University - 2023-2024

                                          ASSORTMENT


                                          Block 3: Perspective on Career Planning (POCP)

                                          Online summaries and study assistance with POCP

                                          Online Summaries and study assistance with POCP on worldsupporter.org

                                          • including summaries and notes with the lectures
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Block 3: Interpersonal Professional Skills

                                          Online summaries with Psychological Communication

                                          Other online summaries with Interpersonal Professional Skills on worldsupporter.org

                                          • including summaries
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Block 4: Multivariate Data Analysis

                                          Online Summaries and study assistance with Multivariate Data Analysis

                                          Other online Summaries and study assistance with Multivariate Data Analysis on worldsupporter.org

                                          • including practice exams, sample questions and notes with the lectures
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Studying the course Multivariate Data Analysis

                                          • Examtips: Statistics has not been the reason for most students to study Psychology. For some it will even be a reason to stop. However, if you regularly invest a little bit during this course, you will benefit from it during your entire study. With a small investment in practice, this course can be an easy point grab. The standardization is often geared to the stumbling blockers.

                                          Block 4: Interpersonal Professional Skills

                                          Online summaries with Psychological Communication

                                          Other online summaries with Interpersonal Professional Skills on worldsupporter.org

                                          • including summaries
                                          • see the supporting content of this Assortment Pointer per course with Psychology Bachelor 2 at Leiden University

                                          Electives, Specialisations, Semester 1

                                          Summaries with elective, specialisation and semester 1 courses

                                          Supporting content: connected summaries and study assistance with Bachelor 2 semester 2

                                          Image

                                          Join JoHo here! if you are you not yet a member of JoHo for online use or to collect free summaries

                                          Meld je hier aan als je nog niet bent aangesloten bij JoHo voor online gebruik of het afhalen van gratis samenvattingen

                                          Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

                                          Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

                                           
                                          1 - Ga naar www JoHo.org,  en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met volledige online toegang te kiezen
                                          2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
                                          3 - Geef bij het account aanmaken de status van je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
                                          • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
                                          • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
                                          • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
                                          Heb je al een WorldSupporter account?
                                          • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je na aanmelding bij JoHo je status aanpassen van  'I am not a JoHo WorldSupporter Member'  naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access'.
                                          • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben.
                                          Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org

                                          Hoe vind je samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org


                                          Welke studiehulp en samenvattingen vind je op WorldSupporter.org en JoHo.org?

                                          • Het platform WorldSupporter.org kan je gebruiken om kennis en studiehulp te delen, of samenvattingen te gebruiken voor bijvoorbeeld studies als bedrijfskunde, criminologie, economie, geneeskunde, psychologie, pedagogiek en rechten.
                                          • Voor de studie psychologie vind je onderwijsaantekeningen en tentamenoefenmaterialen met name op WorldSupporter.org en de boeksamenvattingen met name op JoHo.org

                                          Hoe en waarom zou je gebruik maken van WorldSupporter.org voor je samenvattingen en studiehulp?

                                          • Voor online toegang tot gratis samenvattingen en studiehulp die door je medestudenten ter beschikking zijn gesteld of verzameld.
                                          • Voor online toegang tot donateurs aantekeningen van colleges en werkgroepaantekeningen.
                                          • Voor online toegang tot donateursbundels met tentamenvragen en oefenvragen.
                                          • Voor het samenstellen van je eigen lijstjes en bundels met relevante studiehulp.
                                          • Voor het delen en vinden van relevante en interessante samenvattingen, documenten, aantekeningen, blogs, tips, filmpjes, discussies, activiteiten, recepten, bijbanen en meer.

                                          Wat kan je doen op WorldSupporter.org?

                                          Bestuderen
                                          • Via startpagina's en startmagazines vind je uitgelichte materialen en de favorieten van andere gebruikers
                                          • Gebruik de zoekfunctie onderaan de startpagina's of start je zoektocht op de 'search' pagina
                                          • Op World Supporter kan je materialen vinden via andere gebruikers met een World Supporter profiel en via studieverenigingen met een World Supporter profiel
                                          • Je kunt je favoriete medestudenten volgen die voor jou de beste materialen hebben verzameld, of zelf hebben samengesteld.
                                          Bewaren
                                          • Je start je eigen WorldSupporter profiel
                                          • Je bewaart je geselecteerde en favoriete materialen
                                          • Je ziet de (nieuwe) bijdragen van je favoriete auteurs, organisaties en studieverenigingen
                                          Bijdragen
                                          • Je vult zelf aan als je denkt dat er mogelijkheden zijn voor verbetering van bijdragen van anderen
                                          • Je geeft complimenten of stelt vragen aan auteurs
                                          • Je maakt je eigen content en deelt je bijdragen met anderen als je dat wilt

                                          Wat zijn de ontwikkelingen en welke studies kan je vinden op WorldSupporter.org en welke op JoHo.org?

                                          JoHo.org
                                          WorldSupporter.org
                                          How does joining and registering as a JoHo member work?

                                          How does joining and registering as a JoHo member work?


                                          When you support JoHo...

                                          by joining as a JoHo member

                                          • By joining JoHo as a member, you support JoHo in all its activities in the areas of international cooperation and talent development
                                          • You can become a JoHo member by contributing €5.00 per calendar year

                                          through the purchase of JoHo subscription services

                                          • You can obtain JoHo subscription services for €10, €15,00 or €20.00 per calendar year for extra services and discounts

                                          by taking out (travel or health) insurance

                                          • By applying for a travel or health insurance via JoHo you do not only support JoHo, but also yourself
                                          • You pay less premium and you are able to use the services and discounts of a JoHo subscription for free 

                                          ....then JoHo will support you...

                                          with choice assistance & advice

                                          • concerning work, travel, study, inspiration and emigration

                                          with organization profiles & vacancies

                                          • for full time jobs, part time jobs, volunteer work, internships, and work experience positions at home or abroad

                                          with summaries & study support

                                          • such as printed and online study books, textbooks, professional literature, exams & practice questions, lecture notes, terms and readers

                                          with discounts on items & gifts

                                          • concerning travel, study, work, inspiration and emigration

                                          with discounts on activities & projects

                                          • such as air travel, holidays, volunteer work, language courses, and travelling 

                                          with discounts on insurances & advice

                                          • such as emigration insurances, travel insurances, and health insurances

                                          ...and together we support worldsupporters and projects

                                          • with personal development via worldsupporter.org and online tools
                                          • with international collaborations via projects in Africa, Asia, and South America
                                          • with bringing organizations and individuals into contact with each other to make each other stronger, more aware, and to inspire one another

                                          How do you receive free subscription services when insured via JoHo?

                                          • Are you a member and do you take out a yearly continuous insurance via JoHo? Then you are able to use the services and discounts of the JoHo subscription for free
                                          • How does it work? Become a JoHo member and apply for your travel or health insurance  via JoHo. As a JoHo member you will receive the benefits of the JoHo subscription

                                          How to choose and purchase a JoHo subscription services

                                          Purchasing JoHo subscription services

                                          • JoHo members can choose to purchase a subscription for choice assistance, advice, discounts, or extra support for JoHo
                                          • If you want to purchase subscription services, you are able to do so with the same form as the one to become a JoHo member
                                          • If you already are a JoHo member and want to change to, or add, a subscription, please fill out form for changing your membership

                                          How does registering, logging in & creating a password work

                                          • As a new JoHo member you automatically receive an online account at joho.org, which you can activate with a link that you will receive in your mailbox

                                          Read more at

                                          Are you able to become a member without an IBAN/SEPA bank account?

                                          • If you don't have an IBAN (international bank account number) with SEPA, but you still want to use membership services or support JoHo's projects and initiatives, including Smokey Tours, take a look at the page about International services

                                          What are the rules and guidelines?

                                          What is your JoHo number?

                                          • You can find your JoHo number at your My JoHo page as soon as you are logged in at joho.org
                                          • You need your JoHo number, for example, for obtaining the discounts on insurances, summaries, and at partner organisations
                                          • Have you lost your JoHo number? Please contact JoHo via the online contact forms or log in at joho.org and you will find your JoHo number at your account page on JoHo.org

                                           

                                          Join & Register (via JoHo.org)

                                          How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?

                                          How to use and find summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter?


                                          Online access to all summaries, study notes en practice exams

                                          Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

                                          There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

                                          1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
                                          2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
                                          3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
                                          4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

                                          Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

                                          Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

                                          Field of study

                                          Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

                                          Comments, Compliments & Kudos

                                          Add new contribution

                                          CAPTCHA
                                          This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
                                          Image CAPTCHA
                                          Enter the characters shown in the image.
                                          Image
                                          Access level of this page
                                          • Public
                                          • WorldSupporters only
                                          • JoHo members
                                          • Private
                                          Statistics
                                          [totalcount] 3
                                          Last updated
                                          25-03-2024
                                          Search