HC 1 Groepslidmaatschap


Zijn groepen echt?

Doet er niet per se toe, of de consequenties echt zijn, dat wel.

Consequenties zijn echt … interdependente keuzes

Gedrag is f(Persoon x Situatie)

Persoonlijkheidstest

Persoon: Sociale waarde oriëntatietest (SWO): punten verdelen tussen jezelf en een ander die je niet kent en ook nooit leert kennen. Drie oriëntaties: pro-sociaal (alles gelijk, iedereen evenveel), individualistische (jezelf het meest, maar ander niet per se het minste, hoogste voor jezelf), competitief (ook individualist, maar dan moet de ander het minste hebben).

SWO is voorspellend voor:

 1. Concessies doen bij onderhandelingen 
 2. Zelfopoffering voor partner in relatie
 3. Milieugedrag
 4. Verkeersgedrag
 5. Donaties aan derde wereld, gezondheidsdoelen 
 6. Coöperatie binnen en tussen groepen = wat de sociaalpsychologen belangrijk vinden 

Persoon: SWO als:

 • Selectie-instrument: welke persoonlijkheid is het meest geschikt voor de binnendienst of voor de buitendienst van een commercieel bedrijf. --> wie wil je waar 
 • Afname van het meetinstrument: wat zouden redenen kunnen zijn om deze 9 items inconsistent in te vullen. 

Waarom zou je je consistent gedragen als je niet weet wie de "ander" is --> het hangt dus af van de situatie.

Sociale categorisatie

Wat uitmaakt is hoe de ander met je verbonden is:

Entitativity: gelijkheid, nabijheid, lotsverbondenheid 

Mensen kunnen zich op verschillende niveaus categoriseren (multi-level (nested))

Individu binnen een groep, binnen een grotere groep. (psycholoog - sociaal-psycholoog - psychologen)

 • Grote groep: collectieve categorisatie 
 • Midden groep: subgroep categorisatie (minder ingroep-outgroep categorisatie) 
 • Individu: persoonlijke categorisatie 

Niveau van categoriseren kan op een dag meerdere keren verschillen.

Ook: gedeeld groepslidmaatschap (crosscategorisatie) --> lid van meerdere kleinere groepen

Gedeeld lidmaatschap: warme/koude kant --> bij testament of families

SWO: pro-socialen maken meer onderscheid tussen ingroep en outgroep dan individualisten. Maken meer verschillen.

 • Pro-socialen zijn meer coöperatief jegens leden van de ingroep dan jegens leden van de outgroep. 
 • Individualisten zijn minder coöperatief, ongeacht ingroep/outgroep lidmaatschap

Verschillende kijken door verschillende typen psychologen (sociaal of persoonlijkheids-psycholoog)

Niveau van sociale categorisatie - identificatie

Niet alleen: wie voelen zich gelijk, nabij? Maar ook: hoe worden de schaarse middelen verdeeld? (lotsverbondenheid).

Coöperatief naar de mensen waar jij je mee verbonden voelt.

Multi-level:

Binnen secties:

Wetenschappelijke specialisaties, INDIV --> weinig uitwisseling tussen INDIV --> meer aandacht voor INDIV dan voor groepsbelang --> gebrekkige samenwerking BINNEN groep.

Tussen secties:

Wetenschappelijk specialisatie als GROEP --> weinig uitwisseling met andere GROEPEN

--> ingroep identificatie

--> outgroep 'verwerping'

--> meer gericht op ingroep dan op collectief --> gebrekkige samenwerking TUSSEN groepen

Interventies op meerdere sporen

Als je iets opdeelt en je zegt de een maakt het ene deel en de andere maakt het andere deel, dan krijg je interventies die haaks op elkaar staan.

Psychologie van het groepslidmaatschap

Sociale vergelijkingstheorie(!!!)

Twee basale motieven van de mens: weten hoe het zit & weten of ik oke ben

 • Informatie motief: accurate info
 • Sociale validatie motief: OK zijn, erbij horen

Botsen vaak en mensen vinden sociale validatie belangrijker.

--> veel termen (groupthink, ingroep/outgroep bias)

Slagen is door jezelf, falen door de omgeving

Uitvergroot op groepsniveau (wij vs zij)

Sociale validatie motief vaak belangrijker:

 1. Ik <--> andere personen
  1. Self-serving causal attributions
  2. Downward social comparison
  3. Self-evaluation maintenace (SEM) bij upward comparison 
 2. Ik <--> andere personen <--> Ingroep
  1. Optimal distinctiveness (assimilatie/differentiatie)
 3. Ik <--> Ingroep <--> andere groepen 
  1. Group-serving causal attributions
  2. Social creativity 
  3. Birging (basking in reflected glory)
  4. Corfing (cutting of reflected failure)

Erbij willen horen 

Individualisten

Collectivisten

Independence

Interdependence

Member-centerd

Group-centerd

Personal identity

Social identity

Uniqueness (ik ben ik)

Conformity (ik hoor bij)

Exchange relation

Communal relation

Norm of reciprocity (oog om oog)

No norm of reciprocity

Egocentric

Socialcentric

Equity norm

Equality norm

No ingroep favoritism

Ingroep-outgroep distinction

Groepslidmaatschap bevorderd niet altijd het welzijn

Bijv: studentenlidmaatschappen

 • Social media --> lid van heel veel groepen 
 • Beter om er bij te horen dan er niet bij te horen, maar lid niet altijd goed

Sociale buitensluiting 

Fundamentele behoeften in het geding:

 • Erbij horen (need to belong) 
 • Controle - bij buitensluiten geen controle
 • Eigenwaarde - geen gevoel van OK zijn
 • Zinvol bestaan - sociale buitensluiting geeft mensen het beeld hoe het zou zijn als ze niet bestaan. 

Pijnregio's in de hersenen, bij sociale uitsluiting worden dezelfde gebieden in de hersenen geactiveerd als bij fysieke pijn, ook bij het zien van sociale buitensluiting (ook online).

Je voelt sociale pijn wanneer sociale buitensluiting gebeurt:

 • Op internet/in chat-sessies
 • Onbedoeld/niet opzettelijk
 • Door de outgroep
 • Door de mensen die je haat
 • Door computerprogrammering

Sociale pijn kan worden verzacht door (1) aspirine en (2) wanneer je geld krijgt. Haalt niet weg dat de sociale buitensluiting wel is gebeurd.

Economie van groepslidmaatschap (wordt uitgelegd in de preview)

Sociale Uitwisselingstheorie 

R

Huidige situatie, relatie/lidmaatschap in (her)overweging

CL

Comparison Level, wat kan je redelijkerwijze van R verwachten

CL alt

Comparison Level of alternatives, wat kan je van beschikbare alternatieven* verwachten

*= alternatieven = andere relatie/ander lidmaatschap of geen relatie/lidmaatschap

Situaties

Afhankelijkheid = geen betere alternatieven (!!!)

1: tevreden, afhankelijk 
CL 
CL alt 
=> doorgaan met R

1. je bent afhankelijk, maar het kan niet beter. Maar je bent wel tevreden (R is hoger dan CL) Geen probleem.

4: ontevreden, onafhankelijk 
CL alt 
CL 
=> breken met R

4: geen probleem. Je bent niet tevreden, maar er is iets beters/

2: tevreden, onafhankelijk 
CL alt 
CL 
=> evt. breken met R? transitiekosten?

2. Interessant voor groepsdynamica: het is goed (R boven CL), maar er is iets beter (SecondLove reclames). Dit hou je niet lang uit. Zoeken naar een excuus om afstand te nemen van R en door te gaan met CL alt.

3: ontevreden, afhankelijk 
CL 
CL alt 
=> doorgaan met R, maar mokkend

3. Interessant voor groepsdynamica. Je wenst dit niemand toe. Je bent ontevreden, maar je kan niet weg. Er zijn geen alternatieven (afhankelijk). Hou je ook niet lang voor. Waarom ben ik zo ontevreden (hoge CL). Cognitief herstructureren om dissonantie op te lossen.

H4

Wie sluit zich aan bij een groep? Hangt af van:

 • Persoonlijkheid
 • Sekse
 • Sociale motivatie
  • Need for affiliation
  • Need for intimacy
  • Need for power
 • Sociale angst en hechtingsstijl 
 • Attitudes, ervaringen en verwachtingen

Wanneer sluit je je aan bij een groep:

 • Sociale vergelijking
 • Veiligheid in aantallen 
 • Sociale steun 
  • Inclusieve steun: steun doordat je bij een groep hoort
  • Emotionele steun: het gevoel dat andere om je geven
  • Informationele steun: het gevoel dat anderen je advies geven/begeleiden
  • Instrumentele steun: het gevoel dat anderen je concrete bronnen willen geven (geld/vervoer)
  • Spirituele steun: steun doordat je betekenis probeert te geven aan wat je hebt meegemaakt

Wat zorgt voor groepsverband:

 • Nabijheid: groep willen vormen met mensen die dichtbij je staan
 • Uitbreiding: groepen hebben de neiging om zich uit te breiden 
 • Gelijkenis: mensen hebben de neiging zich aan te sluiten bij mensen die op hen lijken
 • Complementariteit: de neiging je aangetrokken te voelen tot mensen die verschillen van jou (jou kunnen aanvullen)
 • Opmerking: of gelijkenis of complementariteit belangrijk is, verschilt per situatie.
 • Wederkerigheid (reciprociteit): mensen mogen individuen die hen ook mogen (werkt ook andersom)
 • Minimax principe: de neiging groepsleden te prefereren die ons een maximaal aantal gewaardeerde beloningen kunnen geven, voor zo min mogelijk kosten. 
Check page access:
Public
Check more or recent content:
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: CAWortman
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.