Strafprocesrecht en materieel strafrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Strafprocesrecht en materieel strafrecht: De beste arresten en jurisprudentie samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Strafprocesrecht en materieel strafrecht

 • Voor 110+ samenvattingen bij Strafprocesrecht & Materieel Strafrecht, zie de supporting content van deze studiegids.

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp:

Check supporting content in teasers:
Aanmerkelijke kans - Arrest

Aanmerkelijke kans - Arrest

Aanmerkelijke kans (HR 29-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:718) 

Casus

Een man wordt verdacht voor het onvoldoende zorg dragen voor het onschadelijk houden van zijn drie gevaarlijke dieren, zijn 3 American Staffordshire honden. Hij heeft ze onaangelijnd los laten lopen in een hondenuitlaatgebied zodat hij te weinig controle over de honden had. De drie honden sprongen daarna over de omheining van het

.........Read more
Access: 
Public
A.C.A.B - Arrest

A.C.A.B - Arrest

A.C.A.B (HR 11-01-2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291)

Onderwerp

Het aannemen van de algemene bekendheid van een feit.

Rechtsvraag

Heeft het Hof terecht aangenomen dat de betekenis van de afkorting A.C.A.B. van algemene bekendheid is?

Casus

Een hoofdagent van politie Zeeland zag de verdachte op de openbare weg in een stadscentrum lopen met een bomberjack met de opdruk ‘A.C.A.B.’ (All Cops Are

.........Read more
Access: 
Public
Afvoerpijp - Arrest

Afvoerpijp - Arrest

Afvoerpijp (de Loze Hashpijp) (HR 30-03-2004, NJ 2004, 376)

Casus

In dit arrest staat een proces-verbaal van de regiopolitie van Limburg-noord centraal. Daarin staat het volgende opgetekend: Op 15 december 1999 bezochten twee politieambtenaren B., de verdachte in de latere zaak, in zijn huis in Venlo. Daar ontdekken zij in de kelder en de kamer op verschillende plaatsen

.........Read more
Access: 
Public
Al-Khawaja & Tahery t. Verenigd Koninkrijk - EHRM - 2011 - Arrest
Alternatieve scenario's - Arrest

Alternatieve scenario's - Arrest

Alternatieve scenario’s (HR 16-03-2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359)

Onderwerp

Een alternatieve verklaring van de gebeurtenissen die niet met een bewezenverklaring strookt moet door de rechter worden weerlegd.

Rechtsvraag

Moet een alternatieve verklaring, die niet met een bewezenverklaring strookt, door de rechter worden weerlegd?

Casus

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij opzettelijk en met voorbedachten rade zijn vrouw van

.........Read more
Access: 
Public
Anonieme informatie - Arrest

Anonieme informatie - Arrest

Anonieme informatie (HR 13-07-2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2492)

Onderwerp

Rechtmatigheid van verkregen bewijs naar aanleiding van een anonieme melding.

Rechtsvraag

Is het verkregen bewijs naar aanleiding van een anonieme, niet-geverifieerde melding rechtmatig?

Casus

Naar aanleiding van een gedetailleerde melding via Meld Misdaad Anoniem is door de politie een onderzoek gestart in de woning van de verdachten. Daarbij is hennep aangetroffen en

.........Read more
Access: 
Public
Apothekersstagiaire - Arrest

Apothekersstagiaire - Arrest

Casus
Op een kwade dag bezoekt het slachtoffer een apotheek waar de verdachte werkzaam is als stagiaire. Het slachtoffer geeft een recept af voor het geneesmiddel oxazepam dat zijn huisarts hem heeft voorgeschreven. Verdachte let echter niet goed op en vult de capsules met methadon in plaats van oxazepam. Het slachtoffer komt te overlijden aan de gevolgen

.........Read more
Access: 
Public
Basketbalspeler - Arrest

Basketbalspeler - Arrest

Casus

Verdachte heeft als basketbalspeler op de bewuste avond meegespeeld in een wedstrijd in de gemeente Urk. Tegen het einde van de wedstrijd kreeg verdachte een zodanige klap van een tegenspeler tegen zijn slaap, dat hij op de grond is gevallen. Hij is niet bewusteloos geweest en voelde zich niet duizelig. Vervolgens werd hij uit de wedstrijd gehaald.

.........Read more
Access: 
Public
Bedreiging in asielzoekerscentrum - Arrest

Bedreiging in asielzoekerscentrum - Arrest

Bedreiging in asielzoekerscentrum (HR 26-01-2010, NJ 2010, 512)

Casus

In deze procedure was bewezenverklaard dat de verdachte "op 3 september 2006 te Burgum, in de gemeente Tytsjerksteradiel, slachtoffer 1 heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend die slachtoffer 1 een mes getoond en daarbij (meermalen) deze opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd:

.........Read more
Access: 
Public
Benzinestation - Arrest

Benzinestation - Arrest

Benzinstation (HR 26-10-2004, NJ 2004, 682)

Leerstuk

Deelneming (art. 47 Sr): medeplegen.

Rechtsvraag

Is in casu sprake van het medeplegen van een misdrijf in de zin van art. 47 Sr, waarbij de verdachte de handeling opzettelijk heeft uitgelokt?

Casus

De verdachte heeft contact opgenomen met het slachtoffer. Dit, omdat de verdachte was medegedeeld dat B voor de verdachte

.........Read more
Access: 
Public
Bepaaldheid van het misdrijf - Arrest

Bepaaldheid van het misdrijf - Arrest

Bepaaldheid van het misdrijf (HR 28-01-2014, NJ 2014, 107)

Feiten

I.c. gaat het om een verdachte die is veroordeeld omdat hij ‘ter voorbereiding van een te plegen misdrijf, te weten diefstal met geweld en/of afpersing, opzettelijk voorwerpen, te weten: drie ploertendoders en drie busjes traangas en een koevoet en twee kogelwerende vesten en twee bivakmutsen, bestemd tot het

.........Read more
Access: 
Public
Beroep op zwijgrecht als bewijs?, HR 15 juni 2004, NJ 2004, 464 - Arrest

Beroep op zwijgrecht als bewijs?, HR 15 juni 2004, NJ 2004, 464 - Arrest

Beroep op zwijgrecht als bewijs?, HR 15 juni 2004, NJ 2004, 464

Onderwerp

consequenties verbonden aan beroep op zwijgrecht? In dit arrest geeft de Hoge Raad invulling aan het arrest EHRM Murray.

Casus

Verdachte wordt verdacht van o.a. het stelen van sieraden. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht omtrent de vraag over de herkomst van de sieraden. Uit

.........Read more
Access: 
Public
Beschieting woning - Arrest

Beschieting woning - Arrest

Beschieting woning (HR 06-09-2005, NJ 2006, 50)

Feiten

In deze zaak had de verdachte vanaf de straat met een vuurwapen een geschoten op een raam van de woonkamer van een appartement op een tweede etage. De verdachte wist dat op dat moment in dat appartement zich twee vrouwen bevonden.

Hof

Het Hof oordeelde dat er sprake was geweest

.........Read more
Access: 
Public
Bevoegdheden Rechter-commissaris - Arrest

Bevoegdheden Rechter-commissaris - Arrest

Bevoegdheden Rechter-commissaris (HR 03-03-2015, ECLI:NL:HR:2015:505)

Onderwerp

Bevoegdheden en taken van de Rechter-commissaris (RC) ingeval deze zijn onderzoek nog niet heeft voltooid op het moment waarop de verdachte is of zal worden gedagvaard.

Casus

De Procureur-generaal heeft beroep in cassatie ingesteld in het belang van de wet. In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan omtrent de bevoegdheden en taken

.........Read more
Access: 
Public
Boze buurman - Arrest

Boze buurman - Arrest

Boze buurman (HR 21-11-2006, LJN AX9177; NJ 2006, 650)

Casus

Verdachte stond ’s nachts met twee vrienden voor het huis van zijn buurman te praten. Deze buurman kwam vervolgens naar buiten om te zeggen dat zij weg moesten gaan. Bij het weglopen heeft verdachte de buurman uitgescholden. De buurman werd daarop erg boos, riep ‘oprotten sukkels’ en kwam

.........Read more
Access: 
Public
Bijlmer noodweer - Arrest

Bijlmer noodweer - Arrest

Bijlmer noodweer (HR 23-10-1984, NJ 1986/56)

Casus

Verdachte werd op straat overvallen en geprobeerd van haar tasje te beroven. De vrouw droeg, in strijd met de Vuurwapenwet, een pistool in haar zak, daar zij na een eerdere overval bang was 's nachts alleen over straat te lopen. Ze werd door twee mannen overrompeld, waarna ze een waarschuwingsschot loste.

.........Read more
Access: 
Public
Blackout - Arrest

Blackout - Arrest

Blackout arrest (HR 01-06-2004, NJ 2005, 252)

Casus

Verdachte reed in een personenauto over een openbare weg. In een bocht kwam ze op het voor het tegemoetkomende verkeer bestemde weggedeelte terecht. Ze kwam daar frontaal in botsing met een op die andere weghelft rijdende tegenligger. De bestuurder van die auto heeft zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Het Hof

Het

.........Read more
Access: 
Public
Bloedvergiftiging - Arrest

Bloedvergiftiging - Arrest

Bloedvergiftiging (HR 13-06-2006, NJ 2007, 48)

Rechtsvraag

Is er sprake van causaal verband tussen de messteek en het overlijden van het slachtoffer?

Casus

Door een messteek in de rug loopt het slachtoffer een klaplong en een bloeding in de borstholte op. Na 5 dagen ziekenhuis wordt hij daaruit ontslagen, om 6 dagen later weer te worden opgenomen, waarna

.........Read more
Access: 
Public
Braak bij binnentreden - Arrest
Brief in jaszak - Arrest

Brief in jaszak - Arrest

Brief in jaszak (HR 17-02-2004, NJ 2004, 400)

Leerstuk

Strafbare voorbereiding (art. 46 Sr).

Rechtsvraag

Is in casu sprake van een strafbare voorbereidingshandeling ex art 46 Sr?

Casus

In de woning van de verdachte is een brief gevonden met daarin informatie over de verschillende manieren en benodigdheden om een overval te plegen. De verdachte heeft deze brief in

.........Read more
Access: 
Public
Checkpoint - Arrest

Checkpoint - Arrest

Checkpoint, HR 02-07-2013, ECLI:NL:HR:2013:7, nr. 12/01359

 

Onderwerp

Ontvankelijkheid van het OM.

 

Casus

Aan verdachte wordt een groot aantal feiten tenlastegelegd. Verdachte is een coffeeshophouder en heeft verboden stoffen in de zin van de Opiumwet geteeld, verhandeld en geëxporteerd en geïmporteerd. Ook wordt aan verdachte tenlastegelegd het vervaardigen van verboden opnames en het wederrechtelijk exploiteren van

.........Read more
Access: 
Public
Checkpoint II - Arrest

Checkpoint II - Arrest

Checkpoint II (HR 26-04-2016, NJ 2016/388)

Casus

Deze zaak gaat over de coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. Deze coffeeshop werd gedurende vele jaren gedoogd door het gemeentelijke bestuur en het OM. Hierdoor groeide het uit tot een omvangrijk bedrijf met veel medewerkers en een zeer hoge omzet. Na jaren werd de eigenaar van de coffeeshop toch vervolgd.

In eerste

.........Read more
Access: 
Public
Containerdiefstal - Arrest

Containerdiefstal - Arrest

Containerdiefstal (HR 17-11-1981, NJ 1983, 84/197)

Casus

Verdachte heeft met de bedoeling containers te stelen een DAF-trekker gekocht. Samen met een vriend is verdachte in een auto gaan rondrijden op zoek naar containers. De nummers van de containers schreef de verdachte op vrachtbrieven die hij aan zijn vriend gaf om te tonen aan de politie in geval van

.........Read more
Access: 
Public
Culpa in causa - Arrest

Culpa in causa - Arrest

Culpa in cause (HR 09-06-1981, NJ 1983, 412)

Relevante artikelen

Artt. 37 en 287 Sr

Casus

Een druggebruiker steekt zijn oma dood na eerst een grote dosis coke en heroïne tot zich genomen te hebben. De dader had met een mes gestoken, net zolang tot het slachtoffer rochelend op de grond lag, om, naar hij zelf zei, aan

.........Read more
Access: 
Public
De auditu - Arrest

De auditu - Arrest

De auditu (HR 20-12-1926, NJ 1927, 85)

Casus

Verdachte stond terecht wegens overtreding van art. 432 Sr (als souteneur voordeel trekken uit de ontucht van een vrouw).

Als bewijsmiddelen werden onder meer gebruikt:

 1. Verklaringen van getuigen afgelegd ter terechtzitting, dat zij een ander iets hadden horen zeggen. (een z.g. verklaring van horen en zeggen)

.........Read more
Access: 
Public
De celinformant - Arrest

De celinformant - Arrest

De celinformatant

HR 9 maart 2004, NJ 2004, nr. 263

 

Onderwerp: toelaatbaarheid van het stelselmatig inwinnen van informatie door een opsporingsambtenaar incognito ingeval een verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt.

 

Rechtsvraag: is de stelselmatig ingewonnen informatie door een opsporingsambtenaar incognito toelaatbaar als bewijs?

                                            

Rechtsgang

Gerechtshof: vernietigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt de verdachte

.........Read more
Access: 
Public
De 'stille' SMS - Arrest

De 'stille' SMS - Arrest

De ‘stille’ SMS (HR 01-07-2014, ECLI:NL:PHR:2015:1029)

Onderwerp

Inzet van de ‘stille SMS’ als opsporingstechniek.

Rechtsvraag

Is door de inzet van de stille SMS inbreuk gemaakt op rechten van de verdachte?

Casus

De verdachte wordt ervan verdacht amfetamine te hebben bereid en verhandeld. Met toestemming van de Officier van Justitie is in het opsporingsonderzoek voor een periode van vijf

.........Read more
Access: 
Public
Diefstal laptop - Arrest

Diefstal laptop - Arrest

Diefstal laptop (HR 28-11-2017, NJ 2018/310)

Feiten

Bij een tandprothetische praktijk te Weesp constateert de eigenaar dat de voordeur is opengebroken en dat zijn Toshiba laptop weggenomen is. De ingelichte politie kwam kort daarna een auto tegen (op korte afstand van de plaats van het misdrijf) waar de verdachte en drie anderen zijn aangetroffen. Wanneer verbalisanten deze auto

.........Read more
Access: 
Public
Dreigbrief - Arrest

Dreigbrief - Arrest

Dreigbrief (HR 09-02-1971, NJ 1972, 1)

Casus

De verdachte wordt vervolgd wegens het uitoefenen van bedreiging met geweld, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Hij schreef dreigbrieven aan familieleden van degenen die van hem gestolen zouden hebben. De familie kreeg daarin de laatste kans de wraak af te kopen door het geld naar

.........Read more
Access: 
Public
Drijfmest - Arrest

Drijfmest - Arrest

Drijfmest (HR 21-10-2003, NJ 2003, LJN AF7938)

Onderwerp

Een rechtspersoon kan aangemerkt worden als dader van een strafbaar feit indien de desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Wanneer is een verboden gedraging toe te rekenen? Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Oriëntatiepunt is of de gedraging in de sfeer van de rechtspersoon is

.........Read more
Access: 
Public
Een goeie snuif coke - Arrest

Een goeie snuif coke - Arrest

Een goeie snuif coke (HR 26-09-2000, NJ 2000, nr. 739)

Onderwerp

Uitlokken tot het plegen van een strafbaar feit.

Rechtsvraag

Is de verdachte uitgelokt tot het plegen van het ten laste gelegde feit: het verkopen van cocaïne?

Casus

De politie ontving de informatie dat in een lokaliteit harddrugs zou worden gedeald. Aldaar verkocht de verdachte cocaïne aan een politieambtenaar.

.........Read more
Access: 
Public
Eigen waarneming - Arrest

Eigen waarneming - Arrest

Eigen waarneming (HR 15-12-2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ2831)

Onderwerp

De eigen waarneming van de rechter als wettig bewijsmiddel.

Rechtsvraag

Mag een eigen waarneming van de rechter worden gebruikt als bewijsmiddel?

Casus

De twee verdachten worden ervan verdacht een gewapende overval op een supermarkt te hebben gepleegd. Door verschillende getuigen zijn verklaringen afgelegd. Daarnaast zijn er ook videobeelden van het camerabewakingssysteem aanwezig.

.........Read more
Access: 
Public
Elektriciteit - Arrest

Elektriciteit - Arrest

Elektriciteit (HR 23-05-1921, NJ 1921, 564)

Casus

Beklaagde is in eerste aanleg door de rechtbank schuldig bevonden aan diefstal. Deze uitspraak is in hoger beroep door het Hof bevestigd. Na elke controlebeurt bracht de beklaagde met een pen de electrische controlemeter tot stilstand. Hij verbruikte evenwel electriciteit voor elektrische lampen en de elektrische apparatuur, die hij gebruikt in

.........Read more
Access: 
Public
Etalageruit - Arrest

Etalageruit - Arrest

Etalageruit (HR 13-01-1970, NJ 1970, 144)

Casus

Verdachte was door te snel rijden op een enigszins gladde weg met zijn auto, waarvan de achterbanden volledig waren afgesleten, in een slip geraakt en tegen een verkeerszuil aangereden waarna de auto gekanteld was, op het dak liggend was doorgeschoven en achtereenvolgens een op het trottoir staande man en een

.........Read more
Access: 
Public
Etnisch profileren/sfeercumulatie - Arrest

Etnisch profileren/sfeercumulatie - Arrest

Etnisch profileren/sfeercumulatie (HR 01-11-2016, NJ 2017, 84)

Casus

In deze uitspraak werd een verdachte staande gehouden door de politie voor een dynamische verkeerscontrole, omdat er vermoedens waren dat de man in de auto crimineel actief was.

De agenten hadden twee heren gecontroleerd, omdat zij de combinatie van een dure auto en twee gekleurde mannen met Oost-Europees uiterlijk verdacht

.........Read more
Access: 
Public
Extensief Exces, Ruzie te Loon op Zand - Arrest

Extensief Exces, Ruzie te Loon op Zand - Arrest

Extensief Exces, Ruzie te Loon op Zand (HR 18-10-1988, NJ 1989, 511)

Casus

Verdachte wordt door een man in zijn kruis geschopt en uit reflex slaat hij terug, waardoor de man letsel oploopt. Het hof heeft de verdachte veroordeelt tot twee weken gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor het mishandelen van een ander. De raadsman

.........Read more
Access: 
Public
Feitelijk leidinggeven - Arrest

Feitelijk leidinggeven - Arrest

Feitelijk leidinggeven (HR 26-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:733)

Onderwerp

Feitelijk leidinggeven

Relevante wetsartikelen en beginselen

Art. 51 lid 2 aanhef en onder 2 jo. 52 Sr. Feitelijk leidinggeven.

Casus

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oost-Twente (GR WOT) is inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Zij heeft van 2000 t/m 2003 opzettelijk onjuist aangifte loonbelasting en premie volksverzekeringen gedaan bij de Belastingdienst Almelo danwel Enschede.

.........Read more
Access: 
Public
Flatverbod - Arrest

Flatverbod - Arrest

Flatverbod (HR 30-11-2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0940)

Leerstuk

Wederrechtelijkheid als bestanddeel van de delictsomschrijving.

Rechtsvraag

Heeft de verdachte door het flatverbod te overtreden zich schuldig gemaakt aan het wederrechtelijk binnendringen van een besloten lokaal als bedoeld in art. 138 lid 1 Sr? Of staat toestemming van een bewoner tot het betreden van het gebouw hieraan in de weg?

Casus

Aan de

.........Read more
Access: 
Public
Geervliet - Arrest

Geervliet - Arrest

Geervliet (HR 29-04-008, LJN BD0544; NJ 2008,440)

Casus

Het gaat in deze zaak om het bewijs van schuld aan een verkeersongeval in de zin van artikel 6 WVW 1994 en de motivering ervan. Verdachte is vanaf het terrein van een tankstation een voorrangsweg opgereden. Hij heeft zijn auto voor de haaientanden ‘tot bijna stilstand’ gebracht en vervolgens over

.........Read more
Access: 
Public
Gezondheidscertificaat - Arrest

Gezondheidscertificaat - Arrest

Gezondheidscertificaat (HR 15-10-1996, NJ 1997, 109)

Leerstuk

Toerekening van opzet van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon (zie art. 51 Sr).

Rechtsvraag

Indien bij een natuurlijke persoon opzet aanwezig is, kan die opzet worden toegerekend aan het bedrijf waarbij de natuurlijk persoon dienstig is en van welke factoren is dat afhankelijk?

Casus

Een werknemer van een rechtspersoon, een

.........Read more
Access: 
Public
Geweer - Arrest

Geweer - Arrest

Geweer (HR 02-12-1935, NJ 1936, 250)

Rechtsartikelen

Art. 121 Sv. Voortgezette toepassing van bevoegdheden.

Casus

Twee opsporingsambtenaren treden een café binnen met een last krachtens de Drankwet, ter controle op de naleving van de voorschriften bij deze wet. De verdachte, een kastelein, verklaarde naar aanleiding van het onderhavige binnentreden: 'Als jullie voor de Drankwet binnenkomen, kunnen jullie het

.........Read more
Access: 
Public
Globaal opzet - Arrest

Globaal opzet - Arrest

Globaal opzet (HR 24-03-2008, LJN BC0780; NJ 2008, 156)

Casus

In Groningen is Z neergeschoten. Vraag is daarbij of verdachte medeplichtig kan worden geacht. Verdachte is namelijk naar Z op zoek gegaan, heeft de dader rond gereden en heeft hem vervoersmiddelen ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft hij ook nog het vuurwapen meegenomen. Vraag is nu of verdachte ook

.........Read more
Access: 
Public
Grenswisselkantoor - Arrest

Grenswisselkantoor - Arrest

Grenswisselkantoor (HR 08-09-1987, NJ 1988, 612)

Casus

Verdachte bereidt een bankoverval voor op een Grenswisselkantoor in Bladel. Hij steelt een auto, kentekenbewijzen etc. Samen met zijn makker staat hij een keer eerder voor de bank maar om onbekende redenen zetten ze de beraamde overval niet door. Kort daarna staan zij weer klaar voor de overval. Twee verdachte figuren

.........Read more
Access: 
Public
Groninger HIV - Arrest

Groninger HIV - Arrest

Groninger HIV (HR 27-03-2012, NJ 2012, 301)

Feiten

I.c. gaat het om een man van 53 jaar (Peter M.) die verdacht wordt van het feit dat hij meerdere keren verschillende mannen geprobeerd had ernstig fysiek letsel toe te brengen door hen te besmetten met bloed dat met het HIV virus besmet was. De verdachte had meermalen feesten georganiseerd

.........Read more
Access: 
Public
Hennepkwekerij - Arrest

Hennepkwekerij - Arrest

Hennepkwekerij (HR 11-04-2006, NJ 2006, 393)

Casus

In deze zaak gaat het om de reikwijdte van art. 359 lid 2 Sv (na 1-1-2005). Verdachte is door het hof veroordeeld wegens deelnemen aan een criminele organisatie en schending van de Opiumwet. Verdachte gaat in cassatie. Het eerste middel klaagt dat het hof de bewezenverklaring van deelnemen aan een criminele

.........Read more
Access: 
Public
Heroïne in de dakgoot - Arrest

Heroïne in de dakgoot - Arrest

Heroïne in de dakgoot (HR 05-02-1980, NJ 1980, 342)

Casus

Bewezen is geacht dat de verdachte opzettelijk in strijd met het in de Opiumwet gegeven verbod een hoeveelheid heroïne aanwezig heeft gehad in zijn dakgoot. De verdachte woonde echter samen met een kamergenote. Zij zou dus evengoed als verdachte aangemerkt kunnen worden.

Rechtbank en hof

Het hof bevestigt

.........Read more
Access: 
Public
HIV-besmetting I - Arrest

HIV-besmetting I - Arrest

HIV-besmetting (1) (HR 25-03-2003, NJ 2003, 552)

Casus

Een man weet dat hij besmet is met HIV. Hij is bovendien op de hoogte van de risico's die onbeschermd seksueel contact opleveren. Hij heeft naar eigen zeggen dan ook alleen nog maar beschermde gemeenschap, maar dacht "dat er alleen risico's waren als de besmette persoon zelf klaarkomt'. In casu

.........Read more
Access: 
Public
Hollende kleurling - Hof Amsterdam - 1977 - Arrest
HR 1 september 2007, LJN: BC7923 (Medicinale cannabis) - Arrest

HR 1 september 2007, LJN: BC7923 (Medicinale cannabis) - Arrest

Leerstuk

Noodtoestand (art. 40 Sr).

Rechtsvraag

Zijn bij een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand de bijzondere omstandigheden in het concrete geval van belang?

Casus

Verdachte heeft een spierziekte en zeer veel pijn. Vandaar dat deze cannabis thuis verbouwd voor eigen gebruik. Dit is echter in strijd met de Opiumwet. Het verweer van de raadsman van

.........Read more
Access: 
Public
HR 10-12-1999 (Peters/Peters) - Arrest

HR 10-12-1999 (Peters/Peters) - Arrest

HR 10-12-1999, NJ 2000, 5 (Peters/Peters)

Feiten

Jan Peters Sr. en Peters' Detailhandelsbedrijven (rechtsvoorganger van Peters' Beheer) drijven een detailhandelszaak (Blokker). Ter opvolging sluiten zijn kinderen Jan jr. en Leendert Peters een overeenkomst op 25 januari 1982, inhoudende dat Leendert Peters in de huurrechten treedt van Jan Peters Sr en dat bij beëindiging van de zaak, Jan Peters

.........Read more
Access: 
Public
HR 16-05-1986, AB 1986, 574. (Sproeivliegtuigen) - Arrest

HR 16-05-1986, AB 1986, 574. (Sproeivliegtuigen) - Arrest

Casus

Het gaat hier om overheidsmaatregelen in het kader van art. 13 Bestrijdingsmiddelenwet. Op grond van deze wet zijn een aantal maatregelen genomen:

a. KB van 23-05-1984 over het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw m.b.v. vliegtuigen;
b. De beschikking (a.v.v. afkomstig van de minister) ter uitvoering van art. 4 lid 1 KB.

De vereniging van landbouwvliegeniers

.........Read more
Access: 
Public
HR 23 juni 2015, NJB 2015/1345 - Arrest
HR 27 november 2001, nr. 03458/00 (Juwelierszaak) - Arrest

HR 27 november 2001, nr. 03458/00 (Juwelierszaak) - Arrest

Casus

Twee verdachten zitten in een auto klaar om een juwelierszaak te gaan beroven. De verdachten hebben alle spullen, die zij nodig achten bij de beroving, meegenomen. Maar omdat er personeel in de juwelierszaak aanwezig is besluiten ze uiteindelijk toch niet over te gaan tot diefstal en gaan ze over tot de terugtocht. Tijdens deze tocht worden ze

.........Read more
Access: 
Public
HR 28 november 2006, NJ 2207, 49 (Kroeggeweld) - Arrest

HR 28 november 2006, NJ 2207, 49 (Kroeggeweld) - Arrest

Leerstuk

Causaliteit.

Rechtsvraag

Bestaat er aan de hand van het criterium van redelijke toerekening een causaal verband tussen het door de verdachte uitgeoefende geweld en het letsel en kan dit als gevolg aan de verdachte worden toegerekend?

Casus

De verdachte heeft met een ander in een voor het publiek toegankelijke ruimte (een café) openlijk in vereniging geweld gepleegd

.........Read more
Access: 
Public
HR 28 september 2004, NJ 2004, 660 (Ongeoefende schutter) - Arrest

HR 28 september 2004, NJ 2004, 660 (Ongeoefende schutter) - Arrest

Leerstuk

Onderscheid tussen voorwaardelijke opzet en bewuste culpa.

Rechtsvragen

 • Wanneer is er sprake van voorwaardelijke opzet en wanneer van bewuste culpa?

 • Hoe moet invulling gegeven worden aan het criteria aanmerkelijke kans?

Casus

De verdachte had aan het slachtoffer een radio verkocht. Hij had zijn geld nog niet ontvangen, dus ging hij bij

.........Read more
Access: 
Public
HR 30 juni 2009, NJ 2009, 349 (Post Salduz) - Arrest

HR 30 juni 2009, NJ 2009, 349 (Post Salduz) - Arrest

Salduz en Nederland

HR 30 juni 2009, NJ 2009, 349.

Casus

Verdachte stelt cassatie in tegen zijn veroordeling, omdat het Hof het bewijs zou hebben gebruikt van door de verdachte afgelegde verklaringen. Echter, deze verklaringen heeft verdachte later betwist en de verklaringen waren afgelegd toen hij als minderjarige tegenover de politie heeft afgelegd zonder dat hij van rechtsbijstand

.........Read more
Access: 
Public
IJzerdraad - Arrest

IJzerdraad - Arrest

IJzerdraad (HR 23-02-1954, NJ 1954, 378)

Relevante artikelen

Art. 1-91 SR.

Casus

De eigenaar van een eenmansbedrijf (exportzaak) wordt vervolgd wegens het plegen van een delict middels zijn chef-inkoper. Deze had namelijk opzettelijk en in strijd met de waarheid formulieren ingevuld en goederen door middel daarvan uitgevoerd in strijd met een voorschrift van het Deviezenbesluit van 1945. De

.........Read more
Access: 
Public
In de steek gelaten vrouw - Arrest
Kampvuur Castricum - Arrest

Kampvuur Castricum - Arrest

Kampvuur Castricum (HR 29-06-2010, NJ 2010, 674)

Onderwerp

Kampvuur in Castricum, uitleg van het woord ‘schuld’ ivm art. 308 Sr.

Art. 308 Sr. Dit artikel luidt:

 1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of
.........Read more
Access: 
Public
Kroongetuige Karman - Arrest

Kroongetuige Karman - Arrest

Kroongetuige Karman, HR 01-06-1999, NJ 1999, 567

Casus
K. wordt verdacht van betrokkenheid bij vervoer van hashish. Het OM sluit met K. een overeenkomst met de toezegging, dat als K. verklaringen aflegt over zijn rol en over de rol van de andere betrokkenen in de zaak, hij geen gevangenisstraf opgelegd krijgt. Het gaat hier om een getuigenis

.........Read more
Access: 
Public
Laadbak - Arrest

Laadbak - Arrest

Laadbak (HR 21-11-1995, NJ 1996, 452)

Leerstuk

Normadressaatschap.

Rechtsvragen

 • Wie is strafrechtelijk aansprakelijk en is aldus de normadressaat van de verbodsbepaling?

 • Is in casu sprake van functioneel daderschap?

Casus

Op een locatie waar laadbakken of containers niet geplaatst mogen worden, treffen twee verbalisanten een laadbak aan. Zij gaan degene achterna die daarvoor

.........Read more
Access: 
Public
Letale longembolie - Arrest

Letale longembolie - Arrest

Letale longembolie (HR 12-09-1978, NJ 1979/60)

Casus

Een dronken man rijdt tegen een auto aan met zijn bestelbusje. De inzittende van de auto komt te overlijden. Een medepassagier van de dronken man wordt met ernstig letsel in het ziekenhuis opgenomen. Door de noodzakelijke bedrust van de patiënt als gevolg van het oplopen van de letsels, heeft hij longembolie

.........Read more
Access: 
Public
Lexanruit - Arrest

Lexanruit - Arrest

Lexanruit (HR 15-01-1980, NJ 1980, 245)

Casus

Verdachte stond op de uitkijk bij het plegen van een inbraak in een juwelierswinkel. Het is bij een poging gebleven. Achter de met een schop ingeslagen etalageruit bevond zich een lexanruit, die stand hield. Bovendien trad de alarminstallatie in werking, waarop de inbrekers de benen namen. Het hof oordeelt dat sprake

.........Read more
Access: 
Public
Lokauto - Arrest

Lokauto - Arrest

Lokauto (HR 06-10-2009, NJ 2009/503)

Casus

Vanwege het grote aantal gepleegde auto-inbraken heeft de politie in Amsterdam op 10 maart 2006 een personenauto als ‘lokauto’ op de Plantage Muidergracht in Amsterdam geplaatst. In de afgesloten auto lagen verschillende goederen zoals een navigatiesysteem van het merk Tom Tom. Dit dummy navigatiesysteem was van buiten de auto zichtbaar voor voorbijgangers.

.........Read more
Access: 
Public
Medeplichtigheid door nalaten - Arrest

Medeplichtigheid door nalaten - Arrest

Medeplichtigheid door nalaten (HR 12-12-2000, NJ 2002, 516)

Casus

Slachtoffer was drie maanden voor zijn dood met verdachte bij medeverdachte in huis komen wonen. In die periode werd slachtoffer door met name verdachte stelselmatig en op beestachtige wijze mishandeld, vernederd en financieel misbruikt. Verdachte heeft slachtoffer in stuitende onverschilligheid in deplorabele toestand aan zijn lot overgelaten. Zodoende heeft

.........Read more
Access: 
Public
Medeplichtigheid en opzet - Arrest
Meer en vaart - Arrest

Meer en vaart - Arrest

Meer en vaart (HR 01-02-1972, NJ 1974, 450)

Casus

Op een gewone weg nadert een automobilist een kruising met een weg van gelijke rangorde, die door een brede middenberm (groenstrook) in twee afzonderlijke rijbanen gescheiden is. De automobilist kan de eerste rijbaan ongehinderd oversteken, maar op de tweede baan nadert van rechts ongeveer gelijktijdig een andere auto.

Beide

.........Read more
Access: 
Public
Melk en water - Arrest

Melk en water - Arrest

Melk en Water (HR 14-02-1916, NJ 1916, 681)

Relevant artikel

Art. 47 Sr.

Casus

Een veehouder heeft zijn melk aangelengd met water. Hij laat een werknemer de aangelengde melk afleveren onder de benaming volle melk. De veehouder wordt verdacht van het in strijd met art. 303 APV doen afleveren van melk onder de benaming volle melk, terwijl daaraan

.........Read more
Access: 
Public
Moord te Capelle aan den IJssel - Arrest
Motorpapieren - Arrest

Motorpapieren - Arrest

Motorpapieren (HR 22-11-1949, NJ 1950, 180)

Casus

Iemand bestuurt een voertuig, zonder daarvoor de benodigde papieren te hebben. Verdachte wordt vervolgd wegens het niet bezitten van een zogenaamd nationaliteitsbewijs. De verdachte heeft voordat hij op de motor stapte een gesprek gehad met de politieambtenaar. De ambtenaar heeft uitgelegd welke papieren noodzakelijk waren, maar heeft het nationaliteitsbewijs niet genoemd.

.........Read more
Access: 
Public
Murray - Arrest

Murray - Arrest

Murray (EHRM 08-02-1996, NJ 1996, 725)

Casus

De politie valt een pand binnen waar IRA-leden een undercoveragent gevangen houden. John Murray wordt gearresteerd op basis van een "order against terrorism". Murray blijft zwijgen. De opsporingsambtenaren attenderen hem er op, dat in deze wet staat, dat de rechter de nodige conclusies mag trekken als hij nalaat bepaalde feiten te

.........Read more
Access: 
Public
Nalatige inspecteur - Arrest

Nalatige inspecteur - Arrest

Nalatige inspecteur (HR 02-10-1979, NJ 1980, 243)

Casus

Een opsporingsambtenaar constateerde op heterdaad een parkeer-overtreding ex art. 81 lid 2 aanhef en onder a RVV (oud) en zag de automobilist (verdachte) naar de op het trottoir geparkeerde auto toelopen. De opsporingsambtenaar vroeg aan de verdachte of hij eigenaar en houder van het voertuig (een Lada) was. De verdachte

.........Read more
Access: 
Public
Niet-behandelde longinfectie / dwarslaesie - Arrest

Niet-behandelde longinfectie / dwarslaesie - Arrest

Niet behandelde longinfectie / dwarslaesie (HR 25-06-1996, NJ 1997, 563)

Casus

Een jonge vrouw is door haar vriend in haar hals geschoten. Het schot heeft bij het slachtoffer een hoge dwarslaesie en vervolgens, heel kort daarna, een longinfectie veroorzaakt. Op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer is van de behandeling van de, medisch gezien behandelbare, longinfectie afgezien. Het slachtoffer

.........Read more
Access: 
Public
Onbehoorlijk gedrag - Arrest

Onbehoorlijk gedrag - Arrest

Onbehoorlijk gedrag (HR 02-04-1985, NJ 1985, 796)

Casus

Twee agenten van de spoorwegpolitie treffen op Centraal Station Rotterdam een vrouw aan die met haar schoenen op een stoel zit. De agenten verzoeken de vrouw haar voeten weg te halen. Daarop begint de vrouw heftig te schelden. Zij wordt vervolgd wegens onbehoorlijk gedrag. De vrouw wordt de overtreding van

.........Read more
Access: 
Public
Onbevoegde hulpofficier - Arrest

Onbevoegde hulpofficier - Arrest

Onbevoegde hulpofficier (HR 19-02-2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321)

Onderwerp

Vormverzuim, art. 359a Sv.

Casus

De verdachte heeft in de periode 7-02-2009 t/m 11-03-2009 in de gemeente Venlo een grote hoeveelheid hennepplanten aanwezig gehad. Ook heeft verdachte in dezelfde periode een grote hoeveelheid stroom gestolen van een bedrijf genaamd Enexis BV. Opsporingsambtenaren hebben tijdens het opsporingsonderzoek het huis van verdachte betreden zonder

.........Read more
Access: 
Public
Onderzoek smartphone - Arrest

Onderzoek smartphone - Arrest

Onderzoek smartphone (HR 04-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:584)

Casus

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij op Schiphol samen met anderen cocaïne Nederland heeft willen binnensmokkelen. De onder de verdachte in beslag genomen smartphone en bijbehorende simkaart zijn uitgelezen en technisch onderzocht. Dit heeft belastend bewijs tegen de verdachte opgeleverd. Het proces-verbaal vermeldt de 'relevante' contacten, oproepgeschiedenis en berichten

.........Read more
Access: 
Public
Ondeugdelijke voorbereiding? - Arrest

Ondeugdelijke voorbereiding? - Arrest

Ondeugdelijke voorbereiding? (HR 27-05-2014, NJ 2014, 338)

Rechtspraak

Het Hof Arnhem heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens “voorbereiding van medeplegen van verkrachting en van medeplegen van met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam”.

Het gaat in deze

.........Read more
Access: 
Public
Onvoldoende rechts houden in Winssen - Arrest
Onvrijwillige taxirit - Arrest

Onvrijwillige taxirit - Arrest

Onvrijwillige taxirit (HR 29-09-2006, LJN AX9405)

Casus

Het gaat in deze zaak om het bewijs van medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Het hof heeft niet geoordeeld dat louter sprake is geweest van passieve aanwezigheid van verdachte bij de vrijheidsberoving, maar tot uitdrukking gebracht dat verdachte door zijn gedragingen eraan heeft bijgedragen dat zijn mededader de bewezenverklaarde handelingen kon verrichten

.........Read more
Access: 
Public
Opzet mededader - Arrest

Opzet mededader - Arrest

Opzet mededader (HR 20-01-1998, NJ 1998, 426)

Casus

In casu is de verdachte samen een ander er op uit getrokken om een inbraak te plegen. Daarbij heeft de ander een vuurwapen meegenomen. Wanneer beide heren op heterdaad door de politie worden betrapt geeft de verdachte meteen gehoor aan de eisen van de politie, maar zijn mededader begint te

.........Read more
Access: 
Public
Overstort - Arrest

Overstort - Arrest

Overstort (HR 18-09-2007, NJ 2007, 512)

Casus

Een Nederlandse gemeente maakte ten behoeve van haar rioleringssysteem gebruik van overstort. Dit is het weg laten lopen van een uitzonderlijke toestroom (regen)water op het oppervlak. Dit acht het OM tegen de regels, aangezien er zonder het hebben van een vergunning vervuiling van het oppervlak heeft plaatsgevonden. Vraag is nu of

.........Read more
Access: 
Public
Overval Deurne - Arrest

Overval Deurne - Arrest

Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3199 (overval Deurne)

 

Onderwerp: strafvervolging en een beroep op noodweer.

 

Rechtsvraag: is in casu een strafvervolging te verwachten wanneer door beklaagde een beroep op noodweer wordt gedaan?

 

Casus: op 28 maart 2015 overvielen twee mannen juwelierszaak Goldies te Deurne. Uit camerabeelden afkomstig uit de zaak, de verklaringen van beklaagde

.........Read more
Access: 
Public
Overzichtsarrest medeplegen / Balletjespistolen - Arrest

Overzichtsarrest medeplegen / Balletjespistolen - Arrest

Overzichtsarrest medeplegen (HR 02-12-2014, ECLI:NL:HR2014:3474)

Casus

De verdachte i.c. wist dat er een plan was om een overval te plegen met zijn medeverdachten die bewust op zoek zijn gegaan naar een geschikt slachtoffer. Tijdens de overval van twee jongens die op een bankje zaten, is de verdachte naast de scooters, op ongeveer vijf meter van de slachtoffers blijven

.........Read more
Access: 
Public
Overzichtsarrest noodweer(exces) - Arrest

Overzichtsarrest noodweer(exces) - Arrest

Overzichtsarrest noodweer(exces) (HR 22-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:456)

Onderwerp

Strafrecht. Noodweer en noodweerexces.

Relevante wetsartikelen en beginselen

Noodweer. Noodweerexces. Art. 41 Sr.

Casus

Verdachte heeft op 2 mei 2013 te Rotterdam opzettelijk een slachtoffer van het leven beroofd. Het slachtoffer werd opzettelijk gestoken met een mes, als gevolg waarvan deze overleed. Verdachte beroept zich hiervoor op noodweer.

De precieze feiten worden

.........Read more
Access: 
Public
Parkeerwachter - Arrest

Parkeerwachter - Arrest

Parkeerwachter (HR 19-09-1988, NJ 1989, 379)

Casus

Verdachte P.J. van E. werd geverbaliseerd voor overtreding van een stopverbod (bord 51 van de bijlage RVV). Zowel ter terechtzitting van de Kantonrechter als in hoger beroep bij de Rechtbank heeft de verdachte verklaard dat de verbaliserende parkeerwachter hem had te kennen gegeven niet over te zullen gaan tot het opmaken

.........Read more
Access: 
Public
Plastic boodschappentasje - Arrest
Porsche - Arrest

Porsche - Arrest

Porsche (HR 15-10-1996, NJ 1997, 199)

Casus

De verdachte had in verschillende cafés meerdere glazen bier gedronken en was daarna met een kameraad in een sportauto, een Porsche, gestapt. Zijn rijgedrag was onverantwoord. Hij reed met zeer hoge snelheid - 120 a 130 km/u, terwijl 80 km/u was toegestaan - negeerde tot twee maal toe rood licht en

.........Read more
Access: 
Public
Passiviteit bij Maaspoort - Arrest

Passiviteit bij Maaspoort - Arrest

Passiviteit bij Maaspoort (HR 26-09-2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9405)

Leerstuk

Deelneming (art. 47 Sr): medeplegen.

Rechtsvraag

Is in casu sprake van passieve aanwezigheid van de verdachte bij de vrijheidsberoving, dat er sprake is van medeplegen in de zin van art. 47 Sr?

Casus

De verdachte kende de betrokkene. Hij kwam hem tegen. De betrokkene was met zijn auto en de verdachte

.........Read more
Access: 
Public
Post-Vidgen - HR - 2013 - Arrest
Remkabel - Arrest

Remkabel - Arrest

Remkabel (HR 03-03-2009, NJ 2009, LJN BF8844, 236)

Casus

Verdachte heeft de remkabel van een auto doorgesneden en vervolgens – na ruim een uur –in een telefoongesprek met de eigenaar van die auto een bekennende mededeling geuit met de waarschuwing niet met de auto te gaan rijden. Het hof verwerpt het beroep op vrijwillige terugtred omdat verdachte niet

.........Read more
Access: 
Public
Roekeloosheid in het verkeer - Arrest

Roekeloosheid in het verkeer - Arrest

HR 3 juli 2012, NJ 2012, 489 (Roekeloosheid in het verkeer)

 

Feiten

I.c. gaat het om taxichauffeur die ‘s nacht op 17 januari 2008 in Amsterdam als verkeersdeelnemer, roekeloos over de trambaan van de Marnixstraat had gereden en hierdoor een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval had plaatsgevonden, waardoor het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel (hersenletsel en een

.........Read more
Access: 
Public
Raadsman bij politieverhoor - Arrest

Raadsman bij politieverhoor - Arrest

Raadsman bij politieverhoor (HR 22-12-2015, ECLI:NL:HR:2015:3608)

Onderwerp

Recht op rechtsbijstand tijdens verhoren

Casus

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij een gegevensdrager in bezit heeft gehad met daarop afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij een minderjarige betrokken was. Deze bewezenverklaring steunt op meerdere proces-verbalen.

Rechtbank en Hof

Het Hof heeft de door de raadsvrouwe van verdachte

.........Read more
Access: 
Public
Runescape - Arrest

Runescape - Arrest

Runescape (HR 31-01-2012, LJN BQ9251)

Rechtsartikelen

Art. 310 Sr. : Vallen het afhandig maken van een virtueel amulet en masker onder de term diefstal?

Casus

In deze zaak ging het om een virtueel amulet en masker dat in het online spel Runescape afhandig werden gemaakt. Verdachte en medeverdachte hebben het slachtoffer met geweld en bedreiging gedwongen zich aan

.........Read more
Access: 
Public
Ruimte - Arrest

Ruimte - Arrest

Ruimte (HR 14-01-1975, NJ 1975, 207)

Onderwerp

'Redelijk vermoeden van schuld’ en ‘ernstige bezwaren’ Art. 56 en 359 Sv

Casus

Er werd een inval gedaan in ‘Ruimte’, een jongerencentrum. Bij de politie was bekend dat in het jongerencentrum ‘Ruimte’ op grote schaal drugs werd gebruikt en verhandeld, hetgeen op de bewuste avond nog eens werd geconstateerd door een

.........Read more
Access: 
Public
Samir A. - Arrest

Samir A. - Arrest

Samir A. (HR 20-02-2007, LJN AZ0213)

Casus

Samir A. werd ervan verdacht de strafbare feiten moord en brandstichting voor te bereiden. In alle instanties is uitgebreid stilgestaan bij de vraag of A. voorwerpen voorhanden had die ‘kennelijk bestemd’ waren om deze misdrijven te begaan. De gedragingen van A. hadden betrekking op wat wij vandaag terroristische misdrijven zouden noemen

.........Read more
Access: 
Public
Schakelbewijs en bewijsminimum - Arrest

Schakelbewijs en bewijsminimum - Arrest

Schakelbewijs en bewijsminimum (HR 22-12-2015, NJ 2017/39)

Casus

I.c. gaat het om het beroep in cassatie tegen een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 10 december 2013. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij in Curaçao, de Burger King, Tellsell, Living Fashion,

.........Read more
Access: 
Public
Schatschwaschwili t. Duitsland - Arrest

Schatschwaschwili t. Duitsland - Arrest

Schatschwaschwili t. Duitsland (EHRM 15-12-2015)

Casus

De klager heeft berovingen gepleegd in twee woningen in Kassel en in Göttingen. Twee slachtoffers (O. en P.) zijn herhaaldelijk ondervraagd door de politie. Omdat zij van plan zijn terug te gaan naar Letland, verzoekt de aanklager de rechter-commissaris nogmaals de getuigen te ondervragen, om een verklaring te verkrijgen die ter zitting

.........Read more
Access: 
Public
Slaan met pistool - Arrest

Slaan met pistool - Arrest

Slaan met pistool (HR 24-02-2004, NJ 2004, 375)

Casus

Het gaat in deze zaak om de inhoud van het voorwaardelijk opzet, het bewijs ervan en de afgrenzing met bewuste schuld. Het slachtoffer is door een kogel in de nek geraakt bij een vechtpartij waarbij verdachte een pistool, dat doorgeladen bleek te zijn, meermalen als slagwapen heeft aangewend door

.........Read more
Access: 
Public
Spontane bekentenis II - Arrest

Spontane bekentenis II - Arrest

 

HR 9 november 1999, NJ 2000, 40 (Spontane bekentenis II)

 

Casus

In 1998 zien twee politieagenten in Etten-Leur dat de verdachte een personenauto bestuurde terwijl hij geen autogordel droeg. Zij gaven de verdachte toen de aanwijzing dat hij hen moest volgen. In de tussentijd controleren de politieagenten via de mobilofoon de gegevens van de auto en

.........Read more
Access: 
Public
Stormsteeg - Arrest

Stormsteeg - Arrest

Stormsteeg (HR 02-02-1988, NJ 1988, 820)

Casus

Een man, met een hand stevig in zijn jaszak geklemd, schrikt als hij vlakbij de Zeedijk in Amsterdam twee agenten ziet aankomen en probeert weg te lopen. De agenten fouilleren de man (art. 9 lid 5 (oud) Opiumwet) en vinden twintig wikkels met een op heroïne lijkende stof. Het gerechtshof heeft

.........Read more
Access: 
Public
Tandartsassistente - Arrest

Tandartsassistente - Arrest

Tandartsassistente (HR 25-01-2011, NJ 2011/64)

Casus

Ten laste van de verdachte (een tandarts) heeft het Hof bewezenverklaard dat hij gedurende 2,5 maand zijn nieuwe tandartsassistente heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen, zoals zoenen en betasten. Als zij dit niet zou toelaten zou haar contract niet worden verlengd. Uiteindelijk heeft zij aangifte gedaan.

De raadsman van de

.........Read more
Access: 
Public
Taxibus - Arrest

Taxibus - Arrest

Taxibus (HR 22-02-2002, LJN AD5356; NJ 2002/240)

Casus

De vijfjarige dochter van de eiseres in cassatie is aangereden door een taxibusje. Daarbij liep het kindje dermate ernstig letsel aan haar hoofd op, dat haar hersenen uit haar schedel zijn gevallen. De eiseres in cassatie heeft haar dochter in deze toestand op het wegdek aangetroffen. Deze omstandigheden hebben geleid

.........Read more
Access: 
Public
Toetsing BOB-bevoegdheden - Arrest

Toetsing BOB-bevoegdheden - Arrest

Toetsing BOB-bevoegdheden (HR 21-11-2006, NJ 2007, 233)

Onderwerp

Telefoontap. Art. 126m Sv, art. 8 EVRM

Casus

Er is een telefoon gestolen uit een brandweerauto die in een afgesloten brandweerkazerne stond. Deze telefoon is afgetapt om erachter te komen wie hem had gestolen. De vermoedelijke dader is aangehouden.

Rechtsvraag

Levert de diefstal van een telefoon, in casu diefstal van

.........Read more
Access: 
Public
Toetsing vervolgingsbeslissing door zittingsrechter - Arrest

Toetsing vervolgingsbeslissing door zittingsrechter - Arrest

Toetsing vervolgingsbeslissing door zittingsrechter (HR 06-11-2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280)

Onderwerp

De rechterlijke toetsing van een vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie

Rechtsvraag

Is het Openbaar Ministerie terecht niet-ontvankelijk in de vervolging verklaard wegens het handelen in strijd met beginselen van een goede procesorde?

Casus

De verdachte wordt verdacht van de mishandeling van een persoon. De verdachte stelt dat het Openbaar Ministerie

.........Read more
Access: 
Public
Tongzoen II - Arrest

Tongzoen II - Arrest

HR 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013, 437, m. nt. N. Keijzer onder nr. 438 (Tongzoen II)

Feiten

De verdachte had op 4 december 2008 te Leeuwarden, in een toiletruimte van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), de betrokkene gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van de betrokkene. De

.........Read more
Access: 
Public
Tolbert - Arrest

Tolbert - Arrest

Tolbert (HR 09-12-2008, NJ 2009, 157)

Casus

Verdachte is na het gebruik van amfetamine in een psychose geraakt. In die toestand heeft hij geprobeerd zijn vriendin te doden. Zij wist te ontvluchten door van het balkon te springen. Daarna heeft de verdachte de twee jonge kinderen van zijn vriendin, die zich nog in de woning bevonden, op gewelddadige

.........Read more
Access: 
Public
Tussendeur - Arrest

Tussendeur - Arrest

Tussendeur (HR 21-10-2003, NJ 2007, 9)

Casus

Verdachte heeft opzettelijk gehandeld in strijd met de Opiumwet. (Art. 3 lid 1 onder B).

Nav een melding dat in de woning van de verdachte zich een hennepplantage zou bevinden, heeft de politie - voorzien van een machtiging tot het binnentreden van de woning - aldaar een onderzoek ingesteld. Op een

.........Read more
Access: 
Public
Uitzendbureau Cito - Arrest

Uitzendbureau Cito - Arrest

Cito (HR 24-10-1978, NJ 1979, 52)

Casus

Verdachte wordt vervolgd en veroordeeld wegens poging tot diefstal met bedreiging met geweld in vereniging gepleegd ex art. 312 Sr. Hij en zijn medeverdachte hadden zich onherkenbaar gemaakt door een bromfietshelm op te zetten en de rest van hun gezicht te bedekken met een sjaal. Zijn medeverdachte droeg een pistool en

.........Read more
Access: 
Public
Veearts - Arrest

Veearts - Arrest

Veearts (HR 20-02-1933, NJ 1933, 918)

Casus

Een veearts brengt enkele gezonde koeien in een stal met koeien die aan mond- en klauwzeer lijden. De verdachte wordt tenlastegelegd de koeien in een verdachte toestand te hebben gebracht in strijd met art. 82 Veewet. De veearts verweert zich met het argument dat het voor de koeien beter was op

.........Read more
Access: 
Public
Verbetering misslag in tenlastelegging - Arrest

Verbetering misslag in tenlastelegging - Arrest

Verbetering misslag in tenlastelegging (HR 30-09-2008, NJ 2009/494)

Casus

Wegens een aantal overtredingen van de Wegenverkeerswet 1994 en onverzekerd besturen van een auto werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot hechtenisstraffen, geldboete en ontzeggingen van de rijbevoegdheid. Aan de verdachte is o.a. tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 19 juni 2005 te 's-Gravenhage als bestuurder van een

.........Read more
Access: 
Public
Vertrouwen na kennisgeving sepot - Arrest

Vertrouwen na kennisgeving sepot - Arrest

Vertrouwen na kennisgeving sepot (HR 06-10-2015, NJ 2015/492)

Casus

I.c. was er sprake geweest van geweld van de verdachte tegen een hulpverleenster in de psychiatrie. Het openbaar ministerie had een brief met een kennisgeving van niet verdere vervolging doen uitgaan aan verdachte. Deze kennisgeving betreft echter een administratieve fout. De zaak was namelijk ingevoerd in twee administratieve computersystemen.

.........Read more
Access: 
Public
Vidgen t. Nederland - Arrest

Vidgen t. Nederland - Arrest

Vidgen t. Nederland (EHRM 10-07-2012, NJ 2012, 649)

Casus

Vidgen moest zich voor de Nederlandse strafrechter verantwoorden wegens verdenking van het medeplegen van uitvoer van drugs. De XTC was vanuit Nederland via Duitsland naar Australië vervoert in motorblokken. Vidgen had in Australië een importbedrijf van auto-onderdelen. In de strafzaak gaf Vidgen aan dat hij afwist van de transporten

.........Read more
Access: 
Public
Vingerafdrukken - Arrest

Vingerafdrukken - Arrest

Vingerafdrukken (HR 08-02-2005, NJ 2005, nr. 514)

Onderwerp

Verzoek tot het doen verrichten van een dactyloscopisch tegenonderzoek.

Casus

De bewezenverklaring van het Hof dat de verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en aldaar een diefstal heeft gepleegd steunt onder meer op de uitslag van een technisch sporenonderzoek. De bij dit onderzoek aangetroffen

.........Read more
Access: 
Public
Vlinderbom - Arrest

Vlinderbom - Arrest

Vlinderbom (HR 22-12-2009, NJ 2010,193)

Casus

Het gaat in deze zaak om het bewijs van medeplegen. Verdachte bevond zich samen met een groep jongeren bij het leugenbankje in het centrum van Akkrum. Vervolgens is door een van de leden van de groep een vlinderbom tot ontploffing gebracht in de dakgoot van het tegenover het leugenbankje gelegen gebouw. Verdachte

.........Read more
Access: 
Public
Vrijwillige terugtred bij deelneming - Arrest

Vrijwillige terugtred bij deelneming - Arrest

Vrijwillige terugtreden bij deelneming (HR 12-04-2011 LJN BN4351)

Casus

Verdachte wordt ten laste gelegd om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijk toe-eigening dingen van waarde te hebben weggenomen. Voorafgaande aan dit feit werd geweld gebruikt tegen de twee slachtoffers, middels een stroomstootwapen, daarna werden deze gekneveld en vastgebonden. Daarna gaat de strooptocht

.........Read more
Access: 
Public
Vuurwerk - Arrest

Vuurwerk - Arrest

Vuurwerk (HR 31-08-2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1187)

Essentie

Poging tot voorhanden hebben van illegal vuurwerk; art. 45 Wetboek van Strafrecht.

Casus

De verdachte heeft verboden vuurwerk bested en wilde dat vuurwerk afhalen bij een loods in Coevorden. Hij is met een bestelauto naar de loods gereden. Daar stond een vrachtwagen vol met vuurwerk en een neergelaten laadlep. Kort voor de aankomst

.........Read more
Access: 
Public
Zeeuwse Motorrijder - Arrest

Zeeuwse Motorrijder - Arrest

Zeeuwse motorrijder (HR 25-06-1995, NJ 1996, 714)

Casus

Een motorrijder reed binnen de bebouwde kom van Middelburg ver over de 100 km per uur, vloog uit de bocht en veroorzaakte daardoor een ernstig verkeersongeval als gevolg waarvan het dochtertje van klagers is overleden. Het Openbaar Ministerie van het arrondissement Middelburg heeft de motorrijder niet vervolgd ter zake van

.........Read more
Access: 
Public
Zigeunerdames - Arrest

Zigeunerdames - Arrest

Zigeunerdames

HR 21 november 2006, NJ 2006, nr. 653

 

Onderwerp: Misbruik controlebevoegdheid op grond van artikel 160 WVW 1994 leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM in de strafvervolging.

 

Casus: Naar aanleiding van een melding over vijf zigeunervrouwen in een BWM met een bepaald kenteken werd deze BMW staande gehouden. Hierin wordt niets aangetroffen. Andere opsporingsambtenaren

.........Read more
Access: 
Public
Zwarte Ruiter - Arrest

Zwarte Ruiter - Arrest

Zwarte Ruiter (HR 10-09-1957, NJ 1958, 5)

Casus

De verdachte wordt verdacht van meerdere delicten. Hij is bekend met de bijzonderheden van de roofoverval, maar hij schuift de daderschap toe aan fictief persoon in plaats van aan zichzelf.

Rechtsvraag

Is het opleggen van tbs, ondanks sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, mogelijk?

Rechtsgang

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat bij verdachte tijdens

.........Read more
Access: 
Public
Check page access:
Public
This content is related to:
Criminal law and criminology: The best textbooks summarized
Strafrecht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat
Recht en bestuur: De beste arresten en jurisprudentie samengevat
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Check supporting content:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start

Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start

Samenvattingen, studiehulp, tips en tools bij het gebruik van arresten en jurisprudentie

Inhoud o.a.:

 • Arresten bestuderen: wat is een arrest en wat is jurisprudentie, waar kan je samenvattingen van en over arresten, rechtsregels en juridische interpretaties vinden, waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR?
 • Arrestsamenvattingen per vakgebied: o.a. Arbeidsrecht & Sociaal recht, Bestuursrecht &
...Read more
Image
Law and public administration - WorldSupporter Start
Check where this content is also used in:
Check all content related to:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering