Challenge 17: Verbeteren van onderwijs op je eigen instelling

Deze challenge is een doel waar ik het afgelopen schooljaar mee bezig ben geweest. Omdat dit zo’n grote rol heeft gespeeld in de afgelopen weken leek het me goed om er een blog aan te wijden. Dit jaar heb ik mij ingezet voor het verbeteren van onderwijs op de universiteit Utrecht door plaats te nemen in de universiteitsraad. Samen met 11 andere studenten mocht ik dit jaar alle studenten aan de uu vertegenwoordigen bij het college van bestuur. Dit is een bijna fulltime functie met veel vergaderingen en overwegingen. De redenen dat ik deze uraad in ben gegaan zijn veelvuldig. Allereerst kan dit bestuursjaar een zeer nuttige ervaring zijn voor studenten, omdat je met heel andere aspecten te maken krijgt dan tijdens je studie. Je leert belangen afwegen, de formele manieren van vergaderen en onderhandelen, informele manieren om dingen te bereiken naast een gezellig jaar.

Daarnaast wilde ik graag het onderwijs aan de universiteit verbeteren. Ik was niet zo tevreden over de kwaliteit van mij studie psychologie en zag veel verbeterpunten. Bijna alle studenten hebben soortgelijke kritiek, maar de universiteit krijgt deze klachten bijna nooit te horen. De studenten leggen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs bij de opleiding neer en volgen, maar mijn mening, vaak passief het onderwijs en kunnen hiermee prima hun opleiding halen. Zelf heb ik dit tijdens mijn opleiding niet anders gedaan, totdat ik mijn diploma behaalde en zonder trots op mij studie loopbaan terug keek. Ik vermoedde dat dit voor sommige andere studenten ook zou gelden en koos voor een jaar medezeggenschap op het hoogste universitaire niveau.

Heb ik nou echt het onderwijs verbeterd dit jaar? Ik ben bang dat het maar een miniem verschil heeft gemaakt en dat de raad de meeste tijd verspild heeft aan triviale zaken. Misschien hebben wij er mede voor gezorgd dat het onderwijs niet veel slechter werd, door bijvoorbeeld regels tegen te houden, maar het is moeilijk te zien wat wij nou concreet bereikt hebben. Een kleine overwinning was het toen een raadsgenoot en ik een opinieartikel hadden geschreven over onduidelijkheden op de website, toen een medewerker ons mailde met de boodschap dat het was aangepast en toe gaf dat het inderdaad niet duidelijk was voor studenten. Helaas zijn dit soort overwinningen niet wekelijks aan de orde en zijn veel gespreksonderwerpen een bezigheidstherapie. Misschien wilde ik mijn doelen realiseren bij de verkeerde universiteit. De toekomstplannen van de UU zijn als beste van alle Nederlandse universiteiten beoordeeld. Misschien was er relatief weinig te verbeteren.

Gelukkig dan maar dat het verbeteren van onderwijs niet mijn enige motivatie was. Ik heb ontzettend veel kennis en vaardigheden opgedaan en hoop dat

ik die vaak mag blijven inzetten voor organisaties. Misschien organisaties die het beter kunnen gebruiken. Waarschijnlijk was ook de kritiek op mijn opleiding niet geheel gegrond. Er is weliswaar een hoop te verbeteren, maar daarnaast was het een opleiding die niet genoeg bij mij paste. De UU gaat dit probleem aanpakken door studenten te matchen met opleidingen en ik probeer dit probleem te verhelpen door middelbare scholieren training te geven over studiekeuze. In zekere zin is mijn challenge dus wel gelukt en hoop ik dat ook andere studenten zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor de kwaliteit van hun opleiding en medestudenten.

Contributions, Comments & Kudos

Het is nooit makkelijk om op

Het is nooit makkelijk om op studentenraad te zitten. Het kost veel extra tijd en vaak is er maar weinig verschil te zien. Toch is het zo belangrijk dat elke opleiding er één heeft. Ik heb twee jaar in de leerlingen raad van Mondriaan gezeten, en hoewel ik niet het gevoel had dat er iets gebeurde, werd ik wel steeds meer uitgenodigd voor belangrijke gesprekken. 
Een leerlingenraad is vaak niet de oplossing tot alle problemen, maar het vaak wel de eerste stap. Bedankt voor je stukje. =)

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.