Introduction to Law

Apply more filters within category Introduction to Law
JoHo WorldSupporter Spotlight
Hoe haal ik mijn tentamen Inleiding Recht?

Tentamen Tips voor Inleiding tot het recht (en alle vaknamen die daar een variatie op vormen)

 • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt oo...

Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
Het verschil tussen Strafrecht en Strafvorderingsrecht

Strafrecht zelf ziet toe op een mogelijke onrechtmatige gedraging en hoe daarop gereageerd moet worden in de vorm van straffen of een eventuele strafuitsluitingsgrond. Strafvordering ziet juist vanaf de andere kant toe op de procedure en kijkt of de overheid in de vorm van politie en OM wel rechtmat...

Image

Tentamen

 • Datum: 26-03-2018
 • Tijdstip: 09:00-12:00 uur
 • Locatie: Universitair Sportcentrum

Herkansing

 • Datum: 14-06-2018
 • Tijdstip: 09:00-12:00 uur
 • Locatie: Universitair Sportcentrum

  Toetsing

 • Deeltoets/Eindtoets (...

Hoe haal ik mijn tentamen Inleiding Recht?

Tentamen Tips voor Inleiding tot het recht (en alle vaknamen die daar een variatie op vormen)

 • Inleidende vakken in het recht aan universiteiten worden doorgaans getoetst door zowel Multiple Choice vragen als open essayvragen. Daarmee wordt je kennis van het vakgebied getoetst, maar wordt oo...

Summary & Study Notes
Arresten Inleiding tot de rechtswetenschap

Deze samenvatting van arresten bij Inleiding tot de rechtswetenschap is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.

 • HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (HBU-Saladin)
 • HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex)
 • HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145 (Wrongful birth)
 • HR 31 januari ...

Typen vragen. Een landkaartje - Quist - 2018 - Artikel

De vier verschillende vragen van meer descriptief naar meer normatief (prescriptief) zijn: empirisch, conceptueel, interpretatief en normatief. Bij een descriptieve vraag gaat het over hoe de dingen zijn en bij een normatieve vraag gaat het over hoe de dingen zouden moeten zijn (is vs ought). Het ve...

Find Content
Find Supporters