Administrative law

Apply more filters within category Administrative law
JoHo WorldSupporter Spotlight
Magazines & Bundles
Stories & Suggestions
TentamenTicket - Hoe bereid je je voor op het tentamen bestuursrecht?

  Het bestuursrecht is 'het recht van, voor, en tegen de overheid'. Om het vak goed te begrijpen is kennis over drie die 'functies' van belang. Deze drie functies kunnen vertaald worden naar kern

  • Bestuursorgaan. Dit is het recht 'van' het overheidsbestuur; wie of wat behoo...
Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III 2018/2019

Antwoordwijzer werkgroep 4 bestuursrecht III In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur. De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde d...

Summary & Study Notes
Bestuursrecht - B2 - Rechten - UL - Oefententamen juni 2016
 • Vragen
 • Antwoordindicaties
 • Vragen Vraag 1 (20 punten) Per 1 januari 2015 is het waarborgen van jeugdzorg geen taak meer van de provincies, maar van de gemeenten. Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland zag dat aankomen en kondigde al ...

Antwoordwijzer werkgroep 3 bestuursrecht III 2018/2019

Antwoordwijzer werkgroep 3 bestuursrecht III In deze antwoordwijzer vind je per vraag waar je het antwoord op de vraag kan vinden in de voorgeschreven literatuur. De vragen in deze werkgroep worden beantwoord aan de hand van het boek ‘Bestuursrecht 2’ van Marseille en Tolsma, de zesde d...

Bestuursrecht 2 - RUG - Werkgroepopdrachten 2018/2019 - Week 5b
 • Vragen
 • Antwoordindicatie
 • Vragen Casus I: ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:593 Vraag 1a Welke bevoegdheid is door welk bestuursorgaan uitgeoefend? Vraag 1b Waar gaat de zaak feitelijk over? Welke belangen staan er voor de partijen op het spel? Vraag 1c ...

College Nadeelcompensatie - Rijksuniversiteit Groningen
 • Sheetnotes 18/19
 • Hoorcollegeaantekeningen 17/18
 • Sheetnotes 18/19 Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

  • Vorig jaar ging dit hoorcollege over de handhaving van het bestuursrecht. Dit jaar gaat het over nadeelcompensatie wegens rechtmatige overh...
Find Content
Find Supporters
Related Fields of Study