Study guide with Tax law and fiscal Law: The best textbooks summarized

Study guide with Tax law and fiscal Law: The best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Tax law and fiscal Law

 • For 10+ booksummaries for Tax law and fiscal Law, see the supporting content of this study guide.

Table of contents

 • Boeksamenvatting bij Algemene wet inzake rijksbelastingen van De Blieck en van Amersfoort
 • Boeksamenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a.
 • Boeksamenvatting bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze e.a.
 • Boeksamenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen van Stevens
 • Boeksamenvatting bij Overheidsfinanciën van de Kam e.a.
 • Boeksamenvatting bij Hoofdzaken belastingrecht van Marres e.a.
 • Boeksamenvatting bij Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren van Rijkers
 • Boeksamenvatting bij Praktisch fiscaalrecht van Damen
 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten
 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet van Martens en Sonneveldt
 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in de vennootschapsbelasting van Bouwman
 • Boeksamenvatting bij Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht van Burgers e.a.

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Tax law and fiscal Law, see the supporting content of this study guide.

Related summaries and study assistance

Page access
Public
Supporting content II (teasers)
Samenvatting bij Algemene wet inzake rijksbelastingen - de Blieck & van Amersfoort - 10e druk
Samenvatting bij Belastingrecht in Hoofdlijnen - Burgers et al. - 10e druk
Samenvatting bij de 5e druk bij De kern van het ondernemingsrecht van Kroeze
Samenvatting bij Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk
Samenvatting bij Overheidsfinanciën - Kam et al. - 13e druk
Hoofdzaken belastingrecht - Marres e.a. - 17e druk - Boeksamenvatting

Hoofdzaken belastingrecht - Marres e.a. - 17e druk - Boeksamenvatting

De overheid heeft geld nodig om collectieve uitgaven, zoals het leger, terrorismebestrijding en het wegennet, te financieren. Deze uitgaven behoren tot de politieke besluitvorming. Ze zijn afhankelijk van de politieke prioriteiten, d.w.z. dat er naar de ene bestemming meer geld gaat dan naar de andere. Niet alleen de bestemming, maar ook de totale omvang van de collectieve uitgaven staat niet vast. De totale omvang wordt mede bepaald door de inkomsten van de overheid en de leningen.

Access: 
Public
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk

Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk

Voor de historische kijk op het Nederlands belastingstelsel is het belangrijk om te weten, wat het begrip belasting inhoudt en hoe het is ontstaan. Enerzijds is er de definitie van belastingrecht die is opgenomen in de Dikke van Dale, anderzijds is er de definitie van de Commissie die is ingesteld voor het vaststellen en bestuderen van het begrip belasting. De definitie van de commissie luidt als volgt:'Belastingen in juridische zin zijn alle betalingen die de overheid op grond van een publiekrechtelijke regeling, uitsluitend of mede ter verwerving van inkomsten door de in de regeling aangewezen lichamen, en anders dan op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst dwangmatig en overeenkomstig algemene regelen vordert’ Belastingheffing is al zo oud als de beschaving. De Romeinen en de Grieken zijn de voorouders van onze huidige beschaving en zij hadden ook bepaalde belastingen zoals de urinebelasting en de grondbelasting voor inkomen uit landbouw. De grondbelasting voor inkomen uit landbouw werd verdeeld volgens het huidige draagkrachtbeginsel, grotere en vruchtbare gronden betaalden meer belasting, omdat zij meer verdienden aan de grond. In de middeleeuwen was er sprake van een standensamenleving. In deze standensamenleving waren de adel en de...

Access: 
Public
Samenvatting bij Praktisch fiscaalrecht - Damen - 4e druk
Boeksamenvatting bij de 18e druk van Wegwijs in de overdrachtsbelasting van Van Straaten e.a.
Boeksamenvatting bij Wegwijs in de Successiewet - Martens & Sonneveldt - 18e druk
Samenvatting bij Wegwijs in de vennootschapsbelasting - Bouwman - 13e druk
Boeksamenvatting Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht van Adema, de Vries, de Haan & Burgers - 7e druk

Boeksamenvatting Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht van Adema, de Vries, de Haan & Burgers - 7e druk

Staten kennen elk hun eigen belastingsysteem. In grote lijnen lijken deze systemen op elkaar, maar elk land heeft zijn eigen eigenaardigheden waardoor de regels net even anders zijn dan in een ander land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van fiscaal instrumentalisme.Voor het internationaal belastingrecht is van belang dat staten doorgaans hun inwoners en onder omstandigheden ook hun onderdanen als binnenlands belastingplichtige belasten, en wel naar het wereldinkomen. Niet-inwoners, die niet al vanwege het feit dat zij onderdaan zijn als binnenlands belastingplichtige worden aangemerkt, kunnen ook belast worden door een andere staat dan hun woonstaat, en wel als buitenlands belastingplichtigen, maar alleen als zij inkomen genieten dat een zekere binding met die staat heeftDaardoor kan het voorkomen dat meer dan één staat een heffingsrecht heeft. Er is dan sprake van juridisch dubbele belasting, want meer dan één heffingsbevoegde instantie heeft zich het heffingsrecht over het belastingobject van een persoon toegeëigend.Staten kunnen eenzijdig besluiten om...

Access: 
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Law Supporter
Supporting content
Law & Public Administration - WorldSupporter Start
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
Image
The JoHo Insurances Foundation is specialized in insurances for travel, work, study, volunteer, internships an long stay abroad
Check the options on joho.org (international insurances) or go direct to JoHo's https://www.expatinsurances.org