Samenvatting bij Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak van het Nederlands Jeugdinstituut - 2019

Inleiding

Het rapport "Het groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak" van het Nederlands Jeugdinstituut (2019) bespreekt de toename van jeugdzorggebruik in Nederland. De auteurs analyseren de oorzaken van deze trend en presenteren voorstellen om de jeugdzorg te verbeteren.

Oorzaken van toenemende jeugdzorggebruik

 • Ontwikkelingen bij kinderen en opvoeders:

  • Toenemende druk op scholen
  • Intensievere mediagebruik
  • Toename van het aantal scheidingen
 • Organisatie en werking van het stelsel:
  • onduidelijkheid over wat jeugdzorg is
  • complexe financieringsstructuur
  • tekort aan gespecialiseerde jeugdzorgprofessionals
 • Kwaliteit van het aanbod:
  • onvoldoende preventieve maatregelen
  • te weinig aandacht voor lichte vormen van hulp
  • fragmentatie van de jeugdzorg

Voorstellen voor verbetering

 • Investeren in preventie:

  • Voorlichting aan ouders en opvoeders
  • Vroegtijdige signalering van problemen
  • Ondersteuning van gezinnen in de thuissituatie
 • Versterken van de eerste lijn:
  • Meer taken en verantwoordelijkheden voor wijkteams
  • betere samenwerking met scholen en huisartsen
 • Ontwikkeling van integrale jeugdzorg:
  • betere afstemming tussen verschillende hulpverleners
  • meer aandacht voor de leefomgeving van het kind
 • Vergroten van de expertise van jeugdzorgprofessionals:
  • Meer trainingen en scholing
  • betere ondersteuning van professionals

Conclusie

De toename van jeugdzorggebruik is een complex probleem dat vraagt om een integrale aanpak. Door te investeren in preventie, de eerste lijn te versterken, integrale jeugdzorg te ontwikkelen en de expertise van professionals te vergroten, kan de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland worden verbeterd.

Page access
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Vintage Supporter
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.