NVOG richtlijn - Geneeskunde - Pijnbehandeling bij de bevalling

Als er hoge pijnscores tijdens de bevalling worden aangegeven is er beschikbaarheid van adequate pijnbehandeling tijdens de bevalling mogelijk. Tijdens de zwangerschap dient iedere vrouw geïnformeerd te worden, over de mogelijkheden van pijnbehandeling tijdens de baring. Pijnscores worden aangeduid als baringspijn, waarbij er hevige pijn in de buik optreedt ter gevolge van weeën. Deze weeën nemen meestal toe tijdens de ontsluitingsfase. De pijnintensiteit wordt beïnvloed door het stadium, duur en gebroken vliezen. Ook het gewicht van moeder en kind, menstruatiepijn voor de zwangerschap en sociaal-demografische kenmerken kunnen ertoe leiden dat iemand meer pijn ervaart. Tevens de zorgverlener; de attitude naar de barende vrouw en de omgeving spelen een rol in de pijnintensiteit.

Het kunstmatig breken van de vliezen gaat gepaard met minder ondraaglijke pijn dan bij vrouwen waarbij dit niet werd uitgevoerd.

Adequate pijnbehandeling bestaat uit goede emotionele ondersteuning. Dit wordt gegeven in combinatie met effectieve pijnstilling. Pijnbehandeling van de eerste keuze bestaat uit epidurale analgesie. Epidurale analgesie heeft een goede balans qua effectiviteit van de pijnbehandeling en de veiligheid voor de moeder en kind. Het is belangrijk dat de vrouw geïnformeerd wordt over de kans dat epidurale analgesie een grotere kans geeft op het gebruik van oxytocine. Daarnaast kan epidurale analgesie leiden tot een langere uitdrijvingsduur, een verhoogde kans op een vaginale kunstverlossing, verhoogde kans op een lage bloeddruk en urineretentie. Daarnaast gaat epidurale analgesie gepaard met een verhoogde kans op een stijging van de temperatuur. Als de vrouw een verhoogde temperatuur heeft, kan een antibiotica behandeling nodig zijn.

Het is belangrijk dat pijnbehandeling tijdens de baring adequaat als tijdig is. in overleg met de vrouw wordt besproken welke vorm van pijnbehandeling adequaat is.

 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Vintage Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.