Wat is WorldSupporter, en hoe draag je er aan bij?

Wat is 'WorldSupporter'?

 • JoHo WorldSupporter is het online platform waarin individuen en organisaties elkaar inspireren en helpen op lokaal en mondiaal niveau
 • Je kunt alles delen en vinden om een ​​ander te helpen, verantwoord te reizen, goed te studeren, jezelf te ontwikkelen en te werken voor een organisatie die zorgt voor een betere wereld
 • Je kunt kennis opdoen, ervaringen delen, vragen beantwoorden, opmerkingen plaatsen en je eigen WorldSupporter CV publiceren
 • Je kunt jouw samenvattingen, foto's, blogs, tijdschriften, evenementen, duurzame recepten en tips delen voor anderen
 • Je kunt betrokken Supporters uit meer dan 150 landen ontmoeten en helpen de wereld om hen heen een betere plek te maken

Hoe maak je gebruik van, of draag je bij aan, WorldSupporter?

 • Een WorldSupporter account creëer je in een paar minuten en is gekoppeld aan je Persoonlijke WorldSupporter profiel.
 • Jouw WorldSupporter profiel fungeert als je eigen platform voor alle content die jij op WorldSupporter aanmaakt of verzamelt.
 • Jouw WorldSupporter profiel laat ook alle content zien die recent is aangemaakt door de organisaties, groepen en personen die jij persoonlijk volgt.
 • Jouw WorldSupporter profiel geeft aan wat jij bijdraagt aan de wereld om je heen. Het laat zien wat jij voor anderen doet, gedurende je opleiding, tijdens je werk, op vakantie of in je vrije tijd. Het doel is om enerzijds anderen te inspireren ook meer bij te dragen aan de ontwikkeling van de wereld of specifiek jouw favoriete projecten en goede doelen. Anderzijds is het ook een tool waarmee je voor jezelf of je naaste omgeving een goed beeld kan creëren van jouw activiteiten, de rol die je speelt of de doelen die jij in het leven wilt behalen.
 • Aangezien WorldSupporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling word je daar ook gevraagd om je eigen WorldSupporter mini-cv aan te maken zodat je medesupporters een beeld van je kunnen krijgen en jij een goed beeld krijgt van de personen en organisaties die jij zou willen volgen.
Image
Follow the author: WorldSupporter
Promotions
verzekering studeren in het buitenland

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Supporting content
WorldSupporter.org - Start

WorldSupporter.org - Start

WorldSupporter is a project for everybody who wants to make a difference and contribute in their own way.

An online community and marketplace where global and involved citizens and businesses can share and get inspired.

What is WorldSupporter, and how can you contribute?

What is WorldSupporter, and how can you contribute?

What is 'WorldSupporter'?

 • JoHo WorldSupporter is an online platform in which individuals and organizations inspire and help each other on a local and global level
 • You can share and find everything to help someone else, travel responsibly, study well, develop yourself and work for an organization that creates a better world
 • You can gain knowledge, share experiences, answer questions, post comments and publish your own WorldSupporter CV
 • You can share your summaries, photos, blogs, magazines, events, sustainable recipes and tips for others
 • You can meet committed Supporters from over 150 countries and help make the world around them a better place

How do you use WorldSupporter?

 • You can create a WorldSupporter account in a few minutes and it is integrated into your Personal WorldSupporter profile.
 • Your WorldSupporter profile is comparable to your own platform for all content that you create or disable on WorldSupporter.
 • Your WorldSupporter profile also shows all content recently created by the organizations, groups and people you personally follow.
 • Your WorldSupporter profile indicates what you powerfully contribute to the world around you. It shows what you do for others, during your education, during your work, on holiday or in your spare time. The goal is to inspire others to contribute more to the development of the world of specifically your favorite projects and charities. Moreover, it is also a tool with which you can create a good picture for yourself or those around you of your activities, the role you play or the goals you want to achieve in life.
 • Since WorldSupporter is an independent platform with its own mission and objective, you will also be asked to create your own WorldSupporter mini-CV so that your fellow supporters can get an idea of ​​you and you get a good idea of ​​the people and organizations you would will follow.
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount] 1