To form an Opinion: blogs, contributions, stories, summaries and tips

WorldSupporter Topic

Spotlight content related to To form an Opinion
Selected Worldsupporter pages in relation with the topic
Stories & Suggestions related to To form an Opinion
Image

Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en wil je die persoon overtuigen van de juistheid van jouw standpunt. 25 Tips om zo zinvol mogelijk te discussiëren.

 1. goed naar elkaar luisteren (ook non-verbaal)

Wat zijn attitudes?

Attitudes zijn standpunten, meningen, gevoelens en overtuigingen die mensen hebben over verschillende onderwerpen, personen of gebeurtenissen. Attitudes beïnvloeden hoe mensen denken, voelen en zich gedragen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van attitudes?

 • Gemodificeerd: Attitu...

Summary & Study Notes related to To form an Opinion
Image

Samenvatting van het boek 'Denk je sterk', Fred Sterk, 25e druk (2015).

 • 1. Zelfwaardering, wat is dat?
 • 2. De interne criticus, heb jij 'm al ontmoet?
 • 3. De interne criticus ontmaskerd
 • 4. Fouten in je denken en je waarneming ontmaskeren
 • 5. De ‘...

1. What is critical thinking?
 • Why is the importance of critical thinking?
 • What are important elements of critical thinking?
 • Practice questions
 • Answers practice questions
 • Why is the importance of critical thinking? For us humans, there is an importance in critical thinking...

Apply more filters within category To form an Opinion
Find Content
Find Supporters