Image
WorldSupporter profile of Hugo
Image
Travel & Move: 
Experience & Leisure: 
Learn & Develop: 
Help & Change: 
Work & Initiate: 
My Latest Activity
Wat is diagnostiek?

Diagnostiek is het systematisch verzamelen, ordenen, interpreteren en evalueren van informatie over een persoon om diens problemen, klachten of ontwikkelingsstagnatie te begrijpen. Het doel is om de oorzaak en aard van de problemen vast te stellen, zodat passende hulp of behandeling geboden kan word...

Wat is metacognitieve therapie?

Metacognitieve therapie (MCT) is een vorm van therapie die zich richt op het veranderen van de manier waarop je denkt over je eigen gedachten. In tegenstelling tot klassieke cognitieve gedragstherapie (CBT), die zich richt op de inhoud van je gedachten, richt MCT zich op de metacognities, oftewel de...

Wat is mindfullness?

Mindfulness, ook wel opmerkzaamheid genoemd, is een mentale training waarbij je leert om je aandacht te richten op het huidige moment zonder te oordelen. Het gaat om het bewust waarnemen van je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de omgeving om je heen. Wat zijn de belangrijkste kenmerke...

Wat is antipsychiatrie?

Antipsychiatrie is geen wetenschapsgebied in de traditionele zin, maar eerder een heterogene stroming van kritische ideeën en bewegingen die zich in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw ontwikkelden. Deze stroming verzet zich tegen de gevestigde psychiatrie en haar dominante medische mod...

Wat is psycho-analyse?

Psychoanalyse, ontwikkeld door Sigmund Freud, is een theorie en therapievorm die zich richt op het onbewuste als een cruciale factor in menselijk gedrag, emoties en gedachten. Wat zijn de belangrijke kenmerken van psycho-analyse?

  • Onbewust: Het centrale concept in psychoanalyse is het o...

Wat is humanisme?

Humanisme is geen wetenschapsgebied in de traditionele zin, maar eerder een filosofische stroming en levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Het benadrukt de waarde en het potentieel van het individu, de kracht van menselijke rede en de zoektocht naar geluk en zingeving in een seculiere contex...

Wat is cognitie als wetenschapsgebied?

Cognitie is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat zich richt op de studie van mentale processen die betrokken zijn bij het verwerven, opslaan, verwerken en gebruiken van kennis. Het omvat diverse cognitieve functies, zoals perceptie, aandacht, geheugen, leren, denken, taal en probleemoplossing...

Wat is de leertheorie?

Leertheorie is een interdisciplinair wetenschapsgebied dat zich richt op de studie van leren, het proces waarbij individuen kennis, vaardigheden en gedragingen verwerven. Het omvat diverse perspectieven en benaderingen die trachten te verklaren hoe leren plaatsvindt en hoe leerprocessen kunnen worde...

Latest Activity of My Favorites
NESBED Live Lecture  Week 5: Identity and Groups

Live Lecture  Identity and Groups The Self Concept: The self-concept involves self-referential processing, with different aspects: 1. **Sensorimotor self:** Includes a sense of agency and embodiment. 2. **Ongoing self:** Encompasses personality traits, motivation for self-esteem, and personal m...

NESBED Knowledge Clips Week 5

Knowledge Clips: Relationships and Infant Attachment Attachment Across Species: Attachment is a long-lasting social bond found across animal species, especially in humans, involving romantic partners and infant-parent relationships. The goal of attachment is to maintain close proximity to the partne...

NESBED Live Lecture Week 4

Live Lecture week 4 Live Lecture: Part 1 - Olfactory Social Neuroscience Smell loss is inversely associated with color vision emergence, suggesting a trade-off between these sensory abilities. Humans, however, can outperform some animals in olfaction, but a certain level of olfactory strength is nee...