Image
WorldSupporter Magazine of elient
Image
Travel & Move: 
My most special experience during my travels is:
Experience & Leisure: 
One of my contributions to the World during my leisure time is ...
Learn & Develop: 
I support the JoHo World Supporter 'Summary Bank' so students from less developed countries can use summaries & study support for free
Help & Change: 
I support World Supporter by sharing my profile
Work & Initiate: 
My favorite sustainable employer (so far) is :
My Latest Activity
Jurisprudentie overheid en privaatrecht
  • Mag de overheid privaatrecht gebruiken? (Les 2+3)
  • Kan de burger rechtsbescherming verkrijgen tegen de overheid via het privaatrecht? (Les 4)
  • Publiek domein, gewoon eigendom? Les 5
  • Les 6: overeenkomsten met de overheid
  • Les 7 (onderdeel 6): Overeenko...
Overheid en privaatrecht week 5

Les 8 Formele zien op het besluit. Eigenlijke zien op rechterlijke uitspraak. Appellabel besluit naar bestuurs- en civiele rechter.    Stap 1: Te maken met een appellabel besluit? NEE àCiviele rechter JA (Aruba; beschikking)

  • Bestuursrechter; bestuursrechtsgang open of ...

Overheid en privaatrecht week 4

Les 6; overeenkomsten met de overheid à Beleidsovereenkomsten worden niet gezien als een besluit dus moet je naar de burgerlijke rechter. Bevoegdhedenovereenkomst; Afspraak over manier hoe je de publieke bevoegdheden uitoefenen, die mogen de waarborgen van burgers niet beknotten.  P...

Een kijkje in de samenvatting over de reader Inleiding Recht

Hoofdstuk 1: Wat is het verschil tussen echte en juridische problemen?  In de echte wereld vinden er gebeurtenissen plaats die tot problemen kunnen leiden. Niet elk probleem is echter juridisch. Het hangt er vanaf of er rechtsregels zijn die op concrete feiten toegepast kunnen worden, waardoor ...

Overheid en privaatrecht week 3

Les 5  De grens tussen functioneel en niet-functioneel gebonden gebruik is erg onduidelijk. Als het functioneel gebonden wordt geacht wordt je meer beschermd als burger. Bij niet-functioneel gebruik heb je nauwelijks bescherming.  Wanneer burger gebruik maken van? Wanneer grenzen? Door wie...

Studeren in het buitenland

Mijn verhaal hoe ik van een rechtenstudente in Nederland zonder buitenland ambities geïnspireerd werd om een half jaar te gaan studeren in Aruba. 

Ik heb besloten naar het buitenland te gaan, hoe dan verder?

Ik heb besloten naar het buitenland te gaan, hoe dan verder? Er zijn meerdere opties om naar het buitenland te gaan voor je studie. Ten eerste is het belangrijk een keuze te maken of je naar het buitenland gaat om te studeren of voor een stage. Hiermee verder kun je verder zoeken. Aangezien ik zelf ...

Latest Activity of My Favorites