Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

  • You can use the navigation and follow your favorite supporters
  • You can create your own content & add contributions
  • You can save your favorite content and make your own bundles
  • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

  • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Les 6A: De interne markt

Definitie: art. 26 lid 2 VWEU

Gemeenschappelijke markt is breder dan de interne markt, het omhelst interne markt + systeem van mededinging is onvervalst + gemeenschappelijk buitenlands handelsbeleid (extern douanetarief).

Interne markt: omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen." data-share-imageurl="">

Contributions

Blog of elient

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private