Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

  • You can use the navigation and follow your favorite supporters
  • You can create your own content & add contributions
  • You can save your favorite content and make your own bundles
  • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

  • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Les 6A: De interne markt

Definitie: art. 26 lid 2 VWEU

Gemeenschappelijke markt is breder dan de interne markt, het omhelst interne markt + systeem van mededinging is onvervalst + gemeenschappelijk buitenlands handelsbeleid (extern douanetarief).

Interne markt: omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen." data-share-imageurl="">

Contributions

Hoorcollege 6A + 6B 2018-2019

Het onderwerp van college 6A is Conforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid, en het onderwerp van college 6B is Procedurele autonomie en art. 267 VWEU.

Blog of elient

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private