Europees recht: werkgroep 1 (Vragen)

VRAGEN WEEK 1 EUROPEES RECHT – BEVOEGDHEIDSVERDELING + BESLUITVORMING

Introductie

 1. Wat is volgens u de kernidee achter de Europese integratie?

 2. Hoe of in hoeverre zie je deze idee terug in de huidige Verdragen?

 3. In hoeverre is de klassieke scheiding der machten terug te vinden in het institutionele kader van de EU? Zoek hier de passende bepalingen bij.

  1. Wat bepaalt in het algemeen de verhouding tussen de instellingen?

  2. Wat zijn de taken van het Europees parlement?

  3. Wat zijn de taken van de Europese Raad?

  4. Wat zijn de taken van de Raad (van Ministers)?

  5. Wat zijn de taken van het Hof?

  6. Wat zijn de taken van de Europese Commissie?

 4. In het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie staan bepalingen aangaande het Economisch en Sociaal Comité. Is dit een instelling van de Europese Unie?

  Beginselen aangaande bevoegdheidsverdeling

 5. Definieer in eigen woorden het beginsel van bevoegdheidstoedeling. Gebruik hierbij niet alleen relevante verdragsbepalingen, maar ook de relevante voorgeschreven jurisprudentie.

 6. Voor secundaire wetgeving is een rechtsgrondslag van groot belang.

a. Wat is een rechtsgrondslag? Definieer en geef minstens drie voorbeelden uit de Verdragen.

b. Wat is de rechtsgrondslag van Verordening 2016/679? Zie: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 1. Wat is het tweeledige belang van een rechtsgrondslag?

 2. Waarop dient de keuze van de rechtsgrondslag te berusten? Gebruik bij het

  beantwoorden van de vraag de relevante voorgeschreven jurisprudentie.

  a. Definieer in eigen woorden het subsidiariteitsbeginsel. Gebruik hierbij de relevante Verdragsbepalingen.

b. Hoe verhoudt dit principe zich tot het principe van bevoegdheidstoedeling?

9. Definieer in eigen woorden het evenredigheidsbeginsel. Gebruik hierbij niet alleen relevante verdragsbepalingen, maar ook de relevante voorgeschreven jurisprudentie.

a. In welke toetsen kan het evenredigheidsbeginsel worden onderverdeeld?

b. Bedenk voor elke van de deeltoetsen van het evenredigheidsbeginsel een passend voorbeeld.

 1. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatig luisteren naar muziek of andere audio met een volume hoger dan 80dB de kans verhoogt op serieuze en permanente gehoorbeschadiging. Vanwege sterk uiteenlopende wetten op lidstaatniveau, heeft de Uniewetgever besloten om de wetgeving met betrekking tot de volumeregeling op persoonlijke audio apparaten te harmoniseren (MP3-spelers, walkmans, discmans, gettoblasters, etc.). Een nieuwe Australische technologie maakt het mogelijk om al een superieure geluidskwaliteit te bereiken bij 60dB.

  De EU Audio Verordening, die ten doel heeft de obstakels in de handel van audioapparaten tussen lidstaten te verwijderen, is in werking getreden per 1 januari 2014 en heeft als rechtsgrondslagartikel 114 VWEU. De Verordening verbiedt het adverteren voor en de verkoop van alle audioapparatuur met een volumeniveau dan 60dB.

  Booyaka Beats, een Nederlands bedrijf, maaktMP3-spelers van, naar eigen zeggen, hoge kwaliteit. Het voornaamste product is de Permanent Beep Player, die, zoals de meeste andere MP3-spelers, geen grandioze geluidskwaliteit produceert bij 60dB. Alleen al het aankopen van een licentie van het Australische bedrijf zou leiden tot een verhoging van de productiekosten met 100%. Uit angst voor drastische omzetdaling, besluit Booyaka Beats op 5 maart 2014 om juridische stappen te ondernemen.

  VRAAG: Waarop kan Booyaka Beats zijn argument baseren, in het kader van het Unierecht? Denkt u dat dit argument kans van slagen heeft, gelet op de hierboven weergegeven informatie?

  Wetgevingsprocedure

 2. Is de bevoegdheidsverdeling tussen het Europees Parlement en de Raad gelijk voor wat betreft de gewone wetgevingsprocedure? Verwijs in uw antwoord naar specifieke verdragsbepalingen.

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.