Bulletsamenvatting per hoofdstuk bij de eerste druk van Ver van de Boom door Solomon - Chapter


De zoon - Wat zijn verschillende facetten van identiteit en met wie worden ze gedeeld? - BulletPoints 1

 • De verticale identiteit bestaat uit eigenschappen die kinderen gemeen hebben met hun ouders.

 • De horizontale identiteit bestaat uit eigenschappen die kinderen zelf verwerven en niet gemeen hebben met hun ouders.

 • De auteur pleit voor een vocabulaire waarin de concepten ‘ziekte’ en ‘identiteit’ verenigbare aspecten zijn van een conditie.

 • Door moderne technieken komen er steeds meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het ongeboren kind.

 • De sociale perceptie of een gebrek de schuld is van de ouders of niet, is cruciaal voor de beleving van de handicap voor zowel kinderen als ouders.

 • In het pre-industriële tijdperk waren samenlevingen wreed ten aanzien van eenieder die anders was. Pas in het postindustriële tijdperk wordt dit concreet geuit door mensen weg te stoppen in instituten en dergelijke.

 • Mensen uit hogere sociale klassen hebben meer moeite met het omgaan met handicaps van hun kinderen dan mensen uit lagere sociale klassen. Dit kan verklaard worden door het feit dat mensen uit lagere klassen ook minder mogelijkheden zien om de toestand te verbeteren.

 • Intersectionality is een theorie van de auteur die inhoudt dat verschillende soorten van onderdrukking verband houden met elkaar.

Doofheid - Is het een beperking of van waarde voor dove mensen? - BulletPoints 2

 • School speelt een belangrijke rol in het leven van dove kinderen, aangezien de meeste dove kinderen ouders hebben die wel kunnen horen.

 • Doofheid kan worden gezien als een ziekte (reactie: genezing), een gebrek (reactie: aanpassing) en een cultuur (reactie: vieren).

 • Dove kinderen van dove ouders hebben doorgaans een hoger academisch niveau dan dove kinderen van horende ouders. Ook gaat hun ontwikkeling tot volwassene soepeler.

 • Seksueel misbruik van dove kinderen komt veel voor, en daar wordt niet veel over gesproken. Dat dove kinderen goed over hun gevoelens kunnen praten, weet bijna niemand.

 • In Bengkala leeft een dove samenleving, waarin doofheid wordt gezien als een persoonlijke eigenschap met voor- en nadelen. Zolang doofheid de communicatie niet aantast, is het nauwelijks een handicap.

 • Vanaf 1790 begon de gehoorapparatuur zich te ontwikkelen. Vandaag de dag zijn er apparaten op de markt die meer dan 24 kanalen in het slakkenhuis stimuleren.

 • Een cochleaire implantatie zorgt er niet voor dat mensen weer kunnen horen, maar simuleert iets dat lijkt op horen. Een implantaat op jonge leeftijd kan de basis vormen om orale taal te ontwikkelen.

 • Tegenstanders van implantaten, voornamelijk dove activisten, betogen dat cochleaire implantaten een poging zijn om de dovengemeenschap uit te roeien.

 • Dove mensen zijn in de horende wereld altijd in het nadeel. Ze kunnen kiezen om een minderheid te zijn in de gemiddelde wereld of om gemiddeld te zijn in de minderheid.

Dwergisme - In hoeverre is het een beperking en belangrijk onderdeel van identiteitsvorming? - BulletPoints 3

 • Kleine mensen zijn altijd onderwerp van spot. Geaardheid valt nog te verbergen, maar kleine mensen kunnen altijd alleen maar zijn wie ze zijn.

 • De meest voorkomende groeistoornissen onder kleine mensen zijn skelet dysplasie en achondroplasie. De meeste kleine mensen worden geboren uit ouders die zelf geen groeistoornis hebben.

 • Eerst werd vaak de term ‘midget’ (dwerg) gebruikt, nu is dat een belediging en wordt vooral ‘little people’ (kleine mensen) gebruikt.

 • Kleine mensen die te beschermd worden opgevoed blijken later meer last te hebben van depressies en een laag zelfbeeld. Er is dus een verschil in het opgroeien met een verticale identiteit en het opgroeien met een horizontale identiteit.

 • Redenen om als klein mens mee te doen met dwergwerpen zijn in slechte omstandigheden verkeren en geld nodig hebben. Tegenstanders van dwergwerpen vinden dat het gooien met enkele kleine mensen het gooien met alle kleine mensen toestaat.

 • Veel kleine mensen hebben moeite met het vinden van een partner. Het aantal kleine mensen dat met iemand van gemiddelde lengte trouwt neemt echter wel toe.

 • Kleine mensen lopen tegen twee grote problemen aan: het probleem hoe ze door andere mensen worden bekeken en het probleem dat de wereld om hen heen niet gemaakt is op hun lengte.

 • ELL is verlening van de ledematen. Het is een cosmetische ingreep en functionele interventie, maar wel erg gecompliceerd, pijnlijk en risicovol.

 • Kniest-dysplasie is een groeistoornis die niet veel voorkomt en waardoor je er zowel fysiek anders uit ziet als verschillende beperkingen hebt.

Syndroom van Down - Wat zijn manieren in omgang hiermee? - BulletPoints 4

 • Het syndroom van Down ontstaat door een verdrievoudiging van het eenentwintigste chromosoom. Van de foetussen met Down syndroom wordt 40 procent dood geboren.

 • Er zijn veel symptomen van Down syndroom, maar behalve de vertraagde mentale ontwikkeling komen niet altijd al deze symptomen bij iemand met Down syndroom voor.

 • Down syndroom kan prenataal gedetecteerd worden door middel van vruchtwaterpunctie en ultrasound. Dit zijn steeds betrouwbaardere manieren geworden om Down syndroom in een vroeg stadium te ontdekken.

 • EI (Early Intervention) is een federalistisch programma voor pasgeborenen met een extra zorgbehoefte. Het programma bestaat onder andere uit fysiotherapie en voedingsbegeleiding.

 • Het ‘Baby Doe Amendment’ wat Ronald Reagen in 1984 tekende, hield in dat het verwaarlozen of nalaten van behandelen van gehandicapte pasgeborenen een vorm van kindermishandeling werd.

 • Volgens de auteur bouwen sommige ouders een bevestigende constructie van hun kind om zo hun eigen wanhoop te verbergen. Andere ouders ervaren juist een diep en echt gevoel van geluk in de zorg voor hun kind met een beperking. Het één kan ook overgaan in het tweede.

 • Ontwikkelingskenmerken van kinderen met het syndroom van Down zijn dat baby’s langzaam oogcontact maken, langzaam zijn in het imiteren van gedrag, vóór hun tweede of derde jaar nog niet kunnen praten en moeilijk grip krijgen op grammaticaprincipes.

 • Mensen met Down syndroom zijn vaak warme en sociale mensen, maar kunnen ook koppig, opstandig en agressief gedrag vertonen.

 • Naast fysieke klachten hebben mensen met het syndroom van Down vaak ook gedragsproblemen zoals ADHD.

Autisme - In hoeverre is het een beperking en belangrijk onderdeel van identiteitsvorming? - BulletPoints 5

 • Autisme is eerder een syndroom te noemen dan een ziekte, omdat het meer een verzameling is van gedragskenmerken dan een gekend biologisch wezen. Er is nog maar weinig kennis over waar autisme zich bevindt in de hersenen.

 • Autisme beïnvloedt bijna ieder aspect van gedrag, zoals sensorische ervaringen, motoriek, balans, het fysieke gevoel van waar je eigen lichaam is en innerlijk bewustzijn.

 • De eerste symptomen van autisme zijn onder andere het ontbreken of vertraagd op gang komen van spraak, slechte non-verbale communicatie, minimaal oogcontact, zeer gerichte interesses en een fascinatie voor bepaalde objecten.

 • Het is voor autisten erg moeilijk om het onderscheid te zien tussen een gebrek aan emotie en een gebrek aan expressie. Veel autisten ontwikkelen op zijn toch een gedeeltelijke affectie naar anderen.

 • De relatie tussen taal en intellectueel onvermogen is verwarrend, omdat niemand precies weet wat er achter sprakeloosheid schuilgaat.

 • Mindblindness is het onvermogen om het verschil te herkennen tussen iemands eigen gedachten en de gedachten van een ander. Dit is een populair principe om autisme te benoemen.

 • Als één van een eeneiige tweeling autisme heeft, is de kans groot dat de andere helft van de tweeling ook autistisch is. De tweede helft van de tweeling zal het in een mildere of juist veel zwaardere vorm hebben.

 • Filicide is dat ouders hun eigen kinderen vermoorden omdat ze een handicap hebben en hun kind nog langer lijden willen besparen.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.