Performing gender: a content analysis - Wallis, 2011 - Artikel

Deze samenvatting is gebaseerd op Performing gender: a content analysis van Wallis, C. (2011)

Dit onderzoek is een inhoudsanalyse die eerder gedane inhoudsanalyses van muziekvideo’s probeert bij te werken door de sekserollen afgebeeld in muziekvideo’s op MTV en MTV2 te analyseren. Deze studie onderzoekt de mate waarin mannelijke en vrouwelijke artiesten in muziekvideo’s zich houden aan de gebruikelijke genderrollen.

In het totaal werden er 34 muziekvideo’s geanalyseerd. Er werd gekeken naar handgebaren, lichaamsbeweging, gezichtsuitdrukkingen en kleding. Er werd verwacht verschil te vinden in het gedrag tussen mannelijke en vrouwelijke artiesten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat geseksualiseerde gender beelden in de media een negatief effect kunnen hebben op de mentale, emotionele en seksuele gezondheid van vooral tiener meisjes en jonge vrouwen. Ook kan het ervoor zorgen dat men abnormaal seksueel gedrag gaat accepteren en dat er meer tolerantie komt wegens seksuele intimidatie.

Genderrollen zijn tertiaire seksuele karakteristieken die worden aangeleerd en dus sociaal gecreëerd worden. Het zijn een soort codes die vertellen hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen in sociale situaties, ze worden vaak gezien als ‘natuurlijk’ door de gene die het uitvoert en door de ontvanger.

Volgens Goffman zijn onze sekserollen en onze concepten van mannelijk en vrouwelijkheid schema’s die gevormd worden door onze omgeving die we bewust en onbewust van leren en in handelen om zo de juiste rollen te spelen in de samenleving. Er is volgens hem geen genderidentiteit.

Onderzoeksvraag:

Wat zijn de genderrollen van mannelijke en vrouwelijke artiesten in hun muziekvideo’s en hoe verschillen ze van elkaar?

4 hypothesen:

  1. Vrouwelijke artiesten zullen meer ondergeschikt non-verbaal gedrag vertonen dan mannelijke artiesten.

  2. Mannelijke artiesten zullen meer dominant non-verbaal gedrag vertonen dan vrouwelijke artiesten.

  3. Vrouwelijke artiesten zullen meer seksueel gedrag vertonen dan mannelijke artiesten als er gekeken wordt naar suggestieve gebaren, gezichtsuitdrukkingen en kleding.

  4. Mannelijke artiesten zullen meer agressief non-verbaal gedrag vertonen van vrouwelijke artiesten.

Belangrijkste resultaten:

  • Genderrollen zijn een opvallend kenmerk van muziekvideo’s

  • Er zijn verschillen gevonden tussen de muziekvideo’s met als artiest een man of een vrouw.

  • De genderrollen in de muziekvideo’s waren versterkt en stereotypisch.

  • De vrouwen werden afgebeeld als fragile, alsof ze bescherming nodig hadden van de man.

  • Mannelijke artiesten lieten geen seksueel gedrag zien. Vrouwen 3 van de 5 keer wel. Ook de kleding liet dit zien. De mannen waren vooral neutraal gekleed en de vrouwen uitdagend. Van vrouwen wordt dus vaak verwacht dat ze sexy zijn maar van mannen niet.

  • Mannen lieten meer agressief gedrag zien dan vrouwen.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.