Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

  • You can use the navigation and follow your favorite supporters
  • You can create your own content & add contributions
  • You can save your favorite content and make your own bundles
  • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

  • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

De aanvraag wordt gedaan door de werkgever bij de Principal Immigration Officer in Nairobi.

Voor het werkvisum in Kenia is een leeftijds- en inkomensdrempel ingesteld. Hiermee proberen ze te voorkomen dat jonge goedkope werkers banen krijgen, die makkelijk door Kenianen zelf uitgevoerd zouden kunnen worden." data-share-imageurl="https://www.worldsupporter.org/sites/default/files/blog/werk.jpg">

Contributions

Blog of Travel Supporter

Image

Access level of this page

  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private