TentamenTicket bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL

 

Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

 • Het tentamen is een multiple choice tentamen, dus er wordt meer gevraagd naar wat iets inhoudt of waar een bepaalde beschrijving het meeste op lijkt. Let op dat je details goed leert, er zijn veel antwoorden die net niet goed zijn.

 • De (grote) artikelen zijn minder belangrijk, maar details uit de reader en het college zijn zeer belangrijk.

 • Dit vak kun je het beste leren door te stampen. In het tentamen komen veel details terug, die je goed moet kunnen oplepelen. Ook afkortingen, zoals die van de DSM kunnen worden gevraagd.

Vragen

 • Waar staat de afkorting DSM voor?

 • Van welk soort iatrogene effecten is hier sprake?

 • Wat is het probleem bij het multi-informant, multi-method paradigma?

 • Welke dimensie van Bronfenbrenner past hier het beste bij?

This content is used in bundle:

Tentamentickets - Pedagogische Wetenschappen B2 - UL

Tentamenticket - SPSS voor pedagogen - UL

Tentamenticket - SPSS voor pedagogen - UL

Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

 • Het tentamen heeft ongeveer drie open vragen, de rest zijn opdrachten zoals in de syllabus. Dit vak leer je het beste door de syllabus te maken en de werkgroepen te volgen.

 • Het tentamen kan je het beste voorbereiden door een overzicht te maken van de commando’s in SPSS en door de opdrachten te maken. Je leert in dit vak om te gaan met SPSS. Dit is handig als je later het onderzoek ingaat, maar ook bij andere vakken komt dit terug.

 • Door dit vak kan je zelf analyses uitvoeren en begrijp je beter hoe deze analyses worden uitgevoerd. Het is een aanvulling op OP1.

 • (Bijna) alle onderwerpen die in de syllabus staan zullen gevraagd worden. Cronbach’s alpha, correlaties etc. Ook hoe je histogrammen en grafieken maakt.

Mogelijke tentamenvragen

 • Wat is de correlatie in de tabel die je hebt gemaakt?

 • Wat is de waarde van cronbach’s alpha?

 

 

 

  TentamenTickets bij Onderzoekspracticum 2 aan de Universiteit Leiden

  TentamenTickets bij Onderzoekspracticum 2 aan de Universiteit Leiden


  TentamenTickets

  • Dit vak leer je het beste door zelf schema’s te maken. Aangezien je alles mee mag nemen, kan je dit het best zo uitgebreid mogelijk doen. Ook helpt het door veel oefenopgaven te maken (en dan alleen de materialen te gebruiken die je mee gaat nemen). Ook post-its kunnen helpen om in het boek te doen, of zelfs de dia’s en je aantekeningen daarbij meenemen. Het leren gaat het beste als de opdrachten in de werkgroepen goed zijn bijgehouden.

  • Dit vak bouwt voort op kennis van Onderzoekspracticum 1. De kennis die in dat vak is opgedaan moet hierbij gebruikt worden. Alles wordt nog wel een keer snel uitgelegd, maar het wordt wel bekend verondersteld.

  Bron

  Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

   Wat is de essentie van het vak Onderzoekspracticum 2 - B2 - UL?

   Wat is de essentie van het vak Onderzoekspracticum 2 - B2 - UL?

   Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

   • De meeste onderwerpen die behandeld zijn komen terug op het tentamen. Dit zijn dus alle toetsen en wanneer je ze uit kunt voeren (de voorwaarden).

   • Onafhankelijke / afhankelijke t-toets, ANOVA, z waarden, regressie etc.

   • Voor het tentamen is het een kwestie van stampen en toepassen. De gesloten vragen zijn meestal stampwerk (met soms een grafiek), maar bij de open vragen moet je vooral kunnen toepassen.

   • De vragen zijn vergelijkbaar met die uit de syllabus. Begin altijd met de voorwaarden waar de toets wel/niet aan voldoet en ga dan pas de toets uitwerken.

    TentamenTickets bij Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling aan de Universiteit Leiden

    TentamenTickets bij Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling aan de Universiteit Leiden


    TentamenTickets

    • Het tentamen bestaat uit open en gesloten vragen. Er zijn twee deeltentamens, waarbij je vooral moet letten op de onderdelen van de hersenen/ het zenuwstelsel en wat ze doen. De details zijn dus belangrijk om te leren.

    • Dit vak kan je leren door gedeeltes na te tekenen of de sheets te leren. Ook kan je gebruik maken van filmpjes op Youtube (zoals Crash Course Anatomy & Physiology) voor een gedeelte achtergrondkennis.

    • Er is een introducerend college (college 1), maar eigenlijk is er iets meer achtergrondkennis nodig dan dat. Als je biologie hebt gehad als eindexamenvak dan heb je genoeg achtergrondkennis voor dit vak.

    Vragen

    1. Teken een neuron en label de onderdelen.

    2. Leidt deze gebeurtenis tot een toename of afname van een bepaald hormoon (zoals oxytocine)?

    3. (plaatje van de HPA-as), zet de juiste woorden bij het juiste onderdeel

    Bron

    Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

     Wat is de essentie van het vak Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling - B2 - UL?

     Wat is de essentie van het vak Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling - B2 - UL?

     Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

     • Belangrijke onderwerpen zijn vooral de HPA-as in het tweede blok met hormonen. In het eerste blok zijn het alle hersenonderdelen en wat hun functie is. De belangrijkste begrippen komen overeen met de belangrijkste onderwerpen.

     • Soms moet je op het tentamen een onderdeel kunnen natekenen (zoals een neuron) en soms is het een combinatie van stampen en toepassen.

     • Je leert bij dit vak hoe de hersenen in elkaar zitten en wat er met je lichaam gebeurt bij stress. Je kan hierdoor beter begrijpen hoe gedrag voortvloeit uit processen in de hersenen.

      TentamenTicket bij Gezinspedagogiek - Pedagogiek B2 - UL

      TentamenTicket bij Gezinspedagogiek - Pedagogiek B2 - UL

      • Opmerking: in het tentamen is er kans dat er een vraag komt naar de betogen van Hrdy. Deze betogen moet je kunnen uitschrijven en begrijpen.
      • Vrijwel alles wat in dit college wordt besproken komt uit het boek van Hrdy.

      Vragen

      • Tentamen deel 1: beschrijf de belangrijkste ontdekkingen die gedaan zijn binnen de gezinspedagogiek (denk bijv. aan de mental hygiene movement).

      • Tentamen deel 1: geef een overzicht van Hrdy’s argumentatie. Gebruik de begrippen: mind-reading, empathie, ontlokken van zorg, cooperative breeding, alloparenting, (evolutionaire) selectie, jagers-verzamelaars, monotropie (hier zaten nog meer begrippen bij).

      • Tentamen deel 1: vragen die te maken hadden met evolutie, inclusive fitness en alloparenting.

      • Tentamen deel 2: soorten IVF (en uitleggen wat ze inhouden).

      • Tentamen deel 2: noem de verschillende soorten patronen van conflict.

      Wat is de essentie van het vak Gezinspedagogiek - B2 - UL?

      Wat is de essentie van het vak Gezinspedagogiek - B2 - UL?

      Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

      • Het tentamen is een open tentamen. Details zijn belangrijk, dus leer deze goed.

      • De ontwikkeling van het kind in het gezin, en of dit genetisch bepaald is of meer te maken heeft met ouders en leeftijdsgenoten.

      • Je kan de normale ontwikkeling van een kind in het gezin onderscheiden.

      • Evolutie in combinatie met andere begrippen, ontdekkingen etc. Het meeste hiervan komt terug op het tentamen.

      • Alloparenting, cooperative breeding, mental hygiene movement etc.

      • Het tentamen vereist een combinatie van stampen en uitleggen. Toepassing komt niet zo heel veel voor.

       TentamenTicket bij Leren en cognitie - Pedagogiek B2 - UL

       TentamenTicket bij Leren en cognitie - Pedagogiek B2 - UL

       Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

       • Het tentamen bestaat uit gesloten vragen. Daarnaast is er een paper (los van het tentamen) die voor 30% meetelt. Door de colleges te leren is het tentamen goed te doen.

       • Voor het tentamen is stampen effectief. Soms heb je een klein verhaaltje van iemand, waarbij je moet zeggen in welke fase die zit of welk doel die heeft.

       Vragen

       • Er zijn (aantal objecten). Sarah telt de objecten als volgt: (dit kan verschillen per tentamen). In welke fase van tellen bevindt Sarah zich?

        Wat is de essentie van het vak Leren en cognitie - B2 - UL?

        Wat is de essentie van het vak Leren en cognitie - B2 - UL?

        Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

        • Vooral als je iets met lesgeven gaat doen is dit vak handig. Je leert bij dit vak iets over hoe kinderen leren en welke theorieën daarover zijn. Je kunt verschillende theorieën onderscheiden en ze toepassen in het werkveld.

        • De theorieën, niveaus van tekst. Hiernaar kan gevraagd worden naar aanleiding van een klein verhaal.

        • Overlapping waves theory, de fases van tellen, learning goal of performance goal etc. Deze komen terug op het tentamen.

         TentamenTicket bij Methoden van kwalitatief onderzoek - Pedagogiek B2 - UL

         TentamenTicket bij Methoden van kwalitatief onderzoek - Pedagogiek B2 - UL

         Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

         • Voor het tentamen is een combinatie van stampen van de sheets en toepassen handig. Dit geldt vooral voor de open vragen.

         • Er zijn hoorcolleges, responsiecolleges en gastcolleges. Ook de gastcolleges behoren tot de verplichte stof.

         Vragen

         • Noem de voordelen en nadelen van overt/covert onderzoek.

         • Wat zijn de criteria van Trustworthiness & authenticity?

           Wat is de essentie van het vak Methoden van kwalitatief onderzoek - B2 - UL?

           Wat is de essentie van het vak Methoden van kwalitatief onderzoek - B2 - UL?

           Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

           • Je leert bij dit vak de methoden van kwalitatief onderzoek. Voorheen werd er alleen uitleg gegeven over kwantitatief onderzoek, maar nu wordt het verschil en nut ook hiervan duidelijk gemaakt.

           • Je leert analysetechnieken die toe te passen zijn bij pedagogiek.

           Belangrijke onderwerpen

           • Trustworthiness & authenticiteit, samen met alles wat daaronder valt. Soort onderzoek (overt/covert) en de voordelen/nadelen daarvan.

           • CA/DA, soorten deductie/inductie

           TentamenTickets bij Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan de Universiteit Leiden

           TentamenTickets bij Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan de Universiteit Leiden


           TentamenTickets

           • Dit vak leer je het beste door de college´s te leren. Hierbij kan je zelf een overzicht maken van de stappen van assessment en eventueel een mindmap met hoe de begrippen samenhangen.
           • Het tentamen is een gesloten tentamen, waardoor stampen vooral het beste werkt.
           • Er zijn hoorcolleges die belangrijk zijn voor het tentamen. Met name die over validiteit, item-analyse en observatie.

           Bron

           Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

           Wat is de essentie van het vak Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening - B2 - UL?

           Wat is de essentie van het vak Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening - B2 - UL?

           Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

           • Je leert met dit vak testscores te begrijpen en te interpreteren. Je weet wat betrouwbaarheid en validiteit is en kan de kwaliteit van een testinstrument beoordelen.

           • Je leert kritisch te kijken naar testinstrumenten en uit te leggen waarom je ze gebruikt. Je kan de stappen van assessment volgen.

           • Validiteit en de soorten validiteit (met bewijs ervoor), betrouwbaarheid, gebruik van verschillende bronnen. Dit komt zeker terug op het tentamen.

           • Norm-referenced/criterion referenced, toevalsmeetfouten/systematische meetfouten, voorzieningen

            TentamenTicket bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL

            TentamenTicket bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL

            Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

            • Het tentamen is een multiple choice tentamen, dus er wordt meer gevraagd naar wat iets inhoudt of waar een bepaalde beschrijving het meeste op lijkt. Let op dat je details goed leert, er zijn veel antwoorden die net niet goed zijn.

            • De (grote) artikelen zijn minder belangrijk, maar details uit de reader en het college zijn zeer belangrijk.

            • Dit vak kun je het beste leren door te stampen. In het tentamen komen veel details terug, die je goed moet kunnen oplepelen. Ook afkortingen, zoals die van de DSM kunnen worden gevraagd.

            Vragen

            • Waar staat de afkorting DSM voor?

            • Van welk soort iatrogene effecten is hier sprake?

            • Wat is het probleem bij het multi-informant, multi-method paradigma?

            • Welke dimensie van Bronfenbrenner past hier het beste bij?

            Wat is de essentie van het vak Orthopedagogiek: theorieën en modellen - B2 - UL?
            TentamenTicket bij Onderwijsleerproblemen - Pedagogiek B2 - UL

            TentamenTicket bij Onderwijsleerproblemen - Pedagogiek B2 - UL

            Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

            • Dit tentamen is een combinatie tussen een open tentamen en een casustentamen.

            • Voor het tentamen is het een kwestie van stampen en toepassen. Als je goed alle regels kent, dan hoef je dit alleen maar uit te leggen en toe te passen in de casus.

            Vragen

            • Noem 4 biologische argumenten tegen/voor vroege interventies (voor het 4e levensjaar) en noem 4 pedagogische argumenten voor/tegen vroege interventies.

            • Wat is jouw mening over wel/niet vervroegd onderwijs?

            • Wat zijn twee verklaringen voor ADHD?

            • Wat zijn de vier kenmerken van een TOS volgens Kentalis?

            • Noem 4 voorbeelden van multimedia en leg uit wat multimedia is.

            • Casus: zet iedere soort test bij de juiste categorie, samen met of dat een goede/slechte score is. Stel een diagnose op.

             Wat is de essentie van het vak Onderwijsleerproblemen - B2 - UL?

             Wat is de essentie van het vak Onderwijsleerproblemen - B2 - UL?

             Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

             • Je leert iets over de meest voorkomende leerproblemen in het onderwijs en welke interventies hierbij passen. Je leert ook iets over de argumenten voor vroeg onderwijs.

             • Je leert vooral testresultaten interpreteren en je leert leerproblemen te onderscheiden.

             • Het vak bouwt lichtelijk voort op eerder opgebouwde kennis, zoals die over de hersengebieden en lezen/rekenen. Alles wordt wel een keer opnieuw uitgelegd waardoor je het niet hoeft te kennen, maar het maakt het vak wel makkelijker.

             Belangrijke onderwerpen

             • Verschillende tests, dyslexie, de actieve gebieden tijdens het lezen, de twee manieren van lezen. Deze komen vrijwel zeker terug op het tentamen

             • DLE, inocculation fallacy, print exposure checklist en alle begrippen die bij de onderwerpen hierboven horen. De meeste begrippen heb je of nodig om de vraag te begrijpen, of je moet ze uit kunnen leggen.

              TentamenTicket bij Psychopathologie: orthopedagogische aspecten - Pedagogiek B2 - UL

              TentamenTicket bij Psychopathologie: orthopedagogische aspecten - Pedagogiek B2 - UL

              Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

              • Het tentamen bestaat uit 40 gesloten vragen en vier open vragen.

              • Je kan dit vak het beste leren door overzichten te maken van de stoornissen en de kenmerken. Je kan ook post-its in het boek doen, of gewoon de sheets stampen. Vooral de stoornissen zijn belangrijk, de interventies bijna niet.

              Vragen

              • Mara kan haar kind John niet naar school krijgen. John weigert iedere dag als hij er weer heen moet. Hij wordt naar jou doorverwezen voor dit probleem. Welke vier stoornissen kunnen aan dit probleem ten gronde aan liggen?

              • Noem vier overeenkomsten en vier verschillen tussen anorexia nervosa en boulimia.

              • … wordt naar jou doorgestuurd met de volgende kenmerken (4/5 kenmerken worden genoemd) en de diagnose bipolaire stoornis. Geef aan of je het met deze diagnose eens bent.

              • Geef de kenmerken van autisme (waarschijnlijk wordt hier naar de Triade van Wing gevraagd).

               Wat is de essentie van het vak Psychopathologie: orthopedagogische aspecten - B2 - UL?

               Wat is de essentie van het vak Psychopathologie: orthopedagogische aspecten - B2 - UL?

               Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

               • Je leert in dit vak de grootste stoornissen en de kenmerken daarvan. Hierdoor kan je later sneller bekijken welke diagnose het beste in de buurt kan komen.

               • Je kan beoordelen of gedrag normaal is of niet en de grootste stoornissen herkennen.

               Leren

               • De stoornissen zelf zijn zeker belangrijk, de interventies veel minder. Ze worden niet of nauwelijks teruggevraagd.

               • De belangrijkste begrippen sluiten aan op de stoornissen. Specifieke begrippen worden echter niet gevraagd.

               • Voor dit tentamen moet je stampen, uitleggen en toepassen. Vooral de kenmerken uitleggen en toepassen zijn erg belangrijk.

                 TentamenTicket bij Juridische en ethische aspecten - Pedagogiek B2 - UL

                 TentamenTicket bij Juridische en ethische aspecten - Pedagogiek B2 - UL

                 Vragen

                 • Mag een kind van 12 zelf bepalen bij welke ouder het woont?

                 • (verhaal over biologische moeder die niet wilde dat haar kind gedoopt werd door het pleegoudergezin in Duitsland). Is dit in Nederland ook mogelijk? Van wat voor soort adoptie is hier sprake?

                 • Mogen de medische gegevens door de arts verstrekt worden aan de niet-gezagsouder na de uitspraak van de rechter? (er zat een fout in het tentamen, dus er werd niet aangegeven wat die uitspraak was)

                 • Wat is de gebruikelijke volgorde voor het melden (van een vermoeden van) kindermishandeling?

                 • Wat had er moeten gebeuren als de voorgestelde wijziging van de meldcode al was ingevoerd?

                 • Wat moet er sinds het Salduz-arrest altijd gebeuren?

                 • … wordt om 10 uur ’s avonds opgepakt. Tot welk tijdstip mag hij/zij worden vastgehouden?

                 • … is 16 jaar, maar heeft een ernstige misdaad begaan. Volgens welk strafrecht moet hij/zij berecht worden? Geef argumenten en leg uit.

                  Wat is de essentie van het vak Juridische en ethische aspecten - B2 - UL?

                  Wat is de essentie van het vak Juridische en ethische aspecten - B2 - UL?

                  Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

                  • Je kan dit vak het beste leren door de sheets te stampen of schema’s te maken. Aangezien het boek wat lastigere taal gebruikt zou zelf samenvatten ook kunnen helpen.

                  • Je leert veel over wetten die belangrijk zijn in je latere werk, zoals de juridische positie van ouders en kinderen en de rechten van ouders. Daarnaast leer je veel over juridische maatregelen.

                  • Je kan wetten toepassen op situaties en begrijpen aan welke ouder je bijvoorbeeld informatie kan/mag verschaffen.

                  Leren

                  • Omgang, gezag, adoptie/pleegzorg, ontvoering en maatregelen

                  • 253-t gezag, pleegzorg, afstamming, juridisch ouderschap, etc. De meeste van deze begrippen zijn belangrijk om te weten voor het tentamen

                  • Voor het tentamen is een combinatie van stampen (voor de meerkeuzevragen, maar ook voor de open vragen) en uitleggen/toepassen het beste.

                     Orthopedagogiek: theorieën en modellen: Samenvattingen, uittreksels, aantekeningen en oefenvragen - UL

                     Witteman, van der Heijden en Claes - Psychodiagnostiek: het onderzoeksproces in de praktijk

                     Witteman, van der Heijden en Claes - Psychodiagnostiek: het onderzoeksproces in de praktijk

                     Psychodiagnostiek

                      

                     Hoofdstuk 1 - Proces, instrumenten, beoordeling en besluitvorming

                     1.1 Inleiding: Wat is psychodiagnostiek?

                     In de psychodiagnostiek analyseren we het gedrag, de gedachten en de emoties van mensen op een systematische manier, om het te begrijpen en te voorspellen.

                     In de literatuur worden vijf basisvragen binnen de psychodiagnostiek onderscheiden. Vragen naar:

                     Onderkenning - een onderkennende vraag is bijvoorbeeld: ‘Is er sprake van een depressieve-stemmingsstoornis?’. Het probleem wordt in kaart gebracht en nauwkeurig beschreven.

                     Verklaring - bij verklarende vragen is het doel om erachter te komen hoe we de vastgestelde problematiek ontstaan is en in stand gehouden wordt, met behulp van verschillende, elkaar aanvullende theorieën.

                     Predictie - predictieve vragen hebben betrekking op de voorspelling van gedrag

                     Indicatie - Indicatievragen hebben als centraal thema of er iets aan de problemen gedaan moet worden en, zo ja, wat dan.

                     Evaluatie

                      

                     1.2 Het diagnostisch proces

                     Een ‘gouden standaard’ ontbreekt vaak in de klinische praktijk: we weten bijvoorbeeld niet wat een psychische stoornis is. Daarbij ontbreekt het vaak ook aan gefundeerde feedback op het diagnostische oordeel omdat clinici niet altijd horen hoe het de cliënt is vergaan. Ook kan er sprake zijn van een placebo effect. Bovendien weten we dan nog niet of de cliënt even goed met een ander advies ook geholpen had kunnen zijn. Tot slot zijn cliënten nogal snel geneigd zich te herkennen in een diagnostisch beeld gegeven door een professional, ook al is dat niet voor hen specifiek geschreven. Om al deze redenen is het belangrijk om het diagnostisch proces zo wetenschappelijk mogelijk vorm te geven.

                      

                     De Groot heeft een procedure opgesteld voor het op verantwoorde wijze vergaren van informatie, de empirische cyclus. Dit beschrijft het grondschema voor logisch-methodologisch onderzoek. De empirische cyclus bestaat uit de volgende stappen:

                     Observatie - het verzamelen van gegevens

                     Inductie - bedenken wat er aan de hand kan zijn, het formuleren van hypothesen

                     Deductie - toetsbare voorspellingen afleiden

                     Toetsing - tijdens de toetsing worden de hypothesen of voorspellingen getoetst, waarna men ...

                     Evaluatie - … het hele proces evalueert

                      

                     De richtlijnen van Fernandez-Ballesteros en collega’s beginnen met een aantal algemene adviezen voor de aanmelding, de vraagstelling en de rol van de clinicus. Vervolgens zijn er uitgebreide adviezen geformuleerd voor elk van de stappen in het diagnostisch proces, zoals het analyseren van de vraag, het organiseren en rapporteren van de bevindingen, het plannen en uitvoeren van de interventie en de evaluatie en follow-up. De fasen van het diagnostisch proces worden weergegeven in het stroomschema (figuur 1.1 in het boek).

                      

                     Zowel bij de onderkenning als bij de verklaring moeten de volgende stappen doorlopen worden:

                     Het opstellen van hypothesen

                     Het formuleren van toetsbare voorspellingen op grond van deze hypothesen

                     Het kiezen van de te gebruiken instrumenten

                     Het vaststellen van het toetsingscriterium hetzij de te verwachte scores op de gebruikte instrumenten

                     Afname en verwerking van de gebruikte instrumenten

                     Evaluatie en bevestiging of weerlegging van de hypothesen op basis van de resultaten

                      

                     1.3 Het gebruik van instrumenten

                     1.3.1 Observatiemethoden

                     Hierbij horen eenvoudige vragen zoals: wie,.....read more

                     Access: 
                     Public
                     Study Notes bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL (2015/2016)

                     Study Notes bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL (2015/2016)

                     Aantekeningen bij de hoorcolleges uit 2015/2016.


                     College 1: Orthopedagogiek

                     In de reader wordt de term prof-ed gebruikt. Dit begrip staat voor een professional die gespecialiseerd is in education. Education slaat op zowel onderwijs als opvoeding. Het gaat om het optimaliseren van de ontwikkeling en gezondheid van cliënten. Prof-ed is een redelijk brede aanduiding voor de beroepscategorie waar wij ons als studenten voor willen kwalificeren, namelijk pedagoog of psycholoog.

                     Het doel van pedagogische wetenschappen is ervoor zorgen dat de situatie beter wordt. Dit impliceert dat er een vast idee bestaat over wat wenselijk is. Dit wordt een normatief gerechtvaardigde visie genoemd. Voor veel processen bestaan geen normen op papier, maar deze zitten wel in ons hoofd. Dit gebruiken we om te kijken of iets normaal is of niet. De norm van wat normaal is, is niet zwart – wit. In westerse landen komt rechtvaardiging vaak tot stand op basis van consensus. Rechtvaardiging is in alle gevallen een kwestie van de vraag stellen wie de macht heeft en respecteren wie de macht heeft.

                     Er zijn onderzoekers die orthopedagogiek zien als een empirische wetenschap waarbij de literatuur bepaalt hoe het moet. Anderen denken dat het als handelingsgerichte wetenschap moet worden gezien. Sommige mensen denken dat het twee tegengestelde richtingen zijn, maar er is een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Orthopedagogiek is ook dynamisch, het ontwikkelt zich.

                     Er is geen absoluut criterium voor wat goed en fout is. In het actuele tegenwoordige bestaan word je geconfronteerd met personen en instanties die juist zo’n standaard porberen te promoten. Dit doen ze omdat ze geen andere standaard kunnen beredeneren en vaak te lafhartig zijn om zelf de uitdaging aan te gaan. Zelfs daar waar dit gebeurt ontstaat een positie waarin macht resoluut allesbepalend wordt. Dit is het risico dat pedagogiek bedreigt. Elke poging van de pedagogiek om als het ware de norm voor wat goed en fout is in de pedagogiek wordt door hoge mate bepaald door beleid en praktijken die daarbij horen.

                     Er is een wijziging over de jaren heen over hoe er naar problemen wordt gekeken. Vroeger werd er vooral gekeken naar het kind (klassieke benadering), nu meer naar de situatie waarin het kind opgroeit (moderne benadering). We moeten de opvoeding optimaliseren, niet het kind veranderen. De klassieke benadering richtte zich vooral op de studie van kinderen met afwijkend gedrag/ontwikkeling. De moderne benadering heeft meer aandacht voor de omgeving van kinderen en let op wat de belangrijke ontwikkelingsbronnen voor een kind zijn. De focus wordt niet alleen gelegd op de afwijking maar ook op de potentie van kinderen. De definitie voor orthopedagogiek die wordt gebruikt in dit vak luidt: ‘Orthopedagogiek richt zich op.....read more

                     Access: 
                     JoHo members
                     TentamenTicket bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL

                     TentamenTicket bij Orthopedagogiek: theorieën en modellen - Pedagogiek B2 - UL

                     Ik heb deze tentamentips in 2016 verzameld.

                     • Het tentamen is een multiple choice tentamen, dus er wordt meer gevraagd naar wat iets inhoudt of waar een bepaalde beschrijving het meeste op lijkt. Let op dat je details goed leert, er zijn veel antwoorden die net niet goed zijn.

                     • De (grote) artikelen zijn minder belangrijk, maar details uit de reader en het college zijn zeer belangrijk.

                     • Dit vak kun je het beste leren door te stampen. In het tentamen komen veel details terug, die je goed moet kunnen oplepelen. Ook afkortingen, zoals die van de DSM kunnen worden gevraagd.

                     Vragen

                     • Waar staat de afkorting DSM voor?

                     • Van welk soort iatrogene effecten is hier sprake?

                     • Wat is het probleem bij het multi-informant, multi-method paradigma?

                     • Welke dimensie van Bronfenbrenner past hier het beste bij?

                     Wat is de essentie van het vak Orthopedagogiek: theorieën en modellen - B2 - UL?
                     Samenvattingen en studiehulp voor Pedagogiek B2 aan de Universiteit Leiden - Jaar 2022/2023

                     Samenvattingen en studiehulp voor Pedagogiek B2 aan de Universiteit Leiden - Jaar 2022/2023

                     Image

                     Deze bundel bevat relevant studiemateriaal voor Pedagogische wetenschappen, jaar 2 aan de Universiteit Leiden

                      

                     Comments & Kudos

                     Add new contribution

                     CAPTCHA
                     This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
                     Image CAPTCHA
                     Enter the characters shown in the image.
                     Access level of this page
                     • Public
                     • WorldSupporters only
                     • JoHo members
                     • Private
                     Date
                     02-10-2018
                     Statistics
                     1590 1
                     Check related topics:
                     Activities abroad, studies and working fields
                     Institutions and organizations
                     WorldSupporter and development goals