Studiegids bij Bestuursrecht: De beste studieboeken samengevat

Studiegids bij Bestuursrecht: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Bestuursrecht

 • Voor 5+ boeksamenvattingen bij Bestuursrecht, zie de supporting content van deze studiegids.

Inhoudsopgave

 • Boeksamenvatting bij AB Klassiek van Barkhuysen
 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen
 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring e.a.
 • Boeksamenvatting bij Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille e.a.
 • Boeksamenvatting bij De bestuurlijke organisatie van Nederland van Engels en Fraanje
 • Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
 • Boeksamenvatting bij Omgevingsrecht van Boeve e.a.
 • Boeksamenvatting bij Openbaar Bestuur: Beleid, organisatie en politiek van Bovens e.a.
 • Boeksamenvatting bij Over recht gesproken: een inleiding tot het recht van Soeteman
 • Boeksamenvatting bij 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid van Barkhuysen e.a.

Voor beschikbare samenvattingen, BulletPoints, oefententamens en begrippenlijsten bij Bestuursrecht, zie de supporting content van deze studiegids.

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Page access
Public
Supporting content II (teasers)
Samenvatting bij de 7e druk van AB Klassiek van Barkhuysen
Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen

Samenvatting bij de 8e druk van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk van Barkhuysen.

Het bestuursrecht behandelt wetten, regels, normen en instrumenten van de overheid op verschillende beleidsterreinen. Dit geheel brengt rechten en plichten met zich mee voor burgers, organisaties en overheid, en heeft invloed op hun dagelijkse activiteiten. Het bevat zowel algemene regelgeving (de Awb), bijzondere regelgeving als Europees recht. De deelterreinen kunnen inhoudelijk sterk verschillen, maar zij hebben tenminste één juridisch kenmerk gemeen: het betreft altijd eenzijdige rechtshandelingen van de overheid, gericht op een rechtsgevolg voor de burger die niet het recht heeft hiermee in te stemmen of dit af te wijzen.

Access: 
Public
Samenvatting bij de 6e druk van Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring et al.
Samenvatting bij de 7e druk van Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.
TentamenTests bij de 7e druk van Bestuursrecht deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid van Marseille et al.
Boeksamenvatting bij De bestuurlijke organisatie van Nederland: historie, grondslagen, werking en debat - Engels & Fraanje - 1e druk
Boeksamenvatting bij de 20e druk van Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
Samenvatting bij Omgevingsrecht - Boeve et al. - 6e druk
Samenvatting bij Openbaar Bestuur, Beleid, Organisatie en Politiek - Bovens e.a. - 8e druk
Openbaar Bestuur, Beleid, Organisatie en Politiek van Bovens en 't Hart - BulletPoints
Over Recht Gesproken: Een Inleiding tot het Recht

Over Recht Gesproken: Een Inleiding tot het Recht

Deze samenvatting bij 'Over recht gesproken' van Soeteman is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. 1.1Processen zijn in het oog springende en soms zelfs dramatische verschijningsvormen van recht. Dit boek wil ons verder verdiepen in het recht. Het inzicht wordt aangeboden op schematische en overzichtelijke wijze. Een aantal kernvragen worden behandeld in dit boek. Allereerst gaat het over de betekenis en de functie van het recht. Daarnaast komt de totstandkoming van het recht aan de orde, het leerstuk van de rechtsbronnen. Ook worden enkele relevante gebeurtenissen uit de geschiedenis aangehaald die van belang waren voor de ontwikkeling van het recht. Recht behoort ook rechtvaardig te zijn maar kunnen wij wel iets zeggen over de (on)rechtvaardigheid van het recht? De staat is een centrale machtsfactor in de moderne samenleving, hij produceert en handhaaft het recht en beslist bij geschillen maar dit is een riskant punt in de samenleving. De staat is ook soeverein, maar deze soevereinheid wordt betwist in dit boek. De vraag is wat de tegenwoordige staat nog heeft te vertellen en hoe deze dan wordt gehandhaafd. Het recht kan daarnaast worden onderverdeeld in publiekrecht en privaatrecht en deze grote rechtsgebieden zullen nader worden onderverdeeld. Als laatste wordt het proces van rechtsvinding toegelicht, de toepassing van algemene regels op concrete gevallen. 1.2Het onderwijsdoel van dit...

Access: 
Public
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Law Supporter
Supporting content
International studies and law: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.