Studiegids bij Staatsrecht en institutioneel recht: De beste studieboeken samengevat

Studiegids bij Staatsrecht en institutioneel recht: De beste studieboeken samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij Staatsrecht en institutioneel recht

 • Voor 5+ boeksamenvattingen bij Staatsrecht en institutioneel recht, zie de supporting content van deze studiegids.

Inhoudsopgave

 • Boeksamenvatting bij Beginselen van de democratische rechtsstaat van Burkens e.a.
 • Boeksamenvatting bij Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante e.a.
 • Boeksamenvatting bij Comparative Law van Siems
 • Boeksamenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann
 • Boeksamenvatting bij De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian e.a.
 • Boeksamenvatting bij Grondrechten: De nationale, Europese en internationale dimensie van Gerards
 • Boeksamenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot
 • Boeksamenvatting bij Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans
 • Boeksamenvatting bij Hoofdstukken grondrechten van Nieuwenhuis e.a.
 • Boeksamenvatting bij Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt

Voor beschikbare samenvattingen, BulletPoints, oefententamens en begrippenlijsten bij Staatsrecht en institutioneel recht, zie de supporting content van deze studiegids.

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Page access
Public
Supporting content II (teasers)
Samenvatting bij Beginselen van de democratische rechtsstaat - Burkens et al. - 8e druk
Samenvatting bij de 19e druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al.
Summary with Comparative Law - Siems - 1st edition
Comparative Law - Siems - BulletPoints
Samenvatting bij Constitutioneel Recht van Kortmann - 7e herziene druk
Samenvatting bij de 1e druk van De Strijd om de Democratie: Essays over Democratische Zelfverdediging van Ellian et al.
Supersamenvatting 'De strijd om de democratie' - A. Ellian e.a.

Supersamenvatting 'De strijd om de democratie' - A. Ellian e.a.

De strijd om de democratie is een boek dat handelt over de hete hangijzers binnen de hedendaagse democratie. Alhoewel dit op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt te zijn, is er wel degelijk een strijd om de democratie gaande. De opkomst van de 'illiberale democratie' in Oost-Europese staten als Polen en Hongarije en het steeds groter wordende salafisme en islamisme vormen serieuze bedreigingen voor de democratie en de rechtsstaat. Dit dwingt politici en wetgevers bij zichzelf te rade te gaan en na te denken hoe waardevol voor hen de democratie is en tegen welke prijs zij beschermd mag worden. Dit boek is de eerste uitgebreide Nederlandstalige bundel over dit onderwerp.Mogen antidemocratische partijen verboden worden? Pleegt de democratie hiermee geen verraad aan haar eigen principes? Om deze prangende vragen te beantwoorden moet allereerst stilgestaan worden bij wat we eigenlijk bedoelen als we het over 'democratie' hebben. Wat vormt nu de essentiële betekenis, het wezen, van de democratie? Hier wordt vaak verschillend over gedacht. In dit boek worden op deze vragen een aantal antwoorden geformuleerd. Het eerste gedeelte van het boek gaat over de grondslagen van de democratie. Ook wordt een aantal suggesties gedaan over hoe democratische zelfverdediging vormgegeven zou kunnen worden.Religie kan ook een uitdager van de democratische rechtsstaat zijn. In het heden zijn dat vooral de politieke islam en het salafisme, waarin vaak openlijk gesteld wordt dat de democratiesche rechtsorde ingeruild moet worden voor een islamitische. De auteurs van dit boek schromen niet om kritiek te hebben op de manier waarop in het verleden en heden met deze bedreigingen omgegaan is, en geven ook hun visie over een toekomstige aanpak waarin het voortbestaan van de democratie gegarandeerd kan worden.Ook een toelichting van de Europese context ontbreekt niet. Over welke europese...

Access: 
Public
Samenvatting bij de 2e druk van Grondrechten: De nationale, Europese en internationale dimensie van Gerards et al.
Samenvatting bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht - Van der Pot - 16e druk
Samenvatting bij de 1e druk van Het verhaal van de grondwet: Zoeken naar wij van Voermans
Boeksamenvatting bij de 4e druk van Hoofdstukken grondrechten van Nieuwenhuis e.a.
Boeksamenvatting bij de 20e druk van Inleiding in het Nederlandse recht van Verheugt
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Law Supporter
Supporting content
International studies and law: summaries and study assistance - WorldSupporter Start
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.