Image
WorldSupporter profile of 4UandU
Image
Travel & Move: 
Wij proberen zoveel mogelijk Fairtrade voedsel wanneer wij voedsel bereiden uit landen waar wij op vakantie zijn geweest.
Experience & Leisure: 
Wij zijn de jongste vredesambassadeurs in Nederland.
Wij zijn druk bezig met het organiseren van een gemaskerd vredesbal met een goede band, DJ en Miss Nederland; een Vredesdebat met Joris Voorhoeve, Merlijn Twaalfhoven, Leiden Debating Union, DJ ImPuLZeR; een vredesmusical voor jongeren die door Natasha en Georgina is geschreven; vredeskunst met Harry van Bommel (parlementslid SP) en een Syrische kunstenaar Rosh Abelfatah en een kunst/vrijwilligersdag waar vrijwilligersorganisaties jongeren kunnen aantrekken om een vrijwilliger te worden.
Learn & Develop: 
Op onze multiculturele jongeren vrijwilligersweek voor vrede (door vrijwilligerswerk hopen wij dat jongeren elkaar beter leren kennen, leren respecteren en er minder vooroordeel en discriminatie zal z
ijn, zodat wij alle jongeren in vrede kunnen leven, want een positieve bijdrage voor de gemeenschap, Nederland, Europe en de wereld is! Wij zullen vrijwilligersworkshops houden en wij nodigen vrijwilligers organisaties en jongeren organisaties zoals JIP uit om workshops te houden. Wij geven Vredes, anti-discriminatie, mensenrechten, en hoe jongeren vrijwilligers kunnen worden (en de pluspunten daarvan) workshops. Wij zullen multiculturele groepen uitnodigen voor kunst, muziek, shows uit geheel Europa en verder uitnodigen. Het wordt een zeer aantrekkelijke week en zullen daarmee veel jongeren aantrekken om te komen en hopelijk zullen veel jongeren vrijwilligers willen worden. Wij zullen bij jeugdclubs, studentenverenigingen, via onze social network, kranten, bladen, radio en tv alle jongeren aanmoedigen om te komen. Wij de jongeren van Leiden en omstreken (en Nederland en de gehele wereld) moeten voorkomen dat racisme en vooroordeel erger wordt! Wij zijn zeer bang dat door de economische problemen in de wereld mensen meer racistisch worden en vooroordeel hebben, wij willen dat voorkomen door ons weeklange festival om jongeren aan te moedigen een vrijwilliger te worden, zodat zij werkervaring kunnen krijgen, kennis maken met jongeren die zij misschien anders nooit zouden ontmoeten/spreken/bevriend raken zoadat wij allemaal naar vrede kunnen streven. Wij zullen jongeren (wij hebben mensen van allerlei rassen, geloven, culturen, geaardheid, gehandicapt etc) al gevraagd om mee te doen en mee te helpen. Iedereen wil graag meedoen en kunnen niet wachten tot ons festivalweek! Ons heeft al vele positieve gevoelens aangewakkerd bij jongeren van alle achtergronden! Wij spraken met een jongen die in een achterstandsituatie verkeert en hij kan moeilijk werk vinden, omdat hij geen werkervaring heeft en hij wil graag een vrijwilliger worden, zodat hij werkervaring kan krijgen en een betere kans zou krijgen dan iemand die helemaal geen werkervaring heeft. Hij zei dat het goed zou zijn voor zijn CV. Wij spraken ook met een meisje (vluchteling) dat zeer arm is (haar vader vindt het zonde om geld uit te geven aan 'rotzooi'), maar zij wil graag een keer een kunstwerk maken en zij is blij dat zij met ons festival een kans kan krijgen om een keer met olieverf te schilderen. Zij wil graag een vrijwilligster worden als het van haar vader mag (van haar moeder mag het al). Er zijn jongeren die heel graag een keer een goede debat willen houden met een beroemde Nederlander en dat kan allemaal door ons festival! Wij geven jongeren een kans om dingen te doen waar zij anders nooit de kans voor krijgen. Wij merken dat er meer en meer vooroordeel is in Nederland en wij geloven door onze vrijwilligersweek dat mensen elkaar beter leren kennen en dat het voor alle jongeren het goed zal zijn, want wanneer jongeren samen werken dan leren zij elkaar beter kennen en zien dat samenwerking zoveel leuker en beter is dan racisme, vooroordeel en aggressie, zodat alle jongeren in vrede kunnen samenleven!
Help & Change: 
Wij zijn een groep van 7 rechten/geneeskunde + 1 (industrial design) studenten die maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor kinderen in deze wereld die deze hulp hard nodig hebben.
Wij willen alle jongeren van alle culturen, achtergronden, gerichtheid, gehandicapt/of niet, aanmoedigen vrijwilligerswerk te doen en wij hopen dat op een dag iedereen in vrede kunnen samenleven! Door samenwerking van jongeren van verschillende culturen/achtergronden leer je elkaar kennen en ontdek je verschillen en overeenkomsten tussen verschillende culturen. Wij hopen dat door deze samenwerking discriminatie en vooroordeel verminderen. Wij geloven dat door het aanmoedigen van vrijwilligerswerk aan jongeren, jongeren elkaar beter leren kennen en daar door wederzijds respect, gelijkheid, tolerantie, respect voor mensenrechten en bestrijding van discriminiatie en vooroordeel kunnen bevorderen.
Work & Initiate: 
Wij werken samen als vrijwilliger om de wereld te verbeteren!
My Favorite Content

Nothing found.

My Latest Activity
Image

Van 17 t/m is Leiden 'The Place to Be' met vele vredesactiviteiten (meeste zijn gratis) Korte omschrijving van onze activiteiten – Eerste Multiculturele Jongeren Vrijwilligers Ambassade van Vrede in Nederland: Gedurende de week mag iedereen meewerken aan een groot vredeskunstwerk! 17 septembe...

Image

Wij zijn jongeren stichting 4U&U (For YOU and YOU) en zijn dit jaar Ambassadeurs van Vrede Leiden van het Ministerie van Vrede. Wij moedigen jongeren aan om vrijwilligerswerk te doen op een leuke manier. Wij zijn Georgina, Natasha, Yasmin, Ashley, Christina, Jelke en Denise. De minister van Vr...