Political philosophy and theory: The best textbooks summarized

Political philosophy and theory: the best textbooks summarized

Summaries and study assistance with Political philosophy and theory

 • For 20+ booksummaries with Political philosophy and theory, see the supporting content of this study guide

Table of content

 • Samenvatting bij Het bestel (The Republic/Politeia) - Plato
 • Samenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism - Anderson - 1e druk
 • Samenvatting Imagined Communities (Anderson)
 • Samenvatting 'Imagined Communities' van Anderson
 • Samenvatting bij Leviathan van Hobbes
 • Leviathan van Hobbes H1-12
 • Samenvatting bij Policy Paradox. The Art of Political Decision Making - Stone - 2e druk
 • Samenvatting Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (Stone)
 • Samenvatting van Policy Paradox: the Art of Political Decison making van Stone? Een vergelijking van De PoliticologieSupportal
 • Samenvatting bij de 1e druk van A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur & Ellian
 • Samenvatting bij Legaliteit en legitimiteit van Cliteur & Ellian - 1e druk
 • Legaliteit en legitimiteit van Cliteur & Ellian - BulletPoints
 • Samenvatting On the liberty of Thought and Discussion - J.S. Mill
 • Supersamenvatting bij A Theory of Justice - John Rawls
 • Supersamenvatting bij The Model of Rules - Ronald Dworkin
 • Boeksamenvatting bij The Concept of Law - H.L.A. Hart - 3e druk
 • Hart: The Concept of Law
 • Samenvatting Seeing like a state
 • Samenvatting Classics of moral and political theory
 • Inleiding tot Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Marx en Weber
 • Samenvatting: Political Philosophy (Cahn)

For available summaries, bulletpoints, practice exams and glossaries with Political philosophy and theory, see the supporting content of this study guide

Related summaries and study assistance

Page access
Public
Supporting content II (teasers)
Samenvatting bij Het bestel (The Republic/Politeia) - Plato
Boeksamenvatting bij de 1e druk van Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson
Boeksamenvatting bij de 1e druk van Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson
Samenvatting 'Imagined Communities' van Anderson

Samenvatting 'Imagined Communities' van Anderson

Image

Waarom voelen we ons Nederlands? Waarom kleurt hele land oranje als Nederland in het WK staat, en voelen mensen uit haarlem zich opeens verbonden met mensen uit Enschede? Mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet? Wat betekent het om van je land te houden? Sterker nog, waarom zijn mensen bereid om te 'sterven voor hun land'? Wat is en en een 'natie' en  hoe is nationalisme onstaan?Vragen die Benedict Anderson zich afvraagt in zijn boek 'Imagined Communities'. Hij schrijft over nationalisme als...

Samenvatting bij Leviathan van Hobbes
Leviathan van Hobbes H1-12

Leviathan van Hobbes H1-12

Let op: de hoofdstukken 1 t/m 30 zijn beschikbaar elders op WorldSupporter. Hobbes – Leviathan De oorlog van alle tegen allen volgt uit de gelijkheid van de vermogens van mensen en de onenigheid die tussen hen bestaat.Zowel lichamelijk als geestelijk zijn mensen grotendeels aan elkaar gelijk. Niemand is zo sterk of slim dat het hem lukt zich in zijn eentje tegenover meerderen anderen te handhaven, laat staan dat het mogelijk is om met enige permanentie je wil aan anderen op te leggen.Er zijn drie oorzaken van onenigheid:Wedijver. Als naast de vermogens ook de doeleinden van mensen overeenkomen zullen zij proberen elkaar uit te schakelen of te onderwerpen om voordeel te verwerven.Wantrouwen. Uit het vorige volgt dat iedereen die uit lijfsbehoud of genoegen streeft naar bepaald bezit voor zijn leven zal moeten vrezen. Om te voorkomen dat hij wordt doodgemaakt zal hij zijn macht moeten vergroten, tot er geen ander is met meer macht dan hij. Alleen dan kan hij zich van veiligheid verzekerd weten. Als er ook maar 1 iemand is die oneindig veel macht...

Access: 
Public
Samenvatting bij Policy Paradox. The Art of Political Decision Making - Stone - 2e druk
Samenvatting Policy Paradox: The Art of Political Decision Making (Stone)
Samenvatting van Policy Paradox: the Art of Political Decison making van Stone? Een vergelijking van De PoliticologieSupportal

Samenvatting van Policy Paradox: the Art of Political Decison making van Stone? Een vergelijking van De PoliticologieSupportal

Dit boek vol spanning en (tegen)strijdigheden geeft bagage om politieke debatten en besluitvorming beter te begrijpen. In haar boek behandelt Stone veel voorkomende spanningen in een liberale maatschappij en voor de goede verstaander komen deze thema's op eindeloos veel vlakken terug, zoals bijvoorbeeld in het nieuws, in de politieke debatten bij verkiezingen, in identiteitsvorming, bij vraagstukken over herverdeling van goederen of bij theoretische problemen zoals het collectieve actieprobleem...

Boeksamenvatting bij de 1e druk van A New Introduction to Jurisprudence Legality, Legitimacy and the Foundations of the Law van Cliteur en Ellian
Boeksamenvatting bij de 1e druk van Legaliteit en legitimiteit van Cliteur en Ellian
BulletPointsamenvatting bij Legaliteit en legitimiteit van Cliteur & Ellian
Samenvatting On the liberty of Thought and Discussion - J.S. Mill
Supersamenvatting bij A Theory of Justice - John Rawls
Supersamenvatting bij The Model of Rules - Ronald Dworkin
Boeksamenvatting bij de 3e druk van The Concept of Law van Hart
Hart: The Concept of Law

Hart: The Concept of Law

Het concept 'recht' kan geanalyseerd worden aan de hand van de elementen van geboden en gebruiken. Er zijn vele situaties waarin een persoon de wens uitdrukt dat een ander iets moet doen of juist niet moet doen. Dit wordt vaak uitgedrukt door de 'gebiedende wijs'. De gebiedende wijs wordt in verschillende situaties gebruikt:Een verzoek (request): 'Geef mij de zout, alsjeblieft'Een verweer (plea): 'Vermoord mij niet!'Een waarschuwing (warning): 'Beweeg niet!'Het doel van deze termen is om uitsluitingen te maken. Hart noemt een voorbeeld van een bankovervaller die zegt 'Geef me geld of ik schiet", dit is niet slechts een vraag, maar meer een bevel. Dit onderscheid wordt duidelijk door de dreiging met een actie die normale mensen als schadelijk zouden beschouwen. We hoeven niet naar deze details te kijken, maar een suggestie van autoriteit kan vaak samenhangen met het woord 'bevelen'. In de tekst zal 'bevelen onderbouwd met bedreigingen' (orders backed by threats) en 'dwingende bevelen' (coercive orders) worden gebruikt om te refereren naar het bevel van de bankovervaller. De termen 'gehoorzaamheid' (obedience) en 'gehoorzamen' (obey) om het opvolgen van de bevelen te benoemen. De simpele situaties, waar bedreigingen worden gebruikt en niets anders, is niet de situatie waar we het gewoonlijk over hebben wanneer we praten over bevelen (commands). Bij deze term zijn er gelijk sterke implicatie's dat er een stabiele hiërarchische verhouding is. Bevelen is het uitvoeren van autoriteit over mensen, vaak is dit gebaseerd op respect voor de autoriteit.Deze laatste vorm van bevelen ligt veel dichter bij 'het recht' dan de vorm van bevelen die de bankovervaller gebruikte. Het element van autoriteit is altijd een groot obstakel geweest in het vinden van een eenvoudige uitleg van wat het recht is. Daarom kunnen we deze vorm niet gebruiken bij...

Access: 
JoHo members
Samenvatting Seeing like a state
Samenvatting Classics of moral and political theory
Inleiding tot Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Marx en Weber
Samenvatting: Political Philosophy (Cahn)
How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 3. Search tool: quick & dirty - not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is available at the bottom of most pages or on the Search & Find page
 4. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Quick links to WorldSupporter content for universities in the Netherlands

Join World Supporter
Join World Supporter
Follow the author: Social Science Supporter
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
vacatures

JoHo kan jouw hulp goed gebruiken! Check hier de diverse studentenbanen die aansluiten bij je studie, je competenties verbeteren, je cv versterken en een bijdrage leveren aan een tolerantere wereld