Europees recht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Europees recht: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat

Samenvattingen en studiehulp bij artikelen voor Europees recht

 • Voor 15+ samenvattingen bij artikelen voor Europees rech, zie de supporting content van deze studiegids

Inhoudsopgave

 • Welke juridische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden tussen 1950 en 2016?
 • Wat is het verband tussen soevereiniteit en integratie binnen de Europese Unie?
 • Press Release No. 70/2017 van de Europese Commissie
 • Brexit: over and out?
 • Negatief advies van het Hof van Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM. Na de euro-crisis, nu een grondrechtencrisis?
 • Hoe worden de rechten van de mens in de EU beschermd?
 • Brexit Blues: They still haven’t found what they’re looking for ...
 • Brexit & de EU: You can’t always get what you want...
 • De arresten ruiz zambrano en McCarthy: Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten
 • Als de rook om je hoofd is verdwenen...enkele bedenkingen bij het woonlandbeginsel voor toegang tot coffeeshop
 • Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijk mededingingsrecht (97/C372/03)
 • Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, PB 2006, C298/11
 • Mededeling van de Commissie betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1 VWEU
 • Persbericht van de Commissie – Mededingingsbeleid: Commissie legt Google boete van 4.34 miljard euro op wegens illegale praktijken met Android-toestellen om de machtspositie van de zoekmachine van Google te versterken, IP/18/4581
 • Commissiebesluit - Vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen
 • Europese Commissie Persbericht: ‘Staatssteun: Ierland kende Apple tot 13 miljard EUR verboden belastingvoordelen toe
 • Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission refers Ireland to Court for failure to recover illegal tax benefits from Apple worth up to €13 billion’
 • Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission investigation did not find that Luxembourg gave selective tax treatment to McDonald's’
 • Persbericht van het HvJ nr. 118/19 inzake Fiat (zaak C-755/15 Luxembourg v Commission en T-759/15 Fiat Chrysler Finance Europe v Commission)
 • Persbericht van het HvJ nr. 119/19 inzake Starbucks (zaken T‐760/15 en T‐636/16, Starbucks)

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

 
Check supporting content in teasers:
Artikelsamenvatting bij Press Release No. 70/2017 van de Europese Commissie - 2017

Artikelsamenvatting bij Press Release No. 70/2017 van de Europese Commissie - 2017

Het gaat hier om een persbericht waarin bekend wordt gemaakt dat de Duitse verwijzende rechter prejudiciële vragen stelt aan het Hof vanwege de vraag naar het verzuim van de Bundestag (Duits parlement) en van de Duitse federale regering om aan te sturen op de intrekking of niet-uitvoering van meerdere monetaire programma’s en de rol bij de Asset Purchase Programme

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Negatief advies van het Hof van Justitie over de toetreding van de EU tot het EVRM. Na de euro-crisis, nu een grondrechtencrisis? van Barkhuysen en Bos - 2015
Artikelsamenvatting bij Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijk mededingingsrecht (97/C372/03) - 1997
Artikelsamenvatting bij Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, PB 2006, C298/11 - 2006

Artikelsamenvatting bij Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, PB 2006, C298/11 - 2006

In de onderhavige mededeling geeft de Commissie een kader voor de beloning van ondernemingen die partij zijn of zijn geweest bij geheime kartels en die in dat verband medewerking verlenen aan het onderzoek van de Commissie. Omdat kartelvorming erg schadelijk is voor alle deelnemers aan de interne markt en het onderzoek hiernaar doorgaans erg moeilijk is, wil de Commissie

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Mededeling van de Commissie betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1 VWEU - 2014

Artikelsamenvatting bij Mededeling van de Commissie betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1 VWEU - 2014

Op grond van art. 101 lid 1 VWEU zijn overeenkomsten verboden die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt aangetast. Overeenkomsten die tot doel hebben om de mededing te vervalsen zijn naar hun aard in strijd met dit verbod. Overeenkomsten die niet deze

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Persbericht van de Commissie – Mededingingsbeleid: Commissie legt Google boete van 4.34 miljard euro op wegens illegale praktijken met Android-toestellen om de machtspositie van de zoekmachine van Google te versterken, IP/18/4581
Artikelsamenvatting bij Commissiebesluit - Vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen - 2016

Artikelsamenvatting bij Commissiebesluit - Vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen - 2016

Commissiebesluit van 21.1.2016 betreffende steunmaatregel SA.25338 ten uitvoer gelegd door Nederland – Vrijstelling vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen, C(2016) 167 final.

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar mogelijke voordelen die Nederlandse overheidsbedrijven ondervonden van de vrijstelling van de vennootschapsbelastingplicht.

Op grond van de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”) zijn vennootschappen in Nederland onderworpen aan vennootschapsbelasting. Het

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission refers Ireland to Court for failure to recover illegal tax benefits from Apple worth up to €13 billion’ van Brussel - 2017

Artikelsamenvatting bij Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission refers Ireland to Court for failure to recover illegal tax benefits from Apple worth up to €13 billion’ van Brussel - 2017

Op 30 augustus 2016 had de Europese Commissie bepaald dat Ierland illegale staatssteun, die het via een belastingconstructie aan Apple gegeven had, terug moest vorderen. Het doel van deze terugvordering was rechtsherstel. Een haar later heeft Ierland echter nog niets van dit bedrag teruggekregen. De Commissie begrijpt dat dit een lastig proces is, maar desondanks moeten de lidstaten wel

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission investigation did not find that Luxembourg gave selective tax treatment to McDonald's’ van Brussels - 2018

Artikelsamenvatting bij Europese Commissie Persbericht: ‘State aid: Commission investigation did not find that Luxembourg gave selective tax treatment to McDonald's’ van Brussels - 2018


De Europese Commissie heeft onder verwijzing naar de staatssteunregels van de EU onderzoek gedaan naar mogelijk illegale staatssteun door Luxemburg aan McDonald's. Verschillende winsten van McDonald's werden namelijk niet door Luxemburg belast. Volgens EU-regels is het

.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Persbericht van het HvJ nr. 118/19 inzake Fiat (zaak C-755/15 Luxembourg v Commission en T-759/15 Fiat Chrysler Finance Europe v Commission)

Artikelsamenvatting bij Persbericht van het HvJ nr. 118/19 inzake Fiat (zaak C-755/15 Luxembourg v Commission en T-759/15 Fiat Chrysler Finance Europe v Commission)

In 2015 bepaalde de Commissie dat een Luxemburgse tax ruling met Fiat leidde tot illegale staatssteun. Zowel Luxemburg als Fiat kwamen in rechte op tegen dit besluit. Het Hof van Justitie heeft bij uitspraak van 24 september 2019 echter bepaald dat het besluit van de Commissie geldig is. Het verwerpt de vijf bezwaren van Fiat en Luxemburg:

 1. Het
.........Read more
Access: 
Public
Artikelsamenvatting bij Persbericht van het HvJ nr. 119/19 inzake Starbucks (zaken T‐760/15 en T‐636/16, Starbucks)
Check page access:
Public
This content is related to:
Europees recht en de Europese Unie: De beste studieboeken samengevat
Europees recht en recht van de Europese Unie: De beste arresten en jurisprudentie samengevat
Recht en bestuur: De beste wetenschappelijke artikelen samengevat
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Check more of topic:
Check supporting content:
Recht en bestuur: samenvattingen en studiehulp - WorldSupporter Start
Check where this content is also used in:
Check all content related to:
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering