Vakwijzer bij Sociale Wetenschappen Keuzevakken UU Utrecht - 2023-2024

Overzicht verplichte studiestof en tentameninfo


BLOK 1 - Sociale Wetenschappen Keuzevakken

Child Development: Interdisciplinary Perspectives

 • Voorgeschreven stof: Artikelen uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van alle opdrachten.

Criminal Behaviour during the Lifecourse

 • Voorgeschreven stof: Stof uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamen (60%) en het verslag (40%).

Grondslagen van het recht

 • Voorgeschreven stof: Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen van De Blois, 11e druk.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het multiple-choice tentamen (40%) en het open vragen tentamen (60%).

Health in society

 • Voorgeschreven stof: The New Public Health van Baum, 4e druk.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamen (60%) en het verslag (40%).

Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming

 • Voorgeschreven stof: Handboek Forensische Orthopedagogiek van Hendriks et al., 1e druk.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer wordt gebaseerd op het cijfer van het tentamen.

Risk behavior and addiction in adolescence

 • Voorgeschreven stof: Stof uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamen (60%) en de opdracht (40%).

Theory Construction and Statistical Modeling

 • Voorgeschreven stof: Artikelen uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer wordt gebaseerd op het cijfer van de eindopdracht.

Training experimenteren

 • Voorgeschreven stof: Stof uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een voldoende resultaat voor alle vijf opdrachten.

Training programmeren

 • Voorgeschreven stof: Stof uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een voldoende resultaat voor vier van de vijf opdrachten.

Training registreren

 • Voorgeschreven stof: Artikelen uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een voldoende resultaat voor alle opdrachten.

Training systematische gedragsobservaties

 • Voorgeschreven stof: Zelf gezochte artikelen voor je eigen vraagstelling + achtergrondartikelen over systematische observatie.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer wordt gebaseerd op het cijfer van het verslag.

Training vragenlijstconstructie

 • Voorgeschreven stof: Stof uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een voldoende resultaat voor alle opdrachten.

Understanding Prejudice: an Interdisciplinary Perspective on Intergroup Relations

 • Voorgeschreven stof: Artikelen uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamen (80%) en de groepsopdracht (20%).

Wild years: Researching youth in different cultures

 • Voorgeschreven stof: Artikelen uit de cursus-handleiding.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het tentamen (50%) en het verslag (50%).

BLOK 2 - Sociale Wetenschappen Keuzevakken

Beleid en evaluatie-onderzoek

 • Voorgeschreven stof: artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een onderzoeksopzet (20%), een paper (50%) en een tentamen (30%)

Challenges in work, health and well-being

 • Voorgeschreven stof: artikelen en boekhoofdstukken
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een portfolio (50)% en een tentamen (50%)

Cognitieve neurowetenschappen

 • Voorgeschreven stof: Principles of cognitive neuroscience van Purves e.a., 2e druk
 • artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van twee deeltoetsen (beie 50%) en een opdracht (bonuspunten)

Comparing cultures: Theory and research

 • Voorgeschreven stof: Cultural Psychology van Heine, 3e internationale studenten editie
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (30%), een presentatie (15%) en een tentamen (55%)

Conducting a survey

 • Voorgeschreven stof: Doing Surveys Online van Toepoel, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een final report (40%), een tentamen (40%) en een research plan (20%)

Diagnostische besluitvorming in de klinische Ontwikkelingspsychologie

 • Voorgeschreven stof: De diagnostische cyclus: Een praktijkleer van de Bruyn e.a., 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is het cijfer van een casusopdracht (100%), en een ethiekopdracht, een teambespreking en een presentatie die met een voldoende moeten worden afgesloten

Jeugdrecht

 • Voorgeschreven stof: Jeugdstrafrecht, In internationaal perspectief van Weijers, 5e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van deeltoets A (40%) en deeltoets B (60%)

Justitiële interventies

 • Voorgeschreven stof: Justitiële interventies voor jeugdige daders van Weijers, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en een tentamen (50%)

Religion, media and popular culture

 • Voorgeschreven stof: Religion and Popular Culture: a cultural studies approach van Klassen, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (45%), een presentatie (10%) en een take-home tentamen (45%)

Science of Happiness

 • Voorgeschreven stof: Handbook of Well-Being van Diener e.a., 2018
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en een tentamen (50%)

Self-regulation

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op een tentamen

Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor pedagogen

 • Voorgeschreven stof: Discovering statistics using IBM SPSS statistics van Field, 5e druk
 • Research Methods (Custom edition UU) Morling e.a.
 • Tentameninfo: Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van een kwalitatieve opdracht (25%), een tentamen (60%) en een vaardigheden toets (15%)

Youth culture in a digital world

 • Voorgeschreven stof: Artikelen en boekhoofdstukken
 • Tentameninfo: Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van een paper (60%) en een tentamen (40%)

BLOK 3 - Sociale Wetenschappen Keuzevakken

Adolescent development

 • Voorgeschreven stof: Adolescence van Steinberg, 13e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en twee tentamens (beide 25%)

Arbeidspsychologie

 • Voorgeschreven stof: An introduction to contemporary work psychology van Peeters e.a., 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een deeltoets (30%), een tentamen (30%) en een groepsopdracht (40%)

Communicatievaardigheden

 • Voorgeschreven stof:
  • Observeren en rapporteren van Celestin-Westreich & Celestin, 3e druk
  • Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Communiceren met kinderen en jeugdigen, deel 1. Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar van Delfos, 20e druk
  • Praktische gespreksvoering van Donders & Ruijs, 3e druk
  • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a., 8e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op communicatievaardigheden (50%) en observatievaardigheden (50%)

Cultural diversity: policy, care and education in multicultural societies

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en een tentamen (50%)

Interpersoonlijke processen

 • Voorgeschreven stof:
  • Intimate relationships van Miller, 9e druk
  • Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op weekopdrachten

Key challenges to the welfare state: Social policy and social change

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een tentamen (50%)

Klinische neuropsychologie

 • Voorgeschreven stof: Klinische neuropsychologie van Kessels e.a., herziene druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een deeltoets (20%), een tentamen (60%) en een opdracht (20%)

Klinische ontwikkelingspsychologie

 • Voorgeschreven stof:
  • Abnormal Child Psychology van Mash & Wolfe, 7e druk
  • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a., 8e herziene druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van twee deeltoetsen (20%), een tentamen (40%) en opdrachten (20%)

Migrants and integration

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een tentamen (50%) en een paper (50%)

Modern life: Challenges in families and schools

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op een paper

Professionele gespreksvoering

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op praktijkopdrachten

Psychopathologie

 • Voorgeschreven stof:
  • Klinische Psychologie, Diagnostiek En behandeling van Simon e.a., 3e druk
  • Beknopt overzicht van de criteria van de diagnostischediagnostische criteria van de agnostic criteria from DSM-5TR van American Psychiatric Association, 2e druk
  • Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een deeltoets (20%), een opdracht (20%) en een tentamen (40%)

Sensation and Perception

 • Voorgeschreven stof:
  • Sensation and Perception van Wolfe e.a., 4e druk
  • Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een deeltoets (40%), een tentamen (40%) en opdrachten (20%)

Social networks in theory and empirical research

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (55%) en een tentamen (45%)

Sociology of organisations

 • Voorgeschreven stof: Sociology, Work and Organisation van Watson, 7e druk
 • Aanbevolen stof: Introduction to Sociology van Tubergen, 1e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een tentamen (55%), een groepsportfolio (30%) en een groepspresentatie (15%)

The voice of youth

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een groepsopdracht (50%)

Bachelor thesis

 • Voorgeschreven stof: Publication manual of the American Psychological Association van American Psychological Association, 7e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op de scriptie

BLOK 4 - Sociale Wetenschappen Keuzevakken

Development, learning and behaviour

 • Voorgeschreven stof: How Children Develop, International edition van Siegler e.a., 6e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (20%) en een tentamen (80%)

Diagnostiek in de klinische psychologie

 • Voorgeschreven stof: Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg van Luteijn & Barelds, 4e druk
 • Aanbevolen stof:
  • Beknopt overzicht van de criteria van de diagnostischediagnostische criteria van de agnostic criteria from DSM-5TR van American Psychiatric Association, 2e druk
  • Psychodiagnostiek van Witteman & Van der Heijden, 1e editie
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en een tentamen (50%)

Diagnostische instrumenten in de klinische Ontwikkelingspsychologie

 • Voorgeschreven stof:
  • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten  van Tak e.a., 8e herziene druk
  • Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context van Verschueren & Koomen, 2e druk
  • Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een casusverslag (50%) en een meerkeuze tentamen (50%)

Doing a qualitative research project

 • Voorgeschreven stof: Analysis in qualitative research van Boeije, 1e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een onderzoeksrapport (70%), een presentatie (10%) en een reflectie paper (20%)

Familiesociologie: Trends, theorie en kwantitatief onderzoek

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een tentamen (50%)

Globalization and sociocultural complexity

 • Voorgeschreven stof:
  • Fresh Fruit, Broken Bodies: Migrant Farmworkers in the United States van Holmes, 1e druk
  • Overheating: An Anthropology of Accelerated Change van Eriksen, 1e druk
  • Globalization: The Key Concepts van Eriksen, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een boekrecensie (20%), een presentatie (30%) en een take-home tentamen (50%)

Grondslagen van de klinische psychologie

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een literatuuropdracht (40%) en een tentamen (60%)

International Perspectives on Education

 • Voorgeschreven stof: Introduction to comparative and international education van Marshall, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een tentamen (50%)

Nationalisme en racialisering

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (40%) en een tentamen (60%)

Neuropsychologische diagnostiek

 • Voorgeschreven stof: Neuropsychologische diagnostiek van Hendriks e.a., 1e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (40%) en een tentamen (60%)

Organisatiepsychologie

 • Voorgeschreven stof: Organizational Behavior: Emerging Knowledge, Global Reality van McShane & Glinow, 10e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een teamcasus (40%) en een tentamen (60%)

Pedagogische praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid

 • Voorgeschreven stof: Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak van Brug e.a., 10e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een take-home tentamen (50%)

Practicum experimentele psychologie

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op een opdracht

Professionele gespreksvoering

 • Voorgeschreven stof: Artikelen
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op praktijkopdrachten

Psychopharmacology

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van opdrachten (30%) en een tentamen (70%)

Sociale cognitie

 • Voorgeschreven stof: Social Cognition van Greifeneder, 2e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (50%) en een tentamen (50%)

Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems

 • Voorgeschreven stof: Solidarity and Social Justice in Contemporary Societies. An Interdisciplinary Approach to Understanding Inequalities van Yerkes & Bal, 1e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een paper (50%) en een tentamen (50%)

Test- en observatievaardigheden

 • Voorgeschreven stof: Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak e.a., 8e herziene druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van afname, scoren en rapporten (50%) en diagnostische middelen (50%)

The multicultural society

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een tentamen (50%), een groepspresentatie (15%) en een groepspaper (35%)

Toegepaste cognitieve psychologie

 • Voorgeschreven stof: Human factors in simple and complex systems van Proctor & Van Zandt, 3e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht pitch (25%), een opdracht (25%) en een tentamen (50%)

Youth and sexuality

 • Tentameninfo: Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van een opdracht (25%), een presentatie (10%) en een tentamen (65%)

Bachelor thesis

 • Voorgeschreven stof: Publication manual of the American Psychological Association van American Psychological Association, 7e druk
 • Tentameninfo: Het eindcijfer is gebaseerd op de scriptie
Supporting content II (teasers)
Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 1 UU Utrecht: 2023-2024

 Assortimentwijzer Keuzevakken Sociale Wetenschappen semester 1 aan de Universiteit Utrecht

Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

Assortimentwijzer Sociale Wetenschappen Keuzevakken - Semester 2 UU Utrecht: 2023-2024

Assortiment van samenvattingen en studiehulp voor keuzevakken in semester 2 van sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Social Science Supporter
Promotions
oneworld magazine
verzekering studeren in het buitenland

Ga jij binnenkort studeren in het buitenland?
Regel je zorg- en reisverzekering via JoHo!

Supporting content
Psychologie Utrecht: Bachelor UU - Samenvattingen en studiehulp
Pedagogiek: Utrecht - Bachelor UU - Samenvattingen en studiehulp
Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen: Utrecht UU - Samenvattingen en studiehulp
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount] 5 1 3
Comments, Compliments & Kudos

Uit studentenhandleiding van Modern Life

The literature of this course consists of journal articles and book chapters. Students can download these full-text articles and/or book chapters through the UU library website. The lecturers/supervisors will indicate which literature needs to be read before their lecture and the seminars. Students who follow this study scheme can get the most out of the lectures and seminars.

Voorgeschreven studiestof Key challenges to the welfare state

De voorgeschreven studiestof van Key challenges to the welfare state: Social policy and Social change bestaat uit de volgende artikelen:

Lecture 1: Introduction

 • 1a. De Swaan, A. (1988). The beginnings of social security in Western Europe and the United States. In A. de Swaan, In care of the state: Health care, education and welfare in Europe and the USA in the modern era (pp. 187-217). New York: Oxford University Press.
 • 1b. Cousins, M. (2005). Welfare state theories. In M. Cousins, European welfare states: Comparative perspectives (pp. 19-40). Thousand Oaks: Sage. Page 5 of 31

Lecture 2: Post-industrialisation

 • 2a. Webster, F. (1995). Post-industrial society: Daniel Bell. In F. Webster. Theories of the information society (pp. 30-51). London: Routledge.
 • 2b. Bonoli, G. (2007). Time matters: Postindustrialization, new social risks, and welfare state adaptation in advanced industrial democracies. Comparative Political Studies, 40(5), 495-520.

Lecture 3: Individualisation

 • 3a. De Beer, P. (2007). How Individualized are the Dutch? Current Sociology, 55(3), 389-413.
 • 3b. Achterberg, P., & Raven, J. (2012). Individualisation: A double-edged sword. Does individualisation undermine welfare state support? In R. Van der Veen, M. Yerkes, & P. Achterberg (eds.). The transformation of solidarity: Changing risks and the future of the welfare state (pp. 49-68). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Lecture 4: Ageing

 • 4a. World Health Organization (2015). Chapter 3: Health in older age. In WHO, World report on ageing and health (pp. 43-85). Geneva: WHO.
 • 4b. World Health Organization (2015). Chapter 5: Long-term-care systems. In WHO, World report on ageing and health (pp. 127-155). Geneva: WHO.

Lecture 5: Migration

 • 5a. Reeskens, T., & Van der Meer, T. (2019). The inevitable deservingness gap: A study into the insurmountable immigrant penalty in perceived welfare deservingness. Journal of European Social Policy, 29(2), 166-181.
 • 5b. Seibel, V., & Renema, J. A. (2021). Migrants’ and natives’ attitudes toward public healthcare provision in Denmark, Germany, and the Netherlands. International Journal of Public Opinion Research, 33(1), 118-135.
 • 5c. Afonso, A. (2020) in conversation with Dr Petra de Jong: "Welfare tourism?" The borders of equality podcast, available at: https://bordersofequality.podbean.com/e/2-welfare-tourism

Lecture 6: Gender

 • 6a. Portegijs, W., & Van den Brakel, M. (2016). Emancipation Monitor 2016. The Hague: SCP and CBS.
 • 6b. Ciccia, R., & Sainsbury, D. (2018). Gendering welfare state analysis: Tensions between care and paid work. European Journal of Politics and Gender, 1(2), 93-109.

Lecture 7: Conclusion

 • No literature

Voorgeschreven studiestof Cultural Diversity

De voorgeschreven studiestof voor het vak Cultural Diversity: Policy, Care and education in multicultural societies is de volgende literatuur:

 • Rogof, B., Dahl, A., & Callanan, M. (2018). The importance of understanding children’s lived experience. Developmental Review, 50, 5-15. https://doi.org/10.1016/j.dr.2018.05.006
 • Super, C. M. & Harkness, S. (1986). The developmental niche: A conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development, 9, 545-569. https://doi.org/10.1177/016502548600900409
 • Velez‐Agosto, N. M., Soto‐Crespo, J. G., Vizcarrondo‐Oppenheimer, M., Vega‐Molina, S., & Coll, C. G. (2017). Bronfenbrenner's bioecological theory revision: Moving culture from the macro into the micro. Perspectives on Psychological Science, 12, 900– 910. https://doi.org/10.1177/1745691617704397 
 • Brubaker, R., & Cooper, F. (2000). Beyond ‘identity’. Theory and Society, 29, 1-47. https://doi.org/10.1023/A:1007068714468
 • Sokol, J. T. (2009). Identity development throughout the lifetime: An examination of Eriksonian theory. Graduate Journal of Counseling Psychology, 1, 139-148. Retrieved from http://epublications.marquette.edu/gjcp/vol1/iss2/14?utm_source=epublications.marquette.edu %2Fgjcp%2Fvol1%2Fiss2%2F14&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
 • Sözeri, S., Kosar Altinyelken, H., & Volman, M. (2022). Turkish-Dutch mosque students negotiating identities and belonging in the Netherlands. Religions, 13, 842. https://doi.org/10.3390/rel13090842 
 • Friberg, J. H. (2019). Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45, 2844-2863. https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1602471
 • Schachner, M. K., He, J., Heizmann, B., & Van de Vijver, F. J. R. (2017). Acculturation and school adjustment of immigrant youth in six European countries: Findings from the Programme for International Student Assessment (PISA). Frontiers in Psychology, 8, 649. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00649 
 • Lareau, A. (2018). Unequal childhoods. Class, race, and family life. – Will be uploaded on Blackboard
 • Leseman, P., Broekhuizen, M., Wolf, K., Francot, R., Moser, T., & Melhuish, E. (2019). Executive summary: The ISOTIS parent and child studies – reflection and recommendations. Utrecht, The Netherlands: Utrecht University
 • Miller, K., M., Cahn, K., Anderson-Nathe, B., Cause, A. G., & Bender, R. (2013). Individual and systemic/structural bias in child welfare decision making: Implications for children and families of color. Children and Youth Services Review, 35, 1634-1642. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.07.002
 • Romijn, B. R., Slot, P. L., Leseman, P. P. M., & Pagani, V. (2020). Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse classroom contexts: A cross-national comparison. International Journal of Intercultural Relations, 79, 58-70. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.001
 • Van der Wildt, A., Van Avermaet, P., & Van Houtte, M. (2017). Opening up towards children’s languages: Enhancing teachers’ tolerant practices towards multilingualism. School Effectiveness and School Improvement, 28, 136-152. https://doi.org/10.1080/09243453.2016.1252406
 • Baysu, G., Agirdag, O., & De Leersnyder, J. (2022). The association between perceived discriminatrory climate in school and student performance in math and reading: A crossnational analysis using PISA 2018. Journal of Youth and Adolescence, 2022. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01712-3
 • Cummins, J. (2015). Inclusion and language learning: Pedagogical principles for integrating students from marginalized groups in the mainstream. Inklusion im Englischunterricht, 17, 95- 116. Retrieved from https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/27275/1002737.pdf?sequence=1#page =97
 • Van Schaik, S. D. M., Leseman, P. P. M., & De Haan, M. (2018). Using a group-centered approach to observe interactions in early childhood education. Child Development, 89, 897-913. https://doi.org/10.1111/cdev.12814
 • Capotosto, L., Kim, J. S., Burkhauser, M. A., Oh Park, S., Mulimbi, B., Donaldson, M., & Chen Kingston, H. (2017). Family support of third-grade reading skills, motivation, and habits. AERA Open, 3, 1-16. https://doi.org/10.1177/2332858417714457
 • Prevoo, M. J. L., & Tamis-LeMonda, C. S. (2017). Parenting and globalization in western countries: Explaining differences in parent-child interactions. Current Opinion in Psychology, 15, 33-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.02.003
 • Harkness, S., Super, C. M., & Van Tijen, N. (2000). Individualism and the ‘Western mind’ reconsidered: American and Dutch parents’ ethnotheories of the child. New Directions for Child and Adolescent Development, 87, 23-39. https://doi.org/10.1002/cd.23220008704
 • Raabe, T., & Beelmann, A. (2011). Development of ethnic, racial, and national prejudice in childhood and adolescence: A multinational meta-analysis of age differences. Child Development, 82, 1715-1737. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01668.x
 • Tropp, L. R., White, F., Rucinski, C. L., & Tredoux, C. (2022). Intergroup contact and prejudice reduction: Prospects and challenges in changing youth attitudes. Review of General Psychology, 26, 342-360. https://doi.org/10.1177/10892680211046517 
 • Penninx (2020). Postwar immigration and integration policies in the Netherlands: an unstable marriage. In M. Duszczyk, M. Pachocka, & D. Pszczólkowska (Eds.) Relations between immigration and integration policies in Europe (pp. 77-106). New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429263736
 • Raat, H., Wijtzes, A., Jaddoe, V. W. V., Moll, H. A., Hofman, A., & Mackenbach, J. P. (2011). The health impact of social disadvantage in early childhood; The Generation R study. Early Human Development, 87, 729-733. http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.08.022
 • Scholten, P. (2020). Mainstreaming versus alienation: conceptualizing the role of complexity in migration and diversity policy making. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46, 108-126. https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1625758

Voorgeschreven studiestof Voice of Youth

De voorgeschreven studiestof voor het vak: Voice of Youth is de volgende literatuur:
 

Week 1: Introduction – An introduction to the voice of youth and key concepts: participation, agency, power, empowerment, citizenship, voice

The literature of this week consists of an introduction to the course, we will discuss several key concepts related to the Voice of Youth: youth participation, agency, power, empowerment, citizenship and voice. What is meant with these concepts? And why are they so important when discussing youth participation?

 1. Barber, T. (2009). Participation, citizenship, and well-being: Engaging with young people, making a positive difference. Young, 17(25), 25-40. (15 pages)
 2. Biggeri, M. (2015). Chapter 2 Education policy for agency and participation. In C. S. Hart, M. Biggeri, B. Babic, & C. Sedmak (Eds)., Agency and participation in childhood and youth: International applications of the capability approach in schools and beyond (pp. 44-62). Bloomsbury Publishing Plc. (18 pages)
 1. de Winter, M. (1996). Chapter 1 The young: a generation full of problems. In M. de Winter, Children as fellow citizens (pp. 3-22). CRC Press. (18 pages)

Week 2: What are youth capable of?

Are youth capable to participate more in society? To what extent are they capable of making important decisions? These are questions that are asked in the readings for this week.

 1. Steinberg, L., Cauffman, E., Woolard, J., Graham, S., & Banich, M. (2009). Are adolescents less mature than adults? American Pscyhologist, 64(7), 583-595. (12 pages)
 2. Sercombe, H. (2014). Risk, adaptation and the functional teenage brain. Brain and Cognition, 89, 61-69.  (8 pages)

 

When you are interested to learn more about the development of youth engagement you can read the following optional reading:

Dawes, N. P., & Larson, R. (2011). How youth get engaged: Grounded-theory research on motivational development in organized youth programs. Developmental Psychology, 47(1), 259-269. (10 pages)

Week 3: Children’s’ rights

The lecture and the literature of this week will focus on children’s rights. What rights do children have in terms of participation? Among other things, the voice of children in parental divorce is being discussed. The question is being asked which role should, could and are children currently taking in important life decisions, such as a divorce?

 1. Brand, C., Howcroft, G., & Normal Hoelson, C. (2017) The voice of the child in parental divorce: implications for clinical practice and mental health practitioners, Journal of Child & Adolescent Mental Health, 29(2), 169-178. (9 pages)
 2. Emery, R. E. (2003). Children's voices: Listening and deciding is an adult responsibility. Arizona Law Review, 45(3), 621-628.   (7 pages)
 3. Van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W., & Bunders-Aelen, J. F. (2015). Children's and young people's participation within child welfare and child protection services: a state‐of‐the‐art review. Child & Family Social Work, 20(2), 129-138. (9 pages)

If you would like to learn more about children’s rights in family law proceedings, you can read this optional reading:

Mol, C.R. (2019). Children’s Representation in Family Law Proceedings - A Comparative Evaluation in Light of Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. International Journal of Children's Rights, 27 (1), (pp. 66-98). (22 pages)

 

Week 4: Critical pedagogy

Critical pedagogy is a philosophy, introduced by Paolo Freire in 1968, with the goal to improve emancipation by stimulating the critical consciousness of people. Critical pedagogy views teaching as a political act promoting inequality in society. By being aware of this and stimulating the critical consciousness of people, people can be given a voice to together make this world a better place.  Critical pedagogy forms the base of a large variety of theories promoting emancipation and therefore also the emancipation and participation of youth. This week’s readings will give you more insights into the theories by Paolo Freire and ideas of his colleague Henry Giroux. Your lecturer of this week, Dr. Louise Sheridan, uses critical pedagogy to look at youth participation practices in Scotland, which gives you a great opportunity to see and application of Freire’s theory in a current debate about youth participation. In case you would like more information and explanation on critical pedagogy and the work of Freire and Giroux before the lecture we recommend you to watch some explanatory videos on YouTube (for example: https://www.youtube.com/watch?v=LCMXKt5vRQk&t=1s, https://www.youtube.com/watch?v=tyZEJHcY6q8) . 

 1. Start the readings of this week by reading this chapter: Freire, P. (1970) Chapter 1 in P. Freire, Pedagogy of the oppressed (pp. 25 – 53). (28 pages)
 2. Corney, T., Cooper, T., Shier, H. & Williamson, H. 2022, "Youth participation: Adultism, human rights and professional youth work", Children & society, vol. 36, no. 4, pp. 677-690. (13 pages)
 3. Sheridan, L. (2018). Chapter 2: From Brazil with love youth participation practice in Scotland. In A. Melling, & R. Pilkington, Paulo Freire and transformative education: Changing lives and transforming communities (pp. 105-116). Palgrave Macmillan, UK. (11 pages)

 

Week 5: Models of youth participation

Over the past few years, young people across the world have inspired each other to join climate protests to call their governments to action. Who are these protesters and what motivates them? We will discuss climate activism in light of adolescents’ developmentally enhanced desire to establish autonomy and gain peer status.

 1. Thomaes, S., Grapsas, S., van de Wetering, J., Spitzer, J., & Poorthuis, A. (under review). Green Teens: Understanding and promoting adolescents' sustainable engagement. (17 pages)

In this week different models for youth participation are being discussed. The authors of this week discuss two approaches: the social justice approach (Ginwright & Cammrota, 2002) and the culturally sustaining civic engagement pedagogy (Kuttner, 2016). The chapter by Micha de Winter (1996), which we read for Week 1, is also very relevant for this week’s theme.

 1. Ginwright, S., & Cammrota, J. (2002). New terrain in youth development: The promise of a social justice approach. Social Justice, 29(4), 82-95. (13 pages)
 2. Kuttner, J. (2016). Hip-hop citizens: Arts-based, culturally sustaining civic engagement pedagogy. Harvard Educational Review, 86(4), 527-555. (28 pages)

Week 6: Monitoring and evaluation of child/youth participation

An important theme we discuss in this course is the theme of ‘agency’, to what extent do youth have agency? In a day and age in which large parts of youth’s lives take place online we ask the question today: to what extent do youth have agency in their online social media worlds? We will go into this topic by learning more about the Filter bubble project. In the project we ask the question: to what extent are youth aware of the filtering of their online content? And are they aware of the possible influence of these so-called ‘filter bubbles’?

Today we will also participate ourselves in an activity to get out of our own ‘bubble’ by participating in an online dialogue with someone with a different opinion and ideas.  To what extent are we aware of our own ‘filter bubble’?

 1. de Groot, T., de Haan, M., & van Dijken, M. (2023). Learning in and about a filtered universe: young people’s awareness and control of algorithms in social media, Learning, Media and Technology, 48(4), 701-713. (12 pages)

In our seminar we have a closer look into how we can monitor and evaluate youth participation. Hart (1992) developed a framework through which youth participation can be classified. Save the Children (2014) provides us with a practical guide for evaluating youth participation which could be of use in case you will work in a youth related field.

 1. Hart, R. (1992). Children’s Participation from Tokenism to Citizenship. Florence: Innocenti Research Centre. (read page 9 to 15) (6 pages)
 2. Save the Children. (2014). How to measure the scope, quality and outcomes of children's participation. London, UK: Save the Children.

Week 7. Youth participation in research

In today’s lecture Margot Peeters will presents her research on school stress and school dropout.  She will discuss the different perspectives on the same issue, the perspective of youth and of the professionals. She will also focus on how research can be translated into policy advise.

 1. Kennedy, H., DeChants, J., Bender, K., & Anyon, Y. (2019). More than Data Collectors: A Systematic Review of the Environmental Outcomes of Youth Inquiry Approaches in the United States. American journal of community psychology, 63(1-2), 208–226. (16 pages)

Week 8: The voice of youth: some considerations on societal issues

In this week’s lecture Jolien van der Graaff focuses on how prosocial behavior and empathy develop during adolescence and young adulthood. She also discusses youth’s prosociality during hard times, like the COVID pandemic.

Padilla-Walker L. M. & Van der Graaff, J. (2023). Prosocial behavior during adolescence and the transition to adulthood. In L. Crockett, G. Carlo, & J. Schulenberg (eds.) APA Handbook of Adolescent and Young Adult Development. American Psychological Association. (9 pages)

Voorgeschreven studiestof Migrants and Integration

De voorgeschreven studiestof van het vak: Migrants and integration bestaat uit de volgende literatuur:

Lecture 1: Immigration and policy (week 7)

Suggested reading:

 • Filindra, A., & Goodman, S. W. (2019). Studying public policy through immigration policy: advances in theory and measurement. Policy Studies Journal, 47, 498-516. https://doi.org/10.1111/psj.12358

Lecture 2: International migration: definitions, types, trends, and theories (week 8)

 • Hooghe, M., Trappers, A., Meuleman, B., & Reeskens, T. (2008). Migration to European Countries: A structural explanation of patterns, 1980–2004. International Migration Review, 42, 476–504. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2008.00132.x
 • Neumayer, E. (2005). Bogus refugees? The determinants of asylum migration to western Europe. International Studies Quarterly, 49, 389-409. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2478.2005.00370.x 8

Suggested reading:

 • Massey, D. et al. (1998). Chapter 2 Contemporary theories of international migration. In "Worlds in motion" Oxford: Clarendon Press (40 pages) (use following keywords in google for a digital version: Massey worlds in motion pdf)
 • Kang, Y. (2021). Refugee crisis in Europe: determinants of asylum seeking in European countries from 2008–2014. Journal of European Integration, 43, 33-48. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1718673

Lecture 3: Integration policies (week 9)

 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46, 5-34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
 • Damen, R., Van der Linden, M., Dagevos, J., & Huijnk, W. (2022). About but not without: Recently arrived refugees’ understanding of and expectations for integration within a local policy context in the Netherlands. Journal of Immigrant & Refugee Studies, advanced online publication. https://doi.org/10.1080/15562948.2021.2023720

Suggested reading:

 • Lutz, P. (2017). Two logics of policy intervention in immigrant integration: An institutionalist framework based on capabilities and aspirations. Comparative Migration Studies, 5, 1- 18. https://10.1186/s40878-017-0064-0.

Lecture 4: Socio-economic integration (week 10)

 • Griesshaber, N. & Seibel, V. (2014). Over-education among immigrants in Europe: The Value of Civic Involvement. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41, 379-394. https://doi.org/10.1080/1369183X.2014.915192
 • Larsen, E. N., & Stasio, V. D. (2019). Pakistani in the UK and Norway: different contexts, similar disadvantage. Results from a comparative field experiment on hiring discrimination. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46, 1201-1221. https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1622777
 • Jennissen, R., Bovens, M., Engbersen, G. & Bokhorst, M. (2023). The Netherlands as a Country  of Immigration. In: Migration Diversity and Social Cohesion. Research for Policy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14224-6_2

Lecture 5: Socio-cultural integration (week 11)

 • Alba, R., & Duyvendak, J. W. (2019). What about the mainstream? Assimilation in super- diverse times. Ethnic & Racial Studies, 42, 105-124. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1406127.
 • Schaeffer, M., & Kas, J. (2023). The integration paradox: A review and meta-analysis of the complex relationship between integration and reports of discrimination. International Migration Review, https://doi.org/10.1177/01979183231170809.
 • Vervoort, M., Flap, H., & Dagevos, J. (2011). The ethnic composition of the neighbourhood and ethnic minorities’ social contacts: Three unresolved issues. European Sociological Review, 27, 586-605. https://doi.org/10.1093/esr/jcq029

Lecture 6: Transnationalism among people with an immigrant background (week 12)

Lecture 7: (Mental) health among people with immigrant background (week 13)

 • Dimitrova, R., Chasiotis, A., & Van de Vijver, F. (2016). Adjustment Outcomes of Immigrant Children and Youth in Europe: A Meta-Analysis. European Psychologist, 21, 150-162. http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000246
 • Delaruelle, K., Walsh, S. D., Dierckens, M., Deforche, B., Kern, M. R., Currie, C., ... & Stevens, G.W.J.M. (2021). Mental Health in Adolescents with a Migration Background in 29 European Countries: The Buffering Role of Social Capital. Journal of Youth and Adolescence, 50, 855-871. https://doi.org/10.1007/s10964-021-01423-1

Suggested reading:

 • Juang, L. P., & Syed, M. (2019). The evolution of acculturation and development models for understanding immigrant children and youth adjustment.Child Development Perspectives, 13, 241-246. https://dx.doi.org/10.1111/cdep.12346

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
WorldSupporter Resources
Psychologie Utrecht: Bachelor UU - Samenvattingen en studiehulp
Pedagogiek: Utrecht - Bachelor UU - Samenvattingen en studiehulp
Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen: Utrecht UU - Samenvattingen en studiehulp