Causal Inference in Field Experiments - College 7

      Gegeneraliseerde inferentie met meerdere studies

 • Meta-analyse

     Meerdere studies

2 soorten meerdere studies:

 • Researchprogramma: meerdere studies van tevoren beslissen: zelfde onderzoeker(s), gerelateerde onderzoeksvraag, met diverse UTOS en methodes

   •    Fase model:

    •   Een heel groot programma dat heel lang duurt (10-20 jaar), duur, met veel soorten studies
    •   Bijv. kankeronderzoek
    •   Fases: basisonderzoek, review van literatuur en beperkingen, methodes ontwikkelen (therapie ontwikkelen), gecontroleerde trials, effectiviteit onderzoek in veldonderzoek.
   •    Directed programs:
    •   Een serie experimenten om een effect te beschrijven, met mediators en moderators
    •   Minder studies, minder tijd (ongeveer 4 jaar), minder duur
 • Research literatuur review: achteraf meerdere studies: verschillende onderzoekers, gerelateerde onderzoeksvraag, met nog diversere UTOS en methodes.
   •    Narrative reviews
    •   Overview van bestaand onderzoek in de literatuur:
     • Tabel van resultaten: soort stemmen tellen over resultaten
     • Gebaseerd op significantie (p-waardes) in plaats van effect size
     • Kijk naar potentiele moderatoren van een effect
     • Veel vrijheid, geen strikt format, ook vrijheid voor speculaties
    •   Algemeen: + flexibel en inzichtvol, - niet goed in het integreren van kwantitatieve informatie
   •    Meta-analyse
    •   Kwantitatieve reviews:
     • Naar een effect kijken over heel veel studies
     • Methode voor het optellen van effect sizes over studies à 1 effect size schatting voor alle studies
     • = Een common metric (= algemene meting) voor het meten van een effect in studies die heel verschillend zijn
    •   Kan in experimentele en niet-experimentele studies

     Stappen in meta-analyse

 1.        Identificeren van het probleem & literatuur reviewen

   •    Dit is mijn plan en deze studies ga ik gebruiken
   •    Onderscheid in onderzoeksvraag:
    • brede v.s. smalle problemen
    • voornaamste effecten v.s. moderatoren van effecten (bijv. mannen v.s. vrouwen)
    • Duidelijke onderzoeksvraag & hypothese
   •    Literatuur:
    • Expliciete criteria voor het gebruiken van studies
    • Zoek relevante studies, en beschrijf zoekprocedure
    • File drawer problem: sommige papers worden niet gepubliceerd. Vaak studies die niet significant waren. Probeer dus ook niet-gepubliceerde studies te vinden.
    • Check of de studies aan de criteria voldoen
 2.        Studies coderen
   •    Zodat de studies vergeleken kunnen worden: de soort studies en de uitkomsten
   •    Veelgebruikt coderingsschema:
    • Studie eigenschappen (publicatiedatum, publicatie vorm)
    • UTOS kenmerken
    • Methodologische kenmerken
   •    Ambiguïteiten
 3.        Effect sizes voor elke studie berekenen
   •    Beslissen welke meting voor de effect size gebruikt wordt en berekenen voor de studies
   •    Diverse inputs. Verschillende uitkomst metingen voor dezelfde/verschillende constructen; verschillende informatie verkregen in verschillende studies
    • Hoe krijg je een common outcome metric?
   •    Effect size metingen. Het liefst een simpele statistiek over de richting en sterkte van het effect dat berekend kan worden aan de hand van de informatie uit de artikelen
    • Moet dimensieloos zijn
    • Bijv. gestandaardiseerd gemiddelde verschil (d of g)
     • Hedges g: voor 2 groepen en interval uitkomsten. = verschil tussen 2 groepsgemiddelden, gedeeld door de pooled within-groups standaarddeviatie.
     • Als de variabelen niet beschikbaar zijn kan g ook op een andere manier berekend worden:
     • Gerelateerde metingen:
      1.        Cohen’s d: ouder, bekender, bijna identiek aan g
      2.        Glass delta: soms beter om SD van controlegroep te nemen:
     • Correcties voor kleine sample bias
    • Odds ratio (OR):
     • Voor twee groepen en als de afhankelijke variabele binair is (bijv. genezen of niet)
     • 2x2 kruistabel
     • Odds ratio: (=kans) OR = AD/BC
 4.        Het analyseren van meta-analytische data
   •    De analyse en tests zijn grotendeels hetzelfde als in een enkele studie, behalve:
    • Weging. Het wegen van effect sizes in verhouding met de sample size
    • Homogeniteit tests. Om te kijken of er een algemeen effect is met sampling error die zorgen voor verschillende effecten v.s. systematische verschillen die zorgen voor verschillende effecten.
    • Hiërarchische datastructuur. Individuen zijn genest binnen studies à multi level data.
    • Dependent effect sizes: als 2 of meer effect sizes zijn gebaseerd op dezelfde subjects, dan kan er niet een gemiddelde van worden geworden alsof ze onafhankelijk waren.
    • Publicatie bias: mogelijk effect size te overschatten, omdat studies met niet significante resultaten minder snel gepubliceerd worden
   •    Plots van meta-analyse:
    • Forest plot (blobbogram):
     • Goede overview van resultaten
     • Op X-as: gehele effect size + 95% Confidence Interval van effect size
     • Y-as: verschillende studies: referenties links en Effect Size + Confidince Interval rechts
     • Verticale lijnen: voor geen effect en gemiddeld effect
     •  

 

 
 Generic forest plot diagram

 

De grootte van een stip/vierkant betekent grotere steekproef

§ Funnel plot (trechter)

 • X-as: effect size
 • Y-as: precisie van Effect Size schatting. Vaak bepaald door standaarderror of aantal personen (SE of N). Wijdte van confidence interval staat in directe relatie met SE.
 • Geen publicatie bias: minder precisie studies (lager), hetzelfde algemene gemiddelde maar meer verspreid over het gemiddelde
 •  

 

 
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Funnelplot.png/220px-Funnelplot.png

 

Publicatie bias: linksonder relatief leeg, omdat niet-significante/lage power studies niet gepubliceerd worden

 1.        Het interpreteren en presenteren van de resultaten.
Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of VivianDeGraaff
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
9
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering