Oefentoets (excl. antwoorden)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


Oefentoets Eigentijdse geschiedenis

(Tentamen 12-06-2008)

Vraag 1

Na de abdicatie van tsaar Nicolaas II in maart 1917 was de voorlopige Russische regering onder leiding van ondermeer Alexander Kerenski niet in staat zijn macht te bestendigen.

A. Welk beleid continueerde deze voorlopige regering?

B. Noem de redenen die hieraan ten grondslag lagen en die volgens Noble uiteindelijk leidden tot de machtsovername van de Bolsjewieken tijdens de Oktoberrevolutie.

 

Vraag 2

Tijdens het Interbellum stond de Nederlandse democratie als regeringsvorm bloot aan fundamentele kritiek, die wel wordt onderscheiden naar de 'kleine crisis' en de 'grote crisis'. Leg uit wat we onder de kleine- en grote crisis moeten verstaan. Verwerk in uw antwoord ten minste twee voorbeelden van concrete gebeurtenissen dan wel ontwikkelingen waarin de kleine- en/of grote crisis tot uitdrukking kwam.

 

Vraag 3

A. Wat werd in 1938 overeengekomen op de Conferentie van München?

B. Op welke overwegingen was de opstelling van Chamberlain (VK) ten opzichte van Hitler-Duitsland gebaseerd?

C. Welke overeenkomst vertoont de opstelling van Chamberlain inzake 'München' met de opstelling van de Duitse conservatieven in de Weimar-republiek?

D. Wat betekende 'München' voor Nederland en hoe reageerde de Nederlandse regering?

 

Vraag 4

Tony Judt stelt in zijn artikel dat de Europese Unie voor Europese burgers nog lang niet de plaats van de natiestaat heeft ingenomen.

A. Leg uit op welke terreinen de Europese Unie volgens Judt nog tekort schiet. Waarom zijn volgens hem deze terreinen zo belangrijk?

B. Op welk gebied acht Judt de Europese Unie wel succesvol?

C. Waar ziet Judt de voornaamste tekenen van een gedeelde Europese cultuur?

 

Vraag 5

Omschrijf de volgende begrippen in niet meer dan 50 woorden per begrip.

 • Comintern

 • Nederlandse Unie

 • Hongaarse opstand

 • Verdrag van Maastricht

 • Informeel Imperialisme

 

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Vintage Supporter
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.