Llanos Oil/Colombia - Arrest

Llanos Oil/Colombia (HR 24-09-2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7679)

Essentie

Volkenrecht. Immuniteit van staten; geen conservatoir beslag mogelijk op ambtswoning van ambassadeur (art. 22 lid 3 in verbinding met art. 1, aanhef en onder i, en van art. 30 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961); uitleg verdragen (art. 31 lid 1 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht).

Een partij wil beslag doen leggen op de ambtswoning van een ambassadeur. De Hoge Raad oordeelt dat uit het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer volgt dat de ambtswoning van de ambassadeur niet vatbaar is voor beslag. Het hof heeft terecht het standpunt verworpen dat deze immuniteit slechts geldt voor zover het functioneren van de diplomatieke missie door het beslag wordt gefrustreerd.

Casus

Llanos Oil heeft aan de voorzieningenrechter verlof gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag op de ambtswoning van de ambassadeur van de Republiek Colombia in Nederland. De voorzieningenrechter heeft dit verlof geweigerd. Het hof heeft de beschikking bekrachtigd (ro. 3.1).

Hoge Raad

Uit de tekst van de desbetreffende bepalingen in het WVDV volgt dat de ambtswoning van de ambassadeur als ambtswoning van het hoofd van de zending respectievelijk als particuliere woning van een diplomatiek ambtenaar niet vatbaar is voor beslag. Dat de bepalingen inderdaad ook aldus moeten worden gelezen blijkt mede uit hun context en het voorwerp en doel van het verdrag (vgl. art. 31 lid 1 WVV), waaruit kan worden afgeleid dat in de in het WVDV voorziene gevallen moet worden verondersteld dat het doelmatig functioneren van de diplomatieke zendingen in het geding is en dat de voorrechten en immuniteiten dus gelden, onverschillig of in het concrete geval het doelmatig functioneren van de diplomatieke zending al dan niet wordt bedreigd (vgl. ook Bundesgerichtshof 28 mei 2003, IXa ZB 19/03). Op grond van de literatuur mag worden aangenomen dat naar de huidige opvattingen in de kring van de verdragsstaten geen uitzonderingen worden toegelaten op de regel uit het WVDV dat op de ambtswoning van een ambassadeur geen beslag kan worden gelegd, zodat er geen reden is tot een andersluidende uitleg van het verdrag als gevolg van ‘ieder later gebruik in de toepassing van het verdrag’ — de zgn. ‘subsequent practice’ — als bedoeld in art. 31 lid 3b WVV (ro. 3.2).

Het hof heeft het standpunt van Llanos Oil dat deze immuniteit van executie slechts geldt voor zover het functioneren van de diplomatieke missie door het beslag wordt gefrustreerd, derhalve terecht verworpen (ro. 3.3.).

Volgt verwerping, overeenkomstig de conclusie van de A‑G.

De A‑G noemt literatuur over het begrip ‘subsequent practice’ onder 15 en over de huidige opvattingen betreffende de mogelijkheid van beslag op ambtswoningen van ambassadeurs onder 16.

 

 

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Arresten en jurisprudentie: uittreksels en studiehulp - WorldSupporter Start
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Law Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.