WorldSupporter profile of Lotte
Image
Travel & Move: 
-
Experience & Leisure: 
-
Learn & Develop: 
-
Help & Change: 
-
Work & Initiate: 
-
My Latest Activity
Emotional and Behavioural Disturbances hoorcollege 7

  Hoorcollege 7: depressie   Voordat er specifiek gekeken wordt naar wat depressie precies inhoudt, is het van belang dat er naar de geschiedenis ervan gekeken wordt. Tot aan 1970 werd gedacht dat een werkelijke depressie niet bij kinderen kon voorkomen. De redenen van psychoanalytici slot...

Emotional and Behavioural Disturbances hoorcollege 6

  Hoorcollege 6: Autismespectrumstoornis   Het herkennen van autismespectrumstoornissen (ASD) kan tijdens verschillende levensfasen. Het eerste halfjaar is een belangrijke periode, maar daarnaast is het tweede halfjaar in het eerste levensjaar ook van belang. Ook op de voorschoolse opvang ...

Culturele diversiteit hoorcollege 7

  Hoorcollege 7: Les geven in klassen met veel diversiteit   In een reguliere klas is vrijwel niks meer homogeen, behalve de leeftijd. In een klas is er dus nogal wat diversiteit te ontdekken. Dit kan in ontzettend veel opzichten benaderd worden, zoals wel of geen leerproblemen, hoogbegaaf...

Culturele diversiteit hoorcollege 6

  Hoorcollege 6: Jeugdhulpverlening binnen de multiculturele context in Nederland   In de jeugdzorg zitten ongeveer 4 miljoen jongeren (van 0-20 jaar). 23% hiervan is allochtoon.  Dit kunnen bruikbare cijfers zijn, maar het is van belang om hier nauwkeuriger naar te kijken en achterli...

Emotional and Behavioural Disturbances hoorcollege 5

  Hoorcollege 5: Autismespectrumstoornissen   In de prevalentie van autisme bestaan er verschillen in geografische plekken, maar SES heeft hierbij geen invloed. Niemand weet waar dit verschil precies door wordt veroorzaakt en zo zijn er nog wel meer dingen waar men de oorzaak nog niet voor...

Emotional and Behavioural Disturbances hoorcollege 4

  Hoorcollege 4: Disruptive Behaviour Disorder (DBD)   Bij DBD is er een sterke connectie te vinden met de omgeving en lijkt in sommige opzichten op de antisociale gedragsstoornis, ofwel Conduct Disorder (CD). Ook Oppostional Defiant Disorder (ODD) is hiermee in vergelijking te trekken. &n...

Emotional and Behavioural Disturbances hoorcollege 3

  Hoorcollege 3: ADHD   ADHD heeft te maken met dysfunctionele breinfuncties. Volgens de samenleving is ADHD een hersenafwijking die gemakkelijk behandeld kan worden met behulp van medicatie. Echter, moet medicatie altijd gecombineerd worden met psychosociale methodes, zoals training voor ...